JANDARMA ENTEGRE MUHABERE VE BİLGİ
SİSTEMİ (JEMUS)
Jandarma Genel Komutanlığı
Bilginin en küçük Jandarma birimine kadar kesintisiz, eş zamanlı, doðru ve emniyetli şekilde ulaştırılmasını
sağlamak maksadıyla, Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) geliştirilmiştir. Yurt
genelinde kurulumu tamamlanan telli sistem sayesinde; kaliteli ses haberleşmesi, elektronik posta alış
verişi, dosya paylaşımı, intranet erişimi, emniyetli ve süratli veri aktarımı, suç ve suçlu sorgulaması ve
sistemlerin merkezden yönetimi gibi imkânlar elde edilmiştir.
JEMUS telsiz sistemi ile mobil devriye seviyesinde; sayısal ve muhabere emniyetli ses haberleşmesi ile
şahıs, silâh, araç, ehliyet sorgulaması ve veri haberleşmesi mümkün olabildiði gibi, 156 Jandarma imdat
hattına gelen ihbarlara da daha süratli işlem yapılabilmektedir.
JANDARMA ENTEGRE MUHABERE VE BİLGİ
SİSTEMİ (JEMUS)
Jandarma Genel Komutanlığı
JEMUS Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması ile 3 boyutlu görünürlük analizleri yapılarak arazi yapısı ortaya
koyulabilmektedir. Bu analizlerin sonucunda çıkan verilere göre Askeri Taktik Haritalar düzenlenmektedir.
Aynı zamanda AS400 veritabanı ile entegre çalışarak kayıt altında bulunan tüm olaylar coğrafi konumları
ile harita üzerinde gösterilmektedir. Bu amaçla şuç kodlarına ve komutanlık seviyelerine göre şuç
istatistikleri düzenlenerek tematik haritalar oluşturulmakta ve grafiksel raporlar düzenlenebilmektedir.
JANDARMA ENTEGRE MUHABERE VE BİLGİ
SİSTEMİ (JEMUS)
Jandarma Genel Komutanlığı
JEMUS Araç Takip Sistemi Uygulaması
JEMUS Araç Takip Sistemi Uygulaması Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı araçların telsiz sistemleri
üzerinden etkin ve güvenli (Kriptolu) bir şekilde takip edilmesini sağlar. Acil durumlarda Acil Durum Cağrı
Butonu sayesinde uygulama üzerinden farklı bir iletişim aracına gerek duymadan devriyelerin acil durumda
olduğu Harekat Merkezine doğrudan bildirilmektedir. JEMUS Araç Takip Sistemi Uygulaması güvenlik
güçelerimize Terör Olaylarına, Asayiş Olaylarına, Doğal Afetlere daha hızlı ve etkin müdahale yeteneği
kazandırmıştır. JEMUS Araç Takip Sistemi Uygulamasının anlık ve geçmişe yönelik araç takibi yeteneği
ile güzergah bilgileri, hız bilgileri, devriye bilgileri, tarih ve saat bilgileri coğrafi olarak gösterilebilmektedir.
Download

jemus