11. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ
Geleneksel hale gelmiş Ulusal Zootekni
Öğrenci
Kongresinin
11.si
Dicle
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni
Bölümü
tarafından
Diyarbakır
Dicle
Üniversitesi Kampusu Kongre Merkezinde
gerçekleştirilecektir.
29-30 Nisan 2015 tarihleri arasında
düzenleyeceğimiz 11. Ulusal Zootekni
Öğrenci Kongresine sizleri davet etmekten
onur ve mutluluk duymaktayız.
Kongre
Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümü, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin
hazırlayacakları çalışmalarını bilimsel bir
ortamda sözlü ve poster sunumu şeklinde
sunma imkânı bulacakları bir etkinlik
olacaktır.
Sizleri
günümüze
kadar
birçok
uygarlığa
ev
sahipliği
yapmış
Mezopotamya ile Anadolu, Avrupa ile Asya
medeniyetleri arasında bir geçiş bölgesi
olmuş Diyarbakır ilimizde görmekten
mutluluk duyacağımızı bildirir, saygılarımı
sunarım.
Doç.Dr. Muzaffer DENLİ
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
KONGRE DÜZENLEME KURULU
ONURSAL BAŞKAN
Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ
Dicle Üniversitesi Rektörü
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
KONGRE SAHİBİ
Prof. Dr. Bekir BÜKÜN
Ziraat Fakültesi Dekanı
KONGRE BAŞKANI
Doç. Dr. Muzaffer DENLİ
Zootekni Bölüm Başkanı
KONGRE ORGANİZASYON KURULU
Doç.Dr. Nihat TEKEL
Doç.Dr. Ramazan DEMİREL
Yrd.Doç.Dr. H. Deniz ŞİRELİ
Yrd.Doç.Dr. Ali Murat TATAR
Yrd.Doç.Dr. Dilek DEMİREL
Zootekni Bölümü Öğrencileri
Murat TURAN, Gizem ÇELİK
Sultan İNCEÖREN, Bozo İPEK
Doğan KARAHAN, Mehmetcan ÇAKMAK
Mustafa CANGÜL, Gizem Buse YANGÖZ
SEKRETERYA
Yrd.Doç. Dr. İlkay BARITCI
Cep: 0506 331 13 88
Öğr.Gör. Muhittin TUTKUN
Cep: 0 532 668 73 13
E-posta: [email protected]
29-30 NİSAN 2015
DİYARBAKIR
http://www.dicle.edu.tr/zootekni2015
BİLİM KURULU
ÖNEMLİ TARİHLER
Prof. Dr. Sedat AKTAN – Süleyman Demirel Üniv.
Prof. Dr. Muhammet ALAN – Osmangazi Üniv.
Prof. Dr. Yılmaz BAHTİYARCA – Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Galip BAKIR – Siirt Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah CAN – Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet DODOLOĞLU– Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ziya FIRAT– Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut KESKİN – Mustafa Kemal Üniv.
Prof. Dr. Figen KIRKPINAR– Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU– Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU – Çukurova Üniv.
Prof. Dr. Muhittin ÖZDER – Namık Kemal Üniv.
Prof. Dr. Mürsel ÖZDOĞAN–Adnan Menderes Üniv.
Prof. Dr. Emin ÖZKÖSE – Sütçü İmam Üniversitesi
Prof.Dr. Musa SARICA–Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN – Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Nuray ŞAHİNLER – Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Turgay ŞENGÜL – Bingöl Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut TÜRKOĞLU – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan ÜLKER – 100. Yıl Üniversitesi
Doç. Dr. Muzaffer DENLİ – Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail DURMUŞ – Ordu Üniversitesi
Doç. Dr. Ecevit EYDURAN – Iğdır Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf KONCA – Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Akın PALA – Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Şenay SARICA – Gaziosmanpaşa Üniv.
Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU – Niğde Üniversitesi
Özetlerin son gönderilme tarihi :1 Şubat 2015
Bildirilerin Kabul/Red İlanı
:16 Şubat 2015
Katılım ücretinin Yatırılması
:1 Mart 2015
Tam metinlerin gönderilmesi : 15 Mart 2015
Not: Sıralamada, unvan ve soy isim sırası dikkate
alınmıştır.
KONULAR
KONGRE YERİ
Dicle Üniversitesi Merkezi
Kampus-DİYARBAKIR
Kongre
Salonu,
KONAKLAMA YERLERİ
Dicle Üniversitesi Konukevi 1-2
Tarımsal Araş. ve Eğit. Merkezi Sosyal Tesisleri
DSİ Misafirhanesi
Turistik Otel
Tarım İl Müdürlüğü Misafirhanesi
İLETİŞİM
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat TATAR
Cep Tel: 0533 527 84 56
e-posta: [email protected]
Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Hayvan Besleme
Yem ve Üretim Teknolojileri
Genetik ve Biyoteknoloji
Hayvan Davranışları ve Refahı
Hayvancılıkta Bilişim ve İnovasyon
KATILIM KOŞULLARI
Kongre katılım başvurusu internet web
sayfamız aracılığıyla yapılacak olup,
kongreye sözlü, poster veya bildirisiz
olarak katılmak mümkündür.
Bildirili katılımcıların internet sayfamıza
250 kelimeyi geçmeyecek şekilde bildiri
özetlerini göndermeleri gerekmektedir.
Bildiriler
bilim
kurulu
tarafından
değerlendirildikten sonra kabul edilen
bildirilerin sözlü veya poster olarak
sunulacağına karar verilecektir.
Sözlü
sunumlarda
bitirme
tezi,
araştırma
çalışmaları
ve
güncel
derlemelere öncelik verilecektir.
KATILIM ÜCRETİ
Ø Üniversite
ve
diğer
kamu
kurumlarından katılanlar ve yakınları
için 150 TL, özel firmalar için 200 TL,
öğrenciler için 50 TL’dir.
Ø Katılım
ücreti;
öğle
ve
akşam
yemekleri, ara ikramlar, çanta ve bildiri
kitapçığını kapmakta olup sosyal geziyi
kapsamamaktadır.
BANKA HESAP BİLGİLERİ
İlkay BARITCI, VAKIFLAR BANKASI
Dicle
Üniversitesi
Bağlı
Şube-S00527
İBAN: TR900001500158007302431183
Download

broşürü - Dicle Üniversitesi