FİBEROPTİK TABANLI SENSOR SİSTEMLERİ KISA TANITIMI
http://www.turksens.com
SİSTEM GENEL ÖZELLİKLERİ
Sistem, sensor yetenekli fiberoptik kablo
üzerinden akustik algılama yapar.
Bir sorgulayıcı birim ve bir kablo grubundan
oluşur.
Sistem üzerinde pasif veya aktif başka bir
donanım bulunmaz.
Algılama hattı boyunca, sensor kablonun dışarıdan herhangi bir AC/DC güç ihtiyacı
yoktur.
Algılama sistemi sensor kablosu tek ucundan
sorgulayıcıya bağlanmış, diğer ucu açıkta olan en
son nesil bir sistemdir.
Kablo, sabotaj veya başka bir nedenle koptuğunda
dahi, kopan kısım ile cihaz arasındaki bölüm
görevini yapmaya devam eder.
Kablo, kopan noktasından eklendiğinde
çalışmasına devam eder.
Kablonun her 1-2 metresi bağımsız bir algılama
alanı oluşturduğu için, 10.000 metrelik bir kablo
boyunda 10.000 adet sensor (zone) varmış gibi
Sistem;
algılama yapar.
Kablonun çevresindeki akustik ve sismik tüm
olayları, sistem monitöründe görülen sayısal
harita üzerinde işaretlenmiş kablo güzergâhında
renkli uyarı ışığı olarak gösterebilme,
Alarm uyarıları olarak ikaz edebilme ve olay yeri,
olay sınıfı ve zamanı hakkında raporlama,
Sorgulayıcı tarafından tespit edilen
Baskı izi
Fiber kablo boyunca algılanan hareketleri titreşim
olarak izlenebilme ve ses olarak duyabilme
yeteneği sunar. Sayısal haritalar üzerinde yer
işaretlemesi ile ihlal noktasını gösterir.
Cymsoft Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Cyberpark, Cyberplaza A Blok No: 103 06800 Bilkent / ANKARA
Tel : (312) 2650525 Faks : (312) 2650331 [email protected]
www.cymsoft.com
Sistem, her türlü hava koşulundan bağımsız; ortamdaki yüksek voltaj elektik
kablolarının ve diğer sistemlerin yaratacağı radyofrekans ve elektromanyetik alan
baskılarından etkilenmeden devamlı olarak ortam izlemesi yapar.
Diğer elektronik sistemler tarafından tespit edilemez.
Algılama mesafesi: 40-50 Km. den algılar
Algılama hassasiyeti: Olay yerini, kablo
boyunca, 1-4 metre hata payı ile koordinat
esasına göre tespit eder.
Zaman ve olay türü raporlaması yapar.
Kablonun her iki yanındaki alanda algılama
mesafeleri:
Yaya hareketleri için 5-10 metre
Kazma ve kırma eylemleri için 15-25 metre
Araç hareketler için 20-40 metredir.
Toprağa gömülü sensor kablolar, olayların tel örgü
dışında ve içinde gelişen safhalarını gösterebilirler,
takibini sağlarlar.
Tel örgü dışından yaklaşan bir tehdit yoksa, tel
örgüde aniden oluşan bir hareketi «şüpheli alarm»
olarak değerlendirme yeteneği sağlarlar.
Toprak ile doğrudan temas ettikleri için algılama
türleri ve yetenekleri tel örgü üstü montajlara göre
çok yüksektir.
Sensor Kablo özellikleri
Yaklaşık 5 mm çapındaki sensor Fiberoptik Kablonun;
Sıcaklık, titreşim ve akustik algılama yetenekleri vardır.
Çelik tüp içinde jel süspansiyonla korunur.
En fazla 4 lif üretilir.
MİL-STD 810F Askeri/NATO standartlarında çelik sargı ile
zırhlandırılmıştır.
Kablo, kemirgenlere karşı son derece dayanıklı, esnek ve
kullanımı kolay bir yapıdadır.
Cymsoft Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Cyberpark, Cyberplaza A Blok No: 103 06800 Bilkent / ANKARA
Tel : (312) 2650525 Faks : (312) 2650331 [email protected]
www.cymsoft.com
Sensor kabloların, toprağın 30-50 cm altına, tel örgü üstüne veya duvar içlerine
yerleştirilerek algılama yaptıkları uygulama türleri vardır.
