KATALOG SVÍTIDEL
LED
OBSAH
Pouliční svítidla
O NÁS
voltana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
teceo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ampera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
skido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
axia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
nano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
dexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Artechnic-Schréder
Akciová společnost vznikla v roce 1995. Sídlí v centru Prahy, na Náměstí Jiřího z Poděbrad a svůj
sklad a výrobu má nedaleko Prahy, v Benešově.
Na český trh dodává především veřejné osvětlení, dekorativní osvětlení, architektonické
osvětlení významných památek a budov a osvětlení tunelů.
Tisíce svítidel Schréder v současné době osvětlují již stovky měst a obcí po celé České
a Slovenské republice. Je vždy připravena svým zákazníkům poskytnout služby na vysoké
profesionální úrovni a zajistit optimální řešení jejich problému v mnoha oblastech osvětlování.
Dekorativní svítidla
Firma Artechnic – Schréder aktivně spolupracuje na vývoji svítidel a v České republice vyrábí
základní sortiment svítidel pro veřejné osvětlení. Počínaje rokem 2013, po dlouhodobém vývoji,
odstartovala společnost výrobu a dodávky svítidel využívajících nejmodernější LED technologie.
isla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
hapiled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
pilzeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Calla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
FRIZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Stylage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Průmyslová svítidla a ostatní aplikace
PERCEPTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
OMNISTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3
TECHNOLOGIE, KTERÁ SLOUŽÍ LÉPE
LENSOFLEX®2: ÚČINNÝ, VŠESTRANNÝ,
STÁLÝ A VÝKONNÝ OPTICKÝ SYSTÉM
DOBRÉ A KVALITNÍ OSVĚTLENÍ VENKOVNÍCH PROSTORŮ ZNAMENÁ
OSVĚTLENÍ DLOUHODOBĚ STÁLÉ A HOSPODÁRNÉ.
A PROTO SCHRÉDER UVEDL DRUHOU GENERACI OPTICKÉHO SYSTÉMU
LENSOFLEX®2, JEŽ POMÁHÁ ŠETŘIT CELKOVÉ NÁKLADY PROVOZOVATELE
A ROVNĚŽ SNIŽUJE EMISE CO2.
LensoFlex®2 spočívá v široké nabídce různých čoček, jejichž fotometrie splní
různorodé požadavky každé osvětlované plochy či prostoru.
Tento koncept je založen na principu sčítání jednotlivých křivek svítivosti:
každá LED je vybavena specifickou čočkou, která vytváří celkovou vyzařovací
charakteristiku svítidla. To, co určuje světelně technické vlastnosti svítidla,
je počet LED a jejich proudování.
Schréder používá LensoFlex®2 jako základní prvek pro vybudování
nejnovějších řad LED osvětlení, které mohou nabídnout značné energetické
úspory a různorodost jak ve výkonnosti tak i ovládání spolu s dlouhodobou
životností.
VARIANTY PROVEDENÍ LENSOFLEX®2: SVĚTELNÝ TOK, PROUD A SPOTŘEBA ENERGIE
Hodnota
světelného toku
LENSOFLEX®2
Počet LED
Neutrální bílá (4 000K)
8 LED
16 LED
24 LED
32 LED
40 LED
48 LED
56 LED
64 LED
72 LED
80 LED
88 LED
96 LED
104 LED
112 LED
120 LED
128 LED
136 LED
144 LED
192 LED
240 LED
288 LED
Světelný tok (lm)
1 200
2 400
3 600
4 800
6 000
7 200
8 400
9 600
10 800
12 000
13 200
14 400
15 600
16 800
18 000
19 200
20 400
21 600
28 800
36 000
43 200
10
18
27
36
44
53
62
70
78
86
94
102
116
124
132
140
147
155
208
257
311
1 600
3 200
4 700
6 300
7 900
9 500
11 200
12 800
14 400
15 900
17 500
19 100
20 700
22 300
23 900
25 500
27 100
28 700
40 000
50 000
60 000
14
26
38
51
63
75
87
99
111
122
134
146
163
174
186
198
210
221
309
391
476
2 100
4 000
5 800
7 800
9 700
11 700
14 300
16 400
18 400
20 100
22 100
24 100
26 200
28 200
30 200
32 200
34 200
36 900
―
―
―
Proud: 350 mA
Spotřeba energie (W)
90 %
Světelný tok (lm)
Hodnota světelného
toku v čase po 100 000
hodinách při teplotě
okolí 25°C.
Proud: 500 mA
Spotřeba energie (W)
Světelný tok (lm)
―
Jedná se o světelný tok
LED (dle údajů výrobců
LED).
―
Spotřeba energie se liší
podle typu svítidla.
Proud: 700 mA
80 %
Spotřeba energie (W)
Světelný tok (lm)
19
2 800
36
5 500
55
7 900
71
10 900
90
―
107
―
123
―
138
21 700
157
―
180
―
196
―
213
―
229
―
245
―
262
―
279
42 800
296
―
322
44 200
―
―
―
―
Proud: 1000 mA
70 %
Spotřeba energie (W)
4
29
56
80
110
―
―
―
212
―
―
―
―
―
―
―
431
―
470
―
―
UVEDENÉ PARAMETRY
SVÍTIDEL SE MOHOU
MĚNIT ZEJMÉNA KVŮLI
RYCHLÉMU VÝVOJI
LED TECHNOLOGIÍ.
―
K dispozici jsou i teplá
bílá (3100 K) a studená
bílá (6200 K).
5
THERMIX® PODMÍNKA DLOUHOTRVAJÍCÍ FUNKČNOSTI
LED optic 5118
450 400 350 300 250 200 150 100 50
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
0°
90°
20
10
0°
10
15°
20
30
165°
270°
180°
Spolehlivost svítidel LED závisí zejména na tom, v jakých tepelných podmínkách svítivé diody
pracují. Správné usměrnění a odvod vznikajícího tepla jsou zásadními kroky k tomu, aby se
zabezpečil dlouhodobý život LED, čímž se mimo jiné zvyšuje měrný výkon a vyzařovaný světelný
tok se udrží na téměř konstantní hodnotě po dlouhou dobu. Schréder vyvinul koncepci ThermiX®,
která spočívá v optimalizaci několika kroků směřujících k zajištění dobrého odvodu tepla z LED:
• zajištění nejkratší cesty pro odvod tepla od zdroje na povrch svítidla,
LED optic 5119
600 500 400 300 200 100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
0°
90°
20
50°
10
0°
10
20
30
130°
270°
180°
• LED moduly a předřadník
jsou tepelně oddělené,
• vnější tvar svítidla je optimální
pro výměnu tepla.
