Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Değerli Fakülte
Dekanları, Daire Müdürlerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Değerli Başkan ve
Temsilcileri, Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler ve Basınımızın
Güzide Temsilcileri, Tarımsal eğitimimizin 168. yılını kutladığımız bu anlamlı
törene hepiniz hoşgeldiniz.
Bugün 168. yılını kutladığımız tarımsal eğitimimiz, mesleki ve teknik
anlamda ilk olarak İstanbul Yeşilköy Ziraat Talimhanesi Okulu’nda 10 Ocak
1846’da başlamıştır. Bu okul aynı zamanda fiilen öğretime başlayan ilk mesleki ve
teknik öğretim kurumudur. Müteakiben 1891 yılında Halkalı Yüksek Ziraat Okulu
açılmış ve değişik illerde Ziraat Mektepleri kurulmuştur. Bugün geldiğimiz
noktada, Ülkemizde 30’a yakın Ziraat Fakültesi bulunmaktadır. Üniversitemiz
bünyesinde 1994 yılında açılan Ziraat Fakültemiz, bugün itibariyle 9 bölüm, 117
öğretim elemanı ile 1286 lisans, 555 yüksek lisans ve 50 doktora öğrencisi olmak
üzere yaklaşık 2000 öğrencimize eğitim hizmeti sunmaktadır. Toplamda bugüne
kadar 1673 mezun vermiş olan fakültemiz, aynı zamanda Atabey MYO başta
olmak üzere tarım proğramına sahip diğer meslek yüksek okullarımıza da öğretim
elemanı desteği vermektedir. Geçtiğimiz yıl içerisinde Avrupa Birliği, TÜBİTAK
ve DPT gibi saygın kuruluşlardan önemli sayıda projeler alan fakültemiz,
TÜBİTAK öğrenci projelerinde de liderliğini sürdürmüştür. Bölgemize ve sektöre
karşı sorumluluklarımızın da farkında olduğumuzun bir göstergesi olarak, tarımsal
uygulama ve araştırma merkezimizin yaptığı faaliyetlerin yanı sıra bitki ve toprak
analizleri, bitki hastalıkları tanı hizmetleri, rasyon hazırlama ve yem analizleri,
arazi toplulaştırma ve haritalama hizmetleri, süt sağım makinalarının test ve
kontrol hizmetleri, bilimsel ya da üretime dönük proje hazırlama ve danışmanlık
hizmetleri gibi konularda hizmet sunmaya devam etmekteyiz. Ayrıca bu yıl Tarım
Kulübü öğrencilerimizin de girişimleri ile IV. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi
“Toprağa Uzanan Genç Eller” sloganı ile 24-26 Nisan 2004 tarihinde Fakültemiz
bünyesinde gerçekleştirilecektir. Fakültemiz ve Tarım Kulübümüz tarafından
organize edilecek olan bu kongreye 23 farklı üniversiteden katılımlar olacaktır. Bu
başarılı girişimlerinden dolayı Tarım kulübümüze, ayrıca bugün bizlere final
sınavlarının arasında bu güzel gösteriyi hazırlayıp sunan tiyatro kulübü
öğrencilerimize tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.
Değerli konuklar, ülkemiz bugün tarımsal üretim değeri açısından dünyanın
7. büyük gücü konumundadır. Ülkemizde ekonomik değere sahip 150 farklı
tarımsal ürün yetiştirilmekte ve 177 farklı ülkeye ürünlerimiz ihraç edilmektedir.
Bu noktaya ulaşmamızda hiç kuşku yok ki tarımsal eğitimin katkısı büyük
olmuştur. Artık çağımızda ülkeler ve bölgeler arası kıyasıya rekabette üniversiteler
ve bilim kuruluşları en önemli unsurlardır. Tarımsal eğitimimizde elde edilen
ilerlemelere rağmen elbette sorunlarımız da mevcuttur. Bunlar arasında Bologna
sürecine entegrasyonda yaşanan sorunlar, yabancı dil eğitiminin istenildiği şekliyle
başarılamamış olması ve müfredat olarak piyasayla istenen bütünlüğün
sağlanamamış olması gibi konular sıralanabilir. Bunlarla birlikte ziraat
fakültelerimizin son yıllarda tercih edilen fakülteler arasında eski yerini tekrar
almaya başladığını görmek de bizler için bir mutluluk kaynağı olmuştur. Bu
olumlu tablonun ortaya çıkmasında tarım sektöründeki canlanma, entansif tarım
modelinin ve bilimsel tarımın yaygınlaşması ve buna bağlı olarak ziraat
mühendislerine olan istihdam talebinin artması etkili olmuştur.
Bilindiği gibi üniversiteler en yüksek düzeyde bilgi üreten kurumlardır.
Ancak bir üniversite bilginin yanında kanaatimce hangi meslek olursa olsun
mensuplarına entelektüel bir duruş da kazandırmalıdır. Bir düşünürün ifade ettiği
şekliyle “Bir insan büyük bir okula niçin gider? Bir insan büyük bir okula
bilginin de ötesinde bir şeyler almak için, bazı sanatları ve alışkanlıkları
kazanmak için gider. Özen gösterme alışkanlığı için, kendini anlatma sanatı
için, bir anda yeni bir entellektüel konuma gelebilmek sanatı için, başkasının
ne düşündüğünü anlayabilme ve saygı duyabilme sanatı için, görüşlerinizin
onaylanmamasına ve reddedilmesine katlanabilme alışkanlığı için, medeni bir
şekilde olumlu ya da olumsuz görüş bildirebilme sanatı için, en küçük
ayrıntılara dikkat edebilme alışkanlığı için, zevklerini geliştirmek için, ayırt
edebilmek için, hepsinden önemlisi insan büyük bir okula kendisini tanımak
için gider.” Tam da bu noktada ilk ziraat mektebimizde okutulan dersler arasında
“hikmet” dersinin bulunma sebebi sanırım bugün daha iyi anlaşılmaktadır.
Değerli katılımcılar, biz bir aileyiz ve doğal olarak ailemize geçtiğimiz bir
yıl içerisinde yeni katılımlar olduğu gibi ayrılanlar da oldu. Ben yeni katılan
arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyor, ayrılanlara da gittikleri kurumlarda ve
bundan sonraki yaşamlarında başarı ve
mutluluklar diliyorum. Ayrıca
kurumumuzun düzeni ve başarısı için ter döken tüm akademik ve idari
personelimize buradan teşekkürü bir borç biliyorum. Tüm tarım ve eğitim
camiasının Tarımsal Eğitimin 168. Yılını kutluyor, saygılar sunuyorum.
Download

Dekan Hocamızın Tarımsal Eğitimin 168. Yılı Tarım