Kurumsal Raporlama Sayfası
AVEA
AVEA Kurumsal Web Raporlama Sayfasında
Neler Yapılabilir?
Giriş
AVEA Kurumsal Web Raporlama Sayfasında
Neler Yapılabilir?
A. Şirket Raporları
•
•
•
•
Genel Trafik Raporu
Genel Grafik
Özet Trafik Raporu
Servis Kullanım Raporu
B. Hat Bazında Raporlar
•
•
•
•
•
Genel Trafik Raporu
Servis Kullanım Raporu
Hat/Şirket Trafik Kıyaslama Raporu
Hafta İçi – Hafta Sonu Kıyaslama Raporu
Tel/SMS/DATA Kullanım Raporu
C. Fatura Bilgileri
•
•
•
•
•
Şirket Faturası
Hat Bazında Fatura
Hat Bazında Fatura Detayları Çizelgesi
Hat Bazında Ayrıntılı Fatura
Kurumsal SMS
A. Şirket Raporları
•
•
•
•
Genel Trafik Raporu
Genel Grafik
Özet Trafik Raporu
Servis Kullanım Raporu
A. Şirket Raporları
Genel Trafik Raporu: Şirketin toplam faturası üzerinden yapılan (şirket içi arama,
şebeke içi - şebeke dışı arama, Yurtdışı arama, GPRS gibi…) kullanımların
raporlanmasını sağlar. Excel dosyası olarak da görüntülenebilmektedir.
A. Şirket Raporları
Genel Grafik : Ay bazında yapılan Avea, sabit numaralar, diğer Operatörler yönüne
yapılan kullanımları ve Dolaşımda (yurt dışı) yapılan ve alınan kullanımların grafik
üzerinden gösterildiği bölümdür.
A. Şirket Raporları
Özet Trafik Raporu : Şirkete bağlı hatlar üzerinde trafik yaratan kullanımların
belirtildiği bölümdür. İçerik servisleri kullanımlarının bilgileri bu bölümde yer
almamaktadır. Excel dosyası olarak da görüntülenebilmektedir.
A. Şirket Raporları
Servis Kullanım Raporu : Tüm hatlar üzerinde yapılan İçerik Servisleri ve Avea
servislerinin kullanım bilgileri bulunmaktadır. Excel dosyası olarak da
görüntülenebilmektedir.
B. Hat Bazında Raporlar
•
•
•
•
•
Genel Trafik Raporu
Servis Kullanım Raporu
Hat/Şirket Trafik Kıyaslama Raporu
Hafta İçi – Hafta Sonu Kıyaslama Raporu
Tel/SMS/DATA Kullanım Raporu
B. Hat Bazında Raporlar
Genel Trafik Raporu : Hat bazında yapılan (şirket içi arama, şebeke içi – şebeke dışı
arama, Yurtdışı arama, GPRS gibi…) kullanımların ayrılarak rapor edilmesi sağlanır.
Excel dosyası olarak görüntülenebilmektedir.
B. Hat Bazında Raporlar
Servis Kullanım Raporu : Hat bazında yapılan İçerik Servisleri ve 3rd servislerinin
kullanım bilgilerini gösterir. Excel dosyası olarak görüntülenebilmektedir.
B. Hat Bazında Raporlar
Hat/Şirket Trafik Kıyaslama Raporu : Tüm hatların diğer şirket hatlarına göre kullanım
oranlarını şirket faturasına oranlayarak raporlandığı bölümdür. Excel dosyası olarak
da görüntülenebilmektedir.
B. Hat Bazında Raporlar
Hafta içi / Hafta Sonu Kullanım raporu : Hatların hafta içi - hafta sonu kullanım
yoğunluğunun raporlandığı bölümdür. Burada firma bazında hafta içi kullanım ve
hafta sonu kullanım ücret farklılıkları var ise raporlama açısında kolaylık sağlar.
Excel dosyası olarak da görüntülenebilmektedir.
B. Hat Bazında Raporlar
Tel/SMS/DATA Kullanım Raporu : Hat bazında kullanımların ( Telefon, Sms, GPRS,
GPRS, Sms, Data) bilgileri ve şirket faturasına oranını göstermektedir. Burada
hattın yarattığı trafik yoğunluk bilgilerine ulaşılabilir. Excel dosyası olarak da
görüntülenebilmektedir.
C. Fatura Bilgileri
•
•
•
•
•
Şirket Faturası
Hat Bazında Fatura
Hat Bazında Fatura Detayları Çizelgesi
Hat Bazında Ayrıntılı Fatura
Kurumsal SMS
C. Fatura Bilgileri
Şirket Faturası: Firmaya ait Abone numarası bilgisi ve toplam fatura bedelinin
bulunduğu bölümdür. Vergiye Tabi Toplam tutar ile vergilerin hesaplamasının gösterildiği
bölümdür.
C. Fatura Bilgileri
Hat Bazında Fatura : Şirket faturasında hat bazında toplam fatura bilgisi ayrılmamıştır.
Hat Bazında fatura bölümüde her bir hat için ödenecek fatura bedeli vergileri ile
birlikte hesaplanmış bir şekilde raporlanmıştır. Excel dosyası olarak da
görüntülenebilmektedir.
C. Fatura Bilgileri
Hat Bazında Fatura Çizelgesi: Hat bazında fatura kısmında çıkan detay bilgilerinin
çizelge şeklinde gösterildiği bir rapordur. Excel dosyası olarak da
görüntülenebilmektedir.
C. Fatura Bilgileri
Rapor Kişiselleştirme Ekranı sayesinde hat bazında Fatura detaylarınızda ihtiyacınız
olmayan alanları sürükle bırak yöntemi ile çıkartarak raporlarınızı
kişiselleştirebilirsiniz.
C. Fatura Bilgileri
Hat Bazında Ayrıntılı Fatura: Hattın yapmış olduğu tüm trafik detaylarını bir faturalama
döneminde görüldüğü bir bölümdür. Excel dosyası olarak da görüntülenebilmektedir.
C. Fatura Bilgileri
Kurumsal SMS
D. Hat İşlemleri
Yeni servisimizle şirket çalışanlarınıza faturalarını ulaştırmanız artık çok kolay .
Bu sayfada yer alan bilgilerini ve e-posta adresini doldurduktan sonra "E-fatura"
seçeneğini işaretlemeniz yeterli.
ÖNEMLİ BİLGİLER
•
Gecikme Faizleri ve GPRS Havuz Paketleri numaraya değil
Faturaya yansıtılmaktadır. Bu nedenle Hat Bazında Fatura
Detayları Çizelgesi altında gösterilmemektedir.
•
GPRS Paket ücretleri ve Tüm Dünya Paketi gibi Paketler Aylık
Sabit Ücret adı altında ücretlendirilir. Ayrıca fatura kaleminde
belirtilmemektedir.
•
Kurumsal Web Raporlama Sayfasında sadece “Fatura Bilgileri”
altındaki Şirket Faturası ve hat bazında fatura kısmı vergileri dahil
edilerek belirtilmiştir. Diğer bölümlerde vergiler belirtilmemiştir.
Download

Hat Bazında Fatura