Pedagojik Formasyon Sertifika Programı II.Dönem Duyurusu
15 - 30 Eylül 2014
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrenim
ücreti/katkı payı ikinci taksitinin (1.027 TL) ödenmesi ve
dekontun teslimi
13 Ekim 2014
Derslerin başlaması
1 Aralık – 5 Aralık 2014
Ara sınavların yapılması
19 Ocak 2015
Derslerin bitimi
19 - 23 Ocak 2015
Yarıyıl Sonu Sınavları
2 Şubat 2015
Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının duyurulması için son tarih
9 Şubat 2015
Bütünleme sınavları
12 Şubat 2015
Bütünleme sınav sonuçlarının duyurulması için son tarih
Önemli Hususlar:

15 - 30 Eylül 2014 arasında tüm öğrencilerin Pedagojik Formasyon Sertifika
Programı Öğrenim ücreti/katkı payı ikinci taksitinin (1.027 TL) ödemesi
gerekmektedir.
Dekontun açıklama bölümünde;
Başvuranın Adı - Soyadı, Öğrenci Numarası
“Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı - Kayıt Ücretinin 2.Taksiti”
olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
Ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen
banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa düzelttirmeleri
gerekmektedir.
Alınan banka dekontunu 0392 2236461 numaralı fax numarasına gönderilmeli ve
sonrasında 0392 2236464 / 213 numaralı telefondan alındığı konusunda teyit
edilmesi gerekmektedir.

Öğretmenlik uygulaması dersi ile ilgili olarak, Türkiye’de staj yapacak
öğrencilerin bizzat kendileri bireysel olarak ilgili kurumlar ile görüşerek,
öğretmenlik uygulaması dersi kapsamındaki staj uygulaması konusunda iletişime
geçeceklerdir. Eğer KKTC sınırları içerisinde öğretmenlik uygulaması dersi
kapsamında staj yapacak öğrencilerin ise ilgili öğretim görevlisi tarafından
gereken izinler alınacaktır. Staj uygulaması dersi ile ilgili olarak ilerleyen
günlerde ilgili danışman hocalar sizlere duyurulacaktır.

II.Dönem Vize sınavları Öğretmenlik Uygulaması dersi haricinde Çevrimiçi
(Online) olarak senkron olarak gerçekleştirilecektir.

II.Dönem Final sınavları yüz yüze olup belirtilen tarihler içerisinde Yakın Doğu
Üniversitesi yerleşkesi içinde yapılacaktır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı II.Dönem Dersleri
AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretmenlik Uygulaması
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
3
3
5
2
2
Download

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı II.Dönem Duyurusu