FUTUREPROOF: CHYTRÁ MODERNIZACE
Protože se LED technologie neustále rozvíjejí, přišel Schréder se snadno
proveditelnou modernizací svítidel.
Svítidla Schréder využívají nejnovějších poznatků z oblasti elektroniky,
fotometrie, materiálů a samozřejmě LED technologií.
LED optic 5120
Navíc jsou svítidla navržena tak, aby do nich bylo možné namontovat i LED
moduly novějších generací, takže na konci života LED se mohou jak optická tak i
elektronická část vyměnit za technologii novější.
Koncept FutureProof od společnosti Schréder klade důraz na vytvoření řešení,
které přetrvá mnoho let a které se dokáže přizpůsobit technologickým změnám.
KONTROLA A ZAMEZENÍ RUŠIVÉHO OSLNĚNÍ
Jako variantu lze LensoFlex®2 vybavit stínící mřížkou.
Tento přidaný systém omezuje vyzařovaný světelný tok směrem dozadu,
a tak zabraňuje nežádoucímu osvětlení budov za svítidlem.
LED optic 5121
Vyzařování svítidla
bez stínícího nastavení.
6
Vyzařování svítidla
se stínícím nastavením.
7
CHYTRÉ OVLADAČE
INTELIGENCE A PRUŽNOST, KTERÁ ŠETŘÍ ENERGII
SCHRÉDER ZABUDOVAL DO SVÝCH LED SOUSTAV OVLADAČE
S MNOHA RŮZNÝMI FUNKCEMI, KTERÉ ZABRAŇUJÍ ZBYTEČNÉMU SVÍCENÍ,
A TÍM SNIŽUJÍ VÝDAJE ZA ENERGII.
METODA KONSTANTNÍHO SVĚTELNÉHO TOKU (CLO)
Systém založený na metodě konstantního světelného toku (CLO) vyrovnává pokles světelného toku a zabraňuje
nadbytečnému osvětlení na začátku provozu po instalaci svítidla. K zabezpečení dané úrovně osvětlení během
celé doby provozu svítidla se sleduje postupný pokles světelného toku.
Stručně řečeno to znamená, že soustava bez CLO má počáteční příkon zbytečně vyšší, neboť tento musí zahrnovat i ztráty
dané postupným poklesem světelného toku. Avšak přesná regulace světelného toku během provozu svítidla znamená pouze
energii spotřebovanou k zajištění požadované úrovně osvětlení (ani více, ani méně).
Lux
METODA DVOU PŘÍKONŮ (BI-POWER)
V mnohých zemích je do sítě pouličního osvětlení zabudován dodatečný kabel,
tzv. ovládací či spínací kabel.
V okamžiku zapnutí pouličního osvětlení jsou napájecí i ovládací kabely pod napětím
230 V. V určitou, zvolenou, dobu v noci se ovládací kabel odepne od elektrické sítě.
Ovladač zaregistruje tento signál jako příkaz ke snížení výstupního proudu na danou
nižší hodnotu. Většinou tato hodnota odpovídá 50 % světelného toku svítidla.
Systém dvou příkonů je vlastně nejjednodušší základní metodou stmívání, která
jakkoliv je málo variabilní, vykazuje značné energetické úspory v období nočním, kdy
postačuje méně světla.
100,000 h
Standardní úroveň LED osvětlení
Tento postup je již běžnou praxí ve svítidlech osazených tradičními výbojkovými
zdroji. S těmito zdroji se však dosahuje jenom omezených úspor ve spotřebě elektrické
energie.
Naproti tomu v případě svítidel osazených LED moduly je snížení spotřeby energie
téměř lineárně závislé na sníženém vyzařovaném světelném toku.
Požadovaná úroveň osvětlení
Nadměrné osvětlení
kWh
Světelný
tok
100 %
100,000 h
Standardní úroveň osvětlení
50 %
Spotřeba energie s CLO
Úspora energie
Úspora energie
Čas
NASTAVENÍ PROFILU STMÍVÁNÍ
METODA NASTAVITELNÉHO VÝSTUPNÍHO PROUDU
Tradiční světelné zdroje používané před LED technologií, byly omezeny tím,
že jsme si k dosažení požadovaného stupně osvětlení nemohli zvolit
adekvátní množství energie.
Normované standardy výrobců omezovaly hodnoty příkonů výbojek na několik málo
hodnot, a proto byly některé ulice přesvětlené. Provozovatel osvětlení například
musel použít 150 W výbojku, ačkoliv k dosažení požadované hladiny osvětlení by
zcela postačovala výbojka o příkonu 115 W.
ojení LED technologie a inteligentních nastavitelných ovladačů umožňuje regulovat
výstupní proud tak, aby se dosáhlo odpovídajícího světelného toku pro danou
aplikaci. Tím se sníží spotřeba energie i nadbytečné světlo.
Inteligentní ovladače ve svítidlech mohou být naprogramovány na žádaný průběh (profil) stmívání již u výrobce.
K disposici je až 5 kombinací časových intervalů a úrovní osvětlení; nejsou nutné žádné kabely navíc.
Časový úsek mezi zapnutím a vypnutím se využívá k aktivaci daného profilu stmívání.
Nastavení systému stmívání přináší maximální úspory energie, přičemž zohledňuje požadovanou úroveň osvětlení
a rovnoměrnost během celé noci. Výkon
Světelný výstup
100 %
80 %
Předimenzované osvětlení
150W
60 %
40 %
8
K dosažení požadované úrovně
115W
Nedostatečné osvětlení
100W
17
21
23
01
03
05
07
Čas
9
VOLTANA
HLAVNÍ VYUŽITÍ
ÚZKÉ CESTY
OBYTNÉ ZÓNY
DÁLNICE
STŘEDNĚ VELKÉ PLOCHY
MĚSTSKÉ SILNICE
ROZLEHLÉ PLOCHY
VOLTANA
NEJMODERNĚJŠÍ HOSPODÁRNÁ A VÝKONNÁ ŘADA SVÍTIDEL,
KTERÁ SE VYPLATÍ
Hlavním cílem vývoje svítidel řady Voltana byla rychlá návratnost nákladů na osvětlení jakéhokoliv
městského nebo venkovského prostředí.
Voltana se díky ověřenému LED systému LensoFlex®2 stává trvale udržitelným světelným řešením,
které podstatně snižuje spotřebu energie a přitom zvyšuje hladinu osvětlení.
