ISACA® SINAVI ADAY
BİLGİ KILAVUZU 2015
Sertifikalı Bilgi
Sistemleri Denetçisi
Sertifikalı Bilgi
Güvenliği Yöneticisi
Bir ISACA® sertifikası
Bir ISACA® sertifikası
Kurumsal BT
Yönetişim
Sertifikası
Risk ve Bilgi
Sistemleri Kontrol
Sertifikası
Bir ISACA® sertifikası
Bir ISACA® sertifikası
ISACA Sınavı Aday Bilgi Kılavuzu
ISACA Sınavları 2015—
Önemli Tarih Bilgileri
Sınav Tarihi—13 Haziran 2015 Sınavı
Erken kayıt son başvuru tarihi: 11 Şubat 2015
Son kayıt son başvuru tarihi: 10 Nisan 2015
Sınav kayıt değişiklikleri: 11 Nisan ila 24 Nisan 2015 tarihleri arasında US
$50 ücret karşılığında yapılacak, 24 Nisan 2015 tarihinden sonra değişiklik
kabul edilmeyecektir.
Para İadeleri: 10 Nisan 2015 tarihine kadar US $100 işlem ücreti alınacak, bu
tarihten sonra para iadesi yapılmayacaktır.
Ertelemeler: 24 Nisan 2015 tarihinde veya daha önce alınan taleplerden US
$50 işlem ücreti alınacaktır. 25 Nisan ila 22 Mayıs 2015 tarihleri arasında alınan
taleplerden US $100 işlem ücreti alınacaktır. 22 Mayıs 2015 tarihinden sonra,
ertelemeye izin verilmeyecektir.
Tüm son başvuru tarihlerinde, Chicago, Illinois, ABD 5 p.m (17:00) CT
(merkezi saat) esas alınacaktır.
Sınav Tarihi—12 Eylül 2015 Sınavı*
İçindekiler
ISACA® Sertifikası .................................................................3
Haziran—Önemli Tarih Bilgileri..............................................5
Eylül—Önemli Tarih Bilgileri...................................................6
Aralık—Önemli Tarih Bilgileri.................................................7
Sınav Tarihi Bilgileri................................................................8
Sınav Sonrası Bilgileri...........................................................10
ISACA® hakkında
180 ülkede 115,000’den fazla üyesiyle ISACA® (www.isaca.org), bilgi ve bilgi sistemlerine güven
oluşturulması ve bunlar sayesinde değer yaratılmasında iş ve BT liderlerine yardımcı olur. 1969 yılında
kurulan ISACA, bilgi sistemleri denetim, güvence, risk, mahremiyet ve yönetişim uzmanlarına yönelik
olarak bilgi birikimi, standartlar, ağ iletişimi ve kariyer gelişiminde güvenilir bir kaynaktır. ISACA,
siber-güvenlik uzmanlarına yönelik geniş kapsamlı bir kaynak olan Cybersecurity NexusTM ve bilgi
ve teknolojilerinin yönetişim ve yönetiminde kurumlara yardım eden bir iş çerçevesi olan COBIT®’i
sunar. ISACA ayrıca, dünya çapında saygın Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (Certified Information
Systems Auditor® (CISA®)), Sertifikalı Bilgi Güvenliği Yöneticisi (Certified Information Security Manager®
(CISM®)), Kurumsal BT Yönetişim Sertifikası (Certified in the Governance of Enterprise IT® (CGEIT®))
ve Risk ve Bilgi Sistemleri Kontrol Sertifikası (Certified in Risk and Information Systems ControlTM
(CRISCTM)) unvanları aracılığıyla iş kritik becerileri ve bilgi birikimine dair öncülük yap validasyon
sağlar. Derneğin dünya çapında 200’den fazla bölge kuruluşu vardır.
Erken kayıt son başvuru tarihi: 17 Haziran 2015
Son kayıt son başvuru tarihi: 24 Temmuz 2015
* sadece seçilmiş yerlerde CISA ve CISM
Sınav kayıt değişiklikleri: 25 Temmuz ila 3 Ağustos 2015 tarihleri arasında US
$50 ücret karşılığında yapılacak, 3 Ağustos 2015 tarihinden sonra değişiklik kabul
edilmeyecektir.
Para İadeleri: 24 Temmuz 2015 tarihine kadar US $100 işlem ücreti alınacak, bu
tarihten sonra para iadesi yapılmayacaktır.
Ertelemeler: 10 Ağustos 2015 tarihinde veya daha önce alınan taleplerden US $50
işlem ücreti alınacaktır. 11 Ağustos ila 28 Ağustos 2015 tarihleri arasında alınan
taleplerden US $100 işlem ücreti alınacaktır. 28 Ağustos 2015 tarihinden sonra,
ertelemeye izin verilmeyecektir.
Tüm son başvuru tarihlerinde, Chicago, Illinois, ABD 5 p.m (17:00) CT (merkezi
saat) esas alınacaktır.
Sınav Tarihi—12 Aralık 2015 Sınavı
Erken kayıt son başvuru tarihi: 19 Ağustos 2015
Son kayıt son başvuru tarihi: 23 Ekim 2015
Sınav kayıt değişiklikleri: 24 Ekim ila 30 Ekim 2015 tarihleri arasında US $50
ücret karşılığında yapılacak, 30 Ekim 2015 tarihinden sonra değişiklik kabul
edilmeyecektir.
Para İadeleri: 23 Ekim 2015 tarihine kadar US $100 işlem ücreti alınacak, bu
tarihten sonra para iadesi yapılmayacaktır.
Ertelemeler: 23 Ekim 2015 tarihinde veya daha önce alınan taleplerden US
$50 işlem ücreti alınacaktır. 24 Ekim ila 27 Kasım 2015 tarihleri arasında alınan
taleplerden US $100 işlem ücreti alınacaktır. 27 Kasım 2015 tarihinden sonra,
ertelemeye izin verilmeyecektir.
Tüm son başvuru tarihlerinde, Chicago, Illinois, ABD 5 p.m (17:00) CT (merkezi
saat) esas alınacaktır.
Not:
• CISA sadece Hazıran sınavı sırasında Geleneksel Mandarin Çincesi, Almanca,
İbranice, ve İtalyanca dillerinde sunulacaktır.
• CISM sadece Hazıran sınavı sırasında Japonca ve Korece dillerinde sunulacaktır.
• Sınavların sunulacağı mekanları görüntülemek için
www.isaca.org/examlocations adresini ziyaret ediniz. Haziran, Eylül veya Aralık
sekmesini seçiniz.
İlave bilgi için [email protected] baş vurunuz.
2
ANSI Tarafından Onaylanmış Program
PERSONEL SERTİFİKASI
#0694
ISO/IEC 17024
CISA, CISM, CGEIT ve CRISC Program Onayı ISO/IEC 17024:2003’e Göre Yenilenmiştir
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), CISA, CISM, CGEIT ve CRISC sertifikalarını, Personel
Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar olan ISO/IEC 17024:2003’e göre onaylamıştır.
ANSI, üçüncü şahıslara ait ürün, sistem ve personele sertifika veren bir merci olarak hizmet eden,
kar amacı gütmeyen özel bir organizasyondur. ISO/IEC 17024, belirli şartlara göre kişilere sertifika
veren organizasyonların uyması gereken şartları belirler. ANSI’nin açıklamasına göre, ISO/IEC
17024’ten “sertifikasyon topluluğu global standardizasyonuna imkan sağlama, ülkeler arasında
değişim yeteneğini arttırma, kamu güvenliğini arttırma ve tüketicileri korumada önemli bir rol
oynaması beklenmektedir”.
