3.CROPOS konferencija
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
Uvod
-
Projekt implementiran u sklopu IPA 2007
-
Učesnici u projektu: EC, MCP BiH, FGU, RGU RS
-
Finansiranje: European Commision 1 000 000 i MCP BiH 1 000 000KM
-
Uspostava mreža permanentnih GNSS stanica za prostor cijele BiH
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
Uvod
-
Entitetske mreže (FBiHPOS/SRPOS) 17 + 17 GNSS stanica
-
Izvođači radova: Leica Geosystems Munchen, Vekom d.o.o. Beograd, GeoKOM Sarajevo d.o.o.
-
Zvanično puštanje u rad 27.09.2011.
FBiHPOS
SRPOS
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
Referentni okvir u upotrebi
- Preliminarna 24h opažanja - ispitivanje podobnosti lokacija
- Montaža stanica na terenu (35 -50 km udaljenost)
- Opažanja za potrebe određivanja koordinata stanica (16 dana)
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
Referentni okvir u upotrebi
-
Računanje koordinata stanica
“Institut Géographique National” IGN France,
Bernese 5.0
-
ETRS89
-
ETRF 2000, epoha 2011,307
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
Tehničke karakteristike
-
PRIJEMNICI: Leica GRX 1200 GNSS
- 120 channels
- L1/L2/L5 GPS
- L1/L2 GLONASS
- E1/E5a/ E5b/ Alt-BOC - Galileo
- Compass
- 4 SBA
-
ANTENE: Leica AR25.R4
-Design Dorne-Margolin antenna element
with 3D choke ring ground plane
-GPS: L1, L2, L2c, L5
-GLONASS: L1, L2, L3
-Galileo: E2-L1-E1, E5a, E5b, E6, AltBOC
-Compass: B1, B2, B3, L5
-L-Band (incl. SBAS, OmniSTAR and CDGPS)
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
Tehničke karakteristike
-
Software kontrolnog centra u Sarajevu, FGU, Leica GNSS Spider
-
Spider Site Server
-
Spider Network Server
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
Tehničke karakteristike
-
Software kontrolnog centra u Sarajevu, FGU, Leica GNSS Spider
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
Tehničke karakteristike
-
Software kontrolnog centra u Sarajevu, FGU, Leica QC
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
Monitoring Service
-
Leica Cross Check
Optimiziranje strategije procesiranja
Veoma tačno računanje koordinata i mređna analiza
Detekcija i upozorenje kretanja antena u realnom vremenu
Nema potrebe za investiranje u specijalizirane softvere za GNSS procesiranje
Rezultati dostupni online
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
Naknade za korištenje sistema
- Korištenje sistema trenutno je besplatno!!
-
Potrebno popuniti korisnički zahtjev i uplatiti jednokratnu naknadu za
registraciju.
-
Planirano naplaćivanje naknada korištenja sa početkom 2014. god.
-
Registracija i kontrola naplate automatizirani uz Spider Bussines
Center
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
FBiHPOS usluge – u realnom vremenu
VPSP – visoko precizni sistem pozicioniranja u realnom vremenu tačnosti 1-2 cm
Tipovi korekcija: MAC (MAX)
iMAC (iMAX)
VRS
FKP
Nearest (Single Site)
Poruke: RTCM 2.3; RTCM 3.1, CMR, CMR+, Leica 4G
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
FBiHPOS usluge – u realnom vremenu
VPSP – visoko precizni sistem pozicioniranja u realnom vremenu tačnosti 1-2 cm
Korištenje VPSP usluge
2500
Sati
2000
1500
1000
500
0
Apr 2013
Maj 2013
Jun 2013
Jul 2013
Aug 2013
Sep 2013
Okt 2013
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
FBiHPOS usluge
GPSP – geodetski precizni sistem pozicioniranja tačnosti 1 cm
- Pristup putem Spider Web prezentacije:
URL: www.fbihpos.fgu.com.ba/spiderweb
-Preuzimanje opažanja sa GNSS stanica
-Obrada mjerenja (LGO software)
-Kreiranje virtuelnih RINEX datoteka
Format: RINEX i Virtual RINEX
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
FBiHPOS usluge
GPSP – Preuzimanje opažanja sa GNSS stanica www.fbihpos.fgu.com.ba/spiderweb
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
FBiHPOS usluge
GPSP – Obrada mjerenja (LGO software) www.fbihpos.fgu.com.ba/spiderweb
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
FBiHPOS usluge
GPSP – Kreiranje virtuelnih RINEX datoteka www.fbihpos.fgu.com.ba/spiderweb
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
FBiHPOS korisnici - statistika
Broj registrovanih korisnika
120
100
80
60
40
20
0
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
FBiHPOS korisnici - statistika
Procenat registriranih korisnika po sektorima
38%
Privatni
62%
Javni
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
FBiHPOS korisnici - statistika
Broj korisnika pojedine usluge
120
100
80
60
40
20
0
DSP
VPSP
GPSP
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
Dalji napredak
- Projekt horizontalne transformacije na teritoriji Federacije Bosne i
Hercegovine
- Povećanje broja dostupnih licenci
- Nabavka nove opreme za geodetska GNSS mjerenja
- Cjenovnik usluga
- Poboljšanje pokrivenosti i kvaliteta mobilnog interneta
Kupres, 15 - 17 Oktobar 2012
Dalji napredak
- Povećanje broja stanica u mreži (CROPOS razmjena)
Županja
Dubrovnik
Kupres, 15 - 17 Oktobar 2012
Dalji napredak – CILAP projekt
-Unaprijeđivanje komunikacije između kontrolnih centara i
permanentnih stanica
-Edukacija osoblja u svrhu pune operativnosti kontrolnih centara
-Razvoj geodetskog referentnog okvira u svrhu korištenja mreže u širem
spektru
-Povezivanje FBIHPOS mreže u Evropsku mrežu permanentnih stanica,
EPN
-Određivanje geoida za područje BiH
-Razvijanje novih tipova usluga
Kupres, 15 - 17 Oktobar 2012
Zaključak
-
FBiHPOS mreža izuzetno pouzdana i dostupna 24/7
-
Najveći problem: pokrivenost mobilnim internetom
-
Smanjenje troškova i utroška vremena
-
Izuzetna tačnost usluga u realnom vremenu i post procesingu
-
Dostupna svima bez troškova, uz adekvatnu podršku
registrovanim korisnicima
-
Potrebna veća informisanost potencijalnih klijenata
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
Hvala na pažnji!!
Opatija, 24 - 25 Oktobar 2013
Download

FBiHPOS usluge