Güncel Bilişim Teknolojileri
Vize Örnek Sorular -2
1. Veri Merkezi
a. PUE (Güç Kullanım verimliliği) değeri nedir ve nasıl hesaplanır?
b. Veri Merkezleri için kullanılan Tear seviyeleri ne ifade etmektedir?
c. Veri Merkezlerinde Sunulan Hizmetlerden “barındırma” ve “yer paylaşımı”
hizmeti ne demektir?
2. Sanallaştırma
a. Sanallaştırma kavramını açıklayınız ve faydalarını sıralayınız?
b. Sanallaştırma kavramı 1960’lardan beri biliniyor olmasına rağmen 2000’li
yıllardan sonra popüler hale gelmesinin nedeni açıklayınız.
c. Sanallaştırma ortamları kurulduktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar
nelerdir?
Download

Güncel Bilişim Teknolojileri Vize Örnek Sorular