EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Emniyet Genel
Müdürlüğü kurum
arşivinde bilimsel bir
amaca yönelik
araştırma ve
inceleme talepleri
1- Dilekçe
2- Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum Arşivi Araştırma İnceleme
Talep Formu ve Taahhütname (egm.gov.tr) adresinden temin
edilebilir
3- Nüfus cüzdanı örneği ile birlikte bizzat veya posta yolu ile Emniyet
Genel Müdürlüğüne yapılır
30 İş Günü
Başvuru yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine
ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Arşiv Şube Müdürlüğü
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-Posta
: Mesut IRMAK
: Arşiv Şube Müdürü
: Emniyet Genel Müdürlüğü Arşiv ve
Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11
Çankaya/ANKARA
: (0 312) 462 44 80
: (0 312) 462 45 12
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri: Arşiv ve Dokümantasyon Dairesi
Başkanlığı
İsim
: Mehmet Ali KOLCU
Unvan
: Daire Başkan Yardımcısı
Adres
: Emniyet Genel Müdürlüğü Arşiv ve
Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
Ayrancı Mah Dikmen Cad. No:11
Çankaya/ANKARA
Tel
: (0312) 462 45 15
Faks
: (0 312) 462 45 12
e-Posta
: [email protected]
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
2
3071 Sayılı Dilekçe
Kanunu
3
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İnternet ortamında gönderilen Dilekçe ve BİMER
Başvurularının İlgili Birimlere Tevdi Edilmesi
4982 Sayılı Bilgi
Bilgi Edinme Başvurularının İlgili Birimlere Tevdi Edilmesi
Edinme Hakkı Kanunu
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
2 İş Günü
2 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri : Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İsim
: Cuma Tekin TOPUZ
İsim
: Mevlüt AKKAŞ
Unvan
: Komiser
Unvan
: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Adres
: Dikmen Cad.No: 11 Ayrancı Mh Ankara Adres
: İnönü Bul.No: 2 Bakanlıklar Ankara
Tel
: (0 312) 462 17 96
Tel
: (0 312) 462 17 70
Faks
: (0 312) 462 17 82
Faks
: (0 312) 462 17 81
e-Posta
: [email protected]
e-Posta
: [email protected]
SIRA
NO
4
HİZMETİN ADI
Üniversite
Öğrencilerinin
Staj Talebi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Öğrencilerin zorunlu sigortasının üniversite
tarafından yapıldığına dair belge
2- Bireysel başvuru dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4- Öğrenci Belgesi fotokopisi
HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
10 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Eğitim Dairesi Başkanlığı
İkinci Müracaat Yeri
: Eğitim Dairesi Başkanlığı
İsim
: Şeref YILMAZ
İsim
: Mustafa ŞENTÜRK
Unvan
: Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürü
Unvan
: Eğitim Dairesi Başkanı
Adresi
: Mustafa Kemal Mah.2143 Sok.No :16
Çankaya/ANKARA
Adresi
: Mustafa Kemal Mah.2143 Sok. No:16
Çankaya/ANKARA
Telefon
: (0 312) 462 43 20
Telefon
: (0 312) 462 43 16
Faks
: (0 312) 425 43 15
Faks
: (0 312) 425 43 15
e-Posta
: [email protected]
e-Posta
: [email protected]
SIRA
NO
5
HİZMETİN ADI
HİZMETİN TAMAMLAMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi
2- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
3- Lisans Diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve
fotokopisi
Polis Meslek
4- Erkek adayların askerlik durum beyanı
Eğitim Merkezine
5- Evli ise evli olduğuna dair beyan
Müracaat
6- KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi
7- 16/71982 tarihli 8/5105 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan
personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmeliğe uygun olarak son
bir yıl içinde çekilmiş 10 adet vesikalık fotoğraf
15 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Eğitim Dairesi Başkanlığı
İsim
: Z. Serkant YAĞANOĞLU
Unvan
: POMEM Şube Müdürü
Adresi
: Mustafa Kemal Mah.2143 Sok. No:16
Çankaya/ANKARA
Tel.
: (0 312) 462 43 62
Faks
: (0 312) 425 43 15
e-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adresi
Tel.
Faks
e-Posta
: Eğitim Dairesi Başkanlığı
: Mustafa ŞENTÜRK
: Eğitim Dairesi Başkanı
: Mustafa Kemal Mah.2143 Sok. No:16
Çankaya/ANKARA
: (0 312) 462 43 10
: (0 312) 425 43 15
: [email protected]
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
6
Yurt içindeki Vatandaşlarımıza
*Giriş-Çıkış Kayıtlarının
Verilmesi – Emniyet Genel
Müdürlüğü (Hudut Kapıları Daire
Başkanlığı.), 81 İl Emniyet
Müdürlüğü Yabancılar/ Pasaport
Şube Müdürlükleri ve İlçe
Emniyet Müdürlükleri
Yabancılar/Pasaport Büro
Amirlikleri ile Hudut Kapılarında.
7
Yurt dışında bulunan
vatandaşlarımızın giriş-çıkış
kayıtlarının verilmesi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanı aslı (ehliyet, pasaport),
3- Vatandaşımız çifte uyruklu olması halinde
yabancı ülke pasaportu
4- Şahısların bizzat kendisinin müracaatı
5- Ya da Kanuni Vekilinin başvuruda bulunması
gerekmektedir. (Noter tasdikli vekâletname aslı)
1- Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanı, T.C. Pasaport fotokopisi
3- Vatandaşımızın çifte uyruklu olması halinde
yabancı ülke pasaport fotokopisi
4- Yukarıda istenen belgelerle birlikte Yurt
dışındaki T.C.Büyükelçilik/Başkonsolosluklarımız
aracılığı ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
Başvuru yapıldıktan
sonra;
 En erken 10/30
dakika arası,
 En geç 8 saat.
1) BİMER
başvurularında en
geç 15 İş Günü,
2) Dilekçe ile
başvurularda en geç
30 İş Günü,
*Giriş-Çıkış kayıtları 01.01.1992 tarihinden itibaren bilgisayar kayıtlarında tutulmaya başlanıldığından bu tarihten
önceki giriş-çıkış kayıtları verilememektedir
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Hudut Kapıları Daire Başkanlığı
İsim
: Hasan KAYA
Unvan
: Kara ve Demir Yolu Hudut Kapıları Şube Md.V.
Adres
: Ayrancı Mah. Dikmen Cad.
No:11, 06100 Çankaya/ANKARA
Tel
: (0 312) 462 32 24
Faks
: (0 312) 462 33 05
e-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri: Hudut Kapıları Daire Başkanlığı
İsim
: Burhaneddin BEKTAŞOĞLU
Unvan
: Daire Başkanı
Adres
: Ayrancı Mah. Dikmen Cad.
No:11, 06100 Çankaya/ANKARA
Tel
: (0 312) 462 32 12-10
Faks
: (0 312) 462 32 18
e-Posta
: [email protected]
SIRA
NO
8
9
HİZMETİN
ADI
Vefat Eden
Personelin
Tabancasının
Varislerine Devri
Vefat Eden
Personelin
Tabanca Bedelinin
Varislerine
Ödenmesi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Tabanca ruhsatı alınmasında sakınca olmadığını gösterir
belge (Silah Satın Alma Yetki Belgesi)
2- Dilekçe
3- Veraset İlamı
4- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Onaylı)
5- 18 yaşından büyük varislerin feragatnamesi (Silah ruhsat
biriminden veya noterden düzenlenecek feragatname)
6- Tabancanın teslim alındığına dair tutanak
7- Adli Sicil Kaydı
8- Sağlık Kurulu Raporu
1- Dilekçe
2- Tabanca teslim tutanağı
3- 18 yaşından büyük diğer varisler için noterden feragatname
(İstenmesi durumunda söz konusu bedel 18 yaşından büyük
tüm varislere paylaştırılabilecektir.)
4- Veraset ilamı
5- T.C. Kimlik numarası, IBAN numarası, banka ve şube ismi
(İl, İlçe)
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
30 İş Günü
30 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı
İsim
: Osman SEZEN
Unvan
: Silah Mühimmat ve Teçhizat Şube Müdürü
Adres
: İstanbul Yolu 7. Km. Y.Mahalle / ANKARA
Tel.
Faks
e-Posta
: (0 312) 462 38 50
: (0 312) 397 17 53
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri: İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı
İsim
: Kadir YILMAZ
Unvan
: Daire Başkanı
Adres
: İlk Adım Cad.No:89
Dikmen/ANKARA
Tel.
: (0 312) 428 81 30
Faks
: (0 312) 428 81 17
e-Posta
: [email protected]
SIRA HİZMETİN
NO
ADI
10
Hizmet
Satışı
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe (talep edilen inceleme ayrıntılı
belirtilecektir.)
2- İmza atmaya yetkili personel adına düzenlenmiş
resmi yetki belgesi
3- Firma yetkilisine ait imza sirküleri (noter onaylı)
4- Firmaya ait bilgilerin yayınlandığı ticaret sicil
gazetesi sureti ve firma kaşesi
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
Kriminal Dairesi
Başkanlığının asli görevi yönetmelikle
belirlenmiştir. Bu sebeple hizmet satışı
taleplerinin karşılanması konusunda
öncelik asli görevlerimiz olup, hizmet satışının
tamamlanmasında net bir süre kısıtlaması
öngörülmemektedir.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Hizmet Satışından Sorumlu Şube Müdürü
İsim
: Bülent KARAABALI
Unvan
: Şube Müdürü
Adres
: EGM Gölbaşı
Kampüsü/Ankara
Tel
: (0 312) 462 93 10
Faks
: (0 312) 462 92 53
e-Posta
:
İkinci Müracaat Yeri: Daire Başkan Yardımcısı
İsim
: Cem Mehmet ÇETİN
Unvan
: Daire Başkan Yardımcısı
Adres
: EGM Gölbaşı
Kampüsü/Ankara
Tel
: (0 312) 462 93 07
Faks
: (0 312) 462 92 53
e-Posta
:
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
11
Ziyaret Talebi
Dilekçe veya bağlı bulunduğu kurum yazısı
3 İş Günü
12
Eğitim Talebi
(Hizmet içi)
Resmi yazı
7 İş Günü
13
Eğitim Talebi
(Hizmet dışı)
Resmi yazı
7 İş Günü
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ
Uluslararası
Resmi başvuru yazısı (Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı
30 İş Günü (planlama ve eğitim
Eğitim Talebi
kanalı ile)
hazırlıkları dahil)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
14
İlk Müracaat Yeri : KATEM Şb. Md.
İsim
: Erhan GÜNGÖR
Unvan
: Emniyet Amiri
Adres
: KATEM Şb. Md.
Tel
: (0 312) 462 92 72
Faks
: (0 312) 462 92 53
e-Posta
:
İkinci Müracaat Yeri: KATEM Şb. Md.
İsim
: Ayla ÖNDER
Unvan
: Emniyet Amiri
Adres
: KATEM Şb. Md.
Tel
: (0 312) 462 92 71
Faks
: (0 312) 462 92 53
e-Posta
:
SIRA
NO
HİZMET
ADI
15
Görev alanına giren
konularda intikal eden
ihbar, şikâyet veya
müracaatları
değerlendirmek,
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
İnternet ortamında gönderilen dilekçe, BİMER
başvuruları, posta veya bireysel olarak sunulacak
dilekçe
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
30 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat yeri : Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
İsim
: Mesut ACER
Unvan
: İdari Büro Amiri
Adres
: Necatibey Caddesi No:70
06100 Çankaya-Ankara
Tel.
: (0 312) 462 49 50
Faks
: (0 312) 462 49 59
e-Posta
: [email protected]
İlk Müracaat yeri : Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
İsim
: Osman AKTAŞ
Unvan
: Başkan Yardımcısı
Adres
: Necatibey Caddesi No:70
06100 Çankaya-Ankara
Tel.
: (0 312) 462 49 54
Faks
: (0 312) 462 49 59
e-Posta
: [email protected]
SIRA
NO
16
HİZMETİN ADI
Yivsiz tüfek,
havalı tabanca/
tüfek imalat izni
verilmesi
(Kuruluş izni )
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi
2- Şirket ise son tadilleri kapsayacak şekilde firma ana sözleşmesi
3- İmalat konusu ve türü ile tasarlanan kapasite miktarı
4- Kurulacak iş yerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair
illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınacak yazı
5- Tesislerin konumu ve çevresini gösterecek şekilde yetkili
makamlarca onaylanmış 1/1000 ölçekli genel yerleşim planı
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
30 İş Günü
(Şahısların Güvenlik
Soruşturmaları ve İş
Yerinin Genel
Güvenlik ve Asayiş
Bakımından Tahkikatı
için Gerekli Süre)
17
Yivsiz tüfek,
havalı tabanca/
tüfek imalat izni
verilmesi
(Faaliyet izni )
1- Kuruluş izin belgesi
2- Kapasite raporu
3- İş yeri açma ve çalışma ruhsatı
4- Sanayi sicil belgesi
5- İş akım şeması ve proses açıklama bilgileri
6- Üretilecek mamulün ve mamule ait parçaların aşağıda belirtilen
şekilde sınıflandırılmış olarak listesi
a) Müessese bünyesinde yapılacaklar
b) Yarı mamul olarak satın alınıp müessese bünyesinde son
şekli verilecekler
c) Komple satın alınacaklar
d) İthal edilecekler
7- Çalıştırılacak personel sayısının, yönetici, mühendis, teknisyen,
işçi olarak dökümü
8- Marka tescil belgesi
9- TSE standart uygunluk belgesi
Bu bilgi ve belgeleri içeren dosyaların iki sureti, uygun
görüldüğü takdirde faaliyet izni için uygunluk yazısı ekinde
firmaya gönderilir.
10- Firma bu dosyalara;
1- Üretilecek mamulün perspektif ve montaj resmi
2- Üretilecek mamulün ve parçalarının teknik
resimlerini
3- Her tip ve modelden birer adet numune
11- Sadece tabanca ve tüfek parçaları imal edecek olanlardan TSE
Standart Uygunluk Belgesi, üretilecek mamulün perspektif resmi ve
montaj resmi ile numune aranmaz, bu kuruluşlara verilen faaliyet izin
belgelerine sadece tabanca ve tüfek parçaları imal ettiği yazılır.
12- Ayrıca tamamı ihraç edilecek ürünlerde TSE Standart Uygunluk
belgesi aranmaz, faaliyet izin belgesinde ihraç kaydıyla imal
edileceği belirtilir.
7 İş Günü
(Dosyanın
İncelenmesi ve İzin
Belgesinin
Hazırlanarak
İmzalatılması için
Gerekli Süre)
18
19
1-Trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonları kurmak
isteyen girişimciye ait T.C kimlik no, tüzel kişi ise ortak ve
yöneticilere ait T.C kimlik no
Atış Poligonu izni 2- Kurulması istenen poligonun veya atış alanının özellikleri ile
verilmesi,(Ön İzin) işletmenin proje ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren
başvuru dilekçesi
1- Poligonun kurulacağı yer belediye hudutları içerisinde ise, bu yerin
mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi
2- (Ek: 02.12.1999 99/13749 21.Md)3194 sayılı İmar Kanununun 21
inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı
3- Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış
Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik
kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve Spor Genel
Atış Poligonu izni Müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı
verilmesi,(Kuruluş 4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bölge çalışma
müdürlüğünden, poligonun 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş
İzini)
Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna
dair kurum yazısı
5- Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre
Müsteşarlığından alınacak belge
6- Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden
sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta tahkikat raporu, valilik
görüşü
30 İş Günü
(Şahısların Güvenlik
Soruşturmaları ve
Atış Poligonunun
Genel Güvenlik ve
Asayiş Bakımından
Tahkikatı için Gerekli
Süre)
5 İş Günü
(Dosyanın
İncelenmesi ve İzin
Belgesinin
Hazırlanarak
İmzalatılması için
Gerekli Süre)
20
Atış Poligonu izni
verilmesi,
(İşletme İzini)
21
Silah tamirciliği ruhsatı
verilmesi
22
İthal izni verilmesi
(Yivsiz silahlar, havalı
silahlar, Kesici aletler
vb.)
23
Armağan Silah Ve
Mermi Menşei Belgesi
verilmesi
1- Atış poligonunun mevzuat hükümlerine uygun olarak
yapıldığına ilişkin il çevre ve şehircilik müdürlüğü raporu
2- Belediye ve valilikçe verilen yapı tesis izni
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünce
verilmiş işletme belgesi
4- Çevre Müsteşarlığından alınacak, atış poligonunun çevreye
ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge
5- Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye
kuruluşu raporu
6- Atış poligonun sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün,
bu konuda vereceği noterlikçe onaylı taahhütnamesi
7- Atış poligonu sahibince hazırlanan ve il emniyet
müdürlüğünce onaylanmış işletme ve çalışma yönergesi ile
güvenlik yönergesi
5 İş Günü
(Dosyanın İncelenmesi
ve İzin Belgesinin
Hazırlanarak
İmzalatılması için
Gerekli Süre)
1- T.C. kimlik numarası
2- Adli sicil kaydı.(Adalet Bakanlığı adli sicil projesi faaliyete
geçinceye kadar)
3- Sağlık Raporu (silah ruhsatı için istenen)
4- İş yeri tahkikatı, valilik görüşü
5 İş Günü
(Dosyanın İncelenmesi
ve İzin Belgesinin
Hazırlanarak
İmzalatılması için
Gerekli Süre)
1- Dilekçe
2- İthal edilecek ürüne ait fatura veya proforma fatura
3- Faturanın yetkili kişilerce yapılmış Türkçe tercümesi
4- Ürüne ait katalog, resim vb. fatura ile ürün içeriğinin
karşılaştırılmasına yarar bilgi ve belgeler
1- Dilekçe
2- Silahın armağan edildiğine ilişkin belge ve tercümesi.
3- Armağan edilen silah
2 İş Günü
3 İş Günü
24
Silah İthal ve Menşei
Belgesi verilmesi
1- Dilekçe
2- Görev belgesi (Dışişleri Bakanlığından)
3- Pasaport fotokopisi
4- Silahın faturası
5- Türkçe tercümesi
3 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı
İsim
: Dinçer DİNÇ
Unvan
: Silah İşlemleri Şube Müdürü
Adres
: Ayrancı mah. Dikmen cd. No:11
06100 Çankaya/ANKARA
Tel
: (0 312) 462 48 80
Faks
: (0 312) 462 49 19
e-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-Posta
: Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı
: Musa TİYEK
: Daire Başkanı
: Ayrancı mah. Dikmen cd. No:11
06100 Çankaya/ANKARA
: (0 312) 462 48 94
: (0 312) 462 49 19
: [email protected]
SIRA
HİZMETİN ADI
NO
25
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLAN
MA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1- Dilekçe
2- İthal beyannamesi
3- Taahhütname
4- Proforma (teklif) fatura aslı
5- Proforma (teklif) fatura Türkçe tercümesi (tasdikli)
6- İzin belgesi örneği (getirilecek patlayıcı maddenin amacına göre
aşağıdakilerden herhangi biri);
2 İş Günü
- Patlayıcı madde üretim ve satış izin belgesinin fotokopisi (üreticiler için)
(Dosyanın
- Patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesinin fotokopisi (satıcılar İncelenmesi
için)
ve İzin
Patlayıcı Madde
- Patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesinin fotokopisi
Belgesinin
İthal İzni
(tüketiciler için)
Hazırlanarak
7- Proforma (teklif) faturada gösterilen maddelerin katalogu
İmzalatılması
8- Ticaret sicil gazetesi örneği
için Gerekli
9- Menşe şahadetnamesi
Süre)
10- Menşei şahadetnamesi Türkçe tercümesi (tasdikli)
11- Depo muvafakatnamesi (depo başkasına aitse)*
12- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Tasdikli örneği),
13- CE Belgesi(piroteknik maddelerde aranmaz)
* (5) kilogramı geçmeyen piroteknik maddelerin ithali için depolama izin belgesi
veya izin belgeli bir depo kiralama şartı aranmaz.
26
1- Dilekçe
2- Taahhütname
3- İzin belgesi örneği (getirilecek patlayıcı maddenin amacına göre
aşağıdakilerden herhangi biri);
2 İş Günü
- Patlayıcı madde üretim ve satış izin belgesinin fotokopisi (üreticiler için)
(Dosyanın
- Patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesinin fotokopisi (satıcılar
İncelenmesi
için)
ve İzin
- Patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesinin fotokopisi
Patlayıcı Madde
Belgesinin
(tüketiciler için)
İhraç İzni
Hazırlanarak
4- Fatura
İmzalatılması
5- Sipariş belgesi
için Gerekli
6- Sipariş belgesi Tercümesi (tasdikli)
Süre)
7- Katalog
8- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Tasdikli örneği)
9- Ticaret Sicil Gazetesi
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı
İsim
: Sezgin ATEŞ
Unvan
: Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü
Adres
: Ayrancı mah. Dikmen cd. No:11
06100 Çankaya/ANKARA
Tel
: (0 312) 462 48 94
Faks
: (0 312) 462 49 19
e-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-Posta
: Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı
: Musa TİYEK
: Daire Başkanı
:Ayrancı mah. Dikmen cd. No:11
06100 Çankaya/ANKARA
: (0 312) 462 48 94
: (0 312) 462 49 19
: [email protected]
SIRA
NO
27
HİZMETİN ADI
Özel Güvenlik
Eğitim Kurumu
Faaliyet İzin
Belgesi
Verilmesi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Müracaat dilekçesi (Telefon, e-mail adresi, iş adresini içeren)
2- Eğitim yapılacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözleşmesi
3- Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açılmasında
fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı
4- Şirketler için şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili
gazetesinden bir örnek
5- Yöneticilerin dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen
diploma veya dengi belgenin örneği
6- Uzman eğiticilerin diploma ve TC kimlik numaraları, (Kamu kurum
ve kuruluşlarında çalışanlardan derslere girmek için aldıkları
makam oluru)
7- Eğitim kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi
(Eğitim Kurumu ortaklarının tamamının imzalamış olduğu bir karar
belgesi)
8- Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (Genel kolluk
birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge)
9- Kurucu ve yöneticilerin imza sirküleri veya imza beyanı
10- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
11- Binanın yangın ve deprem sigortası (DASK)
12- Kurucu ve yöneticilerin TC kimlik numaraları
* Dosya tamamlanmasını müteakip Faaliyet İzin Belgesi
düzenlenmesi için Maliye Bakanlığının 9103 Nolu hesabına ruhsat
harcının yatırılması ve harç makbuzunun Daire Başkanlığımıza
ibrazı
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1-Kurucu ve
Yöneticilerin Güvenlik
Soruşturmaları ve
Eğitim Kurumu
İnceleme Raporunun
Düzenlenmesi
30 iş günü
2- Ruhsat Harcı
Yatırılmasını Müteakip
Faaliyet İzin Belgesi
Onay Süreci 4 iş günü
1- Müracaat Dilekçesi (Telefon, e-mail adresi, iş adresini içeren)
2- Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi
Kurucu ve
3- Hisse sahipleri ve yöneticilerin TC kimlik numaraları, imza sirküleri Yöneticilerin Güvenlik
veya beyannameleri ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
Soruşturmaları ve
formu
Eğitim Kurumu
4- Şirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi (Şirket ortaklarının İnceleme Raporunun
tamamının imzalamış olduğu bir karar belgesi)
Düzenlenmesi
28
Özel Güvenlik
Şirketi Faaliyet
İzin Belgesi
Verilmesi
5- Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen
diplomanın noter onaylı sureti veya diploma yerine geçen belge veya
aslı ile birlikte fotokopisi
30 iş günü
6- Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (Genel kolluk
birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge)
7- Özel güvenlik görevlilerince kullanılacak olan kıyafete ilişkin kıyafet
kataloğu
Ruhsat Harcı
Yatırılmasını Müteakip
*Dosya tamamlanmasına müteakip Faaliyet İzin Belgesi Faaliyet İzin Belgesi
düzenlenmesi için Maliye Bakanlığının 9103 Nolu hesabına ruhsat
Onay Süreci 4 iş günü
harcının yatırılması ve harç makbuzunun Daire Başkanlığımıza ibrazı
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-Posta
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı
Bünyamin ELİTOK
Özel Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürü
Dikmen Cad.No.11 06100
Çankaya/ANKARA
: (0 312) 462 48 50
: (0 312) 462 49 19
: [email protected]
:
:
:
:
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-Posta
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı
Musa TİYEK
Özel Güvenlik Dairesi Başkanı
Dikmen Cad. No.11 06100
Çankaya /ANKARA
: (0 312) 462 49 10
: (0 312) 462 49 19
: [email protected]
:
:
:
:
SIRA
NO
29
HİZMET
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
EPasaport
Tanzimi
İl veya İlçe pasaport birimleri ile dış temsilcilikler tarafından alınan,
umumi(bordo), hususi(yeşil) ve hizmet(gri) pasaport müracaatları Pasaport ve
Güvenli Belge Daire Başkanlığınca tek merkezden tanzim edilerek
vatandaşlarımıza iletilmek üzere yurtiçi müracaatlarını PTT’ye, yurtdışı
müracaatlarını ise Dışişleri Bakanlığı kuryesine teslim edilmektedir. Pasaport
tanzimi için gerekli olan bilgiler dijital ortamda gönderilmekte ve personel
müdahalesine izin verilmemektedir. Pasaport tanziminde vatandaşların bireysel
başvuru yapabilecekleri herhangi bir iş süreci bulunmamaktadır.
4 İş günü
Tabloda belirtilen “Hizmetin Tamamlanma Süresi” bölümünde 4 iş günü belirtilen süre Pasaport ve Güvenli Belge
Daire Başkanlığının pasaport tanzim süreci olup, Darphane Matbaası Genel müdürlüğü tarafından pasaport gönderilmemesi
veya PTT hizmetlerinde yaşanabilecek gecikmeler pasaportların üretim ve teslim sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.
Başvuru esnasında istenilen belgeler dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat
yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı
öBaşkanlığı
İsim
: Metin KIZMAZ
Unvan
: Pasaport Üretim Büro Amiri
Adres
: 832 Polis Eğitim Merkezi Serpmeleri
No:6 06100 Gölbaşı/ANKARA
Tel
: (0 312) 462 91 41
Faks
: (0 312) 462 92 07
e-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri : Pasaport ve Güvenli Belge Daire
Başkanlığı
İsim
: Ercüment YARIMKAYA
Unvan
: Pasaport Üretim Şube Müdürü
Adres
: 832 Polis Eğitim Merkezi Serpmeleri
No:6 06100 Gölbaşı/ANKARA
Tel
: (0 312) 462 91 40
Faks
: (0 312) 462 92 07
e-Posta
: [email protected]
SIRA
NO
30
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe (EGM) Personel Dairesi Başkanlığına Hitaben
2- Özgeçmiş
3- (2) Adet Fotoğraf (Vesikalık)
4- Diploma Örneği (Aslını yanında getirmesi, aslı yanında yoksa
Noter Tasdikli)
Emniyet Teşkilatında 5- Lisede Hazırlık Okuduğuna dair belge (Hazırlık okuyanlar için)
Emniyet Hizmetleri (İmzalı ve Mühürlü)
Sınıfı Dışında
6- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tarafımızdan)
Görevli Kadrolu ve 7- İkametgâh İlmühaberi,(Tarafımızdan)
Sözleşmeli Personel 8- Nüfus Cüzdanı Örneği (Aslını yanında getirmesi, aslı yanında
Yönetmeliği
yoksa Noter Tasdikli)
kapsamında Merkez 9- Askerlik Durum Belgesi (Erkekler için) Aslı
ve Taşra Teşkilatına 10- Eşinin Görev Belgesi (Evli ve Çalışıyorsa) Aslı
alınacak Kadrolu
11- Evlilik Cüzdanın 1-2-3 sayfaların fotokopisi (Evliler İçin)
Personelin İlk Atama 12- Adli Sicil Kaydı Adliye (Tarafımızdan)
İşlemleri.
13- Güvenlik Soruşturması Formu Fotoğraflı (2 Suret )
14- Hizmet ve Görev Belgesi (Halen ve Daha önce Memuriyeti
bulunanlar için)
15- Sağlık Kurulu raporu
16- Avukatlar için Avukatlık ruhsatnamesi
Not: Belgeler tam ve eksiksiz olarak elden teslim edilecektir
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
20-30 Dakika
Başvuru yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine
ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat yeri : Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü
İsim
: Aydın UĞURLU
Unvan
: Sivil Personel Atama Şube Müdürü
Adres
: Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi
Başkanlığı İnönü Bulvarı No:2
Bakanlıklar/ANKARA
Tel
: (0 312) 462 17 30-40/42
Faks
: (0 312) 462 17 52
e-Posta
:
İkinci Müracaat yeri: Personel Dairesi Başkanlığı
İsim
: Ahmet Turabi EĞER
Unvan
: Daire Başkan Yardımcısı
Adres
: Emniyet Genel Müdürlüğü Personel
Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:2
Bakanlıklar/ANKARA
Tel
: (0 312) 462 15 20
Faks
: (0 312) 462 17 52
e-Posta
:
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
31
Emniyet Teşkilatında
Emniyet Hizmetleri Sınıfı
Dışında Görevli Kadrolu
ve Sözleşmeli Personel
Yönetmeliği kapsamında
Merkez ve Taşra
Teşkilatına alınacak
Sözleşmeli Personelinin
İlk Atama İşlemleri.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe (EGM) Personel Dairesi Başkanlığına Hitaben
2- Özgeçmiş
3- (2) Adet Fotoğraf (Vesikalık)
4- Diploma Örneği (Noter Tasdikli) (1. Sayfa aynısı)
5- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
6- Nüfus Cüzdanı Örneği (1. sayfa)
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkekler için) Aslı,
8- Adli Sicil Kaydı Adliye (Tarafımızdan )
9- Güvenlik Soruşturması Formu Fotoğraflı (2 Suret)
10- Avukatlar için Avukatlık ruhsatnamesi
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
20-30 Dakika
Başvuru yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine
ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat yeri : Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü
İsim
: Aydın UĞURLU
Unvan
: Sivil Personel Atama Şube Müdürü
Adres
: Emniyet Genel Müdürlüğü
Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı
No:2 Bakanlıklar/ANKARA
Tel
: (0 312) 462 17 30 -40/42
Faks
: (0 312) 462 17 52
e-Posta
:
İkinci Müracaat yeri: Personel Dairesi Başkanlığı
İsim
: Ahmet Turabi EĞER
Unvan
: Daire Başkan Yardımcısı
Adres
: Emniyet Genel Müdürlüğü
Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı
No:2 Bakanlıklar/ANKARA
Tel
: (0 312) 462 15 20
Faks
: (0 312) 462 17 52
e-Posta
:
SIRA
NO
32
HİZMETİN ADI
Birinci Derece Personel
Yakınlarına, Personel
Özlük Dosyasından
Belge Sureti Verilmesi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
15 İş Günü
Başvuru yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine
ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat yeri : Strateji Geliştirme ve Destek Şube Müdürlüğü
İsim
: Zeki YILMAZ
Unvan
: Strateji Geliştirme ve Destek Şube Müdürü
Adres
: Emniyet Genel Müdürlüğü
Personel Dairesi Başkanlığı İnönü
Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ANKARA
Tel
: (0 312) 462 15 60-61/62
Faks
: (0 312) 462 17 52
e-Posta
:
İkinci Müracaat yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-Posta
: Personel Dairesi Başkanlığı
: Osman FİDAN
: Daire Başkan Yardımcısı
: Emniyet Genel Müdürlüğü
Personel Dairesi Başkanlığı İnönü
Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ANKARA
: (0 312) 462 15 20
: (0 312) 462 17 52
:
SIRA
NO
33
HİZMETİN
ADI
İSTENEN
BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLAN
MA SÜRESİ
(EN GEÇ)
Güvenlik Bilimleri
Fakültesine Öğrenci
Alımı için
Başvuruların Kabulü
Polis Koleji mezunları Başkanlıkça belirlenen tarihte Fakülteye
şahsen, lise kaynaklı öğrenci yapılmakta ise de lise kayıtlı öğrenciler
onkayit.sis.pa.edu.tr adresinden ön başvurularını yapacaklardır.
Lise Kaynaklı Adaylar başvuru tarihlerinde onkayit.sis.pa.edu.tr
adresinden TC Kimlik Numarasını yazmak suretiyle şartları tutan
adaylar için başvuru formu sayfası açılır. Açılan sayfaya adaylar
bilgilerini girmek suretiyle internet üzerinden ön başvurularını
yapabileceklerdir. Başvuruları kabul edilen adaylara ön başvurunuz
kabul edilmiştir ve belirlenen tarihlerde istenilen evraklarla birlikte
Fakülteye şahsen başvurunuz diye ekrana mesaj gelecektir.
15 Dakika
34
Polis Koleji Kaynaklı Öğrenciler
1- Dilekçe
2- 2 adet Vesikalık Fotoğraf
3- Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere
kurumca onaylı örneği
4- Herhangi bir siyası partiye veya siyasi parti kollarına üye
olmadığına dair kendi beyanını gösterir imzalı belge
Lise Kaynaklı Öğrenciler İçin:
1- Dilekçe
Güvenlik Bilimleri
2- 2 adet Vesikalık Fotoğraf
Fakültesine Lise
3- Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere
Kaynaklı ve Polis
kurumca onaylı örneği
Koleji Kaynaklı
4- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı
Öğrenci Adaylığı
5- Nüfus kayıt ve ikametgâh bilgilerine dair yazılı beyanı
Sınavı için Başvuru ve 6- Herhangi bir siyası partiye veya siyasi parti kollarına üye
Evrak Teslimi Kabulü olmadığına dair kendi beyanını gösterir imzalı belge
7- Polis Akademisi Döner Sermaye işletmesi Halkbank
Gölbaşı/Ankara şubesi 80000016 nolu hesabına 50 TL (Elli Türk
Lirası) sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu(Dekontta
açıklama olarak başvuru sahibinin adının ve TC kimlik numarasının
yazılması zorunludur, Örn; “************ TC kimlik nolu Ahmet CAN
adına Güvenlik Bilimleri Fakültesi sınav ücreti”)
8- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları
için Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından
verilen şehitlik veya vazife malullük belgesi
3 Saat
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Polis Akademisi Başkanlığı
İsim
: Prof. Dr. Osman KÖSE
Unvan
:Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı
Adres
:GBF Dekanlığı-Gölbaşı /ANKARA
Tel.
: (0 312) 462 88 02
Faks
: (0 312) 462 88 09
e-Posta
:[email protected]
İkinci Müracaat Yeri: Polis Akademisi Başkanlığı
İsim
: Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK
Unvan
: Polis Akademisi Başkanı
Adres
: Polis Akademisi Başkanlığı-Gölbaşı/ANKARA
Tel.
: (0 312) 462 85 02
Faks
: (0 312) 462 85 13
e-Posta
: [email protected]
SIRA
NO
HİZMETİN
ADI
İSTENEN
BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
35
Güvenlik Bilimleri
Fakültesinden Mezun
Olan Öğrencilere
Talepleri Halinde
Mezuniyet Belgesi ve
Transkript Belgesi
Verilmesi
1- Dilekçe
2- Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi
hesabına Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen
ücretin yatırıldığına dair banka dekontu
3- Mezuniyet Belgesi verilmesi için Dilekçesinde
Diplomasını Kaybettiğini içeren beyanı gereklidir.
1 Hafta
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat
Yeri
İsim
Unvan
Adres
:
Polis Akademisi Başkanlığı
:
:
:
Tel.
Faks
e-Posta
:
:
:
Prof. Dr. Osman KÖSE
Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı
GBF DekanlığıGölbaşı /ANKARA
(0 312) 462 88 02
(0 312) 462 88 09
[email protected]
İkinci Müracaat
Yeri
İsim
Unvan
Adres
:
Polis Akademisi Başkanlığı
:
:
:
Tel.
Faks
e-Posta
:
:
:
Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK
Polis Akademisi Başkanı
Polis Akademisi BaşkanlığıGölbaşı/ANKARA
(0 312) 462 85 02
(0 312) 462 85 13
[email protected]
SIRA
NO
36
HİZMETİN
ADI
İSTENEN
BELGELER
Polis Meslek
Yüksekokulu
Öğrenci Adaylığı
Sınavı İçin Ön
Başvuruların
Kabulü
O yıl için Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adaylığına başvuruda
bulanacak adayların YGS puanı ve yaş sınırı belirlenir ve başvuru
merkezleri ile başvuru tarihleri duyurulmak www.egm.gov.tr,
www.pa.edu.tr ve http://pmyo.pa.edu.tr internet sitesinde
yayınlanır. Ayrıca El ve Duvar ilanları basılarak 81 İl Emniyet
Müdürlüğüne gönderilir. Adaylar başvuru tarihlerinde
http://pmyo.pa.edu.tr adresinden TC Kimlik Numarasını yazmak
suretiyle şartları tutan adaylar için başvuru formu sayfası açılır.
Açılan sayfaya adaylar bilgilerini girmek suretiyle internet üzerinden
ön başvurularını yapabileceklerdir. Başvuruları kabul edilen adaylara
ön başvurunuz kabul edilmiştir ve belirlenen tarihlerde istenilen
evraklarla birlikte sınava girmek istediğiniz başvuru merkezine
başvurunuz diye ekrana mesaj gelecektir.
HİZMETİN
TAMAMLANM
A SÜRESİ
(EN GEÇ)
15 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Polis Akademisi Başkanlığı
İsim
: İsmail BAŞTİMUR
Unvan
: PMYO Şube Müdür V.
Adres
: PMYO Şube MüdürlüğüGölbaşı/ANKARA
Tel.
: (0 312) 462 87 10
Faks
: (0 312) 462 87 29
e-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri : Polis Akademisi Başkanlığı
İsim
: Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK
Unvan
: Polis Akademisi Başkanı
Adres
: Polis Akademisi BaşkanlığıGölbaşı /ANKARA
Tel.
: (0 312) 462 85 02
Faks
: (0 312) 462 85 13
e-Posta
: [email protected]
Sıra
No
37
HİZMETİN
ADI
İSTENEN
BELGELER
Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus
Cüzdanı Nüfus Müdürlüklerince yenilenmiş TC Kimlik Numaralı olacaktır)
Başvuru esnasında adaylardan aşağıdaki belgeler istenilecektir.
1- Sınav Başvuru dilekçesi
2- Aday Tanıma Bilgi Formu
3- Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu
4- Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya
tasdikli örneği (Lise 4. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler okudukları Okul
Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü
onaylatacaktır.) (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise
diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise
Polis Meslek
Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar yazılı sınavda
Yüksekokulu
başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar Lise
Öğrenci
Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Adaylığı Sınavı
Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim
İçin Başvuru
belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir)
ve Evrak
5- 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Teslimi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair
Yönetmeliğe uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet zarf içerisinde
vesikalık fotoğraf
6- Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararının aslı ve
fotokopisi
7- Askerlik hizmetini yapan Adaylar için "Askerlik Terhis Belgesi" aslı ve
fotokopisi
8- Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve çocuklarından
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan "Şehitlik veya
Vazife Malullük Belgesi" aslı ve fotokopisi istenir. ( Son bir Yıl içerisinde alınan
belgeler geçerlidir)
HİZMETİN
TAMAMLAN
MA SÜRESİ
(EN GEÇ)
4 Saat
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri: Polis Akademisi Başkanlığı
İsim
: İsmail BAŞTİMUR
Unvan
: PMYO Şube Müdür V.
Adres
: PMYO Şube Müdürlüğü-Gölbaşı /ANKARA
Tel.
(0 312) 462 87 10
Faks
:(0 312) 462 87 29
e-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri: Polis Akademisi Başkanlığı
İsim
: Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK
Unvan
: Polis Akademisi Başkanı
Adres
: Polis Akademisi Başkanlığı-Gölbaşı/ANKARA
Tel.
: (0 312) 462 85 02
Faks
: (0 312) 462 85 13
e-Posta
: [email protected]
SIRA
NO
HİZMETİN
ADI
38
Lisans Üstü
Eğitim Öğretim
Başvurusu
39
Lisans Üstü
Eğitim Öğretim
Kesin Kayıt
İşlemleri
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
İSTENEN
BELGELER
1- Müracaat Formu
2- Niyet Mektubu
3- Akademik Referans Mektubu
4- ÜDS ve KPDS Sonuç Belgesi
5- ALES Sonuç Belgesi
6- Lisans Diploması
7- Tezli Yüksek Lisans Diploması.( Doktora için)
8- Not Durum Belgesi
9- Nüfus Cüzdan Aslı ve Fotokopisi
10- Yurtdışı Eğitim Kurum Merkezi için Denklik Belgesi
1- Erkek Aday için Askerlik Durum Belgesi (Yabancı. Uyruklu Muaf)
2- 4 Adet Biometrik Fotoğraf (Yeni Çekim)
3- Özgeçmiş (CD Ortamında)
4- Araştırma Görevlileri için Araştırma Görev Belgesi
5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler için İl Emniyet Müdürlüğünden Alınan
Onaylı İkametgâh Belgesi
10 İş Günü
5 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Polis Akademisi Başkanlığı
İsim
: Prof. Dr. Ali BİRİNCİ
Unvan
: Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Adres
: Polis Akademisi Başkanlığı
Anıttepe/ANKARA
Tel.
: (0 312) 462 90 10
Faks
: (0 312) 231 98 26
e-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri : Polis Akademisi Başkanlığı
İsim
: Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK
Unvan
: Polis Akademisi Başkanı
Adres
: Polis Akademisi Başkanlığı
Anıttepe/ANKARA
Tel.
: (0 312) 462 85 02
Faks
: (0 312) 462 85 13
e-Posta
: [email protected]
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Öğrenim Durum Belgesi
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
40
Polis Koleji Giriş Sınavı
41
Polis Kolejinden
Mezun Olan Öğrencilere
Talepleri Halinde
Dilekçe
Mezuniyet Belgesi ve
Transkript Belgesi
Verilmesi
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN
GEÇ)
1 Yıl
1 iş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru
yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
: Ankara Polis Koleji Müdürlüğü
: Zeki BEYKAL
: Polis Koleji Müdür Yardımcısı
: Çamlıca Mah. Polis Koleji Müdürlüğü
sYenimahalle/ANKARA
: (0 312) 397 30 40
: (0 312) 397 30 50
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri : Ankara Polis Koleji Müdürlüğü
İsim
: Abdi YARBAY
Unvan
: Polis Koleji Müdürü
: Çamlıca Mah. Polis Koleji Müdürlüğü
Adres
Yenimahalle/ANKARA
Tel.
: (0 312) 397 30 40
Faks
: (0 312) 397 30 50
e-Posta
: [email protected]
SIRA
NO
42
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Emniyet Teşkilatı
Mensuplarının
Yüksek Öğrenim
Çağındaki
Çocuklarının
Yurtlarda Barınma
İhtiyaçlarını Giderme
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
3- Verem Savaş Dispanserinden Alınacak Rapor
4- Veliye Ait Görev Belgesi veya Tanıtma Karnesinin Fotokopisi(
Emekli Olanlar İçin Emekli Kimlik Kartı Fotokopisi, Şehit Çocukları İçin
Şehitlik Belgesi, Malulen Emekli Olanlar İçin Malüllük Belgesi)
5- Yükümlülük Belgesi
6- Devlet Hastanelerinde Yaptırılan Hepatit-B, Hepatit-C, AIDS, VDRL,
Gaita Kültür Sonuçları
7- Öğrenci Belgesi
8- Adli Sicil Belgesi
9- Yerleşim Yeri Belgesi
HİZMETİN
TAMAMLANM
A SÜRESİ
(ENGEÇ)
45 Dakika
Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İsim
: Nuray ÇATANA
Unvan
: Çocuk ve Gençlik Hizm.Şube Müdürü
Adres
: Konur sk. No:42 Bakanlıklar/ANKARA
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-Posta
Tel:
Faks
e-Posta
: (0 312) 462 47 91-92
: (0 312) 418 07 35
: [email protected]
: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
: Hüseyin DENİZ
: Daire Başkan Yrd.
: Selimiye cad. No:17 Kat:4
Y.Ayrancı/ANKARA
: (0 312) 462 48 17
: (0 312) 425 24 39
: [email protected]
SIRA
HİZMETİN ADI
NO
43
03-06 Yaş
Grubu
Çocukların
Kreş Kayıt
İşlemleri
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(ENGEÇ)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Formu
2- Çocuğun Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3- Çocuğun Sağlık Raporu
4- Anne Ve Babanın 2, Çocuğun 6 Adet Vesikalık Fotoğrafı
5- Anne Veya Baba Emniyet Teşkilatı Dışında Görevli İse Çalıştığı Kurumdan
Alınacak Resmi Belge
6- Sağlık Bilgi Formu
7- Gündüz Bakımevi Taahhütnamesi
8- Yatırılan Ücretin Dekontu
9- Ebeveyn Katılım Formu
10- Aile İhtiyaç Belirleme Formu
11- Çocuğun Aşı Karne Fotokopisi
60 Dakika
Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda
ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İsim
: Nuray ÇATANA
Unvan
: Çocuk ve Gençlik Hizm.Şube Müdürü
Adres
: Karanfil sk. No:55 Bakanlıklar/ANKARA
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-Posta
Tel:
Faks
e-Posta
: (0 312) 462 47 85-87
: (0 312) 418 07 35
: [email protected]
: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
: Hüseyin DENİZ
: Daire Başkan Yrd.
: Selimiye cad. No:17 Kat:4
Y.Ayrancı/ANKARA
: (0 312) 462 48 17
: (0 312) 425 24 39
: [email protected]
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
44
Emniyet Teşkilatı
Mensubu Yakınları
İçin
(Anne,Baba,Eş,Çocuk
ve Çocuklarının
Eşleri) Sosyal
Tesislere Giriş Kartı
Verilmesi
45
Emniyet Teşkilatı
Şehit Yakınları ve
Gaziler İçin Sosyal
Tesislere Giriş Kartı
Verilmesi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1- EK-8/A Formu (İl Emniyet Müdürlüklerinden veya
Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi İnternet sitesinden
tedarik edilebilir.)
2- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
3- Evlat edinilen çocuklar için mahkeme kararı
4- Varsa eski kartların iadesi
5- Zayi olan kartlar için zayi belgesi
6- Banka Dekontu
Veri girişleri sisteme düştüğü
andan itibaren basımı yapılarak 3
(üç) iş günü içerisinde posta
edilmek üzere ilgili birime teslim
edilmektedir.(Elden alınan
müracaatlar aynı gün
tamamlanmaktadır.)
1- EK-8/A Formu (İl Emniyet Müdürlüklerinden veya
Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi İnternet sitesinden
tedarik edilebilir.)
2- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
3- Evlat edinilen çocuklar için mahkeme kararı
4- Varsa eski kartların iadesi
5- Zayi olan kartlar için zayi belgesi
6- Şehit ve Vazife Malulü Personelin 25 yaşını
bitirmemiş öğrenim gören erkek çocukları için öğrenim
belgesi
Veri girişleri sisteme düştüğü
andan itibaren basımı yapılarak 3
(üç) iş günü içerisinde posta
edilmek üzere ilgili birime teslim
edilmektedir.(Elden alınan
müracaatlar aynı gün
tamamlanmaktadır.)
46
47
1- EK-8/C Formu (İl Emniyet Müdürlüklerinden veya
Veri girişleri sisteme düştüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi İnternet sitesinden
andan itibaren basımı yapılarak 3
tedarik edilebilir.)
(üç) iş günü içerisinde posta
2- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
edilmek üzere ilgili birime teslim
3- Evlat edinilen çocuklar için mahkeme kararı
edilmektedir.(Elden alınan
4- Varsa eski kartların iadesi
müracaatlar aynı gün
5- Zayi olan kartlar için zayi belgesi
tamamlanmaktadır.)
6- Adli Sicil Kaydı
7- Banka Dekontu
1- EK-8/C Formu (İl Emniyet Müdürlüklerinden veya
Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi İnternet sitesinden
tedarik edilebilir.)
Evrakları tamamlandıktan sonra
21
Adet
Vesikalık
Fotoğraf
Emniyet Teşkilatına
3 (üç) iş günü içerisinde posta
3- Kimlik Fotokopisi
Olan Yakınlık ve
edilmek üzere ilgili birime teslim
Katkıları İçin Verilen 4- Kişinin Talep Dilekçesi
edilmektedir.(Elden alınan
5Teşkilatımıza
olan
katkılarını
bildiren
referans
yazısı
Misafir Kartı
müracaatlar aynı gün
6- Varsa eski kartların iadesi
tamamlanmaktadır.)
7- Zayi olan kartlar için zayi belgesi
8- Adli Sicil Kaydı
9- Banka Dekontu
Emniyet Teşkilatı
Eski Mensupları İçin
(Fiili çalışma süresi 5
(beş) yılı dolduranlar
için kendisi,eşi ve
çocukları adına)
Sosyal Tesislere Giriş
Kartı Verilmesi
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İsim
: Fatih KARAGÖZ
Unvan
: Sosyal Tesisler Şube Müdürü
Adres
: Selimiye Cad.No:17 D Blok Kat:4
Y.Ayrancı/Ankara
Tel.
: (0 312) 462 47 50
Faks
: (0 312) 412 16 58
e-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İsim
: Naim CENGİZ
Unvan
: Daire Başkan Yardımcısı
Adres
: Selimiye Cad. No:17 D Blok
Kat:4 Y.Ayrancı/Ankara
Tel.
: (0 312) 462 48 16
Faks
: (0 312) 462 48 14
e-Posta
: [email protected]
SIRA
NO
48
HİZMETİN ADI
Şehitlik, Gazilik ve
Vazife Malullüğü
Belgesi
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Dilekçe
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
30 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İsim
: Vedat ARABACIOĞLU
Unvan
: Şehit ve Gazi Personel İşlemleri Şb.Md.V.
Adres
: Ayrancı Mah. Selimiye Cad.No:17
Çankaya/ANKARA
Tel.
: (0 312) 462 47 62/ 63/ 64
Faks
: (0 312) 462 47 69
e-Posta
: [email protected]
İlk Müracaat Yeri : Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İsim
: Hüseyin DENİZ
Unvan
: Daire Başkan Yardımcısı
Adres
: Ayrancı Mah. Selimiye Cad.No:17
Çankaya/ANKARA
Tel.
: (0 312) 462 47 17
Faks
: (0 312) 462 47 69
e-Posta
: [email protected]
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
1- Dilekçe
2- Protokol
3- Ödendi Makbuzu
1- Dilekçe
2- Protokol
3- Ödendi Makbuzu
1- Dilekçe
2- Protokol
3- Ödendi Makbuzu
1- Dilekçe
2- Protokol
3- Ödendi Makbuzu
İnternet Ortamında
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
49
Detay Nitelikteki İstatistiki Bilgiler
50
Trafik Kazasına Karışma Durumuna
Ait Belge
51
Sürücü Belgelerine Uygulanan Trafik
Cezalarına Ait Belge
52
Trafik Kazasına Karışma Durumuna Ve
Uygulanan Trafik Cezalarına Ait Belge
53
Sürücü Ceza Puanı Sorgulama Hizmeti
54
Araç Tescil Sorgulama Hizmeti
İnternet Ortamında
10 Saniye (www.turkiye.gov.tr)
55
Trafik Ceza ve Otopark Sorgulama
İnternet Ortamında
10 Saniye (www.egm.gov.tr)
5 iş Günü İçerisinde
2 iş Günü İçerisinde
2 iş Günü İçerisinde
2 iş Günü İçerisinde
10 Saniye (www.turkiye.gov.tr)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Mürcaat Yeri
isim
: Hasan KORKMAZ
Unvan
: İstatistik Şube Müdürü
Adres
: Ayrancı Mahallesi Dikmen Cad:No: 11
vÇankaya 06100 ANKARA
Tel.
: (0 312) 462 21 80
Faks
: (0 312) 462 21 99
e-Posta
: [email protected]
İkinci Mürcaat Yeri
isim
: Yusuf AVAN
Unvan
: Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Adres
: Ayrancı Mahallesi Dikmen Cad No:11
Çankaya 06100 ANKARA
Tel.
: (0 312) 462 21 51
Faks
: (0 312) 462 21 99
e-Posta
: [email protected]
Download

emniyet genel müdürlüğü hizmet standartları