TEL ÖRGÜ ÜSTÜ UYGULAMA
Talep durumuna göre sensor kablolar tel örgü üzerine monte edilerek de çevre
güvenliği ve izinsiz tel örgü geçişleri tespit edilebilir. Sensor kablonun dış etkilere ve
sabotajlara açık olması, saldırgan tarafından hemen erişilebilmesi, kablo hırsızlarının
dikkatini çekmesi gibi nedenlerle bu yöntem pek önerilmez.
TOPRAĞA GÖMÜLÜ UYGULAMA
Toprağa gömülü sensor kablolar; tel örgü engelinin
hiç bulunmadığı durumlarda ideal bir sınır takip
sistemidir.
Toprak altı uygulamalar gözle görülemediği için
saldırgan tarafından yeri görerek tespit edilemez. Bu
uygulamada sabotaja karşı dayanıklıdır.
Tel örgü içindeki alanda gömülü olduğu için, saldırganın
tel örgüye yaklaşması, tel örgüye tırmanışı ve içeriye
girme eylemlerinin tamamı, gerçek zamanlı olarak sistem
tarafından algılanıp güvenlik birimine alarm verilmiş olur.
Saldırganın sabotaj maksadıyla kabloyu aramak için
yapacağı rastgele kazı sürecinde güvenlik personeli olay
yerine geleceğinden, sisteme zarar verebilme ihtimali
çok azdır.
Toprak altı uygulamalarda, sensor kablo boru veya
menhol içine alınmadan, doğrudan toprağa gömülerek
sıkıştırılır. Sensor kablonun yapısal özelliğinden dolayı
20 yıl toprak altı paslanmazlık ve çürümeme
garantisine sahiptir.
Cymsoft Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Cyberpark, Cyberplaza A Blok No: 103 06800 Bilkent / ANKARA
Tel : (312) 2650525 Faks : (312) 2650331 [email protected]
www.cymsoft.com
Akıllı algılama sistemleri ile sorgulanan alandaki sensor
yetenekli fiber kablolar, bir insan vücudundaki sinir sistemi
gibi, yayıldığı her noktadan geri bildirim yaparak uyarı
verir.
Korunması gereken bölgelerde, tel örgü saldırılarını,
saldırı başlamadan algılama yeteneği sunar.
Aynı anda birden fazla bölgeden yapılacak saldırı
girişimlerini eşzamanlı algılayarak alarm yönetim
merkezinde uyarı verir.
Alarm bölgesine en yakın PTZ yetenekli kameraya (varsa)
otomatik olarak yönlendirme komutu gönderir ve müteakip
aşamalarda, saldırganı takip komutları ile algılamanın
devam ettiği yere kadar olay görüntülenmesini sağlar.
Güvenlik merkezindeki operatörlerin sürekli olarak
monitörler üzerinde tehdit takibi yapmasına gerek
kalmadan, en az insan gücü ile en yüksek algılama
yeteneği kazanılır.
Güvenlik sistemleri, her zaman yedekli
çalışması gereken sistemlerdir. Sistem
yedeği olarak kurulacak ikinci analizör ile
ters yönde yapılacak bir algılama
döngüsünde, kablo kopartılması
durumunda bile, her iki sistemin devreye
alınması ile çevrenin tamamında algılama
devam eder, bir güvenlik açığı oluşmaz.
İhtiyaç halinde yedek sistemin 1 dakika gibi kısa bir sürede devreye alınabilir. Yedek sistem,
kablo kopmalarında güvenlik sisteminin aynı algılama yeteneğini sürdürebilmesi için hazırda
bekletilebileceği gibi, talep halinde her iki sistem de eş zamanlı olarak çalıştırılabilir.
Sistemin iki yönlü olarak tesis edilmesi, güvenlik sistemini daha da güçlendirir. Kablolardan
birinin çevre tel engeli üzerine, diğerinin toprak altına döşenmesi sistemin sabotajlara karşı
direncini arttırır.
