Metin Duran Yeminli Mali Müşavirlik
Tarih
Konu
07.04. 2015
446 seri Numaralı VUK Genel Tebliği ile 415 Seri Numaralı VUK Genel
Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.
Sirküler No
MDYMM/2015/9
ÖZET:
446 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile elektronik bilet uygulaması hakkında düzenlemeler
içeren 415 seri numaralı VUK Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu bu
değişiklikler özet olarak aşağıda açıklanmıştır.
AÇIKLAMA:





Uygulamalar arası birliğin sağlanması ve Diğer benzer Genel Tebliğlerde yer verilen tanımlar
ile uyumlu olması için Tanımlarda güncellemeler yapılmıştır.
Uygulamanın yaygınlaşması ve mükelleflerin daha kolay geçiş sağlayabilmesi için özel
entegrasyon yöntemine olanak sağlanmıştır
415 Genel Tebliğde raporlama süresi belirtilmemekle birlikte günlük olarak izleyen günün
sonuna kadar yapılmakta iken, yeni düzenleme ile aylık olarak düzenlenmesine ve izleyen
ayın 15 nci günü sonuna kadar Başkanlığa gönderilmesine olanak sağlanmıştır.
e-Fatura ve e-Arşiv Uygulamalarında var olan saklamacı kurum bu Tebliğe de eklenmiştir.
Tebliğin “Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” bölümü diğer uygulama tebliğleri ile bütünlük
arz etmesi amacıyla güncellenmiştir
Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır.
İletişim:
Dr. Metin DURAN
Yeminli Mali Müşavir
1
[email protected]
90-212-356 25 95
Download

Metin Duran Yeminli Mali Müşavirlik