ANSI akreditasyonu:
• ISACA sertifikalarının sağladığı benzersiz nitelikler ve uzmanlığı arttırır
• Sertifikaların güvenilirliğini korur ve yasal korunabilirlik sağlar
• Sertifikalar ve bunlara sahip olan kişilere karşı tüketici ve kamu güvenini arttırır
• Ülke sınırları veya endüstri dalları arasında değişim yeteneğine imkan sağlar
ANSI akreditasyonu, ISACA prosedürlerinin açıklık, denge, uyum ve yasal haklara ilişkin ANSI temel
şartlarını yerine getirdiği anlamına gelir. ISACA, bu akreditasyon ile, CISA, CISM ve CGEIT’lere ilişkin
önemli fırsatların dünya çapında varlıklarını sürdürmeye devam edeceğini öngörmektedir.
ISACA
3701 Algonquin Road, Suite 1010 Rolling Meadows, IL 60008 USA
Telefon: +1.847.253.1545
Faks: +1.847.253.1443
E-posta: [email protected]
Web sitesi: www.isaca.org
ISACA Bilgi Merkezi’ne katılım için: www.isaca.org/knowledge-center
ISACA’yı Twitter’da takip etmek için: https://twitter.com/ISACANews
ISACA’yı LinkedIn’de takip etmek için: ISACA (Resmi), http://linkd.in/ISACAOfficial
ISACA’yı Facebook’ta takip etmek için: www.facebook.com/ISACAHQ
Hakların Korunması
Telif hakkı © 2014 ISACA. ISACA tarafından önceden verilen yazılı bir izin olmadığı sürece, herhangi
bir amaçla herhangi bir şekilde çoğaltması veya kaydedilmesine izin verilmez. Bu işe ilişkin hiçbir
başka hak veya izin verilmez. Tüm hakları saklıdır.
ISACA Sınavı Aday Bilgi Kılavuzu
ISACA SERTİFİKASI: BS DENETİM, GÜVENLİK, YÖNETİŞİM VE RİSK VE KONTROLÜ
ISACA Sınavı Aday Bilgi Kılavuzu’nda, sınav kayıt, sınav tarihleri ve son başvuru tarihleri hakkında bilgiler yer alır ve sınav günü uygulamasına ilişkin başlıca önemli
aday detaylarını sağlar. Bu yayına, çevrim-içi olarak www.isaca.org/examguide adresinden ulaşılabilir.
Bu kılavuzda şu sertifikalar ele alınır: Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (Certified Information Systems Auditor (CISA)), Sertifikalı Bilgi Güvenliği Yöneticisi (Certified
Information Security Manager (CISM)), Kurumsal BT Yönetişim Sertifikası (Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)) ve Risk ve Bilgi Sistemleri Kontrol
Sertifikası (Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)). Her biri için kısa bir özeti aşağıda bulabilirsiniz.
CISA
CISM
CGEIT
Açıklama
CISA unvanı, BS denetim kontrol,
güvence ve güvenlik uzmanlarına
yönelik dünya çapında kabul
görmüş bir sertifikadır.
Yönetim odaklı CISM sertifikası,
uluslararası güvenlik
uygulamalarını destekler ve
kurumsal bilgi güvenliğini
yöneten, tasarlayan ve gözeten ve
değerlendiren kişilere onay verir.
CGEIT, bilgi birikimleri ve
kurumsal BT yönetişim ilkeleri
ve uygulamalarını tatbik etmeleri
hakkında çok çeşitli uzmana onay
verir.
CRISC sertifikası, BT risk
yönetiminde ve BS kontrollerinin
tasarım, uygulama, izleme ve
sürdürülmesinde uzman kişilere
yönelik olarak tasarlanmıştır.
CRISC
Uygunluk Şartları
BS denetim, kontrol, güvence
veya güvenliğinde beş (5) yıl
veya daha uzun süreli deneyim
İstisnalar, maksimum üç (3) yıl
süre için mevcuttur.
Bilgi güvenliği yönetiminde beş
(5) yıl veya daha uzun süreli
deneyim İstisnalar, maksimum iki
(2) yıl süre için mevcuttur.
BT Yönetişimine yönelik bir
Çerçevenin tanımlanması,
kurulması ve yönetilmesiyle
ilgili minimum bir yıllık bir
deneyimi içeren, bir danışman
veya gözetim rolü olarak
yönetimin gerçekleştirilmesi,
hizmet verilmesi ve/veya bunun
dışında bir kuruma yapılan
BT-bağlantılı katkı yönetişiminin
desteklenmesinde beş (5) yıl veya
daha uzun süreli deneyim. Bu
sertifikada hiçbir ikame veya
deneyim istisnası yoktur.
Sertifika için, biri Alan 1 veya 2
olmak üzere en az iki (2) CRISC
alanında, CRISC uzmanlarına ait
görevlerin gerçekleştirilmesinde
üç (3) yıl veya daha uzun süreli
deneyim gereklidir.
Bu sertifikada hiçbir ikame veya
deneyim istisnası yoktur.
Alanlar (%)
Alan 1—Bilgi Sistemleri Denetim
Süreci (%14)
Alan 2—BT Yönetişim ve Yönetimi
(%14)
Alan 3—Bilgi Sistemleri
Edinme, Geliştirme ve
Uygulaması (%19)
Alan 4—Bilgi Sistemleri
Operasyonları, Bakım ve
Destek (%23)
Alan 5—Bilgi Varlıklarının
Korunması (%30)
Alan 1—Bilgi Güvenliği Yönetişimi
(%24)
Alan 2—Bilgi Risk Yönetim ve
Uyumu (%33)
Alan 3—Bilgi Güvenliği Program
Geliştirme ve Yönetimi
(%25)
Alan 4—Bilgi Güvenliği Olay
Yönetimi (%18)
Alan 1: Kurumsal BT Yönetişim
Çerçevesi (%25)
Alan 2: Stratejik Yönetim (%20)
Alan 3: Fayda Gerçekleştirme
(%16)
Alan 4: Risk Optimizasyonu (%24)
Alan 5: Kaynak Optimizasyonu
(%15)
Alan 1: BT Risk Belirleme (27%)
Alan 2: BT Risk Değerlendirme
(28%)
Alan 3: Risk Yanıtı ve Risk
Azaltma (%23)
Alan 4: Risk ve Kontrol İzleme ve
Raporlama (%22)
Sınav soru sayısı*:
sınav süresi
200 soru: 4 saat
200 soru: 4 saat
150 soru: 4 saat
150 soru: 4 saat
Sınav Dili
Geleneksel Mandarin Çincesi**
Basit Mandarin Çincesi
İngilizce
Fransızca
Almanca**
İbranice**
İtalyanca**
Japonca
Korece
İspanyolca
Türkçe
İngilizce
Japonca**
Korece**
İspanyolca
İngilizce
İngilizce
İspanyolca
* En son iş uygulama analizinden oluşturulan ilgili iş uygulama alanlarını kapsayacak şekilde çoktan seçmeli şıklardan oluşur. İlgili bağlantılar için sayfa 11’e bakınız.
** Sadece Haziran sınavı
3
ISACA Sınavı Aday Bilgi Kılavuzu
SINAV İÇİN KAYIT OLMA
SINAV İÇİN KAYIT
ISACA sınavına, çevrim-içi kayıt veya basılı kopya kayıt formu aracılığıyla kayıt olabilirsiniz. ISACA web sitesi aracılığıyla çevrim-içi kayıt yaptırmak için
www.isaca.org/examreg adresini ziyaret ediniz. Basılı kopya kayıt formu aracılığıyla kayıt yaptırmak için, www.isaca.org/exam adresinde bulabileceğiniz basılı kopya
kayıt formunu doldurunuz ve ödeme bilgilerinizle birlikte faks veya posta yoluyla ISACA’ya gönderiniz.
Not: Faks/posta aracılığıyla yapılan kayıtlardan US $75 ek masraf doğacaktır.
