TOBB
ANKARA TICARET BORSASI
GENEL SEXRETERLİ(3!1lE
MACUN Mlı.B.. ı71. SOKAK
TÜRKiYE
ODALAR VE BORSALAR
BiRLiGi
NO: 4 YEnMAHALLE
06105
Tarih
;22. .o~..2Ci/~
Sayı
0546/ 8557'-
Konu
Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş
L
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 04.04.2014 tarihli ve 69579023-045/l3973 sayılı
yazıda; Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça hazırlanmış
olan "Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ" taslağının görüşe açıldığı
ve
Taslak
ile
Görüş
Bildirme
Formuna
Bakanlığın
http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?Ogeld=
ı030&Liste=Mevzuat
internet
adresinden
ulaşılabildiği belirtilerek, Taslağa ilişkin Birliğimiz görüş ve önerileri talep edilmektedir.
Söz konusu Taslak ile ilgili görüş ve önerilerinizin
14 Mayıs 2014 tarihine
gamze.silay@,tobb.org.tr adresine e-mail yoluyla gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
kadar
Saygılarımla,
~
j
il
Cengi~
Genel Sekreter Yrd.
_.
i
J.
R
.A
ıse:
.•.h.
=
L5 Rısaf\ ·~Ui~
'1. ••.
-:--
-
::F'
i ~"";"
.
.
O
....~
Dumlupınar Bulvan No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /Ai\lKARA
Tel: +90 (312) 2182000 (PBX) • Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92 - 93
e-posta: [email protected] • Web: www.tobb.org.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin:
TELEFON:......
E-MAİL
.
-------
...•.•
Birliğimizde
ıso 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
uygulanmaktadır
Download

L5 - Ankara Ticaret Borsası