Yetkinlik Bazlı
Mülakat Becerileri
Eğitimi
•
Yetkinlik nedir?
•
Farklı mülakat teknikleri
•
Mülakat öncesi, sırası ve sonrasında dikkat
edilmesi gerekenler
•
Mülakat soruları nasıl olmalıdır?
•
Sık karşılaşılan görüşmeci hataları nelerdir?
KPMG Eğitim Merkezi
2014
Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri
Eğitimin Kapsamı
Başarılı şirketlerin ortak paydası, agresif büyüme ve
rekabet hedeflerine ulaşmak için en önemli unsur olan
doğru ve nitelikli insan kaynağını işe alma konusunda
gösterdikleri yüksek performans ve kararlılıktır. Bu
anlamda, işe alım personelinin yetkinlik, bilgi ve
becerileri büyük önem kazanmaktadır.
Mülakat becerileri eğitimimizde, şirketlerdeki farklı
departmanlar ve görevler hakkında kısa bilgilendirme,
farklı pozisyonlarda ihtiyaç duyulan temel yetkinlik,
beceri ve nitelikler, işe alım görüşmelerinde dikkat
edilmesi gereken anahtar noktalar, sık yapılan
görüşmeci hataları ve örnek iş görüşmeleri yer
alacaktır. Mülakat öncesinde ve sonrasında dikkat
edilmesi gereken konulara da kısaca yer verilecektir.
Eğitimin Amacı
EĞİTİM PROGRAMI
(1 gün)
•
Mülakat Nedir?
• Mülakatın tanımı ve amaçları
• Mülakat türleri
• Yetkinlik tanımı
• Temel pozisyonlar ve aranan nitelikler
•
Mülakata Hazırlık
• CV inceleme
• Soru türleri – uygun soruların seçimi
• Yapılandırma
•
Mülakatta dikkat edilmesi gerekenler
• Değerlendiricinin rolü
• Sık rastlanan değerlendirici hataları
•
Örnek Uygulamalar
Eğitimimiz, işe alımın önemi ve doğru adayın işe
alınabilmesi için iş görüşmelerinde dikkat edilmesi
gerekenler hakkında, özellikle 0-2 yıl arasında
deneyimi olan İnsan Kaynakları profesyonellerini
bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
İndirim Politikamız
Mülakat teknikleri, soru türleri, mülakatlarda sıklıkla
yapılan değerlendirme hataları ve örnek uygulamalarla
konunun önemi vurgulanacak ve temel mülakat
becerileri geliştirilecektir.
KPMG Müşterileri için % 10
3 - 6 kişilik katılımlar için % 8
7 kişi ve üzeri katılımlar için şirkete özel
eğitimlerimizi önermekteyiz.
Ücret 550TL + KDV
Sorularınız veya
detaylı bilgi için:
Eğitmenler
Yetkinlik Bazlı
Mülakat
Becerileri
Eğitimi
Seden Kundakçıoğlu
Direktör
İnsan Kaynakları
Elif Yıldırımbulut
Müdür
İnsan Kaynakları
KPMG İş ve Yönetim
Danışmanlığı A.Ş
Burcu Tanboğa
Uzman
T: + 90 216 681 90 00
(9393)
F: + 90 216 681 90 90
[email protected]
© 2014 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in
tescilli ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Download

Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri