Poštovani,
Findomestic banka zaposlenima ED Elektrošumadije iz Kragujevca nudi široku paletu bankarskih proizvoda
i usluga koje uključuju Findomestic kredite uz ubedljivo najniže kamate u Srbiji. Iz specijalne ponude za Vas
bismo izdvojili sledeće:
FINDOMESTIC SUPERCARD – Jedinstvena kartica kao sve druge zajedno su
Kupovina bez kamate, baš kao sa čekovima
Najpovoljniji gotovinski kredit
Način otplate po želji
Sva dugovanja na kartici su dinarska, bez devizne klauzule
FINDOMESTIC SUPERCARD U EKSPOZITURAMA I NA PRODAJNOM MESTU
Supercard kartica Vam omogućava i dinarski gotovinski kredit na 12 meseci uz ubedljivo najnižu kamatuEKS već od 12 %
Tražite SUPERCARD u radnjama obeleženim prepoznatljivom nalepnicom i kupujte UZ 0% KAMATE NA
6 MESECI – i pre nego što Vam je kartica izdata
FINDOMESTIC TEKUĆI RAČUN
Besplatno otvaranje i održavanje tekućeg računa,
Besplatan SMS info servis,
Dozvoljeni minus u visini ličnog dohotka nakon prve uplate
Čekovi
zarade
Uz otvoren tekući račun dobijate besplatnu Maestro karticu kojom možete:
- podizati gotovinu na Findomestic bankomatima i POS terminalima bez provizije,
- plaćati robu i usluge u inostranstvu sredstvima sa svog tekućeg računa,
E-banking – omogućava vam da jednostavno i bezbedno, koristite bankarske usluge putem interneta (100,00 RSD mesečno)
NAPOMENA – KREDITI SA PRENOSOM ZARADE
Sa prenosom zarade, otvarate tekuči račun u Findomestic banci na koji će Vaša obračunska služba uplaćivati zaradu bez
obaveze gašenja tekućih računa u drugim bankama. Nakon uplate prve zarade imate mogućnost da Vam se odobri
pozajmica po tekućem računu koju možete iskoristiti za zatvaranja tekućih dozvoljenih minusa u drugim bankama ili
iste možete refinansirati kreditom Findomestic banke.
FINDOMESTIC GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANjE-sa prenosom zarade, indeksiran u EUR
''
Besplatno podnošenje zahteva samo uz ličnu
kartu
Rok otplate 12 meseci
Prva rata nakon mesec dana
Obavezno 30% depozita
Bez žiranata
Primer sa depozitom finansiranim iz kredita:
<IZNO<S <KREDITA<
ROK OTPLATE<(u mesec<ma)
MESEČNA RATA
IZNOS DEPOZITA (uključen je u kredit)
TROŠAK OBRADE KREDITNOG ZAHTEVA
1428,57 eur
<12
125,57 eur
428,57 eur
0,00
EKS: već od 9,96%
*Navedeni primer je u slučaju da klijent nema potrebna sredstva za polaganje depozita već se taj iznos takođe kreditira.
FINDOMESTIC GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANjE-sa prenosom zarade, indeksiran u EUR
''
Besplatno podnošenje zahteva samo uz ličnu
kartu
Rok otplate 12 meseci
Prva rata nakon mesec dana
Obavezno 30% depozita
Bez žiranata
Primer:
<IZNO<S <KREDITA<
ROK OTPLATE<(u mesec<ma)
MESEČNA RATA
IZNOS DEPOZITA ( klijent daje iz džepa)
TROŠAK OBRADE KREDITNOG ZAHTEVA
1.000,00 eur
<12
87,90 eur
300,00 eur
0,00
EKS: već od 9,96%
*Navedeni primer je u slučaju da klijent poseduje sredstva za polaganje depozita 30% od kreditiranog iznosa .
FINDOMESTIC DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANjE - sa prenosom zarade RR
Besplatno podnošenje zahteva samo uz ličnu
kartu
Rok otplate 12 meseci
Prva rata nakon mesec dana
Bez obaveznog depozita
Bez žiranata
Primer:
IZNOS KREDI<TA
ROK O<TPLATE (u mesecima)
MESEČNA RATA
IZNOS DEPOZITA
TROŠAK OBRADE KRE<DITNOG ZAHTEVA
100.000,00 rsd
12
9071,19 rsd
0,00 rsd
0,00 rsd
EKS: već od 14,71%
FINDOMESTIC DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANjE–sa prenosom zarade
Besplatno podnošenje zahteva samo uz ličnu
kartu
Mogućnost izbora broja mesečnih rata (6-60
meseci)
Prva rata nakon mesec dana
Bez žiranata
Bez obaveznog depozita
Fiksna rata
Primer:
IZNOS K<REDITA
ROK OTPLA<TE (u mesecima)
MESEČNA RATA
IZNOS DEPOZITA
TROŠAK <OBRADE KREDITNOG ZAHTEVA
200.000,00 rsd
60
5183,71 rsd
0,00 rsd
0,00 rsd
EKS: već od 15,76%
FINDOMESTIC SUPER KREDIT – Bez obaveze otvaranja računa u Findomestic banci ,indeksiran u EURE
Besplatno podnošenje zahteva samo uz ličnu
kartu
Mogućnost izbora broja mesečnih rata (6-60
meseci)
Prva rata nakon mesec dana
Mogućnost refinansiranja postojećih
obaveza
Bez žiranata
Otplata putem administrativne zabrane
Obavezan depozit 30%
Primer sa depozitom finansiranim iz kredita:
IZNOS K<REDI<TA
ROK OTPLA<TE (u mesecima)
MESEČNA RATA
IZNOS DEPOZITA (uključen je u kredit)
TROŠAK <OBRADE KREDITNOG ZAHTEVA
BEZ ADMINISTRATIVNOG TROŠKA
2.857,14 eur
60
64,95 eu<r
857,14 eur
0,00
EKS: već od 10,74%
*Navedeni primer je u slučaju da klijent nema potrebna sredstva za polaganje depozita već se taj iznos takođe
kreditira.
FINDOMESTIC SUPER KREDIT – Bez obaveze otvaranja računa u Findomestic banci ,indeksiran u EURE
Besplatno podnošenje zahteva samo uz ličnu
kartu
Mogućnost izbora broja mesečnih rata (6-60
meseci)
Prva rata nakon mesec dana
Mogućnost refinansiranja postojećih
obaveza
Bez žiranata
Otplata putem administrativne zabrane
Obavezan depozit 30%
Primer sa depozitom finansiranim iz kredita:
IZNOS K<REDI<TA
ROK OTPLA<TE (u mesecima)
MESEČNA RATA
IZNOS DEPOZITA (klijent daje iz džepa)
TROŠAK <OBRADE KREDITNOG ZAHTEVA
BEZ ADMINISTRATIVNOG TROŠKA
2.000,00 eur
60
45,47 eu<r
600,00 eur
0,00
EKS: već od 10,74%
*Navedeni primer je u slučaju da klijent ima potrebna sredstva za polaganje depozita 30% od kreditiranog iznosa
FINDOMESTIC DINARSKI SUPER KREDIT – Bez obaveze otvaranja računa u Findomestic banci
Besplatno podnošenje zahteva samo uz ličnu
kartu
Mogućnost izbora broja mesečnih rata (6-60
meseci)
Prva rata nakon mesec dana
Mogućnost refinansiranja postojećih
obaveza
Bez žiranata i obaveznog depozita
Otplata putem administrativne zabrane
Fiksna rata
Primer :
IZNOS K<REDI<<TA
ROK OTPLA<TE (u mesecima)
MESEČNA RATA
IZNOS DEPOZITA
TROŠAK <OBRADE KREDITNOG ZAHTEVA
BEZ ADMINISTRATIVNOG TROŠKA
200.000,00 rsd
60
5.289,88 rsd
0,00 rsd
0,00 rsd
EKS: već od 20,96%
FINDOMESTIC KREDIT ZA KUPOVINU AUTOMOBILA - indeksiran u EUR'
• Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
FIKSNA RATA