KAYIT ÜCRETLERİNİN VERİLMESİ VE ÖDEME
Erken kayıt son başvuru tarihinde veya daha önce tarafımıza ulaşan çevrim-içi erken kayıtlar
Son kayıt son başvuru tarihinde tarafımıza ulaşan çevrim-içi son kayıtlar
ISACA
üyesi
US $440
US $490
ISACA
üyesi olmayanlar
US $625
US $675 NOT: Kayıt formu ve
ödeme, erken kayıt
tarifesindenyararlanmak için
erken kayıt son başvuru tarihinde
veya daha önce tarafımıza
ulaşmalıdır.
Notlar:
• CISA Geleneksel Mandarin Çincesi, Almanca, İbranice ve İtalyanca dilleri sadece Haziran sınavında takdim edilecektir.
• CISM Japonca ve Korece dilleri sadece Haziran sınavında takdim edilecektir.
• Sınav yerlerinin bir listesine ulaşmak için www.isaca.org/examlocations adresini ziyaret ediniz. Lütfen Haziran, Eylül veya Aralık lokasyonları için uygun
sekmeyi seçiniz.
Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresinden temasa geçiniz.
ISACA’YA ÜYE OLUN
Halen ISACA üyesi değilseniz, kayıt süreci sırasında katılmayı düşününüz ve sınav ve çalışma materyallerinde üye indiriminden faydalanınız.
Üyelik avantajları ve ücretleri hakkında detaylı bilgiler için lütfen www.isaca.org/join adresini ziyaret ediniz.
Üyeliğe Katılma Tarihi
Aşağıdaki tarihe kadar üye
1 Ağustos 2014 ila 30 Mayıs 2015 arasında
31 Aralık 2015
1 Haziran 2015 ila 31 Temmuz 2015 arasında
31 Aralık 2015
1 Ağustos 2015 ila Aralık 2015 arasında
31 Aralık 2016
Son Tarih
Son başvuru tarihlerinde, Chicago, Illinois, ABD 5 p.m (17:00) Merkezi Saat (UTC/GMT-06:00 Chicago, Illinois, USA) esas alınacaktır. Çevrim-içi kayıt
yapılmadığı takdirde, lütfen kayıt formunu ISACA’ya postalayın veya fakslayınız. Her ikisini birden yapmayınız. ISACA’ya çevrim-içi ve/veya basılı
kopya ile mükerrer kayıtların yapılması, birden fazla kayda ve ücrete yol açabilir. Son kayıt formları ve ödeme, kayıt yaptırdığınız sınavın son kayıt
tarihinde veya daha öncesinde postalanmış veya faks ile alınmış olmalıdır. Bir kaydın tamamlanması için, kayıt formunun her iki sayfası da tarafımıza
ulaşmalıdır.
KAYIT ONAYI
Sınav kaydı, sınav test yeri ve sınav dilinin e-posta onayı, kayıt yaptıran kişilere kaydın işlenmesinden hemen sonra gönderilecektir. Lütfen sınav kayıt detaylarını
dikkatlice inceleyerek, herhangi bir düzeltme veya değişiklik durumunda, [email protected] adresinden ISACA sertifika bölümüne başvurunuz. Kayıt formu ve ödeme
işleminde dört hafta içinde (dünya üzerindeki konuma ve yerel posta teslimat koşullarına bağlı olarak) sınava kayıt yaptıran kişilere ISACA Sınavı Aday Bilgi Kılavuzuna
bir bağlantı ile birlikte, sınav kayıt ve ödemesinin alındığına dair bir onay mektubu ulaşmış olmalıdır. Sınav adaylarının bu Kılavuzu gözden geçirerek sınav günü
bilgileri ve kurallarına kendilerini alıştırmalarını tavsiye ederiz.
4
ISACA Sınavı Aday Bilgi Kılavuzu
HAZİRAN-ÖNEMLİ TARİH BİLGİLERİ
Sınav Tarihi 13 Haziran 2015
Sınav Kayıt Değişiklikleri
Sınav yeri, test dili ve aday adı değişiklikleri aşağıdaki ücretlere tabidir:
z 10 Nisan 2015 tarihinde veya daha önce......................... Ücretsiz
z 11 Nisan ila 24 Nisan 2015 arasında................................ US $50
24 Nisan 2015 tarihinden sonra sınav kayıt değişikliğine onay verilmeyecektir.
Para İadesi ve Erteleme Ücretleri
Para İadesi: Sınava giremeyecek adaylar kayıt ücretini, US $100 iişlem ücreti haricinde, geri alma hakkına sahiptir, bu yönde bir talebin 10 Nisan 2105
tarihinde veya daha önce yazılı olarak tarafımıza ulaşması gereklidir. Bu tarihten sonra yapılacak tüm para iadesi talepleri kabul edilmeyecektir. Sınavını
erteleyen sınav adayları, erteleme ücretleri ve ilişkili sınav ödemesini geri alma hakkına sahip değildir.
Ertelemeler: Sınava kayıt yaptıran kişiler, kayıtlarını bir sonraki sınav tarihine ertelemeyi seçebilir. Aşağıdaki takvime göre bir erteleme ücreti talep
edilmektedir:
z 24 Nisan tarihinde veya daha önce............................ US $50
z 25 Nisan ila 22 Mayıs arasında.................................... US $100
Erteleme talepleri 22 Mayıs 2015 tarihinden sonra kabul edilmeyecektir. Erteleme talep etmek için, lütfen www.isaca.org/examdefer adresine gidiniz.
Sınavını erteleyen sınav adayları, erteleme ücretleri ve ilişkili sınav ödemesini geri alma hakkına sahip değildir. Sınava girmeyen (veya sınava katılım için çok
geç kalan) sınav adayları sınav kayıt ödemesini geri alma veya erteleme hakkına sahip değildir.
1 Haziran 2015 tarihine kadar kendisine ait katılım biletini almamış olan her aday, [email protected] adresinden veya +1.847.660.5660 nolu telefondan
ISACA sertifika bölümüne başvurmalıdır.
Özel Düzenlemeler
ISACA, talep üzerine, belgelendirilmiş engeli olan veya dini gereklilikleri olan adaylar için sınav prosedürlerinde makul düzenlemeler yapacaktır. Sınav
takvimi, sınav formatı, sunumu ve sınav yerinde yiyecek veya içecek izninde makul değişikliklerin yapılması, talep üzerine değerlendirilir.
Belgelendirilmiş engellilik durumu taleplerine bir doktor mektubu eşlik etmelidir. Dini bir koşula ilişkin taleplere, adayın dini liderinin bir mektubu eşlik
etmelidir. Talep edilmedikçe ve onaylanmadıkça, hiçbir sınav yerinde yiyecek ve içeceğe izin verilmez. Değerlendirilmek üzere verilecek talepler, uygun
belgelerle birlikte en geç 10 Nisan 2015 tarihine kadar ISACA Uluslararası Genel Merkezine [email protected] adresinden yazılı olarak verilmelidir.
Ek Test Merkezleri İçin Talep
Adayın test olmak istediği yerde, 160 kilometre (100 mil) içinde bir sınav merkezi olmadığı takdirde ve bu yerde bir grup olarak sınava girmek isteyen on
veya daha fazla ödeme yapmış aday olduğu takdirde, yeni bir sınav merkezinin kurulması talep edilebilir. Yeni sınav merkezlerinin kurulması için yazılı
talepler, minimum on adet ödenmiş kayıt formu ile birlikte, en geç 1 Şubat 2015 tarihine kadar ISACA Uluslararası Genel Merkezine ulaşmış olmalıdır. Yeni
bir sınav merkezinin düzenleneceğine dair hiçbir garanti verilmemesine rağmen, yeni bir sınav merkezi sağlamak için her türlü çaba harcanacaktır.
Sınav yerleri
Haziran sınav uygulamasına ilişkin sınav yerlerinin tam bir listesi için, www.isaca.org/examlocations adresini ziyaret ediniz ve Haziran Sınav Yerleri
sekmesini seçiniz.
Son başvuru tarihlerinde, Chicago, Illinois, ABD 5 p.m (17:00) Merkezi Saat (UTC/GMT-06:00 Chicago, Illinois, USA) esas alınacaktır. Çalışma
yardımları, ilişkili vergiler, nakliye ücretleri veya üyelik aidatları için para iadesi veya takas yapılmayacaktır. Sınav kayıt ve üyelik ücretleri başkasına
devrolunamaz.
5
ISACA Sınavı Aday Bilgi Kılavuzu
EYLÜL-ÖNEMLİ TARİH BİLGİLERİ
Sınav Tarihi 12 Eylül 2015
Eylül sınav uygulaması sadece CISA ve CISM sertifika sınavları için sınırlı sınav yerinde verilmektedir.
Sınav Kayıt Değişiklikleri
Sınav yeri, test dili ve aday adı değişiklikleri aşağıdaki ücretlere tabidir:
z 24 Temmuz 2015 tarihinde veya daha önce.............................. Ücretsiz
z 25 Temmuz ila 3 Ağustos 2015 tarihleri arasında.......................... US $50
3 Ağustos 2015 tarihinden sonra sınav kayıt değişikliğine onay verilmeyecektir.
Para İadesi ve Erteleme Ücretleri
Para İadesi: Sınava giremeyecek adaylar kayıt ücretini, US $100 iişlem ücreti haricinde, geri alma hakkına sahiptir, bu yönde bir talebin 24 Temmuz 2105
tarihinde veya daha önce yazılı olarak tarafımıza ulaşması gereklidir. Bu tarihten sonra yapılacak tüm para iadesi talepleri kabul edilmeyecektir. Sınavını
erteleyen sınav adayları, erteleme ücretleri ve ilişkili sınav ödemesini geri alma hakkına sahip değildir.
Ertelemeler: Sınava kayıt yaptıran kişiler, kayıtlarını bir sonraki sınav tarihine ertelemeyi seçebilir. Aşağıdaki takvime göre bir erteleme ücreti talep
edilmektedir:
z 10 Ağustos 2015 tarihinde veya daha önce................................ US $50
z 11 Ağustos ila 28 Ağustos 2015 arasında................................... US $100
Erteleme talepleri 28 Ağustos 2015 tarihinden sonra kabul edilmeyecektir. Erteleme talep etmek için, lütfen www.isaca.org/examdefer adresine gidiniz.
Sınavını erteleyen sınav adayları, erteleme ücretleri ve ilişkili sınav ödemesini geri alma hakkına sahip değildir. Sınava girmeyen (veya sınava katılım için
çok geç kalan) sınav adayları sınav kayıt ödemesini geri alma veya erteleme hakkına sahip değildir.
15 Ağustos 2015 tarihine kadar kendisine ait katılım biletini almamış olan her aday, [email protected] adresinden veya +1.847.660.5660 nolu telefondan
ISACA sertifika bölümüne başvurmalıdır.
Özel Düzenlemeler
ISACA, talep üzerine, belgelendirilmiş engeli olan adaylar için sınav prosedürlerinde makul düzenlemeler yapacaktır. Sınav formatı, sunumu ve sınav yerinde
yiyecek veya içecek izninde makul değişikliklerin yapılması talep üzerine değerlendirilir ve taleplere doktor mektubu eşlik etmelidir. Talep edilmedikçe ve
onaylanmadıkça, hiçbir sınav yerinde yiyecek ve içeceğe izin verilmez. Değerlendirilmek üzere verilecek talepler, uygun belgelerle birlikte en geç
27 Temmuz 2015 tarihine kadar ISACA Uluslararası Genel Merkezine [email protected] adresinden yazılı olarak verilmelidir.
Sınav Yerleri
Eylül sınav uygulamasına ilişkin sınav yerlerinin tam bir listesi için, www.isaca.org/examlocations adresini ziyaret ediniz ve Eylül Sınav Yerleri sekmesini
seçiniz.
Son başvuru tarihlerinde, Chicago, Illinois, ABD 5 p.m (17:00) Merkezi Saat (UTC/GMT-06:00 Chicago, Illinois, USA) esas alınacaktır. Çalışma
yardımları, ilişkili vergiler, nakliye ücretleri veya üyelik aidatları için para iadesi veya takas yapılmayacaktır. Sınav kayıt ve üyelik ücretleri başkasına
devrolunamaz.
6
ISACA Sınavı Aday Bilgi Kılavuzu
ARALIK-ÖNEMLİ TARİH BİLGİLERİ
Sınav Tarihi 12 Aralık 2015
Sınav Kayıt Değişiklikleri
Sınav yeri, test dili ve aday adı değişiklikleri aşağıdaki ücretlere tabidir:
z 23 Ekim tarihinde veya daha önce........................... Ücretsiz
z 24 Ekim ila 30 Ekim arasında......................................US $50
30 Ekim 2015 tarihinden sonra sınav kayıt değişikliğine onay verilmeyecektir.
Para İadesi ve Erteleme Ücretleri
Para İadesi: Sınava giremeyecek adaylar kayıt ücretini, US $100 iişlem ücreti haricinde, geri alma hakkına sahiptir, bu yönde bir talebin 23 Ekim 2105
tarihinde veya daha önce yazılı olarak tarafımıza ulaşması gereklidir. Bu tarihten sonra yapılacak tüm para iadesi talepleri kabul edilmeyecektir. Sınavını
erteleyen sınav adayları, erteleme ücretleri ve ilişkili sınav ödemesini geri alma hakkına sahip değildir.
Ertelemeler: Sınava kayıt yaptıran kişiler, kayıtlarını bir sonraki sınav tarihine ertelemeyi seçebilir. Aşağıdaki takvime göre bir erteleme ücreti talep
edilmektedir:
z 23 Ekim tarihinde veya daha önce........................... US $50
z 24 Ekim ila 27 Kasım arasında................................... US $100
Erteleme talepleri 27 Kasım 2015 tarihinden sonra kabul edilmeyecektir. Erteleme talep etmek için, lütfen www.isaca.org/examdefer adresine gidiniz.
Sınavını erteleyen sınav adayları, erteleme ücretleri ve ilişkili sınav ödemesini geri alma hakkına sahip değildir. Sınava girmeyen (veya sınava katılım için çok
geç kalan) sınav adayları sınav kayıt ödemesini geri alma veya erteleme hakkına sahip değildir.
1 Aralık 2015 tarihine kadar kendisine ait katılım biletini almamış olan her aday, [email protected] adresinden veya +1.847.660.5660 nolu telefondan ISACA
sertifika bölümüne başvurmalıdır.
Özel Düzenlemeler
ISACA, talep üzerine, belgelendirilmiş engeli olan veya dini gereklilikleri olan adaylar için sınav prosedürlerinde makul düzenlemeler yapacaktır. Sınav
takvimi, sınav formatı, sunumu ve sınav yerinde yiyecek veya içecek izninde makul değişikliklerin yapılması, talep üzerine değerlendirilir.
Belgelendirilmiş engellilik durumu taleplerine bir doktor mektubu eşlik etmelidir. Dini bir koşula ilişkin taleplere, adayın dini liderinin bir mektubu eşlik
etmelidir. Talep edilmedikçe ve onaylanmadıkça, hiçbir sınav yerinde yiyecek ve içeceğe izin verilmez. Değerlendirilmek üzere verilecek talepler, uygun
belgelerle birlikte en geç 23 Ekim 2015 tarihine kadar ISACA Uluslararası Genel Merkezine [email protected] adresinden yazılı olarak verilmelidir.
Ek Test Merkezleri İçin Talep
Adayın test olmak istediği yerde, 160 kilometre (100 mil) içinde bir sınav merkezi olmadığı takdirde ve bu yerde bir grup olarak sınava girmek isteyen on
veya daha fazla ödeme yapmış aday olduğu takdirde, yeni bir sınav merkezinin kurulması talep edilebilir. Yeni sınav merkezlerinin kurulması için yazılı
talepler, minimum on adet ödenmiş kayıt formu ile birlikte, en geç 1 Ağustos 2015 tarihine kadar ISACA Uluslararası Genel Merkezine ulaşmış olmalıdır. Yeni
bir sınav merkezinin düzenleneceğine dair hiçbir garanti verilmemesine rağmen, yeni bir sınav merkezi sağlamak için her türlü çaba harcanacaktır.
Sınav Yerleri
Aralık sınav uygulamasına ilişkin sınav yerlerinin tam bir listesi için, www.isaca.org/examlocations adresini ziyaret ediniz ve Aralık Sınav Yerleri sekmesini
seçiniz.
Son başvuru tarihlerinde, Chicago, Illinois, ABD 5 p.m (17:00) Merkezi Saat (UTC/GMT-06:00 Chicago, Illinois, USA) esas alınacaktır. Çalışma
yardımları, ilişkili vergiler, nakliye ücretleri veya üyelik aidatları için para iadesi veya takas yapılmayacaktır. Sınav kayıt ve üyelik ücretleri başkasına
devrolunamaz.
7
ISACA Sınavı Aday Bilgi Kılavuzu
SINAV GÜNÜ BİLGİLERİ
Katılım Bileti
ISACA tarafından sınav tarihinden yaklaşık iki ila üç hafta önce adaylara e-posta katılım bileti (e-bilet) gönderilecektir. Katılım biletleri dosyada yer alan güncel
e-posta adresine e-posta aracılığıyla gönderilir. Katılım biletini almak için, tüm ücretlerin ödenmiş olmasi gereklidir. Sınav adayları ayrıca katılım biletinin bir
kopyasını web sitesinde www.isaca.org >MyISACA sayfasından indirebilirler. Biletler sınav tarihi, kayıt zamanı ve sınav yerinin yanı sıra o güne ait etkinlik
takvimini ve adayların sınava girerken beraberlerinde getirmeleri gereken malzemelerin bir listesini gösterir. Adaylar katılım bileti üzerine hiçbir yazı yazmamalıdır.
Adaylar kendilerine ait katılım biletini (kendilerine ait e-biletin veya web sitesinden indirdikleri biletin bir yazıcı çıktısı) sadece belirtilen test merkezinde kullanabilir.
Sınav Gününde Kimlik Tespiti
Adaylar sadece geçerli bir katılım bileti ve kabul edilebilir bir resmi kimliğe (Hüviyet) sahip oldukları takdirde test merkezine alınacaklardır. Kabul edilebilir resmi
bir kimlik, adayın katılım biletinde görünenle aynı olmak üzere ismini ve adayın fotoğrafını içeren devlet tarafından düzenlenmiş güncel bir kimlik olmalıdır. Kimlik
üzerindeki bilgiler el yazısı olamaz. Tüm bu kişisel ayırıcı özellikler, verilen tek parça kimlik ile ispatlanmalıdır. Sınırlayıcı olmaksızın kimlik örneklerine pasaport,
ehliyet, askeri kimlik, devlet memuru kimliği, yeşil kart ve milli kimlik dahildir. Kabul edilebilir bir formda kimlik göstermeyen tüm adayların sınava girmesine izin
verilmeyecek ve kayıt ücretini geri alamayacaklardır. Kimlikler sınav uygulaması sırasında kontrol edilecektir.
Sadece, bir katılım bileti ve devlet tarafından düzenlenmiş kimliği olan adaylar sınava kabul edilecektir ve katılım bileti üzerindeki isim, devlet
tarafından düzenlenmiş kimlik üzerindeki isim ile aynı olmalıdır. Adayların posta ve/veya e-posta adresi değiştiği takdirde, profillerini ISACA web
sitesinde (www.isaca.org) güncellemeli veya [email protected] adresine başvurmalıdır.
Sınava Varış Zamanı
Adayların katılım biletleri üzerinde yer alan belirli kayıt ve sınav zamanlarını not almaları çok önemlidir. SINAV BAŞ GÖZETMENİ, SINAV
BAŞLAMADAN YAKLAŞIK 30 DAKİKA ÖNCE, SÖZLÜ TALİMATLARI OKUMAYA BAŞLADIKTAN SONRA HİÇBİR ADAY TEST MERKEZİNE KABUL
EDİLMEYECEKTİR.
Sözlü talimatların okunmasına başlandıktan sonra gelen hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmeyecek ve kayıt ücretini geri alamayacaktır.
Katılım bileti, sadece katılım bileti üzerinde belirtilen test merkezinde kullanılabilir. Sınava yeterli zaman kalacak şekilde test merkezine ulaşacağınızdan emin
olmak için, sınav tarihinden önce sınav yerinizin tam konumunu ve en iyi gidiş rotasını kavramanızı öneririz. Binaya gelmek için yol tarifi alınmasında yardımcı
olmak amacıyla test merkezinin telefon numaraları ve web sitesi referansları verilmiştir.
Sınav Kuralları
• Adaylar, sözlü talimatlar okunmaya başladıktan sonra test merkezine alınmayacaktır.
• Adaylar, birkaç adet ucu açılmış No. 2 veya HB (yumuşak kurşunlu) kurşun kalem ve iyi bir silgi getirmelidir. Test merkezinde kurşun kalem ve silgi verilmeyecektir.
• Sınav yerleri değişiklik gösterdiğinden, tüm sınav yerlerinde ortamın hava kontrolünü konforlu hale getirmek için her türlü çaba gösterilecektir. Adaylar, kendi rahatlık
seviyelerine göre giyinmek isteyebilirler.
• Adayların test merkezi içine referans materyaller, boş kağıt, not defteri veya yabancı dil sözlük getirmelerine izin verilmeyecektir.
• Adayların test merkezi içine bir hesap makinesi getirmelerine veya kullanmalarına izin verilmeyecektir.
• Adayların test merkezi içine herhangi bir türde iletişim, gözetleme veya kayıt aygıtı (sınırlayıcı olmaksızın cep telefonları, tablet bilgisayarlar, akıllı gözlükler, akıllı saatler,
mobil aygıtlar vb. dahil) getirmelerine izin verilmeyecektir. Sınav adayları, sınav sırasında bu türde iletişim, gözetleme veya kaydetme aygıtından herhangi biri ile
birlikte görüldüğünde sınavları geçersiz sayılacak ve derhal sınav yerini terk etmeleri istenecektir.
• Adayların test merkezi içine el çantaları/cüzdanlar, evrak çantaları vb. ile sınırlı olmamakla birlikte herhangi bir şekilde kişisel eşya getirmelerine izin verilmeyecektir. İzin
verilen veya yasaklanmış olan kişisel eşyalar hakkında daha fazla bilgi için www.isaca.org/cisabelongings, www.isaca.org/cismbelongings,
www.isaca.org/cgeitbelongings, www.isaca.org/criscbelongings adreslerini ziyaret ediniz.
• Test merkezi içinde ziyaretçilere izin verilmez.
• Test merkezi içinde yiyecek ve içeceğe izin verilmez (ISACA tarafından önceden onay verilmediği sürece).
• Adayların, cevaplarını anında cevap anahtarlarına kaydetmeleri önerilir. Sınav süresi bittikten sonra, cevaplarını test kitapçığına işaretlemiş olan adayların cevaplarını
aktarmaları veya kaydetmeleri için ek süre verilmeyecektir. Sınav, sadece cevap anahtarı kayıtları üzerinden puanlanacaktır.
• Adayların test yapılan yerden ayrılmaları için test gözetmeninden izin alması veya gözetmenin kendisine eşlik etmesi gereklidir.
• Adaylar, sınav sırasında tuvalete gitmek için izin alarak test odasından ayrılabilir. Sınav Odasından ayni anda sadece bir kişi ayrılabilir. Test gözetmenleri adayın sınav
materyallerini alacak ve adayın çıkış kaydı yapması ve sınava tekrar girerken, yeniden giriş kaydı yapması gerekecektir. Sınav zamanının durdurulmayacağı ve ekstra
sürenin verilmeyeceğine dikkat ediniz.
Uygunsuz Hareket
Sınav Kurallarını çiğnediği veya aşağıda listelenen faaliyetlerle sınırlı olmamakla birlikte herhangi bir uygunsuz davranışı gerçekleştirdiği fark edilen adaylar diskalifiye
edilecektir. Test kuruluşu, tüm uygunsuz davranış vakalarını gerekli her türlü kararı almak üzere ilgili ISACA Sertifika Komitesi’ne komite incelemesi için rapor edecektir.
• Yardım etme veya alma; notlar, kağıtlar veya diğer yardımcı materyalleri kullanma,
• Başkasının yerine sınava girmeye teşebbüs etme,
• Sınav uygulandığı sırada cep telefonları, tablet bilgisayarlar, akıllı gözlükler, akıllı saatler, mobil aygıtlar vb. ile sınırlı olmamakla birlikte iletişim, gözetleme veya kayıt aygıtı
bulundurma,
• Test materyalleri, cevap anahtarı veya notları test merkezinden çıkarma,
• Test soruları veya cevaplarını veya sınavda yer alan diğer bilgileri (bunlar ISACA’ya ait gizli bilgiler olduğundan) sınavın ardından paylaşma teşebbüsünde bulunma,
• Test odasından veya yerinden izin almaksızın veya bir test gözetmeni eşlik etmeksizin ayrılma. (Bu kişilerin test odasına geri dönmesine izin verilmeyecektir),
• Kişisel eşyaların bulunduğu yerde saklanan eşyalara, sınav tamamlanmadan önce yaklaşma, ve
• Test gözetmeni sınav süresinin bittiğine dair işaret verdikten sonra, sınavda yazmaya devam etme.
8
ISACA Sınavı Aday Bilgi Kılavuzu
Sınavdan Çıkarma veya Diskalifiye Etme ve Sınavın Geçersiz Sayılması Nedenleri
• Test merkezine izinsiz giriş
• Huzursuzluk çıkaran veya yardım veren veya alan adaylar
• Test materyalleri, sorular, cevaplar veya notları test merkezinden çıkarmaya teşebbüs eden adaylar.
• Bir başka adaymış gibi davranan adaylar.
• İzin verilmeyen eşyaları test merkezine getiren veya sınav sırasında kişisel eşyaların bulunduğu yerde saklanan eşyalara yaklaşan adaylar.
• Sınav uygulaması sırasında her türlü iletişim, gözetleme veya kayıt aygıtını bulunduran adaylar
• İzin almadan test yerinden ayrılan adaylar.
• Gözetmen sınavın sona erdiğine dair işaret verdikten sonra, kendi cevap anahtarına cevapları kaydetmeye devam etme dahil olmak üzere, sınavda yazmaya
devam eden adaylar
• Sınavda yer alan test soruları veya diğer bilgileri paylaşan adaylar.
Kişisel Eşyalar
Her test yerinde kişisel eşyaların saklanmasına tahsis edilmiş özel bir yer olacaktır. ISACA veya test yapan kişiler adayların kişisel eşyalarından sorumlu
değildir. ISACA çalınan, kaybolan veya zarar gören kişisel eşyalardan sorumlu değildir. Kişisel Eşyalar Politikasını incelemek için, lütfen
www.isaca.org/cisabelongings, www.isaca.org/cismbelongings, www.isaca.org/cgeitbelongings veya www.isaca.org/criscbelongings adreslerini ziyaret
ediniz. Sınav adayı, sınav yerine getirilen ve test merkezindeki kişisel eşyalar bölümünde saklanan kişisel eşyalara, sınavını tamamlamadan ve sınav kağıdını
vermeden yaklaşamaz.
Sınavın Yapılması/Sınavlardaki Soru Tipleri
Sınav soruları, genel kavramlar ve standartlara ilişkin pratik bilgilerin ve uygulamanın ölçülmesi ve test edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Tüm sorular, bir tane
en iyi cevaba sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.
Her sorunun bir baş kısmı (soru) ve dört seçeneği (cevap seçenekleri) vardır. Adaydan, seçenekler arasından doğru veya en iyi cevabı seçmesi istenir. Sorunun
baş kısmı, bir soru veya eksik yerleri olan bir ifade şeklinde olabilir. Bazı durumlarda, bir senaryo da verilebilir. Bu sorular normalde bir durum açıklaması içerir
ve adayın verilen bilgilere göre iki veya daha fazla soruyu cevaplaması gerekir. Aday, her soruyu dikkatlice okumaya dikkat etmelidir. Bir sınav sorusunda,
adayın uygun cevabı EN OLASI veya EN İYİ gibi bir nitelendiriciye göre seçmesi gerekebilir. Her durumda, adayın soruyu dikkatlice okuması, bilinen yanlış
cevapları elemesi ve ardından mümkün olan en iyi seçimi yapması gereklidir. Sınavda çıkacak soru tiplerini ve bu soruların nasıl geliştirildiğini daha iyi
anlamak amacıyla, www.isaca.org/itemwriter adresinde bulabileceğiniz Öğe Yazma Kılavuzu’na başvurunuz. CISA sınav sorularının örneklerine
www.isaca.org/cisaassessment adresinden erişilebilir; CISM sınav sorularının örneklerine www.isaca.org/cismassessment adresinden erişilebilir.
Kurallara Uygun Şekilde Davranış
• Sınav güvenliğini korumak ve puanların geçerliliğini sürdürmek amacıyla, adaylardan cevap anahtarını imzalamaları istenir.
• İlgili ISACA Sertifika Komitesi’nin, yardım alma veya verme; notlar, kağıtlar veya diğer yardımcı materyalleri kullanma; başka birisinin yerine sınava
girmeye teşebbüs etme; sınav uygulandığı sırada iletişim, gözetleme veya kayıt aygıtlarının herhangi bir türünü kullanma, test materyalleri veya notların
test merkezinden dışarı çıkarılması veya test soruları veya cevaplarını veya sınavda yer alan diğer bilgileri (bunlar ISACA’ya ait gizli bilgiler olduğundan)
paylaşma teşebbüsünde bulunma ile sınırlı olmaksızın herhangi bir uygunsuz davranışı gerçekleştirdiği veya sınav kurallarını çiğnediği fark edilen herhangi
bir adayı diskalifiye etme hakkı saklıdır. Test kuruluşu, ilgili ISACA Sertifika Komitesi’ne, komite incelemesi için ve gerekli her türlü kararı almayı sağlamak
için bu türden düzensizliklere ilişkin kayıtları sunacaktır.
Cevap Anahtarını Doldururken Dikkatli Olunuz
• Bir aday sınava başlamadan önce, test merkezi baş gözetmeni, cevap anahtarına yazılacak kimlik bilgilerine ilişkin talimatları yüksek sesle okuyacaktır.
Adayın katılım bileti üzerindekiyle aynı olan kimlik numarası ve diğer gerekli tüm bilgileri doğru şekilde yazılmalıdır, aksi takdirde puanları gecikebilir veya
yanlış şekilde bildirilebilir.
• Tüm test merkezlerinde, kullanılan ana dili konuşan bir gözetmen mevcut olacaktır. Aday, sınava test merkezinin ana dilinden farklı bir dilde girmek isterse,
gözetmen seçilen dili bilmiyor olabilir. Ancak, yazılı talimatlar sınav dilinde mevcut olacaktır.
• Aday, tüm talimatları dikkatlice okuması ve soruları cevaplamadan önce anlaması yönünde uyarılır. Talimatları atlayan veya çok hızlı bir şekilde okuyan
adaylar, önemli bilgileri kaçırabilir ve muhtemelen puan kaybedebilir.
• Tüm cevapların cevap anahtarındaki uygun daire içine işaretlenmesi gereklidir. Adaylar bir soru için birden fazla cevabı işaretlememeye dikkat etmeli ve
bir soruyu, uygun cevap sırasına işaretlediklerinden emin olmalıdır. Cevapların değiştirilmesi gerektiği takdirde, adayın yeni bir cevabı işaretlemeden önce
yanlış cevabı tamamıyla silmesi gereklidir.
• Tüm sorular cevaplandırılmalıdır. Yanlış cevaplar için hiçbir ceza yoktur. Puanlar, sadece doğru cevaplandırılan soru sayısına göre notlandırılır,
dolayısıyla hiçbir soruyu boş bırakmayınız.
• Adayların, sınav bittikten sonra cevap anahtarı ve test kitapçığını teslim etmesi gereklidir.
Sürenin Kullanımı
• Sınav dört saat sürecektir. Adayların, hızlarını tüm sınavı tamamlayacak şekilde ayarlamaları tavsiye edilir.
• Adayların cevaplarını anında cevap anahtarlarına kaydetmeleri zorunludur. Sınav süresi bittikten sonra, cevaplarını test kitapçığına işaretlemiş olan
adayların cevaplarını aktarmaları veya kaydetmeleri için ek süre verilmeyecektir. Sınav, sadece cevap anahtarı kayıtları üzerinden puanlanacaktır.
9
ISACA Sınavı Aday Bilgi Kılavuzu
Sınav Günü Görüş Bildirimi
ISACA, sınavların oluşturulması, uygulanması ve puanlandırılmasına yardımcı olmak üzere uluslararası kabul görmüş uzman bir test kuruluşunu kullanır.
Testin uygulandığı koşullar hakkında yorum yapmak isteyen adaylar, test oturumunun tamamlanmasından sonra, “Test Uygulama Anketi’ni” doldurarak
yorumda bulunabilir. Test Uygulama Anketi, sınav kitapçığının arkasında, nasıl doldurulacağına ilişkin talimatlarla birlikte yer alır.
Sınav uygulaması hakkında, sınav yeri koşulları veya sınav içeriği dahil olmak üzere, her türlü ek yorum veya şikayetten bahsetmek isteyen adaylar, ISACA
uluslararası genel merkezine mektup veya e-posta ([email protected]) ile başvurmalıdır. Lütfen şu bilgileri yorumlarınıza ekleyiniz: sınav kimlik numarası, test
yeri, test olunan tarih ve sorun hakkında her türlü ilgili detay. Sınav uygulamasının ardından sadece ilk 2 hafta içinde ISACA’ya ulaşan yorumlar, sınavın son
puanlamasında dikkate alınacaktır. Sertifika sınavına giren kişi, sertifika başvurusu yapan kişi veya sertifika sahibi kişiler tarafından yapılan itirazlar, sınava
giren kişi, başvuran kişi veya sertifikalı kişinin takdiridir ve masraflar kendisine aittir.
SINAV SONRASI BİLGİLERİ:
Sınavların Puanlanması
ISACA sınavları, çoktan seçmeli öğelerden oluşur. Aday puanları, bir sınıflandırılmış puan halinde rapor edilir. Sınıflandırılmış puan, adayın sınavdaki ham
puanının bir ortak sınıflandırmaya dönüştürülmesidir. ISACA, 200 ila 800 arasında bir ortak sınıflandırmayı kullanır ve puanları bildirir. Örneğin, sınıflandırılmış
800 puan, tüm soruların doğru olarak cevaplandırıldığı mükemmel bir puanı temsil ederken, sınıflandırılmış 200 puan ise, mümkün olan en düşük puandır ve
sadece çok az sayıda sorunun doğru olarak cevaplandırıldığını gösterir. Bir aday, sınavı geçmek için 450 veya daha yüksek bir puan almalıdır. 450 puan, bilgi
birikimine ait minimum uygun standardı temsil eder. Ancak, geçer puan alan bir aday, diğer tüm şartları yerine getirdiği takdirde, sertifikaya başvurabilir.
Sınavda, sadece araştırma ve analiz amaçları doğrultusunda dahil edilen bazı sorular yer alır. Bu sorular ayrı şekilde belirtilmez ve son puanınız hesaplanırken
kullanılmaz.
Resmi sınav sonuçları, test tarihinden itibaren CISA/CISM için yaklaşık beş hafta sonra ve CGEIT/CRISC için yaklaşık sekiz hafta sonra adaylara
postalanacaktır. Ek olarak, adayın kayıt sürecinde alınan onayıyla birlikte, adayın geçme/kalma durumu ve puanını içeren bir e-posta adaya gönderilecektir.
Bu e-posta bildirisi, sonuçların ilk açıklandığı zaman, sadece adayın profilinde yer alan adrese gönderilecektir. Puanların gizliliğini sağlamak amacıyla, sınav
sonuçları telefon veya faks ile bildirilmeyecektir. E-posta bildirisinin istenmeyen mesajlar dosyasına gönderilmesini önlemek amacıyla, adayların
[email protected] adresini adres defterine, beyaz listeye veya güvenli adresler listesine eklemeleri gereklidir. Puanlara ayrıca, açıklandıktan sonra ISACA web
sitesinde ISACA katılımcı profilindeki MyISACA > MyCertifications adresinden de erişilebilir.
Adaylar, her alan bölümüne ait alt-puanı içeren bir puan karnesi alacaktır. Başarılı adaylar, puan karnesinin yanında, sertifikaya nasıl başvurulacağına dair
detayları da alacaktır.
Alt-puanlar, başarısız bir adayın, sınava tekrar girmeden önce, üzerinde daha fazla çalışması gereken bölümleri belirlemesinde faydalı olabilir. Başarısız
adaylar, toplam sınıflandırılmış puanın, alt-puanların basit veya ağırlıklı bir ortalaması hesaplanarak belirlenemeyeceğine dikkat etmelidir.
Sınavda başarısız bir puan alan adaylar, cevap anahtarlarının elle puanlanmasını talep edebilir. Bu prosedür, hiçbir rastgele işaretin, birden fazla cevabın veya
diğer durumların bilgisayarla puanlamaya karışmadığından emin olunmasını sağlar. Adaylar, bununla birlikte tüm puanların bildirilmeden önce çeşitli kalite
kontrol işlemine tabi tutulduğunu; dolayısıyla yeniden puanlamaların büyük olasılıkla puan değişikliğiyle sonuçlanmayacağını anlamalıdır. Elle puanlama
talepleri, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 90 gün içinde sertifika bölümüne yazılı olarak yapılmalıdır. Son başvuru tarihinden sonra yapılan
elle puanlama talepleri işleme alınmayacaktır. Tüm talepler adayın ismi, sınav kimlik numarası ve posta adresini içermelidir. Her talep için US $75 ücret
eklenmelidir.
Sınavın geçilmesi, unvanın alınacağına garanti vermez. Adaylar, sınavı geçme tarihinden itibaren beş yıl içinde sertifikaya başvurabilirler. Sınavı geçen her kişi,
sertifikayı almak için, sertifika başvurusunun yapılması dahil şartları yerine getirmelidir. 450 puandan düşük alan adaylar sınavdan kalmıştır ve gelecekteki
bir sınav uygulaması için kayıt yaptırarak ve sınav kayıt ücretini ödeyerek sınava tekrar girebilir. Bir adayın sınavı kaç kez alabileceğine ilişkin hiçbir sınırlama
yoktur.
