TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 22 Ocak 2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirmek
isteriz. Yönetmelik, 11 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nda belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin
esas ve usulleri düzenlemektedir.
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin tam metnine http://www.resmigazete.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Yukarıdaki hususlarda daha ayrıntılı bilgi talep etmeniz durumunda, ofisimizle irtibata geçebileceğinizi ve tarafınıza yardımcı olmaktan mutluluk
duyacağımızı belirtmek isteriz.
THE TURKISH PETROLEUM LAW APPLICATION DIRECTIVE
We would like to inform you that the Turkish Petroleum Law Application Directive has been published in the Official Gazette of 22 January 2014
(no. 28890) and entered into force. The Directive regulates the procedures and principles concerning the application of the issues included in
the Turkish Petroleum Law No. 6491 that officially passed into law on 11 June 2013.
You can reach the full text of the Turkish Petroleum Law Application Directive at http://www.resmigazete.gov.tr
Please do not hesitate to contact our office should you require more information about issues covered in this newsletter. We would be happy
assist you.
Download

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği