Sunucu Sanallaştırma Yazılımları Teknik Şartnamesi
1- Sanallaştırma yazılımı toplamda 16 adet fiziksel CPU lisanslayacak şekilde olacaktır.
2- Sanallaştırma yazılımı üzerine kurulacağı her bir sunucu için, fiziksel olarak 320 core ve 4 TB
RAM kapasitesini destekleyecektir.
3- Sanallaştırma yazılım lisansları farklı marka ve model sunucular arasında taşınabilir ve
bölünebilir olacaktır. (Örneğin; 16 adet fiziksel CPU lisansları her bir sunucuda 2 adet CPU
lisanslayacak şekilde toplamda 8 adet sunucuda kullanılacaktır ve sunucu değişiklikleri
yapıldığı takdirde her bir sunucuda farklı CPU adetlerini lisanslayabilecek şekilde olacaktır.)
4- Sanallaştırma yazılımı, güvenli, kararlı ve yüksek performanslı sanallaştırma (hypervisor)
katmanı içerecektir.
5- Sanallaştırma yazılımı dahili replikasyon çözümü içerecektir. Sanal makina disk dosyası
seviyesinde, protokol ve üretici bağımsız replikasyon yapabilme ve geriye dönük kopya
tutabilme özelliğine sahip olacaktır.
6- Sanallaştırma yazılımı, antivirüs üreticilerinin sanal katmanda virüs, malware taraması
yapabilmesine olanak sağlayan entegre bir arayüz sağlayacaktır. Böylelikle sanal sunuculara
ajan ya da antivirüs yazılımı kurmadan tarama yapılabilecektir.
7- Sanallaştırma yazılımı, sanal SMP (Symmetric Multi-Processing) destekli olmalı ve sanal
makinalara birden fazla sanal CPU tanımlanabilmesine olanak sağlayacaktır. Sanal makinalar
istendiğinde 64 adet sanal CPU kullanabilecektir.
8- Sanallaştırma yazılımı, sunucularda kurulu olan sanallaştırma katmanını güncelleyebilecek,
yamalarını yapabilecek ve gerektiğinde üst sürümlere yükseltebilecek entegre bir güncelleme
modülü içerecektir. Bu modül ile sunucuların güncel olma yüzdeleri görülebilecektir.
9- Sanallaştırma yazılımı, ortak depolama alanından tanımlanmış bir LUN üzerine birden fazla
sunucunun aynı anda okuma ve yazma yapmasına olanak sağlayan dosya sistemine sahip
olacaktır.
10- Sanallaştırma yazılımı, sanal sunucuların imaj tabanlı yedeklemesini yapabilecek ve
tekilleştirme desteği bulunan dahili bir yedekleme çözümünü içerecektir. Sanallaştırma
yazılımı ayrıca farklı yedekleme çözümleri ile de entegre çalışabilecek entegrasyon noktasına
sahip olacaktır.
11- Sanallaştırma yazılımı, herhangi bir fiziksel sunucu arızası söz konusu olduğunda ya da sanal
sunucu üzerindeki ajandan haber alamadığı durumda, o sunucunun üzerinde çalışan sanal
makinaları ortamdaki diğer fiziksel sunucular üzerinde tekrar çalıştırabilecektir. Bu yapıda,
sanal makinalar için önceliklendirme yapılabilecektir.
12- Sanallaştırma yazılımı, SAN, yazılımsal / donanımsal iSCSI ve NFS protokollerini kullanan veri
depolama sistemlerini destekleyecek ve bu protokolleri kullanarak sisteme disk tanımlaması
yapabilecektir.
13- Sanallaştırma yazılımı, sanal makinaların verilerinin bulunduğu disk alanının herhangi bir
kesinti olmadan büyütülebilmesine olanak sağlayacaktır.
14- Sanallaştırma yazılımı, sanal makinalarda disk sanallaştırması (thin provisioning) destekli disk
tanımlamalarına olanak sağlayacaktır.
15- Sanallaştırma yazılımı, ortak depolama alanında tanımlanmış bir LUN’u belirlenen bir sanal
makinaya atamaya olanak sağlayacaktır.
