T.C.
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
2014/10
Rapor Tarihi:
29/05/2014
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında
5’inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza havale edilen Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014
yılı Ücret Tarifesinin belirlenmesi talebine ilişkin Büyükşehir Belediyesi-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın
02/05/2014 tarihli ve 258 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;
“ BAŞKANLIK MAKAMINA
2014 Yılı Büyükşehir Belediyesi ücret tarifesi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi
gereği hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuştur. Söz konusu tarifenin Büyükşehir Belediye Meclis gündemine
alınmak üzere havalesini arz ederim.” denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; “Ordu Büyükşehir Belediyesinin
2014 Yılı Ücret Tarifesi Taslağı”nda; aşağıda belirtilen maddelerde bedel değişikliği yapılması ile 19.
maddeye ( c ) bendinin, 44. maddeye ise ( g ) ( h ) ve ( ı ) bentlerinin ilavesi edilmesi, diğer
maddeler ise dairesinden geldiği şekilde uygun görülmüş olup; Buna göre;
Vergi, Resim
Gelirin
Harç ve
Dayanağı
Ücret
Madde: 8
( p)
(r)
Gelirin Adı
Birimi İlgili Daire
(Adet, Başkanlığın’dan
Saat,
Teklif
m2, m3, Ton,
Edilen
Gün
vb.)
Çeşitli Ücretler
2464 SK.97mdOBB Kule Kullanım Bedeli Bedeli (OBB
5216 SK.23/m,o
Adet
tarafından GSM kuleleri)
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o GSM Kule Yeri
Adet
md.
Komisyonu-muzca
Kabul
Edilen
17.700,00
22.500,00
23.600,00
30.000,00
Kesim Ücreti ( Altınordu ve Perşembe İlçesi Harici Diğer 17 İlçe )
2464 SK.97md(c)
5216 SK.23/m,o Büyükbaş Hayvan
Adet
0,00
md.
Not : Hayvan kesim ve Et Nakliye ücretlerine Katma Değer Vergisi, Mera Fonu ve Muayene
Denetleme Harcı dahildir.
Madde: 19
50,00
T.C.
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
2014/10
Rapor Tarihi:
29/05/2014
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Madde: 44
(c)
(g)
(h)
(ı)
Araç Çalışma Ruhsat Ücretleri 1. Bölge ( Altınordu-Ünye-Fatsa Şehir İçi Çalışan )
2464 SK.97mdDolmuş ve minibüsler (18 koltuk dahil)
5216 SK.23/m,o
Adet
300,00
400,00
1 yıllık
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o Fayton Ruhsat Ücreti
Adet
0,00
100,00
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o Fayton Güzergah Belge Ücreti
Adet
0,00
150,00
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o Fayton Tescil Ücreti
Adet
0,00
250,00
md.
Madde: 45
Araç Çalışma Ruhsat Ücretleri 2. Bölge ( Altınordu-Ünye-Fatsa Hariç Diğer İlçeler )
(c)
2464 SK.97md- Dolmuş ve minibüsler (18 koltuğa kadar)
5216 SK.23/m,o 1 yıllık (1. ve 2. bölge köy Minibüsleri
Adet
md.
dahil)
Madde: 47
(a)
(b)
(c)
(e)
(f)
(g)
(h)
180,00
250,00
1. Bölge (Altınordu-Ünye-Fatsa) Otobüs,Dolmuş,Minibüs,Servis ve Ticari Taksi Devir,
Güzergah Durak Kullanım Ücretleri
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o
md.
Altınordu İlçesi 1.2.3.4. Hat
19 Nolu Cumhuriyet Mah. Taş.Koop,
18 Nolu Kuğukent Taş.Koop,
23 Nolu Nizamettin Mah. Taş.Koop,
Eskipazar-Toki Hattı
2464 SK.97md- Gülyalı-Uzunisa-Karacaömer-Ulubey5216 SK.23/m,o Eskipazar minibüs hattı ve Giresun
md.
Küçük otobüsleri
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o Ünye İlçesi 1.ve 2. Hat
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o Ünye İlçesi Yeşil Hat
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o Ünye İlçesi Kırmızı Hat
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o Fatsa İlçesi Dolmuş ve Minibüs Hatları
md.
Adet
25.250,00
30.000,00
Adet
17.580,00
20.000,00
Adet
16.400,00
Adet
14.160,00
15.000,00
Adet
18.880,00
20.000,00
Adet
16.520,00
18.000,00
Adet
9.400,00
15.000,00
20.000,00
T.C.
