GEONET INŽENJERING DOO
PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE KONSALTING I INŽENJERING
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10i/VP4 • 11070 NOVI BEOGRAD • SRBIJA
TEL/FAX: 011/3110972 • WEB: www.geonet.rs • E-MAIL: [email protected]
TOPCON VANGUARD TEHNOLOGIJA
NOVA VANGUARD PLOČA
•
Novi standard jezgra TOPCON GNSS proizvoda
•
Univerzalni kanali za praćenje signala satelita "Universal Tracking Channels"
•
Izuzetne karakteristike u kombinaciji sa "Fence" antenom
•
Najmanja potrošnja energije = najmanja veličina i težina u industriji GNSS
VANGUARD TEHNOLOGIJA
•
226 univerzalnih kanala za maksimalnu u fleksibilnost u praćenju GNSS signala
•
Modernizovana podrška za više konstelacija satelita:
•
•
GPS
GLONASS
Galileo
Compass
Podrška za trofrekventne signale
Povećana osetljivost za vrhunsko praćenje signala u svim sredinama
TEKUĆI RAČUN: Societe Generale: 275-220015235-52 • Findomestic: 240-0566832101500-54
PIB: 100054009 • MATIČNI BROJ: 07898509 • ŠIFRA DELATNOSTI: 74204 • REGISTARSKI BROJ: 1-29165-00
GEONET INŽENJERING DOO
PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE KONSALTING I INŽENJERING
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10i/VP4 • 11070 NOVI BEOGRAD • SRBIJA
TEL/FAX: 011/3110972 • WEB: www.geonet.rs • E-MAIL: [email protected]
UNIVERZALNI KANALI ZA PRAĆENJE SIGNALA SATELITA
•
Topconovih 226 "UNIVERZALNIH KANALA" za praćenje signala satelita se mogu 100% programirati
•
Kanali se mogu korisititi za 226 različitih signala sa SVIH(!) različitih sistema satelita kako aktivnih
tako i planiranih sistema
•
U prevodu to znači, da prijemnici sa "UNIVERZALNIM KANALIMA" mogu da obrađuju 75-133
različitih satelita u proseku istovremeno
•
"PARALELNI KANALI" za praćenje signala satelita su namenjeni za određeni sistem satelita. To znači
da ako prijemnik ne prati ili ne vidi satelite, ti kanali su već zauzeti i neće biti u funkciji za druge
sistem satelita.
•
Prijemnik sa "PARELELNIM KANALIMA" za praćenje 80 i više različitih satelita mora da ima minimum
440 kanala
•
Topcon ploče i prijemnici "UNIVERZALNIM KANALIMA" će biti manji i lakši jer troše manje energije,
sa veoma brzom inicijalizacijom i obradom podataka sa satelita, već sada omogućuju obradu signala
sa budućih sistema satelita.
POTREBA ZA BROJEM KANALA ZA SVE SIGNALE SATELITA OD 1997-2020 GODINE
450
SBAS C/A, L5
400
QZSS C/A, L1C, L2C, L5, SAIF
350
Compass B1, B2
Galileo E1, E5
300
GLONASS L5OC
GLONASS L3OC
250
GLONASS L2C
200
GLONASS P2
GLONASS P1
150
GLONASS C/A
100
GPS L1C
GPS L5
50
GPS L2C
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0
GPS P2
TEKUĆI RAČUN: Societe Generale: 275-220015235-52 • Findomestic: 240-0566832101500-54
PIB: 100054009 • MATIČNI BROJ: 07898509 • ŠIFRA DELATNOSTI: 74204 • REGISTARSKI BROJ: 1-29165-00
Figure 5
GEONET INŽENJERING DOO
PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE KONSALTING I INŽENJERING
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10i/VP4 • 11070 NOVI BEOGRAD • SRBIJA
TEL/FAX: 011/3110972 • WEB: www.geonet.rs • E-MAIL: [email protected]
RAZNA PITANJA I ODGOVORI
•
•
•
•
•
•
Šta su E1, E5a, E5b, AltBOC, GIOVE A&B, IOV?!
Prvi lansirani sateliti GALILEO sistema su GIOVE A/B. Oni su nedavno prestali da emituju
test signal. IOV su operativni sateliti koji se koriste za završno testiranje planiranog GALILEO
sistema, u orbiti se trenutno nalaze 2 satelita. Galileo E1 se može porediti sa
"jednofrekventni", a E5a&E5B sa "dvofrekventni", AltBOC je novi i složeni GNSS signal koji
se ne može uporediti sa nijednim prethodnim.
Do danas (!) IOV sateliti ne emituju upotrebljive signale, tako da se ne mogu koristiti za
merenja i pozicioniranje
Da li se može dodati GALILEO opcija (jednofrekventna ili dvofrekventna) koristeći odgovarajuću
antenu?!
Ne, da bi se koristio GALILEO mora se imati i odgovarajuća antena i odgovarajuća ploča u
prijemniku. GR-5 omogućuje praćenje i obradu dvofrekventnog GALILELO. Svi ostali
prijemnici mogu da prate jednofrekventni GALILEO.
Da li korisnici GR-5 mogu nadograditi prijemnik na GR-5 V?
