FARKINDALIK EĞİTİMİ
İŞ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI’NDAN
İŞ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI
Değerli Meslektaşlarım,
Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine
başvurulan Bilirkişiler; Dava dosyası hakkında rapor yazmak için
görevlendirilmekte ve belirtilen süre içerisinde Adli Yargının istediği raporu
mahkemeye yazılı olarak arz etmektedirler. Adli bilirkişi raporu kanaat
bildirmek ile beraber hakim veya savcının uzman olmadığı teknik konuda
fikirlerini beyan etmektir.
Buna istinaden 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olan Meslektaşlarımız
kendi alanlarında uzman oldukları konularda her yıl Bilirkişilik Başvuruları
döneminde müracaat ederek bilirkişilik alanında hizmet verebilirler.Bilirkişi
olarak hizmet verdikleri önemli bir alan ise ‘‘ İş Hukukunda Bilirkişilik’’ tir.
‘‘İş Hukukunda Bilirkişilik’’ eğitimi ile Hangi hallerde mahkemeye
müracaat edileceği , İş Kanunu açısından işçi-işverenin doğan hakları vb birçok
konuda meslek mensuplarımızı bilgilendirmek , Bilirkişilik süreçlerinde
izleyecekleri süreçte faydalı olabilmek adına İSMMMO Akademi de ‘‘İş
Hukukunda Bilirkişilik’’ eğitim programının yapılmasına karar verilmiştir.
Eğitimlerin meslek mensuplarımıza, yararlı olmasını diler, bu konuda
emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
Saygılarımla,
Yahya ARIKAN
İSMMMO Akademi Başkanı
İŞ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI
İş Kanunu Açısından İşçi-İşveren uyuşmazlıklarının çoğalması ile bu alanda davalarda
yoğunluğa neden olmuş ve yoğun davalar bu alanda Uzman Bilirkişi ihtiyacına neden
olmuştur.
‘‘ İş Hukukunda Bilirkişilik’’ eğitimi ile amaç iş hukuku davalarında örnek Yargıtay
kararlarını dikkate alarak, hukuki ve mali bilgi ile en uygun raporun mahkemelere
sunumunu sağlamaktadır.
EĞİTİMİN SUNDUĞU FIRSATLAR
•
Hukuk Mahkemelerinde Bilirkişilik Süreci Hakkında Bilgi Sahibi Olmak,
•
İş Kanunu Açısından İşçi-İşverenin Doğan Hakları ile ilgili Bilgi Sahibi Olmak,
•
İş Hukukunda Dava Türleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak,
• İhbar, Kıdem vb. Tazminatların Esasları ve Hesaplanması Hakkında Bilgi
Sahibi Olmak,
•
İş Hukuku Davalarında en uygun Bilirkişilik Raporunun yazılmasını sağlamak,
3
İŞ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI
EĞİTİMİN SÜRESİ
12 SAAT / 2 GÜN
Perşembe 10:00 – 17:00
Cuma 10:00 – 17:00
PROGRAM BEDELİ
500 TL + KDV (%18)
EĞİTMEN KADROSU
İş Hukukunda Bilirkişilik eğitimi bu alanda uygulama tecrübesi bulunan uzman
eğitmenlerimiz tarafından verilecektir..
4
İŞ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI
EĞİTİM KONULARI
➢ Hukuk Muhakemeleri Kanununda Bilirkişilik ve Bilirkişiliğin İş Hukukundaki
Uygulaması,
➢ İş Kanunu Açısından İşçi-İşverenin Doğan Hakları,
➢ İş Hukukunda Dava Türleri ve Zamanaşımı Defi,
➢ Belirli Süreli Sözleşmeler,
➢ İşe İade Davası ve Maddi Sonuçlarının Hesaplanması,
➢ İhbar Tazminatı, Kötüniyet Tazminatı, Sendikal Tazminat ve Ayrımcılık Tazminatının
Esasları ve Hesaplanması,
➢ Kıdem Tazminatının Esasları ve Hesaplanması,
➢ Fazla Çalışmalar, Genel Tatil ve Bayram, Hafta Tatili ve Yıllık İzin Sürelerinin İspatı ve
Hesaplanması,
➢ Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi,
➢ İşyeri ve İş Sözleşmesi Devrinde Birlikte Sorumluluk ve İşçilik Alacaklarına Etkisi,
5
FARK YARATIR
Eğitimleriyle
Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39
l www.ismmmoakademi.com.tr l [email protected]
Download

İŞ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