Svítidlo je k dispozici v 5 velikostech (se světelným tokem od 1 100 do 21 800 hot lumenů) s možností
mnoha různých fotometrických charakteristik, což dává řadě Voltana možnost vyhovět všem požadavkům na osvětlení komunikací a městských částí.
Svítidla Voltana vyžadují minimální údržbu a zaručují 5-letou záruku, čímž garantují dlouhodobou
životnost a obrovské úspory.
PARAMETRY
Instalační výška
Rozsah světelného toku
Teplota chromatičnosti světla
HLAVNÍ VÝHODY
4 až 12 m
1 100 až 21 800 hot lumenů
Studená, neutrální nebo teplá bílá
Krytí optické části
IP 66 (*)
Krytí elektrické části
IP 66 (*)
Odolnost proti nárazu (sklo)
Napájecí napětí
Elektrická třída
IK 08 (**)
120–277 V – 50–60 Hz
I nebo II
(*)
MATERIÁL
Tělo
Optický kryt
Barva
(*)
10
podle IEC-EN 60598 | (**) podle IEC-EN 62262
Tlakově litý hliník
Sklo
RAL 7038 světle šedá
Jakákoliv barva RAL nebo AKZO
na vyžádání
ŠIROKÉ MOŽNOSTI DÍKY PĚTI
VELIKOSTEM
ROZMĚRY | MONTÁŽ
Svítidlo Voltana se vyrábí v pěti
velikostech. Tato řada je výborným
řešením při výměně svítidel osazených
sodíkovými, halogenidovými a jinými
výbojkami. Svítidla Voltana 1 a 2 jsou
náhradou za svítidla se zářivkovými
zdroji, zatímco Voltana 3,4 a 5 přinášejí
výraznou úsporu energie v případě
výměny svítidel s výbojkou 70–250 W.
Univerzální díly pro montáž
(redukce na vrchol stožáru s +5° náklonem – na přání)
• Hospodárné a výkonné
řešení osvětlení pro rychlý
návrat investic
• Optický systém
LensoFlex®2 s různými
fotometriemi použitelnými
v mnoha projektech
Počáteční Doporučená
světelný tok instalační
(svítidlo)
výška
• 5 velikostí
Voltana 1
2,400 lm
4–6 m
• Krytí IP 66
Voltana 2
4,900 lm
6–8 m
• ThermiX® odolá i vysokým
teplotám (Ta = 55°C)
Voltana 3
7,000 lm
8–12 m
Voltana 4
9,200 lm
8–12 m
Voltana 5
18,000 lm
8–12 m
• Teplotní čidlo zabudované
na PCBA (tištěný spoj)
• Uchycení na výložník =
horizontální (Ø42–60 mm)
• Přepěťová ochrana
4 kV (10 kV na přání)
• Volitelné řídící systémy:
stmívání 1–10 V, fotobuňka
nebo systém dálkového
řízení Owlet
Počet LED
Voltana1
Voltana2
Voltana3
Voltana4
Voltana5
L – délka
501 mm
518 mm
655 mm
555 mm
705 mm
W – šířka
181 mm
240 mm
240 mm
380 mm
480 mm
H – výška
87 mm
108.5 mm 111 mm
112 mm
109 mm
Weight – váha
3.45 kg
4.56 kg
7.51 kg
12.2 kg
5.58 kg
Příkon
Voltana 1
8
10–29 W
Voltana 2
16
20–56 W
Voltana 3
24
28–80 W
Voltana 4
32
37–110 W
Voltana 5
64
70–212 W
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
11
AMPERA
Design
Thomas Coulbeaut
LED ŘEŠENÍ PRO OPTIMÁLNÍ NÁVRATNOST
INVESTIC
HYBNOU SILOU VE VÝVOJI SVÍTIDEL AMPERA BYLO
NAVRŽENÍ CO NEJVÝKONNĚJŠÍ
A NEJÚSPORNĚJŠÍ ŘADY LED SVÍTIDEL.
Technologie LED přináší dokonalé osvětlovací systémy, které
zvyšují bezpečí a světelnou pohodu. I přes prokazatelný
přínos nových technologií v uvedených oblastech je třeba se
zabývat výší investičních a provozních nákladů.
Řada svítidel Ampera je svým provedením s mnoha
variantami předurčena k dosažení nízkých provozních
nákladů a z toho vyplývající rychlejší návratnosti
investovaných prostředků. Rychlá návratnost společně
s udržením vysoké kvality výrobků spojené s dlouhou
životností je přidanou hodnotou firmy Schréder v oblasti
aplikace LED osvětlení.
Svítidla Ampera se vyrábějí ve 3 velikostech, se světelným
tokem až 33 400 hot lumenů a velkým množstvím různých
křívek svítivosti.
Proto může snadno vyhovět všem požadavkům na osvětlení
komunikací a městských částí.
Řada Ampera je ideální pro výměnu svítidel osazených
rtuťovými, sodíkovými a metalhalogenidovými výbojkami či
jinými výbojkami.
Ampera Mini je určena pro výměnu světelných zdrojů
o příkonu 70 W, Ampera Midi a Maxi pak významně šetří
energii výměnou za svítidla osazenými světelnými zdroji
o příkonu 150 W a 250 W.
12
13
HLAVNÍ VÝHODY
4 až 12 m
Mini
Midi
Maxi
1 100 až
6 300
hot lumenů
4 400 až
16 700
hot lumenů
Počet LED
8, 16, 24
32, 48, 64
11 200 až
33 400
hot lumenů
80, 96,
112, 128
Příkon
10 – 55 W
36 – 139 W
AMPERA
Světelný tok
Teplota chromatičnosti světla
86 – 279 W
Studená, neutrální nebo teplá bílá
Krytí optické části
IP 66 (*)
Krytí elektrické části
IP 66 (*)
Odolnost proti nárazu (sklo)
IK 09 (**)
Napájecí napětí
Elektrická třída
120–277 V – 50–60 Hz
EU
I nebo II (*)
Mini
Midi
Maxi
L – délka
583 mm
674 mm
900 mm
• K dispozici 3 velikosti
W – šířka
340 mm
436 mm
438 mm
• Úroveň optického krytí
IP 66
H – výška
90 mm
132 mm
135 mm
• Hospodárné a výkonné
řešení osvětlení zajišťující
rychlou návratnost investic
• ThermiX: odolává
i vysokým teplotám (50 °C)
podle IEC-EN 60598 – (**) podle IEC-EN 62262 Ø 76 mm
• Přepěťová ochrana 10 kV
US
1
STOŽÁRY A VÝLOŽNÍKY ANDO
10 m
Sklo
AKZO šedá 900 pískovaná
Jakákoliv barva RAL
nebo AKZO na vyžádání
Barva
(*)
Ø 42–60 mm
• FutureProof koncept:
snadná výměna optické
i elektronické části
Slitina hliníku tlakově litého
Optický kryt
Ø 32–48 mm
L
• Uchycení pomocí dvou
oddělených dílů pro
jednoduchou instalaci
a nastavení (úhlu náklonu)
MATERIÁL
Tělo
Univerzální uchycení
(vertikální a horizontální)
H
Instalační výška
ROZMĚRY | UCHYCENÍ
W
AMPERA
PARAMETRY
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
HLAVNÍ VYUŽITÍ
6 m
4 m
14
ÚZKÉ CESTY
OBYTNÉ ZÓNY
DÁLNICE
STŘEDNĚ VELKÉ PLOCHY
MĚSTSKÉ SILNICE
ROZLEHLÉ PLOCHY
15
AXIA
Design Hyphen Design Ltd
VÝJIMEČNÉ LED SVÍTIDLO
CHARAKTERISTICKÉ SVÝM
VÝKONEM A NETRADIČNÍM
TVAREM
AXIA BYLO NAVRŽENO JAKO VÍCEÚČELOVÉ ZCELA
PŘIZPŮSOBITELNÉ SVÍTIDLO, KTERÉ MŮŽE BÝT
VYBAVENO ŠIROKOU ŠKÁLOU FOTOBUNĚK
A ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK, ČÍMŽ SE TOTO SVÍTIDLO
STALO ÚČINNÝM ŘEŠENÍM V ÚSPOŘE
NÁKLADŮ NA ENERGII.
Axia nabízí všechny výhody LED osvětlení
bez vysokých nákladů spojovaných s LED svítidly.
Krytí IP66 elektrické části a IP66 LED modulu zabezpečuje
optimální funkčnost po dlouhou dobu. ThermiX®
optimalizuje odvod tepla, což zabezpečuje stálost
světelného toku LED. Těleso svítidla má jedinečně
navržená chladící žebra, která chladí část elektrickou
i část s LED, což zajišťuje dlouhou životnost svítidla
a udržuje stálý světelný tok LED. Axia má jednoduchý
a praktický systém uchycení, který umožňuje instalaci na
stožár nebo na výložník. Díky svému pečlivě vyvíjenému
a osobitému designu, poskytuje Axia řešení, které
je energeticky výkonné, nízkonákladové a přátelské
k životnímu prostředí.
16
17
AXIA
HLAVNÍ VÝHODY
PARAMETRY
Instalační výška
Rozsah světelného toku
Počet LED
Příkon
Teplota chromatičnosti světla
5 až 6 m
1 200 až 12 500 hot lumenů
8, 16, 24, 32, 40, 48
10 – 116 W
Studená nebo neutrální bílá
Krytí optické části
IP 66 (*)
Krytí LED modulu
IP 66 (*)
Odolnost proti nárazu (polykarbonát)
IK 10 (**)
Aerodynamická odolnost (CxS)
0,0484 m2
Napájecí napětí
230 V – 50 Hz
Elektrická třída
I (*)
Váha
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• Minimální spotřeba energie
• Vhodné pro osvětlení
chodníků a cest
až do šířky 12 m
• Odolnost proti nárazu IK 10
• Jednoduché a flexibilní
uchycení
ÚZKÉ CESTY
• Možnost repase na místě
instalace
OBYTNÉ ZÓNY
MĚSTSKÉ SILNICE
• Navrženo tak, aby bylo
kompatibilní s kontrolním
systémem řady Owlet
• Jednoduchá údržba
• Nízké provozní náklady
8,2 kg
MATERIÁL
Tělo a kryt
tlakově litý hliník
šedá RAL 7040 nebo černá RAL 9005
Barva
(*)
podle IEC-EN 60598 | (**) podle IEC-EN 62262
na vyžádání jakákoliv barva RAL
nebo AKZO
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
VÝBAVA NA PŘÁNÍ
UCHYCENÍ
• náklon 0° při instalaci na sloup
(standardně je 5°)
Univerzální držák umožňuje instalaci svítidla
na stožár i výložník pomocí dvou šroubů M8.
• Fotobuňka
Výložník: Ø 32 mm – Ø 60 mm
Na stožár: Ø 60 mm nebo Ø 76 mm s náklonem 5°
(nebo 0° s podložkou)
6 m
5 m
L – délka
696 mm
H – výška
133 mm
W – šířka
311 mm
L
H
W
18
19
TECEO
Design Michel Tortel
OSVĚTLENÍ EFEKTIVNÍM A UDRŽITELNÝM ZPŮSOBEM
SVÍTIDLA TECEO BYLA NAVRŽENA TAK, ABYCHOM
DOSÁHLI MINIMÁLNÍCH PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
A SOUČASNĚ VÝBORNÝCH PARAMETRŮ OSVĚTLENÍ
KOMUNIKACÍ A JINÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ.
Svítidla TECEO se vyrábí ve dvou velikostech: TECEO 1
s maximálním počtem 48 LED je ideální pro osvětlení
komunikací v obytných čtvrtích, cyklostezek a parkovišť.
TECEO 2 s maximálním počtem 144 LED je perfektní pro
osvětlení širokých komunikací a dálnic.
Svítidlo je vybaveno druhou generací optického systému
LensoFlex®2, který nabízí vhodnou vyzařovací charakteristiku
pro každou aplikaci.
Řada svítidel TECEO nabízí flexibilní uspořádání LED
modulů, více možností volby napájecích proudů LED,
možnost regulace intenzity osvětlení - to vše pro nalezení
nejúspornější osvětlovací soustavy.
Při vývoji svítidel TECEO byl kladen největší důraz
na minimalizaci provozních nákladů pro jejich uživatele.
Svítidla lze vybavit řídícími a regulačními systémy pro
zásadní snížení spotřeby elektrické energie. Svítidlo TECEO
je velmi zajímavou alternativou ke svítidlům s tradičními
světelnými zdroji.
Optický systém svítidla TECEO je složen z modulů LED.
Díky tomu se svítidlo vyrábí v široké škále světelných toků
a příkonů. Dále jsou k dispozici různé typy proudových
zdrojů s možností stmívání. Tato flexibilita umožňuje zvolit
optimální světelný tok a příkon svítidla pro danou situaci.
