Metin Duran Yeminli Mali Müşavirlik
Tarih
Konu
Sirküler No
01.04. 2015
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.
MDYMM/2015/7
Özet:
73 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle,
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2014
takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi ile ödeme süresi uzatılmıştır.
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:
72 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mart 2015 günü sonuna kadar uzatılmış olan
2014 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 31 Mart 2015
tarihi itibariyle ödenmesi gereken gelir vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 73 seri numaralı
VUK Sirküleri ile 2 Nisan 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız
Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır.
İletişim:
Dr. Metin DURAN
Yeminli Mali Müşavir
1
[email protected]
90-212-356 25 95
Download

Metin Duran Yeminli Mali Müşavirlik