MÜHENDİSLİKTE ÖĞRENME VE
GELECEĞE
Ğ YANSIMALARI
Yrd Doç
Yrd.
Doç. Dr
Dr. Şükran KILIÇ
Uzman Psikolog
ASÜ 2014
Aksaray
DEĞİŞEN DÜNYA
Eğitim
ğ
ihtiyaçları
y
İstihdam talepleri
KÜRESELLEŞME
BİT
Yeni beceriler,
yeni işler
2
Değişen Dünya
Surui kabilesinin reisi Almir Narayamoga
Değişen Dünya
EREN BALİ
BU İNSANLARIN ORTAK
NOKTASI???
Öğrendiklerinden yola çıkarak
Kalıcı izler….
izler
Kalıcı değişimler..
5
Ben küçükken nasıl öğreniyordum??
ÖĞRENME
Geçmiş deneyimlerin etkisiyle kişinin
verdiği yanıtlarda beliren kalıcı
değişimlere “öğrenme” diyoruz..
ÖĞRENME
Neyi nasıl öğreniyorsunuz birlikte test
edelim!!!
FELDER-SİLVERMAN MODELİ
Öğrencinin bilgi işleme tercihine göre
AKTİF ÖĞRENCİ
DÜŞÜNSEL ÖĞRENCİ
Bilgiyi, fikirlerini diğerleriyle paylaşıp
Öncelikle bilgi üzerine tek başına
tartışmalara katılarak ya da uygulamalar
sessizce düşünmeyi tercih ediyor.
yaparak öğreniyor.
"Hadi deneyelim ve nasıl işlediğini
görelim."
"Öncelikle bilgi hakkında etraflıca
düşünelim."
Grup çalışmalarına yatkın.
Yalnız çalışmayı tercih ediyor.
N t alarak
Not
l kd
ders di
dinlemeyi
l
i sevmiyor
i
Aktif öğrencilere
ğ
nazaran daha iyi
y
not tutuyor.
Öğrencinin konuşup hareket ettiği
dersler
Öğrencinin izleyip dinlediği dersler
dersler.
Öğ
Öğrencinin
bilgiyi algılama yöntemine
ö
göre
DUYUMSAL ÖĞRENCİ
Kanıtlanmış gerçeklikleri öğrenme
eğiliminde oluyor
oluyor.
SEZGİSEL ÖĞRENCİ
Farklı olasılık ya da ilişkileri keşfetme
eğiliminde oluyor
oluyor.
Tekrarları sevmiyor, yeni şeylerin
Soruları iyi çalışan yöntemler üzerinden
peşinden gidiyor. Sınıfta tartışılmamış
çözmeyi seviyor ve beklenmedik
t
ll ü
üzerinden
i d ttestt edilmekten
dil kt
materyaller
sorulardan hoşlanmıyor.
çekinmiyor.
Yeni kavramları kapmakta başarılı ve
Ayrıntılar konusunda sabırlı ve laboratuar
ik l fformüllerle
üll l sıkıntı
k
matematiksel
çalışmalarını seviyor.
yaşamıyor.
Uygulama yapma eğiliminde ve dikkatli. Hızlı çalışmayı seviyor.
Gerçek dünyayla ilişkili olmayan
derslerden hoşlanmıyor.
Fazla ezber ve alışıldık hesaplar
gerektiren derslerden hoşlanmıyor.
Gerçeklere dayanan dersler.
Kavramsal, teorik dersler.
Öğrencinin bilgiyi alırken daha çok hangi
Öğ
bilgi kanalını kullandığına göre
GÖRSEL ÖĞRENCİ
SÖZEL ÖĞRENCİ
Resim, diyagram, grafik ve ifadeleri Yazılı ve sözlü tanımlamalar ila
tercih ediyor.
gösteri sunumlarını tercih ediyor.
Öğrencinin bilgiyi düzenleme
Öğ
ü
yollarından
hangisini tercih ettiğine göre
TÜMEVARIMCI ÖĞRENCİ
TÜMDENGELİMCİ ÖĞRENCİ
Bilgiyi, her biri birbirini izleyen,
doğrusal nitelikli nedenselliklerle
ğ
y tercih ediyor.
y
değerlendirmeyi
Bilgiyi, parçaları karışık alarak ve
bütünsel değerlendirmeyi bağlantıları
bir anda g
görmeyi
y seçiyor.
