Izvod 9
Fax:
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 11.02.2013
0000 - Head Office
godine
UDRUŽENJE ZA POMOC OBOLELIM OD TEŠKIH I RETKIH BOLESTI:IVAN BATINIC
220-0000000125346-26
Promet novca i kapitala oslobodjen je placanja PDV-a u skladu sa odredbama clana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost
Poreski broj:
STANJE
dnevni promet
prethodno
stanje
Broj neizvršenih naloga:
broj naloga
107561800
0
novo stanje
duguje
89,054.90
potražuje
360.00
zaduženja
0.00
88,694.90
odobrenja
1
0
PROMENE
Redni
broj
naloga
1
Naziv i sedište
primaoca - nalogodavca
broj raèuna
PROCREDIT BANK A.D.potrazivanja
usluge P, Bulevar Milutina M
220-0000000000260-88
Ukupno na raèunu 220-0000000125346-26
(ukupno 1 naloga)
IZNOS
Poreklo naloga
Datum knjiženja
Šifra
zaduženje
odobrenje
0000-Head Office
11.02.2013
Ukupno dinara
Svrha doznake
Provizija banke od 2013.02.02 do 2013.02.08
360.00
0.00
360.00
0.00
221
(Model) poziv na broj
(zaduženja)
(Model) poziv na broj
(odobrenja)
Podaci
za
reklamaciju
8721670070062
25 (1)
1904 h0
Poštovani, nov Cenovnik i Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu 10.01.2013. Više informacija možete dobiti na sajtu banke, u ekspoziturama ili Info centru pozivom na 011 2057 000 ili 0700 700
000 broj 9
Strana 1
za raèun 220-0000000125346-26
Izvod za datum: 11.02.2013
Štampano: 2013.02.12 u 00:01:55
Izvod
Download

Izvod 9