MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Tarih :02.03.2015 Pazartesi
Saat :17:00
Yer :Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu
GÜNDEM MADDELERİ
:
1-Meclisin Açılışı.
2-Geçmiş Tutanak Özetinin Okunması ve Kabulü.
3-Başkanlıktan Verilecek Önergeler.
a-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt satın alınması.
b-Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Esatpaşa Mah. 155 ada 1 parselde kayıtlı
taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesine tahsisi.
c-Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Kesik Mah. 1176 ada 3 parselde kayıtlı
taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesine tahsisi.
4-Komisyonlardan Gelen Raporlar
a-İmar Komisyonu Raporu
b-Hukuk Komisyonu Raporu
5-Üyeler Tarafından Verilecek Önergeler.
6-Dilek ve Temenniler.
7-Toplantıya Katılmayan Üyelerin Mazeretlerinin Görüşülmesi.
8-Gelecek Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.
Download

02.03.2015 Pazartesi Saat :17:00 Yer :Belediye Hizmet