20
21
TECEO
PARAMETRY
HLAVNÍ VÝHODY
Teceo 1
Instalační výška
Rozsah světelného toku
Počet LED
Příkon
Teplota chromatičnosti světla
Teceo 2
4 až 8 m
6 až 12 m
1 100 až 12 200
hot lumenů
7 800 až 28 700
hot lumenů
• LensoFlex®2: moderní
a účinný optický systém
8, 16, 24, 32, 40,
48
56, 64, 72, 80,
88, 96, 104, 112,
120, 128, 136, 144
• Možnost flexibilní
kombinace LED modulů
10 – 107 W
62 – 221 W
Studená, neutrální nebo teplá bílá
Krytí optické části
IP 66 (*)
Krytí elektrické části
IP 66
Odolnost proti nárazu (sklo)
IK 08 (**)
Napájecí napětí
I nebo II
• FutureProof: optickou
i elektronickou část lze
snadno vyměnit přímo
na místě
• LEDSafe a ThermiX®
(na přání): snižují náklady
na údržbu a prodlužují
dobu života
(*)
230 V – 50 Hz
Elektrická třída izolace
Hmotnost
• Minimalizace nákladů
za el. energii a údržbu
• Přepěťová ochrana 10 kV
(*)
Teceo 1
Teceo 2
9,6 kg
17,5 kg
MATERIÁL
Tělo + kryt
Tlakově litý hliník
Optický kryt
Barva
(*)
podel IEC-EN 60598 | (**) podle IEC-EN 62262
Rovné sklo
AKZO 150
na vyžádání jakákoliv barva RAL
nebo AKZO
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
HLAVNÍ VYUŽITÍ
STOŽÁRY A VÝLOŽNÍKY ELAYA
8 m
CYKLOSTEZKY
OBYTNÉ ZÓNY
ŠIROKÉ KOMUNIKACE, MĚSTSKÉ SILNICE
6 m
4 m
DÁLNICE
22
STŘEDNĚ VELKÉ PLOCHY
výložník
na stěnu
ROZLEHLÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ
23
L
P1515
ROZMĚRY
4m
ITO STOŽÁRY A VÝLOŽNÍKY
P1515
TECEO RACKETS
4m
TECEO RACKETS
Teceo 1
Teceo 2
L – délka
607mm
788mm
W – šířka
318mm
439mm
H1 – výška
141mm
138mm
H2 – výška
113mm
119mm
W
H2
L
H1
TECEO
H1
H2
P1515 6m
ITO MALÝ MODEL
8 m
P1515 8m
P1515 6m
6 m
P1515 6m
P1515
4 m
TECEO1
MONTÁŽ
P1515
HORIZONTÁLNÍ UCHYCENÍ
W
VERTIKÁLNÍ UCHYCENÍ
4m
TECEO RACKETS
4m
TECEO RACKETS
5° - 0°
15° - 10° -
- 0°
10 ° - 5°
P1515 6m
ITO VELKÝ MODEL
P1515 8m
TECEO1
12 m
P1515 8m
• Univerzální montážní díl umožňující vertikální nebo horizontální uchyceníP1515
svítidla
(Ø60–76 mm)
6m
a také volbu náklonu svítidla. Držáky pro stožáry a výložníky Elaya a Thylia na vyžádání.
9 m
P1515
4m
TECEO RACKETS
P1515
4m
P1515 8m
TECEO RACKETS
6 m
výložník
na stěnu
THYLIA STOŽÁRY A VÝLOŽNÍKY
8,10 m
P1515 6m
P1515 6m
P1515 8m
6,20 m
4,20 m
2,80 m
P1515 8m
24
P1515 8m
25
SKIDO
KOMPAKTNÍ LED SVÍTIDLO
PRO OSVĚTLENÍ CHODNÍKŮ
A KOMUNIKACÍ NÍZKÝCH TŘÍD
SVÍTIDLO SKIDO BYLO VYVINUTO JAKO NÁHRADA
ZA VENKOVNÍ SVÍTIDLA SE ZÁŘIVKOVÝMI
TRUBICEMI. NAVÍC NABÍZÍ PROTI ZÁŘIVKOVÝM
SVÍTIDLŮM MNOHO VÝHOD.
Díky příkonu pouze 15 W a výborným fotometrickým
vlastnostem je Skido ideálním svítidlem pro osvětlení
chodníků, komunikací nižších tříd, parkovišť, cyklostezek,
pěších zón a parků.
Díky své přijatelné ceně je návratnost investice
do nového osvětlení nižší než 3 roky.
Skido je vyrobeno z kvalitních materiálů,
a proto zaručujeme jeho dlouhou životnost.
26
27
SKIDO
PARAMETRY
HLAVNÍ VÝHODY
Instalační výška
3 až 5 m
Rozsah světelného toku
1 500 hot lumenů
Počet LED
6
Příkon
15 W
Teplota chromatičnosti světla
Studená bílá (5 700 K)
Krytí optické části
IP 65 (*)
Krytí elektrické části
IP 65 (*)
Odolnost proti nárazu (PC)
IK 07 (**)
Napájecí napětí
230 V – 50 Hz
Elektrická třída izolace
I (*)
Váha
1,3 kg
• Maximální úspory za el.
energii a provozní náklady
• Integrovaná velmi účinná
optika
• Velký rozsah provozní
teploty -20° až 50° C
• Snadná instalace, svítidlo
je dodáváno s kabelem
• Velký rozsah provozního
napětí: 198–264 V
• Odolné a recyklovatelné
materiály
• Přepěťová ochrana 4 kV
MATERIÁL
Tělo
Hliník
Optický kryt
Polycarbonát
Barva
(*)
• Kompaktní a všestranné
svítidlo (malé rozměry
a nízká hmotnost)
RAL 7037, práškovaná šedá
podle IEC-EN 60598 | (**) podle IEC-EN 62262
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
ROZMĚRY | UCHYCENÍ
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Montáž na výložník o průměru 32mm až 42mm.
Upevnění pomocí 4 M8 šroubů.
Ke svítidlům Skido lze objednat kusovou dodávku držáků a stožárů.
L – délka
395 mm
H – výška
54 mm
W – šířka
101 mm
Ø – uchycení
PARKY, OBYTNÉ ZÓNY
32 až 42 mm
L
H
CYKLOSTEZKY, PĚŠÍ ZÓNY
W
28
29
NANO LED
Design
Alain Baré
DOSTUPNÉ LED SVÍTIDLO
URČENÉ PRO VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ VE MĚSTECH
A OBCÍCH S VYNIKAJÍCÍMI
SVĚTELNĚ TECHNICKÝMI
PARAMETRY
SVÍTIDLO NANO LED JE DOBRÝM PŘÍKLADEM
ECO-DESIGNU. ZALOŽENO NA KONCEPTU
MINIATURIZACE, TOTO SVÍTIDLO KOMBINUJE
SNÍŽENÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU POTŘEBNÉHO
K VÝROBĚ S FOTOMETRICKÝM SYSTÉMEM
LENSOFLEX®2 VYVINUTÝM FIRMOU SCHRÉDER.