Mogućnost IZBORA BROJA MESEČNIH RATA (12-36 za nove, 37-84 za nove,12-60 za polovne)
Odgovor na kreditni zahtev u najkraćem roku
Prva rata NAKON MESEC DANA
BEZ ŽIRANATA I KASKO OSIGURANjA
BEZ obaveze otvaranja računa u Findomestic Banci
Minimalno učešće 30% od vrednosti vozila
Jednokratna naknada obrade kredita 1,5%
Primer:
CENA NOVOG VOZILA
UČEŠĆE (30%)
IZNOS KREDITA
ROK OTP<<LATE <(u mesecima)
MESEČNA RA<TA
TROŠAK OBRADE KREDITNOG ZAHTEVA
10.000,00 eur
3.000,00< eur
7.0<0<0,00 eur
36
212,57 eur
105,00 eur
EKS: već od 6,74%
Primer:
CENA NOVOG VOZILA
UČEŠĆE (30%)
IZNOS KREDITA
ROK OTPLATE (u mesecima)
MESEČNA RATA
TROŠAK OBRADE KREDITNOG ZAHTEVA
10.000,00 eur
3.000,00 eur
7.000,00 eur
84
116,06 eur
105,00 eur
EKS: već od 10,67%
FINDOMESTIC BANKA VAM NUDI I:
Konkurentne uslove štednje
Kredite za renoviranje i unapređenje uslova života
Ponuda je izdata na dan 13.10.2011. godine. Ponuda je podložna izmenama. Za sve dodatne informacije
možete se obratiti najbližoj ekspozituri ili putem našeg Call centra 011/ 333-6000
Lokacija
Adresa
Telefon
Radno vreme
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
utorak – petak: 9-16:30h
subotom : 9-16:30h
ponedeljak – petak: 8-19:00h
subotom : 8-14:00h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
ponedeljak – petak: 9-16:30h
Ekspozitura Kosovska
Ekspozitura Stari Merkator
Ekspozitura Žarkovo
Ekspozitura Head Office
Ekspozitura Njegoševa
Ekspozitura Dečanska
Beograd, Kosovska 10
Beograd, Palmira Toljatija 5
Beograd, Trgovačka 5
Bul.Mihajla Pupina 115, lamela A1
Njegoševa 57
Dečanska 11
011/ 3208 803
011/ 2600 481
011/ 2399 451
011/ 3208 849
011/ 2403 645
011/ 333 6101
Ekspozitura Opština NBG
Bulevar Mihajla Pupina 167
011/ 2600 481
Ekspozitura Lazarevac
Ekspozitura Subotica
Ekspozitura Sombor
Ekspozitura Novi Sad
Ekspozitura Pančevo
Ekspozitura Šabac
Ekspozitura Kragujevac
Ekspozitura Požarevac
Ekspozitura Niš
Ekspozitura Dušanov Bazar
Ekspozitura Paraćin
Ekspozitura Kruševac
Ekspozitura Kraljevo
Ekspozitura Novi Pazar
Ekspozitura Tutin
Ekspozitura Leskovac
Ekspozitura Pirot
Ekspozitura Jagodina
Šalter Kačarevo
Šalter Hit auto Beograd
Kralja Petra I 22
Dimitrija Tucovića 6
Venac Stepe Stepanovića 22
Bulevar Mihajla Pupina 6
Vojvode Radomira Putnika 1
Karađorđeva 51
Kneza Miloša 2
Hajduk Veljkova 7
Bulevar Nemanjića 2
Cara Dušana 54-72
Kralja Petra I lamela 7, zgrada br. 3
Birčaninova 2
Cara Dušana 45a
Stevana Nemanje L /0
23.Novembra bb
Trg Revolucije 13
Dobrice Milutinovića 2
Narodnog fronta A1
Maršala Tita 35
Staro Sajmište 29
Šalter Komnenović Beograd
Šalter Delta Generali Užice
Dragoslava Srejovića 2c
Nikole Pašića 12
011/ 811 0346
024/ 551 495
025/ 448 848
021/ 4740 896
013/ 348 470
015/ 301 000
034/ 330 001
012/ 542 660
018/ 4522 122
063/ 628 463
035/ 573 102
037/ 350 1521
036/ 318 711
020/ 337 820
020/ 812 177
016/ 241 954
010/ 341 521
035/8820 085
013/ 601 490
011/ 320 8803 lokal
8874
063/ 106 1267
036/ 318 700 lokal
8837
ponedeljak – petak: 9-17:00h
ponedeljak – petak: 8:30-16:00h
Download

овде