TOBB
TÜRKiYE
ODALAR VE BORSALAR
BiRLiGi
SE1GiETERLl (~İNE
_.
YENİ PERVANE M.hJl. KClCASiNAN BLV. NO: 161
GENEL
3 o. 10.2 0,4
KAYSERi
L
-
Tarih
../../2014
Sayı
0411/
Konu
Romanya Ulaştırma Master Planının
Kamuoyuna Sunulması Hakkında
_j
ilgi: Dışişleri Bakanlığı'nın
yazısı.
')03'~i)
u.,;.,
tv
20.10.2014 tarihli ve 26835889-100.300-201417058849
sayılı
İlgide kayıtlı yazıda, Romanya basınında çıkan haberlerde, Ulaştırma Bakanı Dan Soya'nın
önceki haftalarda Parlemento'da yaptığı bir sunumla Romanya Ulaştırma Master Planı'nı
milletvekillerine tanıttığı belirtilmektedir.
Sözkonusu plana ilişkin olarak Bükreş Büyükelçiliğimizden
sunulmaktadır;
-Planın 15 Nisan 2014 tarihinde AB Komisyonu'nun
Eylül tarihinde planı onayladığı,
alınan özet bilgiler aşağıda
onayına sunulduğu ve komisyonun 30
-2014-2030 yılları arasında 530 projenin tamamlanmasını öngören plan uyarınca 656 km
uzunluğunda ve 6,2 milyar Avro maliyetle otoban yapılmasının planlandığı, bununla birlikte
ülkede halihazırda 644 km otoban bulunduğu,
-Master Plana dahil edilen otobanların, Sibiu-Brasov (101 km, 690 MAvro),
Ploiesti­
Comamic (49 km, 310 MAvro), Craiova-Pitesti (Renault ve Ford fabrikalarının bulunduğu
şehirler 115 km, 870 Avro), Brasov-Bacau (158 km, 2.06 milyar Avro), Gilaıı-Bors (177 km,
1.5 milyar Avro) ve Comarnic-Brasov (54 km, 1.1 milyar Avro) şehirleri arasında yapılacağı,
-2030 yılına kadar 2.226 km uzunluğunda,
yapılmasının öngörüldüğü,
17,5 milyar
Avro'ya
malolacak
anayol
-Tuna Deltası'nda taşımacılığın geliştirilmesi ve Bükreş- Tuna kanal hattının tamamlanması
için 2,3 milyar Avro yatırım yapılması gerektiği,
-Planın yıl sonuna doğru Parlemento'nun
belirtilmektedir.
onayına sunularak kabul edilmesinin öngörüldüğü
Sözkonusu Master Planı'nın Ulaştırma Bakanı tarafından Parlemento'da
tanıtılmasıyla
birlikte kamuoyunun görüşüne sunulduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda basında çıkan
haberler aşağıda sunulmaktadır;
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 IANKARA
Tel: +90 (312) 2182000 (PBX). Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92 - 93
e-posta: [email protected] • Web: www.tobb.org.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin: GÜLŞEN KOCABAŞ TELEFON: 03122182223
E-MAİL [email protected])
Birliğimizde
ıso 9001 :2008
Kalite Yönetim Sistemi
uygulanmaktadır
{~)
T;:;..:iJ::;:.;:·
RKI=:..,;:·Y~E;!...;O~D::.:.;A~L:.:;A~R=-=--::V..=.E:..::B;!.!O::.:R~S~A~L=.!.A~R~B;:;:;I=-:;·RL~İ~(;.;:;_İ _
-Başbakan Ponta, planın uluslararası şirket AECOM tarafından, AB Komisyonu'nun uyum
fonlarından en iyi biçimde yararlanılmasını teminen hazırlandığı, öte yandan, Transilvanya
anayolu gibi projelerin ise devlet bütçesinden karşılanacağı; Sibui-Piteşti otobanının
kuzeyiyle güneyini birbirine bağlamasının öngörüldüğü; ayrıca Bükreş'ten doğuda Yaş iline
ve batıda Macar sınırına kadar raylı sistemin yapılmasının planlandığı; Bükreş-Tuna Deltası
kanal projesine devam edileceği; Dacia fabrikasının bulunduğu Piteşti'yle ülkenin
kuzeyindeki Sibiu şehirleri arasındaki anayolun da plan çerçevesinde tamamlanacağını dile
getirmiştir.
-Ulaştırma Bakanı Jon Rus, ülkenin 2.440 km otobana ihtiyacı olmadığını, bunun yerine
3.000 km bölgeler arası modernize edilmiş yol ile 140 km bağlantı yolu ve sınır noktalarına
çıkan bağlantı yollarının yapılmasına gereksinim duyulduğunu vurgulayarak, kamuoyunun
görüşüne açılan raporun AB Komisyonu'nca yüzde yüz onaylanınadığını hatırlatmıştır.
Konu Birliğimizce takip edilmekte olup, gelişmeler önümüzdeki dönem yine paylaşılmaya
devam edilecektir.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
L'J
(J2
•
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA
Tel: +90 (312) 2182000 (PBX) • Faks: +90 (312) 2194090 -91 -92 -93
e-posta: [email protected] • Web: www.tobb.org.tr
.
Ayrıntılı Bilgi İçin: GÜLŞEN KOCABAŞ TELEFON: 03122182223 E-MAIL
[email protected])
Biriiğimizde
ıso 900 1:2008
Kalite Yönetim Sistemi
uygulanmaktadır
Download

3 o.10.2 0,4