Jednoduchost a funkčnost, základní předpoklady pro
použití svítidla Nano LED ve všech aplikacích veřejného
osvětlení: osvětlení komunikací i společenských
prostranství s doporučovanou montážní výškou
od 4 m do 8 m.
Těleso svítidla je vyrobeno z tlakově lité slitiny hliníku,
která je upravená lakováním. Kryt je vyroben z PC.
Elektronické příslušenství je připevněno na výměnné
plechové desce, a proto jej lze snadno demontovat
a vyměnit. Silikonové těsnění zaručuje stupeň krytí IP54
celého svítidla.
30
31
NANO LED
PARAMETRY
HLAVNÍ VÝHODY
Instalační výška
4 až 8 m
Rozsah světelného toku
2 200 až 4 500 hot lumenů
Počet LED
16, 24
Příkon
19 – 58 W
Teplota chromatičnosti světla
Studená, neutrální nebo teplá bílá
Krytí optické části
IP 54 (*)
Krytí elektrické části
IP 54 (*)
Odolnost proti nárazu (sklo)
IK 08 (**)
Napájecí napětí
230 V – 50 Hz
Elektrická třída izolace
I (*)
• Fotometrická část je
vyrobena v souladu
s LensoFlex®2 konceptem,
kde jsou LED rozmístěny
na horizontální desce
a jejich vyzařovací charakteristika je upravována
čočkami pro různé aplikace
• Bílé světlo v neutrální
bílé barvě, na přání
lze zvolit v teple bílé
nebo studené bílé.
• Snížení nákladů na údržbu
MATERIÁL
Tělo
Tlakově litý hliník
Optický kryt
PC
Barva
(*)
• Velmi kompaktní svítidlo
z kvalitních recyklovatelných materiálů
AKZO 900, pískovaná
• FutureProof: snadná
výměna fotometrické části
a elektronické výbavy
za technologicky vyspělejší
• Autonomně stmívatelné
svítidlo
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
podle IEC-EN 60598 | (**) podle IEC-EN 62262
VÝBAVA NA PŘÁNÍ
• Montáž na výložník o průměru 60 mm
• Montáž na sloup o průměru 60 mm
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• Řídící systém (stmívání)
• Teplá nebo studená barva světla
ROZMĚRY | UCHYCENÍ
Montáž na výložník o průměru 48 mm.
Na přání lze svítidlo vybavit také držákem k uchycení na stožár
nebo výložník o průměru 60 mm.
L – délka
440 mm
W – šířka
215 mm
H – výška
169mm
L
L
W
MĚSTSKÉ SILNICE, OBYTNÉ ZÓNY, ÚZKÉ CESTY
W
STŘEDNĚ VELKÉ PLOCHY, ROZLEHLÉ PLOCHY
H
32
H
33
DEXO
Design
Thomas Coulbeaut
MODERNÍ ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO
SVÍTIDLO DEXO VYUŽÍVÁ NEJMODERNEJŠÍCH
TECHNOLOGIÍ LED K ZAJIŠTĚNÍ DOKONALÉHO
A ÚSPORNÉHO OSVĚTLENÍ ZÁVĚSNÝCH
OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV.
Dexo je kombinací čistého elegantního tvaru a výkonné
optiky LensoFlex®2 LED, čímž vytváří bezpečnou
a charakteristickou tvář města. Je vyrobeno z robustních
a recyklovatelných materiálů – hliníku a skla.
Dexo je dostupné ve 3 variantách:
– 32 LED
– 48 LED
– 64 LED
V porovnání s tradičními světelnými zdroji nabízí Dexo
výraznou úsporu energie.
Dexo má závěsný systém s možností podélného i příčného
uchycení, čímž vyhovuje všem rozmanitým potřebám
městského osvětlení.
Kombinace nastavení LED, napáječe a možnosti řídících
systémů činí svítidlo Dexo skvělým výrobkem pro zvýšení
bezpečnosti a snížení ekologické zátěže.
34
35
DEXO
PARAMETRY
HLAVNÍ VÝHODY
Instalační výška
Rozsah světelného toku
7 až 10 m
4 400 až 12 600 hot lumenů
Počet LED
32, 48, 64
Příkon
36 – 99 W
Teplota chromatičnosti světla
Neutrální nebo teplá bílá
Krytí optické části
IP 66 (*)
Odolnost proti nárazu (sklo)
IK 08 (**)
Napájecí napětí
230 V – 50 Hz
Elektrická třída
I nebo II (*)
Váha
11,5 kg
MATERIÁL
• Přirozené světlo diod
LED spolu se systémem
LensoFlex2 nabízejí
skvělé světelně technické
vlastnosti, světelnou
pohodu a bezpečnost
osvětlovaných míst
• Symetrická křivka svítivosti
• FutureProof koncept:
snadná výměna optické
i elektronické části
• Odolné a recyklovatelné
materiály
• Přepěťová ochrana 10 kV
Tělo
Hliník
Optický kryt
Rovné sklo
RAL 9006s (strukturované)
Jakákoliv barva RAL
nebo AKZO na vyžádání
Barva
(*)
• Maximální úspora nákladů
v oblasti energie a údržby
podle IEC-EN 60598 | (**) podle IEC-EN 62262
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
352 mm
L – délka
672 mm
H1 – výška
196 mm
H2 – výška
282 mm
H1
W – šířka
H2
ROZMĚRY
W
L
UCHYCENÍ
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• Standardní uchycení na laně o průměru do 12 mm.
• Možnost i uchycení s vnějším elektrickým připojením.
• Uchycení na laně: r otace 90°
náklon 15°
15°
ULICE
36
37
ISLA LED
Design Michel Tortel
ELEGANTNÍ A EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ S VYUŽITÍM
NEJMODERNĚJŠÍ
TECHNOLOGIE LED
SVÍTIDLO ISLA NABÍZÍ EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ
OSVĚTLENÍ ZALOŽENÉ NA LED TECHNOLOGII.
Je nabízené ve třech různých výkonových verzích,
které jsou charakterizovány nízkou spotřebou energie
a vysoce kvalitním fotometrickým vybavením:
16 LED (19 – 26W), 24 LED (28 – 39W) nebo
32 LED (36 – 51W).
Navržena předním evropským návrhářem Michelem
Tortelem, prezentuje svítidlo ISLA elegantní design
perfektně zapadající do většiny urbanistických řešení.
