Metin Duran Yeminli Mali Müşavirlik
Tarih
Konu
Sirküler No
02.04. 2015
Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehber Taslağı Yayınlanmıştır.
MDYMM/2015/8
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç
dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince, peşin fiyatlandırma
anlaşması başvurusunda bulunmak isteyen mükellefleri bilgilendirmek amacıyla Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından “Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehber” Taslağı hazırlanmıştır.
Söz konusu Taslağın yayınlanmaya hazır hale
[email protected] e-posta adresine iletilebilir.
getirilmesi
için görüş ve
öneriler
Söz konusu taslağa ulaşmak için tıklayınız.
Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır.
İletişim:
Dr. Metin DURAN
Yeminli Mali Müşavir
1
[email protected]
90-212-356 25 95
Download

Metin Duran Yeminli Mali Müşavirlik