16- Sanallaştırma yazılımı, oluşturulan sanal makinaların (lokal diskte yada ortak depolama
alanında) ihtiyaç duyulduğunda çalışmaları durdurulmadan ve herhangi bir veri kaybı
1718-
19-
20-
21-
2223-
24-
25-
2627282930-
31-
olmadan sistemdeki diğer bir fiziksel sunucu üzerine taşınabilmelerine olanak sağlayacaktır.
Sanallaştırma yazılımı bu işlemi aynı anda birden fazla sanal makina için yapabilecektir. Ayrıca
tek bir sanal makinanın taşınması farklı Ethernet linkleri üzerinden yapılabilecektir.
Sanallaştırma yazılımı, sanal makinalar çalışır durumda iken işlemci, bellek, disk ve ağ
adaptörü eklenmesine olanak sağlayacaktır.
Sanallaştırma yazılımı, herhangi bir fiziksel sunucu arızası söz konusu olduğunda, istenilen
sanal makinaların kesintisiz ve veri kayıpsız olarak farklı bir fiziksel sunucu üzerinde
çalışmasına olanak sağlayacaktır.
Sanallaştırma yazılımı, sanallaştırma sistemi içerisinde tanımlanmış lokal yada ortak
depolama alanları arasında sanal disklerin yerlerini herhangi bir kesinti yaşatmadan
değiştirebilmeye olanak sağlayacaktır.
Sanallaştırma yazılımı, sanal makinaların kaynak kullanımını sürekli izleyip gerekli gördüğü
durumlarda kaynakları dengelemek için sanal makinaları ortamdaki diğer fiziksel sunucular
arasında taşıyabilecektir. Bu işlem, istenirse otomatik olarak istenirse de yöneticiye tavsiyeler
şeklinde bilgi vererek yapılabilecektir.
Sanallaştırma yazılımı, sanal makinaların kaynak kullanımını sürekli izleyip gerekli gördüğü
durumlarda kaynak israfını önlemek için sanal makinaları daha az sayıda fiziksel makina
üzerinde toplayıp boşta kalan fiziksel sunucuları kapatma ve gerektiğinde tekrar açma
özelliğine sahip olacaktır.
Sanallaştırma yazılımı, disk ünitesi üreticilerinin desteklemesi durumunda, disk bazlı işlemleri
disk ünitesi denetleyicisine yönlendirebilme özelliğine sahip olacaktır.
Sanallaştırma yazılımı, disk ünitesi üreticilerinin desteklemesi durumunda, disk ünitesi
üzerinde yapılmış LUN ve Array konfigürasyonunu sunucu sanallaştırma yönetim yazılımı
üzerinden gösterebilme özelliğine sahip olacaktır.
Sanallaştırma yazılımı, misafir işletim sistemi (Guest OS) olarak Windows 7/8, Windows
Server 2003/2008/2012, Ubuntu Server, SUSE Linux, Red HAT Linux 4/5/6, Sun Solaris 10/11
CentOS, FreeBSD, Debian Oracle Linux, Novel, SCO ve Mac OS X Server işletim sistemlerini
destekleyecektir.
Sanallaştırma yazılımı, dağıtık ağ anahtarı desteğine sahip olacaktır. Böylelikle, tüm sanal
altyapı tek bir ağ anahtarı üzerinden konfigüre edilebilinecektir. Gerektiğinde bu katman
farklı marka sanal ağ anahtarları ile entegre edilebilecektir.
Sanallaştırma yazılımı, fiziksel sunucular üzerindeki konfigürasyonun yedeğini alıp konfigüre
edilmemiş sunucularda bu ayarların otomatik yapılmasına olanak sağlayacaktır.
Sanallaştırma yazılımı, istenilen sanal makinaların ortak disk alanına erişimlerine I/O kısıtlama
ya da önceliklendirme tanımlamaya olanak sağlayacaktır.
Sanallaştırma yazılımı, mevcut ağ bant genişliğinin trafik tipine (iSCSI, yönetim, sanal makina,
vb. gibi) göre istenilen büyüklerde bölünebilmesine olanak sağlayacaktır.
Sanallaştırma yazılımı, disk alanlarının gruplanabildiği katalog mekanizmasına sahip olacaktır.
