Španskih boraca 32A, lokal 4, Novi Beograd
Prema odredbi člana 42. stav 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl.
Glasnik RS“ , br 84/2004) dostavljamo vam:
PODATKE ZA IDENTIFIKACIJU:
PUN NAZIV FIRME:
SKRAĆENI NAZIV FIRME:
PIB:
MATIČNI BROJ:
ŠIFRA DELATNOSTI:
SEDIŠTE FIRME:
MESTO:
POŠTANSKI BROJ:
ADRESA NA KOJOJ FIRMA
OBAVLJA DELATNOS:
TELEFON / FAX:
TEKUĆI RAČUNI:
(FINDOMESTIC BANKA)
(HYPO ALPE ADRIA BANK)
OBVEZNIK PDV-a
e-mail:
SAJT:
DIREKTOR
SKY PRO TEAM D.O.O.
SKY PRO TEAM D.O.O.
106291197
20571985
5229
Španskih boraca 32A , lokal 4
Novi Beograd
11070
Španskih boraca 32A , lokal 4
011/313-9586, 011/313-9587, 063/555-617
240-1225-76
165-20546-02
DA
office@ skyproteam .rs
www.skyproteam.rs
Milosavljević Goran
Download

Španskih boraca 32A, lokal 4, Novi Beograd