T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
İL HAYVANLARI KORUMA KURULU KARARLARI
Karar Tarihi : 21.11.2014
Karar No
: 13
Vali Yardımcısı Şükrü KARA başkanlığında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
(Katılmadı), Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Resul DOĞAN, Trabzon Büyükşehir
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü yerine Veteriner Hekim Nural BEKAR, Ortahisar Belediye
Başkanı yerine Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lülfi AYDIN, İl Müftüsü yerine Müftü
Yrd. Ahmet TOKDEMİR, İl Milli Eğitim Müdürü yerine İl Müdür Yrd. Bünyamin AKYÜZ,
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü yerine Veteriner Hekim Hüseyin DEMİR, İl Sağlık Müdürü
(Katılmadı), Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı yerine Genel Sekreter Okan
BARUTÇU ile Trabzon Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Engin BARİN’den oluşan Kurul
21.11.2014 Cuma günü saat 14:00’de toplanarak 10.11.2014 tarih ve 267 sayılı yazıda belirtilen
Gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Horoz ve diğer hayvan dövüşleri ile ilgili olarak illerde kolluk kuvvetlerinin etkin
kullanımının sağlanması kararı doğrultusunda hayvan dövüşlerinin engellenmesi ve ihbarların titizlikle
değerlendirilmesine ilişkin tüm kurum ve kuruluşların gerekli hassasiyeti göstererek gerekli
önlemlerin alınmasına,
2. 2014-2015 Kış dönemi için sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik, beslenme odaklarının
belirlenerek gerekli çalışmaların ilgili belediyeler ve sivil toplum kuruluşları koordinesinde uygun
yerlerin belirlenerek gerekli çalışmaların yapılmasına,
3. Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve küpelenmesine yönelik Büyükşehir
Belediyesi kısırlaştırma işlemlerini, ilçe belediyeleri de toplama ve geri nakil işlemlerini yapmalarına,
4. İlçe belediyelerinde hayvanların toplanması ile ilgili olarak kişilerin konusunun uzmanı
olmaları gerektiği, toplama ve küpelemede yerel belediyelerin konuya ilişkin çalışmaları yapmasına,
5. Kedi evleri projesi ile ilgili olarak; kedi evlerinin özel sitelere konulabilmesi için site
yönetim kurulu kararı alındıktan sonra yerel yönetime başvurularak sürecin devam ettirilmesine,
6. Yük, binek hayvanı ve fayton atlarının uygunsuz ortamda çalıştırılmalarının önlenmesi ile
ilgili olarak gerekli önlemlerin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün “Çiftlik Hayvanlarının
Refahına İlişkin Yönetmelik “kapsamında alınmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Başkan
Üye
Şükrü KARA
Vali Yardımcısı
Üye
Trabzon Büyükşehir Bel.Başk.
(Katılmadı)
Resul DOĞAN
D.K.M.P. Şube Müdürü
Üye
Üye
Üye
Ahmet TOKDEMİR
İl Müftü Yrd.
Bünyamin AKYÜZ
İl Milli Eğitim Müd.Y.
Nural BEKAR
Trb.Büyükşehir Bel.Vet. İşleri Müd. Y.
Üye
Üye
Lülfi AYDIN
Ortahisar Bel.Vet. İşleri Müd.Y.
Hüseyin DEMİR
İl Gıda, Tarım ve Hay.Müd.Y.
Üye
Üye
Okan BARUTÇU
Trb.Böl.Vet.Hek. Odası Bşk.Y.
Engin BARİN
Trb.Hay.Kor.Der.Bşk.
Üye
İl Sağlık Müdürü
(Katılmadı)
Download

2014 Yılı Kararları - Trabzon Şube Müdürlüğü