çy
Özelden genele gelişen sunumları
tercih ediyor.
Genelden özele giden sunumları
tercih ediyor.
Eğer ki genel resmi edinebildiyse,
Soruları mantıksal aşamaları bir bir soruları bir anda çabucak çözüyor.
geçerek çözüyor.
Ancak nasıl çözdüğünü anlatırken
zorlanıyor.
Felder-Silverman
S
Modeli Başarı İçin
İ
Öğrencilere Ne Öneriyor
Aktif Öğrenciler:
-Eğer ki tartışma ve problem çözme aktivitelerinin az
yapıldığı bir sınıfta öğretim görüyorsanız, kendi içinizde
küçük
ç g
gruplar
p oluşturun,
ş
-Ders konularını sırayla birbirinize anlatın,
-Diğerleriyle çalışmalar yaparak hangi konulardan test
edilebileceğinize dair fikir sahibi olun,
Felder Modeli Başarı İçin
İ
Öğ
Öğrencilere Ne
Öneriyor
Düşünsel öğrenciler;
-Gelen yeni bilgiler üzerine düşünmeye zamanınızın
olmadığı bir sınıfta öğretim görüyorsanız bilgileri
yalnızca okuyup ezberlemeniz değil çeşitli zaman
aralıklarıyla tekrarlar yaparak olası soru ve
uygulamalarına dair düşünmeniz gerekmekte..
-Okuduklarınız hakkında alacağınız ufak notların da
yararının olacaktır
olacaktır..
Felder Modeli Başarı İçin
İ
Öğ
Öğrencilere Ne
Öneriyor????????
Duyumsal Öğrenciler:
-bilgiyi en iyi gerçek dünyayla bağdaştırdıklarında
anlayabiliyorlar.
- pek çok materyalin soyut ve teorik olduğu bir
sınıftaysanız öğretmenden kavramlar hakkında
örnekler vermesini rica edin
-Eğer
Eğer ki bu da yeteri kadar işlemezse
arkadaşlarınızla konu hakkında beyin fırtınası yaparak
çözümlere ulaşmaya çalışın..
Felder-Siverman
S
Modeli Başarı İçin
İ
Öğrencilere Ne Öneriyor
Sezgisel Öğrenciler:
Ö
Özellikle de ezber ve formüller üzerinden giden bir
-Özellikle
dersteyseniz, konular arasındaki bağlantıları bulmanız ya
da öğretmene sorunuz.
-Ayrıca test tipi sınavlarda sabırsızlık dolayısıyla yanlışlar
yapabilirsiniz dikkat edin..
-Bu nedenle de soruları sonuna kadar okuyup ve
yanıtlarınızın
tl
ü
üzerinden
i d mutlaka
tl k ttekrar
k
geçin.
i
•.
Felder Modeli Başarı İçin
İ
Öğ
Öğrencilere Ne
Öneriyor
Görsel Öğrenciler:
Ö
-Eğer
Eğer ki görsel bir öğrencisiyseniz konuyla ilgili diyagramlar
diyagramlar,
şemalar, fotoğraflar ve daha pek çok görsel materyaller
bulunuz..
-Bu konuda öğrencilerin hocalarından referans kaynak ya
da CD sürümleri isteyebilirsiniz..
-Konuyla ilgili kavram haritaları oluşturarak önemli noktaları
k
kare
iiçerisine
i i alabilir,
l bili altlarını
ltl
çizebilir,
i bili ö
örneğin
ği bi
bir kkonuyla
l
ilgili tüm ayrıntıları aynı renkle renklendirebilirsiniz….
Felder Modeli Başarı İçin
İ
Öğ
Öğrencilere Ne
Öneriyor
Sözel Öğrenciler:
-Konuyla
Konuyla ilgili kendi cümlelerinizle özetleyin ve konu
planları çıkarın,
-Grup halinde çalışmalar yapın.