Sanallaştırma yazılımı, gerektiğinde disk alanları üzerindeki boş alan ve gecikme
tanımlamalarına bakarak sanal makinaların bulunduğu disk alanının yerini değiştirebilme
özelliğine sahip olacaktır.
Sanallaştırma yazılımı, fiziksel sunucularda lokal disk ihtiyacı olmaksızın bellek üzerinde
sanallaştırma yazılımının uzaktan kurulmasına ve konfigürasyonunun otomatik yapılmasına
olanak sağlayacaktır.
32- Sanallaştırma yazılımı, fiziksel I/O kartlarını sanal makinalara kullandırabilme özelliğine sahip
olacaktır. Bu özellik ile tek bir I/O kartı birden fazla sanal sunucuya paylaştırılabilecektir.
33- Sanallaştırma yazılımı istendiğinde entegre bir çözüm kullanılarak iş sürekliliği (sanal
makinaların bir plan doğrultusunda farklı bir lokasyonda çalıştırılması) çözümüne sahip
olacaktır.
34- Sanallaştırma yazılımı istendiğinde hypervisor seviyesinde güvenlik duvarı entegrasyonuna
olanak sağlayacaktır. Bu çözüm ile uygulama seviyesinde güvenlik politikaları ve kuralları
tanımlanabilecektir.
35- Sanallaştırma yazılımı ile beraber tüm altyapıyı yönetebilecek bir yönetim yazılımı teklif
edilecektir. Teklif edilecek yönetim yazılımı en üst versiyon olacaktır.
36- Sanallaştırma yönetim yazılımı, kullanıcı yetkilendirmesi özelliğine sahip olacaktır. Farklı
kullanıcılar için farklı yetkilendirmeler ve haklar tanımlanabilecektir.
37- Sanallaştırma yönetim yazılımı, birden fazla yönetim yazılımının beraber çalışmasına olanak
sağlayacaktır.
38- Sanallaştırma yönetim yazılımı, hem fiziksel sunucuların hem de sanal makinaların kaynak
kullanımlarını anlık ya da geriye dönük raporlayabilme özelliğine sahip olacaktır.
39- Sanallaştırma yönetim yazılımı, hem Windows hem de Linux işletim sistemleri üzerinde
çalışabilecektir.
40- Sanallaştırma yönetim yazılımı, sanal appliance (hazır sanal makina) şeklinde
kullanılabilecektir.
41- Sanallaştırma yönetim yazılımı, tüm sistemin web ara yüzünden yönetilmesini olanak
sağlayacak modüle sahip olacaktır.
42- Sanallaştırma yönetim yazılımı, üreticiye açılan destek taleplerinin yönetildiği bir ara yüze
sahip olacaktır.
43- Sanallaştırma yönetim yazılımı, sanallaştırma katmanının loglarını merkezde toplayabilecek
syslog çözümüne sahip olacaktır.
44- Sanallaştırma yönetim yazılımı, sanal ortamda yapılmak istenen karmaşık otomasyon
görevlerinin ve iş akış süreçlerinin tanımlanabildiği bir otomasyon çözümüne sahip olacaktır.
45- Sanallaştırma yazılımı, sistemi izleyip anlık performans problemlerini gösteren, kapasite ve
verimlilik analizi yapabilen bir izleme yazılımı içerecektir.
46- Sanallaştırma izleme yazılımı, mevcut sanallaştırma ve sanallaştırma yönetim yazılımları ile
entegre çalışabilme özelliğine sahip olacaktır.
47- Sanallaştırma izleme yazılımı, sanal ortamda herhangi bir ajan kullanmadan çalışma özelliğine
sahip olacaktır.
48- Sanallaştırma izleme yazılımı, sanal ortamın geriye dönük ve mevcut kapasite kullanımını
raporlama özelliğine sahip olacaktır.
49- Sanallaştırma izleme yazılımı, sanallaştırma ortamındaki fiziksel makinaların kaynak
kullanımlarını raporlama özelliğine sahip olacaktır.
50- Sanallaştırma izleme yazılımı, kaynaklarının mevcut büyüme ile ne kadar süre
kullanabileceğini raporlama özelliğine sahip olacaktır.
51- Sanallaştırma izleme yazılımı, mevcut kapasiteye göre kaç adet sanal makinanın sisteme
tanımlanabileceğini raporlama özelliğine sahip olacaktır.
52- Sanallaştırma izleme yazılımı, kaynağı az veya fazla atanmış ve kaynak tüketmeyen gereksiz
sanal makinaları raporlama özelliğine sahip olacaktır.
53- Sanallaştırma izleme yazılımı, sisteme yeni fiziksel sunucular ekleneceği ya da yapının
değişeceği senaryolar için analiz yapabilme özelliğine sahip olacaktır.
54- Sanallaştırma izleme yazılımı, sisteme yeni sanal sunucular ekleneceği ya da yapının
değişeceği senaryolar için analiz yapabilme özelliğine sahip olacaktır.
55- Sanallaştırma izleme yazılımı, hazır rapor formatlarına sahip olacak ve gerektiğinde “pdf” ve
“csv” formatında rapor alabilme özelliğine sahip olacaktır.
56- Sanallaştırma izleme yazılımı, raporların periyodik ve otomatik çalışması için zaman planlama
özelliğine sahip olacaktır.
57- Sanallaştırma izleme yazılımı, sanal ortamı kapasite (işlemci, bellek, disk I/O, network I/O), iş
yükü ve sistem sağlığı parametrelerine göre izleyebilme özelliğine sahip olacaktır.
58- Sanallaştırma izleme yazılımı, yukarıdaki maddede kullanılan parametreler için puanlama ve
renklendirme yapabilme özelliğine sahip olacaktır.
59- Sanallaştırma izleme yazılımı, yönetimi sanal sistemdeki hiyerarşiye göre gösterebilme
özelliğine sahip olacaktır.
60- Sanallaştırma izleme yazılımı, mantıksal sanal makina grupları oluşturma özelliğine sahip
olacaktır.
61- Sanallaştırma izleme yazılımı, detaylı (işlemci, bellek, disk ve ağ) sistem analizi yapabilme ve
anlık olarak problemli olan fiziksel ya da sanal sunucuyu ekranda gösterebilme özelliğine
sahip olacaktır.
62- Sanallaştırma izleme yazılımı, sistemde oluşan problemler ile ilgili çözüm önerileri verebilme
özelliğine sahip olacaktır.
63- Sanallaştırma izleme yazılımı, sistemin hangi değerler arasında normal çalıştığını belirleyip
buna göre kendini adapte edebilme özelliğine sahip olacaktır.
64- Teklif edilecek tüm sanallaştırma yazılımları için 5 yıllık, 7/24 destek paketi eklenecektir. Bu
paket ile üretici destek merkezine herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan çağrı açılabilecek ve
severity-1 seviyedeki çağrılara en geç 1 saat içinde müdahale edilecektir.
65- Destek paketinin geçerli olduğu süre boyunca(5 yıl) ürünün çıkan tüm versiyonlarına ücretsiz
geçiş sağlanacaktır.
66- Yüklenici tüm sanallaştırma yazılımları için 5 yıl boyunca yazılım güvencesi ve destek
verecektir.
67- Tüm yazılımlar Kurum tarafından gösterilecek sunuculara Yüklenici tarafından kurulup,
konfigürasyonları yapılıp çalışır vaziyette teslim edilecektir.
68- Garanti süresi içerisinde yazılımların üzerinde çalıştığı donanımlarda değişiklik yapılmak
istendiğinde, yazılımların yeni donanımlara kurulum işlemini Yüklenici yapacaktır.
69- Teklif edilecek tüm sanallaştırma yazılımları ile ilgili uluslararası geçerliliği olan 1 haftalık
Sorun Giderme (troubleshooting) eğitimi yetkili eğitim merkezinde kurum tarafından
belirlenecek 4 kişiye, kurum tarafından belirlenecek tarihte verilecektir. Eğitim bedeli, yeri ve
materyalleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Eğitmen ilgili eğitimi verebilecek sertifikalara
sahip olacaktır.
70- Teklif edilen tüm yazılımların ismi, versiyonu ve eğitimin kodu teklifte belirtilecektir.
Download

2014-49196 Sanallastirma Teknik Sartname