657 İdari Kadro ve Yazışma Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü Hatun TAŞDEMİR
Şef
Bilgisayar İşletmeni
Dilek Kalyoncu
Bilgisayar İşletmeni
Muzaffer KAYA
Memur
Oğuzhan AĞCA
Bilgisayar İşletmeni
Hesna ESEN
Memur
Şenol POLAT
Murat ÖZŞAHİN
Memur
Memur
Seval Tanboğa
Bahadır ÖZTÜRK
İl Brifingi yazışmaları
-Görevde Yükselme ve Ünvan değişikliği eğitimi, sınavı ve atama işlemleri.
-Tescil İşlemleri
- KPSS, İç Denetçi, 2914 SK ve 92.madde Mali Hizmetler Uzmanı ve Uzman Yardımcısı atama yazışmaları.
- Derecece değişiklikleri, kademe terfi, kıdem terfi, sicil terfi, ve bir üst öğrenim bitirme ve terfi yazışmaları.
- SSK, Askerlik ve Bağ-Kur hizmet değerlendirme yazışmaları.
- Emekliye ayrılan personelin tekrar atanma yazışmaları.
Mahkeme Kararıyla Yapılan atama, Mecburi Hizmetli Tabib, Naklen, Özelleştirme, Özürlü Personel ve Terörle
Mücadele atama yazışmaları.
Seçim nedeniyle istifa eden personel atama yazışmaları
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Mustafa BAŞ
Engin Şener
- SSK, Askerlik ve Bağ-Kur hizmet
birleştirme bilgi girşleri
-İdari Kadro İşlemleri
-İç Denetçi, Mali
Hizmetler Uzmanı, ve Uzm. Yard. Açıktan
atama kadro verme işlemleri
-Emekliye ayrılan personelin tekrar
atanması için kadro işlemleri
- Korunmaya Muhtaç Çocuklar, 2914 SK,
KPSS, 92.MAD, Özelleştirme, Terörle
Mücadele,Özürlü Personel, Naklen Atama,
Mahkeme Kararıyla Yapılan atama,
Mecburi Hizmetli Tabib ve Uzman Tabib
kadro verme ve bilgi girişleri
Derece Terfi, Kademe Terfi, bir üst öğrenim
bitirme
657 Kadro Bürosu
657 Yazışma Bürosu
Download

657 İdari Kadro ve Yazışma Şube Müdürlüğü