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
2014/10
Rapor Tarihi:
29/05/2014
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
(ı)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o
md.
Altınordu İlçesi Ticari Taksi
Adet
2.950,00
3.500,00
Ünye İlçesi Ticari Taksi
Adet
2.600,00
3.000,00
Fatsa İlçesi Ticari Taksi
Adet
2.050,00
2.500,00
S Plaka 18 Koltuğa Kadar
Adet
4.130,00
4.250,00
S Plaka 18-30 Koltuk Arası
Adet
4.840,00
5.000,00
S Plaka 30 Koltuk ve Yukarısı
Adet
5.550,00
6.000,00
2. Bölge ( Altınordu-Ünye-Fatsa ) S Plaka Yeni Giriş Ücretleri ( 4 Eşit Taksitte
Ödenmek Üzere Zamanında Ödenmeyen Taksitlere Gecikme Zammı Uygulanır )
2464 SK.97md( a)
5216 SK.23/m,o S Plaka 18 Koltuğa Kadar
Adet
5.900,00
5.000,00
md.
2464 SK.97md( b)
5216 SK.23/m,o S Plaka 18-30 Koltuk Arası
Adet
10.620,00 10.000,00
md.
2464 SK.97md( c)
5216 SK.23/m,o S Plaka 30 Koltuk ve Yukarısı
Adet
14.160,00 14.000,00
md.
NOT : Ticari Plakası Olupta S Plakaya Geçmek İsteyenlerden Gerekli Şartları Taşıyanlardan Bu
Ücret % 50 İndirimli Olarak Alınır.
Madde: 49
Madde: 50
( a)
( b)
( c)
1. Bölge ( Altınordu-Ünye-Fatsa Hariç İlçeler ) S Plaka Yeni Giriş Ücretleri ( 4 Eşit
Taksitle Ödemek Üzere, Zamanında Ödenmeyen Taksitlere Gecikme Zammı Uygulanır. )
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o S Plaka 18 Koltuğa Kadar
Adet
5.900,00
3.500,00
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o S Plaka 18-30 Koltuk Arası
Adet
10.620,00
8.000,00
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o S Plaka 30 Koltuk ve Yukarısı
Adet
14.160,00 10.000,00
md.
T.C.
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
2014/10
Rapor Tarihi:
29/05/2014
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Madde: 52
(a)
Madde: 53
(a)
(d)
1. Bölge ( Altınordu-Ünye-Fatsa ) Ticari Taksi, Dolmuş, Minibüs ve Otobüs Yeni
Giriş Ücretleri
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o Ticari Taksi
Adet
12.980,00 13.000,00
md.
2. Bölge ( Altınordu-Ünye-Fatsa Hariç Diğer İlçeler ) Ticari Taksi, Dolmuş, Otobüs,
Minibüs Yeni Giriş Ücreti
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o Ticari Taksi
Adet
7.000,00
5.000,00
md.
2464 SK.97mdMinibüs Yeni Giriş ( Tüm Köy Belde ve
5216 SK.23/m,o
Adet
7.000,00
5.000,00
Mahallelerden Gelenler )
md.
Madde: 67
Altınordu Sebze ve Meyve Hal Tahsis ve İşgal Ücreti
(a)
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o Sebze ve Meyve Hal’i Aylık Kira Ücreti Adet
md.
Madde: 69
Ünye Sebze ve Meyve Hal-Kira-Kantar-Giriş-Çıkış Ücreti
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o Aylık Kira Ücreti
md.
2464 SK.97mdSebze ve Meyve Halinde; İlk Giriş ve
5216 SK.23/m,o
Kiralık İşyeri Devir Ücreti
md.
(a)
(f)
Madde: 70
(a)
(f)
275,00
325,00
Adet
275,00
325,00
Adet
15.000,00
20.000,00
Fatsa Sebze ve Meyve Hal-Kira-Kantar-Giriş-Çıkış Ücreti
2464 SK.97md5216 SK.23/m,o Aylık Kira Ücreti
Adet
275,00
md.
2464 SK.97mdSebze ve Meyve Halinde; İlk Giriş ve
5216 SK.23/m,o
Adet
15.000,00
Kiralık İşyeri Devir Ücreti
md.
İş bu rapor meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
325,00
20.000,00
Ek: 1- Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi.
Fahrettin BOĞ
Başkan
Hüseyin TAVLI
Başkan V.
(KATILMADI)
Kahraman YALÇIN
Üye
Mehmet ER
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
T.C.
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Rapor No:
2014/10
Rapor Tarihi:
29/05/2014
Download

KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi