UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI
MALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI PROGRAMI
BAŞLANGIÇ TARİHİ: EYLÜL 2014 / 18 GÜN
İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI’NDAN
MALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI PROGRAMI
Öncekiler de dahil olmak üzere özellikle son finansal kriz, yönetim yanlışlıklarının ve yolsuzlukların
önüne geçilmesinde iç kontrolü ve iç denetimi daha da önemli hale getirmiştir. Geçmişe yönelik
faaliyetleri denetleyen müfettişlik anlayışı günümüzde daha çok geleceğe yönelik olarak işletmede değer
yaratan bir güvence ve danışmanlık hizmetine dönüşmüş, daha çağdaş anlayışla iç denetim adını almıştır.
İç denetim sadece kamu işletmeleri için değil tüm işletme tipleri için çok önemli bir fonksiyon haline
gelmiştir.
İç denetim günümüzde işletmenin yönetim süreçleri, risk değerlendirmelerini ve yaklaşımlarını ve iç
kontrollerin etkinliğini değerlendiren bir görev üstlenmiştir. Bu görevi yürütecek iç denetçilerin de
işletmenin bu süreçlerinin tasarlanması ve işletilmesi konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi
olması gereklidir.
Bu yetkinliğe sahip olan kişiler işletme bünyesinde iç denetçi olarak güvence ve
danışmanlık hizmeti verebilecekleri gibi bireysel ve kurumsal düzeyde işletmelerde bu süreçlerin
oluşturulması veya işletilmesi konusunda yönetim danışmanlığı hizmeti de verebilirler.
Ülkemizde bu alanda eksiğimiz çok olsa da günümüzde iç denetçilik de muhasebecilik
gibi ayrı bir meslek olarak kabul görmektedir.
İç denetçiler risk temelli yaklaşımlarla işletmelerde faaliyet denetimi, finansal tablo
denetimi ve uygunluk denetimi yaparlar. Bunu işletme bünyesinde yapabildikleri gibi
dışarıdan hizmet şeklinde de verebilirler. Büyük ve orta ölçekli işletmeler bünyelerinde iç
denetçi çalıştırmakta bazı iç denetim hizmetini ise dışarıdan satın almaktadırlar.
Kurumsallaşmanın gereğine inanan şirketler iç denetimi önemli bir işletme fonksiyonu
olarak kabul etmekte ve bünyelerinde tam zamanlı görev yapan iç denetçiler çalıştırmakta
bazı iç denetim hizmetlerini ise dışarıdan satın almaktadırlar. İç denetçilik önümüzdeki
yıllarda özel sektör işletmeleri için de çok daha önemli hale gelecektir.
Bu sertifika programının meslek yaşantısında sizlere değer katması dileğiyle sevgi ve
saygılarımı sunarım.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Akademi Başkanı
MALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI
•Piyasadaki İç Denetim İhtiyacını Karşılayacak İç Denetim Uzmanları Yetiştirmek,
•Katılımcılara İç Denetim Yöntem, araç ve tekniklerini tanıtarak bunlar ile ilgili
teorik ve pratik yetkinlik kazandırmak,
•Katılımcıları CIA Sertifikasyonuna yönlendirmek ve CIA Sertifika Sınavına
hazırlamaktır.
EĞİTİMİN SUNDUĞU FIRSATLAR
•İç Denetim uygulama sürecini anlamak ve pratiğini yapmak,
•Riskleri ve risklerin denetimde oynadığı rolü anlamayı ve kavramayı öğrenmek,
•İç kontrollerin nasıl tanımlanabileceğini, değerlendirilebileceğini ve
belgelendirebileceğini anlamak ve öğrenmek,
•Neyi ve nasıl denetleyeceğinizi belirlemek amacıyla ön araştırma yapmak,
•İç denetim kanıtlarını toplamak ve çalışma kâğıtlarını hazırlamak için
kullanabileceğimiz en iyi teknikleri keşfetmek ve öğrenmek,
•İç denetim sürecinde iletişim becerilerini geliştirmek ve pratiğini yapmak,
•İç denetim iletişim sürecinin önemini anlamak ve kavramak,
3
MALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI PROGRAMI
EĞİTİM SÜRESİ
108 Saat / 18 Gün
Cumartesi 10:00-17:00
Pazar 10:00-17:00
EĞİTİM BEDELİ
2.500 + KDV (%18)
4
MALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI PROGRAMI
EĞİTMEN KADROSU
Prof. Dr. Nejat Bozkurt
Ali Kamil Uzun (YMM, CFE, CRMA)
Meral Safsoy (CFE, CRMA)
Prof. Dr. Nuran Cömert
EĞİTİM KONULARI
İç Kontrol ve İç Denetim ile İlgili Temel Konular
•İşletmelerde İç Kontrol Yapısı ve İç Denetim ile İlişkisi, •Uluslar arası İç Denetim
Standartları, •Denetim Planlaması ve Denetim Modeli, • İç Denetçinin Rol ve
Sorumlulukları, • İletişim Becerileri ve Mülakat, • İç Kontrollerin Belgelenmesi ve
Değerlendirilmesi, •Denetim Programı, • Çalışma Kâğıtları ve Denetim Kanıtları,
• Denetim Bulgularının Derlenmesi ve Önerilerin Geliştirilmesi/Kapanış, • Denetim
Sonuçlarının Raporlanması/Takip ve İzleme/Faaliyet Raporu, • Hile Denetimi
Mali İç Denetim Proje Uygulaması ile İlgili Konular
•Risk Değerleme ve Denetim Planlaması, •Denetim Hazırlık Çalışması
•Denetim Saha Çalışması, • Bulguların Değerlendirilmesi ve Mutabakat
•Denetimin Raporlanması
5
Eğitimleriyle
FARK YARATIR
Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39
l www.ismmmoakademi.com.tr l [email protected]
Download

Mali İç Denetim Uzmanlığı Programı