Felder Modeli Başarı İçin
İ
Öğ
Öğrencilere Ne
Öneriyor
Tümdengelimci Öğrenciler:
-Ayrıntılara girmeden önce genel resmi yakalayın
-Eğer
Eğer ki öğretmen yeni konulara diğerleriyle herhangi
bir bağlantı kurmadan doğrudan başlarsa sizin için
sorun yaratabilir.
-Bir konuya başlamadan önce konunun bütününe göz
gezdirmeniz sizin için yararlı olabilir
olabilir.
-Yeni öğrendiğiniz bilgileri daha önceden bildiklerinizle
ilişkilendirmeye çalışın.
Felder-Silverman
S
Modeli Başarı İçin
İ
Öğrencilere Ne Öneriyor
Tümevarımcı Öğrenciler:
-Bütüne
Bütüne adım adım yaklaşmayı tercih eden bu
öğrenciler doğrusal nedensellik barındıran
mantıksal konu ş
şemaları ç
çıkarabilir.
-Bütünsel bakış açılarını ise yeni öğrendiklerini
eski bilgilerle bağdaştırarak geliştirebilir…
geliştirebilir
Öğrenme Modelimizi Belirledik
Pekiyi işimiz burada bitiyor mu??????
Mühendislik..Öğrenme ve Yaratıcılık
Öğrenme Modellerimizi zenginleştirmek..
Transfer edilebilir becerilerimizi kullanmak..
İnterdisipliner
İ
bakış açısıyla çalışmak..
Mühendislik..Öğrenme ve Yaratıcılık
“Bilimsel, teknolojik, ekonomik, siyasal ve sosyal alanda
yaratıcı nesillere insanlara ihtiyacımız var.
Yaratıcılığı mühendislikte sadece “kod yazmakla” değil,
problem çözme becerilerini ve yaratıcılığı geliştirme
üzerinde odaklanarak yapabiliriz..”
(forbes dergisi, Alex Knap, 2013)
Tarihin ilk İcadı..Tasarımcısı??
24
Mühendislik..Öğrenme ve Yaratıcılık
-Tekerleği ilk icat eden kişi aynı zamanda iyi bir
duvar ressamıydı belki de
de..
-Robert Fulton-buharlı makinanın mucidi..aynı
zamanda bir ressam
-Da
Da Vinci: mühendis
mühendis, ressam
ressam, ve yazar
Mühendislik Öğrenme ve Yaratıcılık
Tekerleği icad edenin adını bilmiyoruz ama sizlerin
tasarımları ve çalışmalarının adı her yerde
geçebilir..bugüne damgasını vurabilir..
Siz de Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde 'elektriğin
kablosuz taşınabilmesi
taşınabilmesi' gibi bir buluşu yapan ve modern
elektroniğin öncüsü Nikola Tesla olabilirsiniz.
Neye ihtiyacınız var????
Deneyimlemeye….
İngiliz Edebiyatı David Lodge “Düşünce Balonları”;
Üniversite öğrencilerinin dış dünyayı deneyimleyebileceği
en iyi yer üniversitedir, kampus yaşamıdır, derslere
katılımıdır ve hocalarıyla olan iletişimdir
iletişimdir…
•.
Neye ihtiyacınız var????
Bakış açınızı zenginleştirmeye…
Geçmişi bugünü ve geleceği iyi analiz etmeyi
Geçmişi,
Hakan Gürsu: Dünyaca
y
ünlü Türk endüstriyel
y
tasarımcısı ve Dünyadaki en prestijli tasarım ödüllerinin
sahibi..;babaannemin yaşamından çok şey öğrendim
ve tasarımlarıma yansıttım
yansıttım……..
Neye ihtiyacınız var????
Bu ülkenin kalkınması için size ihtiyacı var..
Sizin ihtiyacınız
y
olan tüm değerli
ğ
hocalarınız
ise şu an bu salonda yanı başınızda!!!!!
kaynaklar
Felder-Silverman Modeli http://www.biltek.yubitak/gelişim/psikoloji/ogrenme
Alex Knap (2013). To foster your creativity don’t learn to code, learn to paint . Forbes
Dergisi.
Download

Yard. Doç. Dr. Şükran Kılıç - Elektrik