Adı – Soyadı :…………………………………..…….…………
ÇARPMA İŞLEMİ
Çarpma işlemlerini yapınız.İşlem sonuçlarını küçükten büyüğedoğru sıralayınız.
Sonuçları, harflerle eşleştirerek şifreyi bulunuz.
Y
x
O
3
2
B
2
1
+
Y
x
O
2
1
B
0
4
+
x
O
3
2
B
4
3
Y
x
O
2
1
B
5
2
x
O
4
2
+
x
O
3
2
Y
x
O
4
1
Y
x
O
2
2
B
3
4
Y
x
S
Y
B
8
3
B
0
1
O
2
2
B
7
3
+
x
O
3
2
+
A
x
O
3
1
A
+
+
E
Y O
5
x1
B
6
1
A
B
2
7
Y
K
+
+
A
Y
N
B
0
0
B
3
2
+
Ç
+
V
Y O
4
x1
B
1
3
+
A
+
Y
x
O
2
1
+
L
Y
Y
K
B
9
3
Y
x
O B
5 1
1 6
+
I
Ş
Download

çarpma (iki basamaklı)