ISACA Profesyonel Etik Kuralları
ISACA, dernek üyeleri ve/veya sertifikasına sahip olan kişilerin profesyonel ve kişisel yürütme faaliyetine rehberlik etmek amacıyla, Profesyonel Etik Kuralları
ortaya koyar. Üyeler ve sertifika sahiplerinin Kurallara uyması gereklidir. Profesyonel Etik Kurallara uyumsuzluk, üyenin ve/veya sertifika sahibinin davranışının
incelenmesine ve sonuç olarak disiplin cezalarının verilmesine yol açabilir. ISACA Profesyonel Etik Kuralları, www.isaca.org/ethics adresinden incelenebilir.
10
ISACA Sınavı Aday Bilgi Kılavuzu
Gizlilik
Aday, ISACA Sınavına girerek, Sınavın (test soruları, cevapları, örnekler ve sınavda verilen veya yer alan diğer bilgiler ve sınav materyalları ile sınırlı olmaksızın
sınavın tüm yönlerini içerir) ISACA’ya ait olduğunu ve ISACA gizli bilgilerinden (toplu olarak “Gizli Bilgiler”) oluştuğunu anlar ve kabul eder. Aday, her zaman
ISACA Gizli Bilgilerinin gizliliğini korumayı kabul eder ve ISACA Gizli Bilgilerinin gizliliğinin korunmasındaki herhangi bir başarısızlığın, sınavının geçersiz
sayılması, sertifikalarını kaybetme ve/veya hukuk işlem ile sınırlı olmaksızın ISACA tarafından adaya verilebilecek disiplin cezasıyla veya başka ters sonuçlarla
sonuçlanabileceğini anlar. Özellikle, aday hiçbir sınav sorusundan (sorularından), kendi cevaplarından veya soru (sorular) hakkındaki düşüncelerinden
veya sınav formatından, herhangi bir forum veya ortamda (örneğin, e-posta, Facebook, LinkedIn aracılığıyla) bahsedemeyeceği, yayınlayamayacağı veya
paylaşamayacağını anlar.
ÖNEMLİ EK REFERANSLAR
Bu referanslar temel sınav bilgilerini içerir ve tamamıyla okunmalıdır.
Önemli Ek Referanslar
CISA Sınavı
CISM Sınavı
CGEIT Sınavı
CRISC Sınavı
Sertifika
www.isaca.org/cisa
www.isaca.org/cism
www.isaca.org/cgeit
www.isaca.org/crisc
Sınava Hazırlık
www.isaca.org/cisaprep
www.isaca.org/cismprep
www.isaca.org/cgeitprep
www.isaca.org/criscprep
Sertifika Şartları
www.isaca.org/cisarequirements
www.isaca.org/cismrequirements
www.isaca.org/cgeitrequirements
www.isaca.org/criscrequirements
İş Uygulaması
www.isaca.org/cisajobpractice
www.isaca.org/cismjobpractice
www.isaca.org/cgeitjobpractice
www.isaca.org/criscjobpractice
Sertifika Başvurusu
www.isaca.org/cisaapp
www.isaca.org/cismapp
www.isaca.org/cgeitapp
www.isaca.org/criscapp
www.isaca.org/cisacpepolicy
www.isaca.org/cismcpepolicy
www.isaca.org/cgeitcpepolicy
www.isaca.org/crisccpepolicy
www.isaca.org/glossary
www.isaca.org/glossary
www.isaca.org/glossary
www.isaca.org/glossary
www.isaca.org/cisaprep
www.isaca.org/cismprep
Sertifika Devamlılığını
Sağlama
Terimler Sözlüğü
Kısaltmalar
ISACA’dan Temin Edilebilecek Çalışma Materyallari
ISACA sınavının geçilmesi, organize bir çalışma planıyla gerçekleştirilebilir.
Başarılı bir çalışma planını geliştirmelerinde sınav adaylarına yardımcı olmak
amacıyla, ISACA, satın alabileceğiniz, yardımcı çalışma materyallerini sunar.
Ürünler, maliyetler ve mevcut dil seçeneklerine ait detaylı açıklamaları içeren
tüm detaylar için, www.isaca.org/bookstore adresini ziyaret ediniz. Teslimat
süresi coğrafik konuma ve gümrük işlemlerine bağlı olarak bir ila iki hafta
sürebileceğinden erkenden sipariş ediniz.
CISA:
CISA Review Manual 2015 (CISA Gözden Geçirme El Kitabı 2015).
CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2015 (CISA Gözden
Geçirme Sorular, Cevaplar ve Açıklamalar El Kitabı 2015)
CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual Supplement 2015
(CISA Gözden Geçirme Sorular, Cevaplar ve Açıklamalar El Kitabı Eki 2015)
CISA Review Questions, Answers & Explanations —12 month subscription
(CISA Gözden Geçirme Sorular, Cevaplar ve Açıklamalar – 12 aylık üyelik)
CISA Review Questions, Answers & Explanations V15 CD-ROM
(CISA Gözden Geçirme Sorular, Cevaplar ve Açıklamalar V15 CD-ROM)
CISA Online Review Course (CISA Çevrim-içi Gözden Geçirme Kursu)
CISM:
CISM Review Manual 2015 (CISM Gözden Geçirme El Kitabı 2015).
CISM Review Questions, Answers & Explanations Manual 2014 (CISM Gözden
Geçirme Sorular, Cevaplar ve Açıklamalar El Kitabı 2014)
CISM Review Questions, Answers & Explanations Manual 2014 Supplement
(CISM Gözden Geçirme Sorular, Cevaplar ve Açıklamalar El Kitabı Eki 2014).
CISM Review Questions Answers & Explanations—12 month subscription
(CISM Gözden Geçirme Sorular, Cevaplar ve Açıklamalar – 12 aylık üyelik)
CISM Review Questions Answers & Explanations V15 CD-ROM
(CISM Gözden Geçirme Sorular, Cevaplar ve Açıklamalar V15 CD-ROM)
—
—
CGEIT:
CGEIT Review Manual 2015 (CGEIT Gözden Geçirme El Kitabı 2015).
CGEIT Review Questions, Answers & Explanations Manual 2015 (CGEIT Gözden
Geçirme Sorular, Cevaplar ve Açıklamalar El Kitabı 2015).
CGEIT Review Questions, Answers & Explanations Manual Supplement 2015
(CGEIT Gözden Geçirme Sorular, Cevaplar ve Açıklamalar El Kitabı Eki 2015).
COBIT5
CRISC:
CRISC Review Manual 2015 (CRISC Gözden Geçirme El Kitabı 2015).
CRISC Review Questions, Answers & Explanations Manual 2015 (CRISC Gözden
Geçirme Sorular, Cevaplar ve Açıklamalar El Kitabı 2015).
CRISC Review Questions, Answers & Explanations Manual Supplement 2015
(CRISC Gözden Geçirme Sorular, Cevaplar ve Açıklamalar El Kitabı Eki 2015).
CRISC Gözden Geçirme Sorular, Cevaplar ve Açıklamalar – 12 aylık üyelik
ISACA İletişim Bilgileri
Sınav ve sınav kayıt Telefon: +1.847.660.5660; Faks: +1.847.253.1443;
E-posta: [email protected]
Sertifika
Telefon: +1.847.660.5660; Faks: +1.847.253.1443;
E-posta: [email protected]
Yardımcı Çalışma Materyalleri
Telefon: +1.847.660.5650; E-posta: [email protected]
ISACA üyeliği:
Telefon: +1.847.660.5600; E-posta: [email protected]
DOC: 2015 Exam Candidates Guide
Version: V1
Update: 2014-0901
11
Download

ısaca® sınavı aday bilgi kılavuzu 2015