Öğrenci No
Adı Soyadı
A.B.D/Proğramı
20098506905
Hatice UYANIK
İlköğretim
20108509602
Meral AKSU
İlköğretim
20108509623
Ali AVCI
İlkögretim
Tez Konusu
Çok Kültürlü Eğitimin İlköğretim Programındaki Yeri ve
Uygulamakarı Üzerine Karşılştırmalı Durum Çalışması
Ebeveynlerin Sosyal Sorun Çözme Becerileri ile Çocukların Sosyal
Uyumu Becerileri Arasındaki ilişkinin İncelenmesi
Örüntü ve Süsleme Konusunun Gerçekçi Matematik Eğitimi
Yönetimi ile Öğretiminin İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin
Matematik Dersindeki Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi
İlköğretim 7.Sınıf Matematik Öğretiminde Öğretmen Geribildirim
Türünün Akademik Başarıya Etkisi:Faktöryel, Permütasyon ve
Olasılık Konuları Üzerine bir Uygulama
Fen Öğretiminde Kullanılan Fen Günlüklerinin Öğrencilerin
Öğrendikleri Bilğileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme ve Hatırda
Kalıcılığa Etkisi
1995-2007 TIMSS Verilerine Göre Fen BilimleriÖğretmeni
Özelliklerinin Fen Başarısına etkisi
Okul Öncesi Öğrencilerinin Deyimleri Anlama Düzeyi
Antalya'da Yaşayan Yabancı Uyruklu Aile Çocuklarının ilköğretimde
Karşılaştığı Eğtim Sorunlar
"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üst Bilişsel Stratejıleri Kullanmalarının
Problem Çözme Becerisi" ve 'Bilimin Dogasının Algılanması'Üzerine
Etkisi
Danışmanı
Doç.Dr.Demet Seban
Yrd.Doç.Dr.Zeliha Yazıcı
Yrd.Doç.Dr Sevda BARUT
20098506922
Elif ÜNİVAR
İlkögretim
Yrd.Doç.Dr Sevda BARUT
20108509614
Ayşe AYDIN
İlkögretim
20118509615
Berna PERDECİ
İlkögretim
20098509611
Ayşin SÜMBÜL
İlkögretim
20098509614
Elif KILINÇ
İlkögretim
20098509616
Çiğdem OZAN
İlkögretim
20108509611
Hüseyin KESKİN
İlkögretim
İlköğretim İkinci Kademe Matematik Öğretmenlerinin Uyguladıkları
Doç.Dr.Cem Oktay GÜZELLER
Sınavların Psikometrik Niteliklerinin İncelenmesi
20108509618
Funda KAYHAN
İlkögretim
Okul Öncesi Eğtimde Orff Schulwerk Uygulamalarının 5 yaş
Cocuklarının Sözcük Dağarcığı Gelişimine Etkisi
Yrd.Doç.Dr Sebahat ÖZMENTEŞ
20118509618
Gamze YAĞLI
İlkögretim
Dinamik Geometri Yazılımı ile Geometrik Cisimlerin Öğretiminin
ilköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi
Yrd.Doç.Dr.Ramazan KARATAŞ
20118509607
Yeşim YURDAKUL
İlkögretim
Amaç Belirlemenin Dinlediğini Anlama Üzerindeki Etkisi
Yrd.Doç.Dr.Zeliha Yazıcı
Doç.Dr. Aziz ASLAN
Doç.Dr.Aziz ASLAN
Yrd.Doç.Dr.Yasin ÖZKARA
Yrd.Doç.Dr.Cemali SARI
Yrd.Doç.Dr.Mustafa DOĞRU
20118509613
Nejla ÇAMLIOĞLU
İlkögretim
20118509609
Hatice ALTINTAŞ
İlkögretim
20118509604
İbrahim KIYANÇ
İlkögretim
20118509616
Havva BAYAR
İlkögretim
20118509603
Gözde AKDENİZ
İlkögretim
20118509621
Salime KICIR
İlkögretim
20118509605
İbrahim BOZAN
İlkögretim
20128509614
Ömer Faruk
TAVŞANLI
İlkögretim
20108509622
Ramazan Cihan
YILMAZ
İlkögretim
20118509624
Murat ÇETİN
İlkögretim