Da, u narednih nekoliko (4-6) meseci. Kao i uvek GR-5 već ima karakteristike tehnologije
koju donosi nova "VANGUARD" ploča, tako da je korist samo 226 umesto trenutnih 216
kanala.
Da li nova VANGUARD ploča sada koristi GALILEO?!
Ne trenutno, u ovom trenutku u orbiti je samo jedan par operativnih IOV satelita, tako da
nije korisno da se sada ugrađuje i opcija za GALILEO koji ima samo 2 satelita koji emituju
signal samo nekoliko časova na dan. U stvari, do danas IOV sateliti ne emituju upotrebljive
GNSS signale! Kada GALILEO sateliti postanu operativni i upotrebljivi, jednostavnom
nadogradnjom softvera na ploči "firmware" zagarantovana je puna korist od ovog
satelitskog sistema.
Da li svi TOPCON prijemnici nude naprednu "Fence" tehnologiju?
Hiper SR, Hiper II V, GR-5 nude integrisanu "Fence" tehnologiju. Za Tesla RTK potrebna je
spoljna antena. GRS-1/1V mogu da nude "fence" tehnologiju sa spoljnom antenom.
Da li svi TOPCON prijemnici nude naprednu "QLL" tehnologiju?
Da, svi novi prijemnici ‘V’ serije, kao i GR-5 i Hiper SR nude jedinstvenu "QLL" tehnologiju
(Quartz Lock Loop) za bolje karakteristike i stabilnije praćenje signala pri radu u lošim
uslovima kao što senke i velike vibracije.
TEKUĆI RAČUN: Societe Generale: 275-220015235-52 • Findomestic: 240-0566832101500-54
PIB: 100054009 • MATIČNI BROJ: 07898509 • ŠIFRA DELATNOSTI: 74204 • REGISTARSKI BROJ: 1-29165-00
GEONET INŽENJERING DOO
PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE KONSALTING I INŽENJERING
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10i/VP4 • 11070 NOVI BEOGRAD • SRBIJA
TEL/FAX: 011/3110972 • WEB: www.geonet.rs • E-MAIL: [email protected]
TOPCON "FENCE" ANTENA TEHNOLOGIJA
TOPCON FENCE TEHNOLOGIJA
•
GNSS Antene visokih performansi po TOPCON "Fence" tehnologiji
•
Precizne Mikro-Centrirane antene
•
Visoki nivo telerancije na vibracije i udare
•
Visoka osetljivost parćenja signala
•
Poboljšano prepoznavanje i odbacivanje obijenih signala
TEKUĆI RAČUN: Societe Generale: 275-220015235-52 • Findomestic: 240-0566832101500-54
PIB: 100054009 • MATIČNI BROJ: 07898509 • ŠIFRA DELATNOSTI: 74204 • REGISTARSKI BROJ: 1-29165-00
GEONET INŽENJERING DOO
PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE KONSALTING I INŽENJERING
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10i/VP4 • 11070 NOVI BEOGRAD • SRBIJA
TEL/FAX: 011/3110972 • WEB: www.geonet.rs • E-MAIL: [email protected]
TOPCON "MAGNET"
KANCELARISKI I TERENSKI PROGRAMI
•
MAGNET OFFICE je samostalna aplikacija za obradu podataka merenja i
za pripremu podataka kako za geodetske tako i za građevinske
aplikacije, dostman je u nekoliko paketa koji zadovoljavaju vaše potrebe
MAGNET Office Tools je editor podataka merenja i program za
obradu podataka merenja i GNSS merenja
MAGNET Office Topo je paket za izradu geodetskih podloga i
pripremu projekata, koja ima i sve funkcionalnosti paketa
MAGNET Office Tools
MAGNET Office Site sadrži sve funkcionalnosti MAGNET Office
Topo plus funkcije i alatke za projektovanje za građevinske
inženjere
MAGNET Office Site w/Resurfacing sadrži sve funkcionalnosti
MAGNET Office Site, plus napredne alatke poslove asfaltiranja i
zemljanih radova
•
MAGNET Enterprise je web program koji omogućuje rukovodiocima da
kontroliše rad uređaja na terenu i razmenu podataka putem "oblaka
podataka"
Omogućuje komunikaciju između radnika na terenu
Omogućuje komunikaciju između radnika na terenu i u
kancelariji
Pregled stanja na radilištima
•
MAGNET Office Tools je editor podataka merenja i program za obradu
podataka merenja i GNSS merenja
•
MAGNET Field je terenski softver za kontrolu svih vrsta TOPCON
uređaja
Omogućuje kontrolu TOPCON digitalnih nivelira, totalnih
stanica i GNSS uređaja
Omogućuje prijem i obradu podataka sa eho-sondera, laserskih
daljinomera i mmGPS sistema
Sadrži veliki broj funkcija koje vam omogućuju računanja
direktno na terenu
Omogućuje komunikaciju sa drugim kolegama na terenu preko
internet veze
TEKUĆI RAČUN: Societe Generale: 275-220015235-52 • Findomestic: 240-0566832101500-54
PIB: 100054009 • MATIČNI BROJ: 07898509 • ŠIFRA DELATNOSTI: 74204 • REGISTARSKI BROJ: 1-29165-00
Download

kliknite i upoznajte sa najnovijom topcon tehnologijom