AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU
TARİH
SAYI
RESMİ GAZETE NO
MEVZUAT TÜRÜ
YAYINLANMA TARİHİ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği –Taslak16/12/2014
GEÇERLİLİK TARİHİ
AÇIKLAMA
415 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde uygulamadan
yararlanma yöntemi olarak yalnızca bilgi işlem sistemlerinin
entegrasyonuna izin verilmekteydi. Ancak bu yöntem maliyetli ve zor
bir yöntem olduğu için uygulama beklendiği kadar hızlı yaygınlaşamadı.
Bu nedenle mükelleflerin uygulamadan daha kolay yararlanabilmelerini
sağlamak amacıyla diğer tüm uygulamalarımızda (e-Defter hariç) yer
alan özel entegrasyon yöntemi ile de yararlanmalarına ve e-bilet
nüshalarının ve raporlarının Başkanlıktan izin alan saklamacı kuruluşlar
nezdinde de muhafazasına olanak sağlanmıştır.
Ayrıca tebliğ taslağı ile e-Arşiv Faturaları ve Havayolu ile yolcu
taşımacılığı kapsamında düzenlenecek e-Biletlere ilişkin olarak
mükellefler tarafından yapılacak raporlamalara ortak standartlar
getirilmiş ve günlük rapor yerine aylık rapor oluşturulmasına olanak
sağlanmıştır
Download

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 415 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu