Transfer
Fiyatlandırması
Temel İlkeleri
•
Tüm dünyada risk ve önemi artan güncel
konulardan biri olan Transfer
Fiyatlandırması’na ne kadar hakimsiniz?
•
Türkiye’deki Transfer Fiyatlandırması
düzenlemeleri kapsamında hak ve
yükümlülüklerinizi biliyor musunuz?
•
Yerel ve uluslar arası Transfer
Fiyatlandırması uygulamaları neleri
hedefliyor?
KPMG Eğitim Merkezi
2015
Transfer Fiyatlandırması Temel
İlkeleri
Eğitimimizin Kapsamı
Eğitimimiz, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile
getirilen transfer fiyatlandırması düzenlemelerinin
genel bir çerçevesini çizerek, mükelleflerin gerek
belgelendirme
gerekse
mevcut
transfer
fiyatlandırması politikaları ile bağlantılı olarak dikkat
etmeleri gereken hususları içerecektir. Eğitimin
kapsamı,
dünyada
ve
Türkiye’de
transfer
fiyatlandırması uygulamalarının temel yapı taşlarını
tartışmaya yöneliktir. Bununla birlikte, güncellenen
OECD yaklaşımları ve son yıllarda İdare’nin transfer
fiyatlandırması konularına bakış açıları farklı durum
çalışmaları ile anlatılacaktır.
Eğitimimizin Amacı
Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı sadece transfer
fiyatlandırması mevzuatı hakkında bilgilendirmek
değil, günümüzde oldukça sıcak bir konu olan
transfer fiyatlandırması gündemini farklı boyutları ile
ele almaktır.
Ücret: 750 TL + KDV
EĞİTİM PROGRAMI
I- Transfer Fiyatlandırması Nedir?
•
•
•
•
•
•
Transfer
Fiyatlandırması
Temel
Rehber ve Kaynaklar, Yasal Düzenlemeler
İlişkili Kişi Kavramı
Emsallere Uygunluk Kavramı
Fiyat ve Kârlılık Kapsamında Transfer Fiyatı
Risk ve Getiri Arasındaki Ekonomik Bağ
Transfer Fiyatının Etkisi (Örnek Çalışma)
II- İşlev, Risk ve Varlık Analizi Nedir?
•
•
•
•
İşlev, Risk ve Varlık Analizi Neden Yapılıyor?
Şirket Profiline Göre İşlev, Risk ve Varlıkların
Tespiti
Tipik İşlev ve Riskler Nelerdir?
Sektörel Verilerin Transfer
Fiyatlandırması’ndaki Önemi
III- Ekonomik Analiz Süreçleri
•
•
•
•
•
İndirim Politikamız
KPMG Müşterileri için % 10
3 - 6 kişilik katılımlar için % 8
7 kişi ve üzeri katılımlar için şirkete özel eğitimlerimizi
önermekteyiz.
(1 gün)
Geleneksel Yöntemler – Kapsam ve Süreç
Kârlılığa Dayalı Yöntemler – Kapsam ve
Süreç
Uygun Yöntemin Seçilmesi
Karşılaştırılabilirlik Nasıl Sağlanır?
Emsal Veri Bulma ve Değerlendirme Süreci
IV- Raporlama
•
•
•
Dokümantasyon Zorunlulukları
Transfer Fiyatlandırması Formu
Transfer Fiyatlandırması Raporu – Kapsam
ve Önemi
Eğitmenler
Sorularınız veya
detaylı bilgi için:
Başak Diclehan
Direktör
Global Transfer Fiy.
Hizmetleri
KPMG İş ve Yönetim
Danışmanlığı A.Ş
İlkeleri
Murat Kılıç
Kıdemli Müdür
Global Transfer Fiy.
Hizmetleri
Burcu Tanboğa
Uzman
T: + 90 216 681 90 00
(9393)
F: + 90 216 681 90 90
[email protected]
© 2015 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli
ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Download

Transfer Fiyatlandırması Temel İlkeleri