Cymsoft Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Cyberpark, Cyberplaza A Blok No: 103 06800 Bilkent / ANKARA
Tel : (312) 2650525 Faks : (312) 2650331 [email protected]
www.cymsoft.com
KARAYOLU VE HUDUT YOLLARI İZLEME VE SALDIRI NOKTALARINI ALGILAMA
Karayolları kenarından ve hudut hattı
yollarda, yol boyunca döşenecek
fiberoptik sensor kablo ile yolun
tamamında olay algılaması yapabilmek
mümkündür. Aynı anda yolda ilerleyen
araç trafiğini gözlemlerken, bir noktada
araç yığılmasını, bir başka noktada
yolda yaya hareketin veya başka bir
noktada yola mayın döşeme eylemini
algılamak mümkündür. Sistem, bu
noktaları koordinatları ile ve en fazla 1-4
metre hata ile algılayabileceği için,
noktasal müdahale imkânı sağlayabilir.
KARAKOL ÇEVRE GÜVENLİĞİ VE SALDIRI NOKTALARI ALGILAMASI
Kritik bir askeri tesis, yeterli tepki
zamanı sağlayacak kadar uzaklıktaki
mesafeden çepeçevre dolaştırılacak
sensor fiberoptik kablo ile en güvenilir
algılama sistemine sahip olur.
Sensor fiberoptik algılayıcı ile tesise
yaklaşan her canlı, yaklaşma noktası
ile algılanabilir. Askeri tesislere aynı
anda birden çok noktadan yapılacak
yaklaşma hareketleri, gerçek zamanlı
ve coğrafi koordinat değerleri ile tespit
edilebilir.
Askeri tesiste konuşlandırılmış termal ve diğer CCTV sistemlerini hedefe yönlendirme
otomatik olarak sensor sistemi tarafından yapılır. Karakol bölgelerine yerleştirilebilecek
algılamaya dayalı ateş açabilen silah sistemleri ile fiberoptik sensor sistemi entegre
edildiğinde, makinalı tüfek personelinin silah üzerindeki termal kamera ile hedef
aramasına gerek kalmadan sensor üzerinden noktasal olarak hedef’e kitlenmesi
sağlanabilecektir. Sistem, aynı anda birden fazla hedef bildirim koordinatı verebilir.
Cymsoft Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Cyberpark, Cyberplaza A Blok No: 103 06800 Bilkent / ANKARA
Tel : (312) 2650525 Faks : (312) 2650331 [email protected]
www.cymsoft.com
HUDUT GÜVENLİĞİ ALGILAMASI VE YASADIŞI GEÇİŞLERE MÜDAHALE UYGULAMASI
Sınır hattı boyunca yol
kenarına/telörgü altına döşenecek
fiberoptik sensor kablo ile hudut
hattının tamamı gerçek zamanlı
olarak izlenebilir.
Yasadışı bir sınır geçişi söz
konusu olduğunda, geçiş noktası
sistem tarafından yaklaşık 1-2
metre hata payı ile algılanarak,
mesafe ve koordinat bilgileri ile
alarm ikazı verilir.
Sınır ihlali alarm noktasına doğru yakın karakoldan yaya birlikler; uzak noktadan araçlı
birlikler sevk edildiğinde, bu birliklerin yol boyunca olay yerine ilerleme hızları ve
konumları da sistem üzerinden takip edilebilir ve birliklerin hedefle buluşması
yönetilebilir.
Olay olmadığı durumlarda, Google haritası üzerinden, gerçek zamanlı olarak hudut
hattında dolaşacak motorlu ve yaya devriyelerin konumları izlenebilir, devriye saatleri
raporlanabilir.
Hudut hattı boyunca algılama maksatlı döşenecek sensor kablolar, bölgedeki kritik tesis
ve sınır karakollarının da çevresinden dolaştırılarak devam ettirilmesi durumunda, aynı
zamanda “karakol ve kritik tesislerin çevre güvenliği algılama sitemi” de tesis edilmiş
olur.
l
Fiberoptik sensor sitemleri, hudut hattında, kilometrelerce uzunluktaki
koridor alanların güveliğinin sağlanmasında kullanılabilecek en güvenilir
algılama sistemidir, Bu sistemler insan faktörünü en aza indiren, enerji ve
bakım gerektirmeden çalışabilen, iklim ve görüş şartlarından etkilenmeyen en
gelişmiş güvenlik algılama sistemlerdir.
Cymsoft Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Cyberpark, Cyberplaza A Blok No: 103 06800 Bilkent / ANKARA
Tel : (312) 2650525 Faks : (312) 2650331 [email protected]
www.cymsoft.com
Download

Kısa Tanıtım