Slowmation (Yavaş Geçişli Animasyon) Tekniği ile Yapılan Eğitimin
Öğrencilerin Kavram Öğrenimine, Motivasyonuna ve Akademik
Yrd.Doç.Dr.Mustafa DOĞRU
Özbenliklerine Etkisi
Okul Öncesi Eğtim Kurumlarına Devam Eden 5 Yaş Gurubu
Çocukların,Ebeveyn Kabul Red Düzeylerinin Benlik Kavramı Üzerine Yrd.Doç.Dr.Fatma ÜNAL
Etkisinin İncelemesi
Farklı Sosyo-Ekonemik Düzeylerde Olan İlkokul 4.Sınıf
Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Alışkınlıkları ile Okul Başarıları
Arasındaki İlişki (Batman-Merkez İ.M.K.B. İlkokulu Örneği
Öğrencilerin Özdeşlik ve Çarpanlara Ayırmaya Yönelik Hata ve
Yanlış Anlamalarına İlişkin Öğretmenlerin Tahmin Becerileri ve
Çözüm Önerileri
Öğretmen ve Öğrencilerin Fen Bilgisi Desindeki Vucudumuzdaki
Sistemler Konularını Algılama Biçimlerinin Sistematik Yaklaşım ile
İncelenmesi
5.Sınıf Sosyal Bilğiler Dersindeki "Gerçekleşen Düşler" Ünitesinin
Öğretiminde 5E Modelinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik
Başarıya ve Tutuma Etkisi
Türkiye'de İç Göç Hareketleri ve Göçün Eğtim Üzerindeki Etkisi:Bir
Durum Çalışması
Yrd.Doç.Dr.İlay İLERİ
Doç.Dr.Sinem SEZER
Doç.Dr.Demet Seban
Doç.Dr.Hilmi DEMİRKAYA
Doç.Dr.Yüksel KAŞTAN
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Grafik Örğütleyicilerin İlköğretim
4.Sınıf Öğrencilerinin Bilğilendirici bir Metin Yapısını Çözümleme ve Doç.Dr.Demet Seban
Metin Özetleme Başarıları Üzerine Etkisi
İlköğretim 8.Sınıf Üçgenler konusunda Kavram Haritaları
Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi
Sosyal Bilgiler Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının
Kullanılması
Dr.Sinem SEZER
Yrd.Doç.Dr.Erdal TAŞBAŞ
İlkögretim
20118509611
Serpil BAŞPINAR
İlkögretim
Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yayınlanmış Okul
Öncesi Eğtim Proğramlarında (1952-2012) Engelliler ve Engelilik
Unsurlarına Yer Verilme Düzeyinin İncelenmesi
Yrd.Doç.Dr.Nesrin SÖNMEZ
20118509610
Serpil ŞEN
İlkögretim
60-72 Aylık Çocukların İlköğretim Birinci Sınıf Eğtim Proğramına
Uyumu
Yrd.Doç.Dr.Hale KOÇER
20118509614
Sıla ÜNLÜ
İlkögretim
Sanat Etkinlikleriyle Zenginleştirilmiş Fen ve Teknoloji Öğretimi
Doç.Dr.Aziz ASLAN
Yrd.Doç.Dr.Nesrin SÖNMEZ
20098509612
Suna KARA KAYA
İlkögretim
Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Hafif Düzey Zihinsel Engelli
Öğrencilerin Matematik Başarılarının ve Başarıyı Etkileyen
Faktörlerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
20098509610
Tuğçe ÖZBEK
İlkögretim
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Karar Verme Süreçlerine
Yönelik Öğretmen Tutumları
Yrd.Doç.Dr.Fatma ÜNAL
20108509616
Tuğba USLU
İlkögretim
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Matematigine İlişkin
Tutumlarının Çocukların Matematik Becerilerine Etkisi
Yrd.Doç.Dr.Fatma ÜNAL
Download

Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D/Proğramı Tez Konusu Danışmanı