Uygulamalı
Temel UFRS
Eğitimi
•
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’nın temel prensiplerinin neler
olduğunu,
•
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’nın uygulanmasıyla birlikte
nelerin değişeceğini,
•
Karşılaşacağınız değişikliklerin
muhasebenizi ve finansal
raporlarınızı nasıl etkileyeceğini,
•
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’nın Türkiye ve
dünyadaki uygulamaları
konusunda son gelişmeleri,
biliyor musunuz?
KPMG Eğitim Merkezi
2014
Uygulamalı Temel UFRS
Eğitimin Kapsamı
Tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları
sürecinde gündemdeki önemli konulardan biri
olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak söz konusu
standartlar Türkçe’ye çevrilmiş ve “Türkiye Muhasebe
Standartları /Türkiye Finansal Raporlama Standartları”
(TMS/ TFRS) adı altında yayınlanmıştır.
2012 yılında kabul edilen Türk Ticaret Kanunu (TTK),
ülkemizde uygulama birliğinin sağlanabilmesi için
bağımsız denetime tabi olacak şirketlere TMS/ TFRS
uygulama zorunluluğu getirmiş ve bu şirketleri
belirlemeye yönelik kriterler Bakanlar Kurulu
tarafından açıklanmıştır.
Tüm şirketlerin gelecek dönemlerde kademeli olarak
TFRS uygulamasına tabi olması beklenmektedir.
Eğitimin Amacı
Eğitimimizin amacı katılımcılarımıza birçok sektörü
ilgilendiren ortak standartlarda yer alan ilke ve
kavramların açıklanması ve uygulamada karşılaşılan
örnekler eşliğinde UFRS bakış açısı ve temel
prensipleri hakkında farkındalık kazandırılmasıdır.
Eğitimin üçüncü günü uygulamaya ayrılarak örnek bir
şirketin yasal mali tablolarından hareketle çıkarılması
gereken UFRS düzeltme kayıtları standartlarda yer
alan kurallar ışığında incelenecek ve UFRS mali
tablolar oluşturulacaktır.
EĞİTİM PROGRAMI
(3 gün)
•
UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
•
UMS 2 Stoklar
•
UMS 7 Nakit Akış Tablosu
•
UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe
Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
•
UMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki
Olaylar
•
UMS 12 Gelir Vergisi
•
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar
•
UMS 17 Kiralama İşlemleri
•
UMS 18 Hasılat
•
UMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
•
UMS 23 Borçlanma Maliyetleri
•
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
•
UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve
Koşullu Varlıklar
•
UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
•
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
•
UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran
Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
•
Uygulama
Ücret 1.550 TL + KDV
Uygulamalı
Temel UFRS
Eğitimi
Eğitmenler
Sorularınız veya
detaylı bilgi için:
Özay Ganer
Direktör
SMMM
Eğitim Bölümü
KPMG İş ve Yönetim
Danışmanlığı A.Ş
Şebnem Altunordu
Direktör
SMMM
Eğitim Bölümü
Burcu Tanboğa
Uzman
T: + 90 216 681 90 00
(9393)
F: + 90 216 681 90 90
[email protected]
© 2014 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in
tescilli ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Download

Uygulamalı Temel UFRS Eğitimi