Svítidlo ISLA je vyrobeno z hliníku a skla.
38
39
ISLA LED
PARAMETRY
HLAVNÍ VÝHODY
Instalační výška
3,5 až 6 m
Rozsah světelného toku
2 200 až 6 300 hot lumenů
Počet LED
16, 24, 32
Příkon
19 – 51 W
Teplota chromatičnosti světla
Neutrální nebo teplá bílá
Krytí optické části
IP 66 (*)
Krytí elektrické části
IP 66
(*)
Odolnost proti nárazu (sklo)
IK 08 (**)
Aerodynamický odpor (CxS)
0,057 m²
Napájecí napětí
230 V – 50 Hz
Elektrická třída izolace
I nebo II (*)
Hmotnost
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• Výborné vyzařovací
charakteristiky
• Minimální spotřeba energie
• Optický systém
LensoFlex®2 s různými
fotometriemi použitelnými
v mnoha projektech
• Elegantní design pro nízké
závěsné výšky
REZIDENČNÍ ČTVRTI
NÁMĚSTÍ
PARKY, CESTIČKY
• Nulové světelné znečištění
(ULOR 0 %)
• FutureProof koncept:
snadná výměna optické
i elektronické části
9,5 kg
MATERIÁL
Tělo a kryt
Tlakově litý hliník
Optický kryt
Sklo
AKZO 900, šedá, pískovaná
Jakákoliv barva RAL na vyžádání
Barva
(*)
podle IEC-EN 60598 | (**) podle IEC-EN 62262
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
Ø1
MONTÁŽ
H1 – výška
636 mm
ø1
647 mm
H1
ROZMĚRY
Svítidlo ISLA nabízí možnost
montáže nasazením na sloup
s průměrem 60 mm nebo 76 mm
se zajištěním dvěma šrouby M8
nebo šesti šrouby M6.
STOŽÁRY
6 m
3,5 m
40
41
CALLA LED
NEPŘÍMÉ LED OSVĚTLENÍ
PRO NAVOZENÍ PŘÍJEMNÉ
ATMOSFÉRY
DEKORATIVNÍ LED SVÍTIDLO URČENÉ PRO
OSVĚTLENÍ NÁMĚSTÍ, PARKŮ, CESTIČEK
A KOMUNIKACÍ NIŽŠÍCH TŘÍD VE MĚSTECH
A OBCÍCH.
Svítidlo CALLA využívá systému nepřímého osvětlení,
kdy je světlo z LED směrováno na sekundární reflektor,
který odráží světlo do potřebných směrů. Tím je možnost
oslnění svítidlem snížena na minimum. Lze vybavit 15
nebo 28 LED. Díky dokonalému chlazení je zaručena dlouhá
životnost svítidla.
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakově
litého hliníku. Optický kryt je z PMMA.
Svítidlo je určeno pro montáž na sloup o průměru 60 mm.
Pro ladný přechod mezi sloupem a svítidlem doporučujeme
použít stožár speciálně upravený přímo pro svítidlo
CALLA LED.
Svítidlo CALLA LED je založeno na principu nepřímého
svícení. Odrazná plocha nepřímého svícení (sekundární
reflektor) se skládá z 208 odrazných částí (reflektorů),
na které se svítí světelnými diodami. Sekundární reflektor
odráží světlo s vysokou účinností do potřebných směrů.
Díky použitým materiálům, elektronickým součástkám
a LED je provoz svítidla téměř bezúdržbový. Svítidlo se
otevírá pomocí uzávěru bez použití nářadí.
42
43
CALLA LED
PARAMETRY
HLAVNÍ VÝHODY
Instalační výška
3,5 až 5 m
Rozsah světelného toku
2 200 až 5 600 hot lumenů
Počet LED
15, 28
Příkon
18 – 46 W
Teplota chromatičnosti světla
Neutrální bílá
Krytí optické části
IP 66 (*)
Krytí elektrické části
IP 66 (*)
Odolnost proti nárazu (PMMA)
IK 07 (**)
Napájecí napětí
230 V – 50 Hz
Elektrická třída izolace
II
Hmotnost
MATERIÁL
Tlakově litý hliník
Optický kryt
PMMA
Barva
(*)
podle IEC-EN 60598 |
• Nepřímé osvětlení pro
vytvoření příjemné
atmosféry
• Krytí IP 66
•ThermiX® odolává
i vysokým teplotám
• FutureProof koncept:
snadná výměna optické
i elektronické části
CESTIČKY, ÚZKÉ ULIČKY
PARKY, NÁMĚSTÍ
• Jednoduchá údržba
bez použítí nářadí
• Přepěťová ochrana 10 kV
(*)
11 kg
Tělo a kryt
HLAVNÍ VYUŽITÍ
ROZMĚRY
Ø
595 mm
H – výška
885 mm
RAL 9006, bílý hliník
(**)
podle IEC-EN 62262
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
H
VÝBAVA NA PŘÁNÍ
• Elektrická třída I.
• Teplota chromatičnosti světla: teplá bílá (zlatý reflektor)
• Jakákoliv barva RAL nebo AKZO
CALLA STOŽÁRY
5 m
MONTÁŽ
Svítidlo je určeno pro montáž
na sloup o průměru 60 mm.
Pro ladný přechod mezi sloupem
a svítidlem doporučujeme použít
stožár speciálně upravený přímo
pro svítidlo CALLA LED.
90
3,5 m
Ø
44
Ø60
Ø76
45
HAPILED
Design
Michel Tortel
ATMOSFÉRA V KOMBINACI
S ENERGETICKOU ÚSPOROU
DEKORATIVNÍ LED SVÍTIDLO URČENÉ PRO
OSVĚTLENÍ NÁMĚSTÍ, PARKŮ, CESTIČEK
A KOMUNIKACÍ NIŽŠÍCH TŘÍD VE MĚSTECH
A OBCÍCH. DÍKY SPECIÁLNÍ OPTICE JE
OMEZENO VYZAŘOVÁNÍ SVĚTLA DO HORNÍHO
POLOPROSTORU NA MÉNĚ NEŽ 5 % SVĚTELNÉHO
TOKU SVÍTIDLA.
Svítidlo lze vybavit 16, 24 nebo 32 LED. Díky dokonalému
chlazení je zaručena jeho dlouhá životnost. Svítidlo má
robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakově litého hliníku.
Optický kryt svítidla je z PMMA.
Svítidlo je určeno pro montáž na sloup o průměru 60 mm.
Barva: AKZO 900, šedá, pískovaná.
