COBIT ve Bilgi
Teknolojileri
Denetimi Eğitimi
•
BT Denetimine İlişkin Genel Bakış ve
Temel Çerçeveler
•
BT Denetiminin Planlanması ve
Yönetilmesi
•
İŞ Süreçleri ve Uygulama Kontrollerinin
Test Edilmesi
•
Bilgi Teknolojileri Altyapı Denetiminin
Yürütülmesi
•
Bilgi Sistemleri Stratejilerinin
Değerlendirilmesi
•
BT Risk Yönetimi
•
Bilgi Güvenliğinin Yönetimi
•
Proje ve Değişiklik Yönetimi Süreçlerinin
Test Edilmesi
•
Tedarikçi Yönetimi
•
BT Performans ve Kapasite Yönetimi
KPMG Eğitim Merkezi
2015
COBIT ve Bilgi Teknolojileri Denetimi
Eğitimi
Eğitimimizin Kapsamı
Bilgi Teknolojileri (BT) süreçlerine ve sistemlerine
yönelik bir çok standart ve çerçeve tanımlanmış olup,
farklı teknik ve analizler ile BT denetimleri
gerçekleştirilebilmektedir. Eğitimimiz kapsamında,
• BT ortamında denetim çalışmalarının nasıl
gerçekleştirileceğine
ilişkin
standartların
ve
çerçevelerin tanınması,
• İç denetim faaliyetleri ile BT denetimlerinin
koordinasyonun sağlanması,
• BT Denetimine Genel Bakış ve Temel Çerçeveler
(COBIT, ISO27001)
• Temel BT Ortamı ve Bileşenleri
• BT Denetiminin Yönetimi
• Uygulama Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi,
• Altyapı Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi,
• Uygulama ve Veriye Erişim
• Uygulama Geliştirme ve Edinim
• Değişiklik Yönetimi
• Performans ve Kapasite Yönetimi
• İş ve Sistem Sürekliliği
• BT Operasyonları Yönetimi
• Bilgi Sistemleri Stratejisi ve Planlaması
• BT Risk Yönetimi
• Bilgi Güvenliği
• Dış Hizmet Sağlayıcılarla İlişkiler
• Uygulama Sistemlerinin Hayata Geçirilmesi ve
Bakımı
• Bilgi Mimarisi ve Veri Yönetimi
• BT Organizasyonu ve İlişkileri
• BT İnsan Kaynağı Yönetimi
konuları ele alınacaktır.
Eğitimimiz; şirketlerin iç kontrol ve iç denetim üyeleri,
BT ve süreç denetçileri / yöneticileri ve BT’yi denetim
bakış açısıyla görmek isteyen BT yöneticileri ve
uzmanları için faydalı olacaktır.
COBIT ve Bilgi
Teknolojileri
Denetimi Eğitimi
EĞİTİM PROGRAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
(2 gün)
BT Denetimine Giriş ve Amaç
Temel BT Ortamı, BT Bileşenleri ve Özellikleri
Genel BT Kontrol Çerçevesi
Temel Cobit Prensipleri
 Amaç ve Cobit Nedir?
 Cobit Çerçevesi
 Cobit Domainleri
 Planlama ve Organizasyon (PO)
 Tedarik ve Uygulama (AI)
 Hizmet Sunumu ve Destek (DS)
 İzleme ve Değerlendirme (ME)
 Yönetim Esasları
Uygulama ve Altyapı Kontrolleri
Bilgi Sistemleri Stratejisi ve Planlaması
BT Risk Yönetimi
Bilgi Güvenliği
Dış Hizmet Sağlayıcılarla İlişkiler
Uygulama Sistemlerinin Hayata Geçirilmesi ve
Bakımı
Bilgi Mimarisi ve Veri Yönetimi
BT Organizasyonu ve İlişkileri
BT İnsan Kaynağı Yönetimi
İndirim Politikamız
KPMG Müşterileri için % 10
3 - 6 kişilik katılımlar için % 8
7 kişi ve üzeri katılımlar için şirkete özel
eğitimlerimizi önermekteyiz.
Eğitmen
Sorularınız veya detaylı
bilgi için:
Sezgin TOPÇU
CISA, CRISC,
CRMA, ISO27001LA
KPMG İş ve Yönetim
Danışmanlığı A.Ş
Kıdemli Müdür,
Risk Yönetimi
Danışmanlığı
Burcu Tanboğa
Uzman
T: + 90 216 681 90 00
(9393)
F: + 90 216 681 90 90
[email protected]
© 2015 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Download

COBIT ve Bilgi Teknolojileri Denetimi (PDF 592 KB)