FİNANSAL TABLOLARIN SON YAYINLANMA TARİHLERİ
Şirket Tipi
Dönem
Konsolide Olmayan
Konsolide
10 Kasım 2014
19 Kasım 2014
30 Ekim 2014
10 Kasım 2014
30 Ekim 2014
10 Kasım 2014
Bankalar ve Katılım Bankaları
Sigorta Şirketleri
2014 yılı 3. çeyrek
Diğer Borsa Şirketleri
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 Şişli/İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, www.sekeryatirim.com
Download

finansal tabloların son yayınlanma tarihleri