I. ULUSAL YABAN HAYVANLARI KONGRESİ’NE DAVET MEKTUBU
Ülkemiz, coğrafi yapısı, konumu, çeşitli ekolojik şartlarıyla önemli özellikler
taşımaktadır. Bu özelliği ile büyük bir kıtanın belirgin karakterini küçük ölçekte de olsa
toprakları üzerinde bulundurmaktadır. Kıtalar arasında doğal köprü durumunda olan ülkemiz;
sahip olduğu özellikleri, korunmuş alanlarıyla dünyada sadece ülkemizde bulunan endemik
türler ve yaban hayvanları yönünden büyük zenginlik göstermektedir.
27-30 Mayıs 2015 tarihinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Orman Su İşleri Bakanlığı
tarafından yaban hayvanlarının sorunlarının paylaşılacağı I. Ulusal (Uluslararası Katılımlı)
Yaban Hayvanları Kongresi Van’da düzenlenecektir.
Kongre Düzenleme Kurulu, sunulacak bildiri, sunum ve workshopların toplumsal
gereksinimlerimize uygun, gelişimsel, koruyucu ve iyileştirici stratejileri vurgulayan, somut ve
uygulanabilir olmasını hedeflemiştir. Bu kapsamda kongrede, davetli bildiriler, serbest
bildiriler, poster sunumları, paneller ve çalışma gruplarına yer verilecektir.
“Yaban Hayvanları” olarak belirlenen ana tema ışığında çalışmalarımızı ve
deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bu amaçla Rehabilitasyon merkezleri,
Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Orman Su İşleri Müdürlükleri vb. yerler ile Üniversitelerimizin
konu ile ilgisi veya merakı olan tüm bilim insanlarının uygulamalarını paylaşarak alanın
ilerlemesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.
Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler web (http://yabhaykong.yyu.edu.tr) sayfasında
yayınlanmaya devam etmektedir. Serbest, poster bildiri, çalışma grupları ile katılmak ve panel
önerisinde bulunmak isteyenlerin 250 sözcükten oluşan Türkçe özeti 15 Nisan 2015 tarihine
kadar, [email protected] elektronik posta adresine göndermeleri beklenmektedir. Bildiri
özetleri kitapçık haline getirilecektir.
Tüm katılımcılarımızı kongre web sayfamızı gözden geçirmeye davet ediyor ve sizleri
Van’da ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyoruz.
Doç. Dr. Loğman ASLAN
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Download

kongre davet mektubu - Yüzüncü Yıl Üniversitesi