Kurumlar Vergisi
Öncesi Önemli
Hatırlatmalar
•
2014 yılında gerçekleşen/yürürlüğe
giren uygulamalar
•
İndirilecek/İndirilemeyecek
giderler
•
Kurumlar Vergisi İstisnaları ve
İndirimler
•
Kontrol edilen yabancı kurum
kazancı
•
Yatırım İndiriminde son durum
•
Ar-Ge İndirimi
•
Bağış ve yardımlar ile sponsorluk
harcamaları
•
Örtülü Sermaye Müessesesi
•
Transfer fiyatlandırması ile ilgili
önemli hatırlatmalar
•
Kurunlar Vergisi Beyannamesine
eklenecek belgeler
•
Örnek Kurumlar Vergisi
hesaplamaları
KPMG Eğitim Merkezi
2015
Kurumlar Vergisi Öncesi Önemli Hatırlatmalar
EĞİTİM PROGRAMI
Eğitimin kapsamı
(1 gün)
Kurumlar Vergisi mükellefleri her yıl Nisan’ın 1’i ile 25’i
arasında, kurum kazancı üzerinden %20 oranında
kurumlar vergisi beyannamesi hazırlamak ve ödemekle
yükümlüdürler.
•
2014 yılında gerçekleşen veya yürürlüğe giren
uygulamalar
•
İndirilecek/İndirilemeyecek giderler
Eğitimimizde 2014 yılına ait kurum kazançları için
hazırlanacak kurumlar vergisi beyannamesi öncesinde,
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde önem arz eden
konular hakkında önemli hatırlatmalar yapmayı ve bilgi
aktarımında bulunmayı hedefliyoruz.
•
Kurumlar Vergisi İstisnaları ve İndirimler
•
Kontrol edilen yabancı kurum kazancı
•
Yatırım İndiriminde son durum
Eğitimin Amacı
•
Ar-Ge İndirimi
Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı Kurumlar vergisi
matrahının tespitinde önem arz eden konular, pratikte
karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları konusunda
bilgilendirmektir.
•
Bağış ve yardımlar ile sponsorluk
•
Örtülü Sermaye Müessesesi
•
Transfer fiyatlandırması ile ilgili önemli
hatırlatmalar
•
Kurunlar Vergisi Beyannamesine eklenecek
belgeler
•
Örnek Kurumlar Vergisi hesaplamaları
Eğitim Ücreti:
750 TL + KDV
İndirim Politikamız
KPMG Müşterileri için % 10
3 - 6 kişilik katılımlar için % 8
harcamaları
Sorularınız veya
detaylı bilgi için:
Kurumlar Vergisi
Öncesi Önemli
Hatırlatmalar
Eğitimi
Eğitmen
Bora YARGIÇ
Kıdemli Müdür
SMMM
Vergi Bölümü
KPMG İş ve Yönetim
Danışmanlığı A.Ş
Burcu Tanboğa
Uzman
T: + 90 216 681 90 00
(9393)
F: + 90 216 681 90 90
[email protected]
© 2015 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Download

Kurumlar Vergisi Öncesi Önemli Hatırlatmalar