A. S ınıf
EV Ö D EVİM
Dar, Dik, Geniş, Doğru Açıyı Belirleme ve
Çizme
.........................................
Adım Soyadım : ..........................
a
Tarih:....
/ ...... /
Yandaki ev m odeli üzerindeki
açıları açıölçer kullanarak ölçüp
isim lendiriniz. Dar, dik ve geniş
açı olanları belirleyiniz.
E
9 Noktalı kâğıda çizilm iş olan m odeldeki açıların ölçülerini açı ölçerle
ölçerek tabloyu tamamlayınız.
A
Tablo: Açılar ve Ölçüler
Açı
Ölçüsü
Çeşidi
A
60°
Dar açı
B
C
D
E
F
G
H
a
Modeldeki açıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
www.kucukyarinlar.com
A. S ınıf
EV Ö D EVİM
Dar, Dik, Geniş, Doğru Açıyı Belirleme ve
Çizme
Adım Soyadım : .........................................
Tarih: ....../ ......./ ......
o En büyük dar açıya, 41° lik açı eklendiğinde oluşacak yeni açının ö lç ü ­
sünü bulunuz. Aşağıdaki bölüm e ölçüsünü bulduğunuz açıyı üç farklı
yöne bakacak şekilde çiziniz.
B
Aşağıda verilen ışınları kullanarak, açıölçer yardım ıyla çeşidi belirtilen
açıları çiziniz.
D oğru açı
Dik açı
G eniş açı
D ar açı
BNoktalı kâğıda, 5 dar, 2 geniş açısı olan bir düzlemsel şekil çiziniz.
www.kucukyarinlar.com
\
İl
•4. Sınıf
EV ÖDEVİM
Dar, Dik, Geniş, Doğru Açıyı Belirleme ve
Çizme
Adım Soyadım : .................................
J
Tarih: .... /..... /.....
WM Aşağıdaki saatlerde bulunan akrep ile yelkovanın oluşturduğu açıların
ölçülerini ve çeşitlerini noktalı yerlere yazınız.
Açı ölçüsü:
Çeşidi
:
Aşağıda verilen açıları açıölçer kullanarak çiziniz. Nasıl çizdiğinizi
açıklayınız.
s(Â) = 45°, s
(t) = 90°, s(6) = 110°, s(£) = 150°
3
www.kucukyarinlar.com
Download

dar dik geniş doğru açı belirleme ve çizme