ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Nurhan ATALAY
2. Doğum Tarihi
: 16.07.1981
3. Ünvanı
: Öğretmen
4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Fizik Öğretmenliği
Selçuk Üniversitesi
2004
Y. Lisans
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2009
Anadolu Üniversitesi
2010-
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Doktora
5.
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
6.
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
 Derviş, N. ve Tezel, Ö.(2009). “Fen ve Teknoloji Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin
Öğrencilerin Başarılarına ve Bilimsel Düşünme Becerilerine Etkisi”. The First International
Congress Of Educational Research, 1-3 May 2009 Çanakkale.
 Atalay, N. ve Kurt, A.A. (2010) “Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknoloji
Entegrasyonunu Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri”. 10th International Educational
Technology Conference 26-29 April 2010 İstanbul.
 Atalay, N. (2010). “Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Temel Teknoloji Yeterliklerinin
Değerlendirilmesi”. The Second International Congress Of Educational Research,, 29 April – 2
May 2010 Antalya.
 Öztürk, N. ve Atalay, N. (2010). “Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Ses Konusundaki
Kavram Yanılgılarının İncelenmesi” The Second International Congress Of Educational
Research,, 29 April – 2 May 2010 Antalya.
 Atalay, N. ve Kurt, A.A.(2010). “Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Öğrencilerinin Okulda Teknoloji
Entegrasyonunu Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri”. 4th International Computer and
Instructional Technologies Symposium, 24-26 September Konya.
 Erişti, D., Atalay, N., Mısırlı, Ö., Günüç, S. ve Ersoy, M. (2010). “Görsel Algı Kuramlarına
Dayalı Çevrimiçi Öğretim Ortamı Tasarımı”. 4th International Computer and Instructional
Technologies Symposium, 24-26 September Konya.
 Erişti, D., Ersoy, M., Mısırlı, Ö., Som, S., Atalay, N. ve Günüç, S.(2010). “Bağlantıcılık
Kuramının Çevrimiçi Öğretim Ortamlarında Kullanılması”. 4th International Computer and
Instructional Technologies Symposium, 24-26 September Konya
 Ay, Y., Atalay, N., Cigerci, M.F. (2011). “Türkiye’de İlköğretime Öğretmen Yetiştirmenin
Tarihsel Gelişimi ve Mesleki Derslerin Ağırlıklarının İncelenmesi” I. International Congress on
Curriculum And Instruction.5-8 October Eskişehir
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 Hakan, A., Özgür, A. Z., Toprak, E., Aydın, S., Fırat, M., Atalay, N., vd.( 2013) Açıköğretim
Öğrencilerinin Özellikleri ile Öğrenme ve İletişim Ortamlarına İlişkin Eğilimleri. Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 2004, Eskişehir.
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 Öztürk, N., Atalay, N., (2012) Öğretmen Adaylarının Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının
İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi cilt 13, sayı 1, ss. 43-58
 Gültekin, M., Atalay, N., Ay, Y., (2014) İlköğretimde “Serbest Etkinlikler”: Sınıf Öğretmeni ve
Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 Derviş, N. ve Tezel, Ö. (2009). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öz- Yeterlilik
İnanç Düzeylerinin İncelenmesi”. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 21-23 Mayıs
Eskişehir.
 Öztürk, N. ve Atalay, N. (2010). “Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Proje ve
Performans Ödev Sürecinin Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri” 1. Ulusal Eğitim
Programları ve Öğretim Kongresi 13-15 Mayıs Balıkesir-Ayvalık
 Gültekin, M., Atalay, N., Ay, Y., (2012) “İlköğretimde “Serbest Etkinlikler”: Sınıf Öğretmeni ve
Öğrenci Görüşleri” 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 24-26 Mayıs Rize
 Atalay, N., Anagün, Ş.S., Genç Kumtepe, E., (2013 “Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının
“Yavaş Geçişli Animasyon”(Slowmation) Uygulamaları” 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Sempozyumu 23-25 Mayıs Kuşadası/Aydın
 Anagün Ş.S., Kılıç. Z., Atalay, N., Yaşar . S., (2013) “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimleri
Öğretim Programında Yer alan Yeni Kavramlara İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Yeterlik Algıları” 22.
Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 5-7 Eylül Eskişehir
 Gültekin, M., Atalay, N., Kılıç, Z., (2013)”İlköğretim Beşinci Sınıftan Ortaokul Birinci Sınıfa
Geçiş: Branş Öğretmenlerinin Bakış Açısı” 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 5-7 Eylül
Eskişehir
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
Download

ÖZGEÇMİŞ - Eğitim Fakültesi