Svítidlo je osazeno nejmodernějšími LED Lumileds
Rebel ES. Pomocí speciálních čoček LensoFlex®2 je
světelný tok směrován do potřebných směrů.
Svítidlo lze také vybavit moduly FORTIMO (OPTIC-F).
46
47
HAPILED
PARAMETRY
HLAVNÍ VÝHODY
Instalační výška
3,5 až 5 m
Rozsah světelného toku
• Elegantné a příjemné
řešení osvětlení pro
vytvoření klidné atmosféry
2 200 až 8 000 hot lumenů
Počet LED
16, 24, 32
Příkon
19 – 71 W
Teplota chromatičnosti světla
• Nízké světelné znečištění
(ULOR 3%)
• Několik vyzařovacích
charakteristik
Neutrální nebo teplá bílá
Krytí optické části
IP 66 (*)
Krytí elektrické části
IP 66
Odolnost proti nárazu
PC: IK 10 (**)
• FutureProof koncept:
snadná výměna optické
i elektronické části
(*)
PMMA: IK 06 (**)
Aerodynamický odpor (CxS)
0.08 m
230 V – 50 Hz
Elektrická třída izolace
REZIDENČNÍ ČTVRTI, OBYTNÉ ZÓNY
NÁMĚSTÍ, PARKY
• Svítidlo se dodává
s kabelem s cílem usnadnit
jeho instalaci
2
Napájecí napětí
HLAVNÍ VYUŽITÍ
I. nebo II. (na přání) (*)
Hmotnost
7 kg
MATERIÁL
Tělo a kryt
Tlakově litý hliník
Optický kryt
PMMA (PC na přání)
AKZO 900, pískovaná
Jakákoliv barva RAL na vyžádání
Colour
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
podle IEC-EN 60598 | (**) podle IEC-EN 62262
410 mm
H1 – výška
556 mm
H2 – výška
377 mm
H3 – výška
113 mm
ø1
60 mm
Nástěnný držák
Ø1
L – délka
645 mm
ø1
270 mm
Ø1
W – šířka
W
H2
H1
ROZMĚRY
H3
(*)
L
5 m
3 m
48
49
FRIZA
Design
Achilles Design
MODERNÍ KLASICKÝ DESIGN
PRO ÚČELNÉ A DOKONALÉ
OSVĚTLOVÁNÍ OBYTNÝCH ZÓN
PŘIZPŮSOBENO MĚSTSKÝM LOKALITÁM JAKO JSOU
OBYTNÉ ZÓNY, PARKY, NÁMĚSTÍ, CYKLOSTEZKY
A MĚSTSKÁ HISTORICKÁ CENTRA JE SVÍTIDLO FRIZA
SPOJENÍM NADČASOVÉHO DESIGNU S ÚSPORNOU
LED TECHNOLOGIÍ.
Optický systém LensoFlex®2 LED má světelně technické
vlastnosti zabezpečující skvělou světelnou pohodu
a bezpečí ve veřejných prostorách.
Friza je dokonalé svítidlo, jež dokáže v porovnání
s tradičními světelnými zdroji dosáhnout až 75 %
energetických úspor.
Použité materiály jsou prvotřídní kvality. Těleso svítidla
je vyrobeno z tlakově litého hliníku, kryt svítidla pak
z polykarbonátu.
Design svítidla Friza garantuje krytí optické části IP66, čímž
je zachována jeho dlouhodobá životnost.
50
51
FRIZA
PARAMETRY
HLAVNÍ VÝHODY
Instalační výška
3,5 až 5 m
Rozsah světelného toku
1 100 až 7 200 hot lumenů
Počet LED
8, 16, 32, 48
Příkon
10 – 54 W
Teplota chromatičnosti světla
Neutrální nebo teplá bílá
Krytí optické části
IP 66 (*)
Odolnost proti nárazu (polykarbonát)
IK 08 (**)
Napájecí napětí
230 V – 50 Hz
Elektrická třída
I nebo II (*)
• Krytí optické části IP 66
• Údržba bez použítí nářadí
(jako možnost)
• Možnost dodání svítidla
včetně kabelu
• FutureProof koncept:
snadná výměna optické
i elektronické části
• Přepěťová ochrana 10 kV
MATERIÁL
Vrchní kryt
Polykarbonát
Těleso svítidla
Slitina hliníku tlakově litého
Řídíci deska
Slitina hliníku tlakově litého
Optický kryt
Polykarbonát
AKZO šedá 900 pískovaná
Jakákoliv barva RAL
nebo AKZO na vyžádání
Barva
(*)
• Úsporné řešení osvětlení
pro vytvoření příjemné
atmosféry
podle IEC-EN 60598 | (**) podle IEC-EN 62262
564 mm
H1 – výška
462 mm
H2 – výška
100 mm
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
W
ROZMĚRY | UCHYCENÍ
W – šířka
• Kompatibilní s kontrolním
systémem řady Owlet
H1
Svítidlo Friza se nasazuje na dřík
o průměru 60mm (2 šrouby typu M8).
OBYTNÉ ZÓNY, RESIDENČNÍ ČTVRTI
H2
Ø60
Ø76
5 m
3.5 m
NÁMĚSTÍ
MĚSTSKÉ SILNICE
52
53
PILZEO
Design Achilles Design
ELEGANTNÍ A ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ
S LED TECHNOLOGIÍ
SVÍTIDLO PILZEO URČENÉ PRO MONTÁŽ NA DŘÍK
PROMĚNILO LAMPU TVARU „HOUBA“ V MODERNÍ
SVÍTIDLO. PILZEO SVÝMI SVĚTELNĚ TECHNICKÝMI
VLASTNOSTMI ZARUČUJE SVĚTELNOU POHODU
A BEZPEČNOST NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH ZEJMÉNA
DÍKY OVĚŘENÉMU LED SYSTÉMU LENSOFLEX®2 LED.
Svítidlo Pilzeo je vhodné pro osvětlování rozličných
městských lokalit jako jsou bytové komplexy, parky,
náměstí, cyklostezky a historická městská centra.
V porovnaní s tradičními svítidly může Pilzeo jako kvalitní
a dokonalé svítidlo ušetřit až 75 % energie.
Použity jsou materiály nejvyšší kvality. Základní část je
vyrobena z tlakově litého hliníku, optický kryt a vrchní kryt
jsou vyrobeny z polykarbonátu. Konstrukce Pilzea zaručuje
dlouhodobé krytí IP 66.
54
55
PILZEO
PARAMETRY
HLAVNÍ VÝHODY
Závěsná výška
3,5 až 5 m
Světelný tok
1 900 až 6 000 hot lumenů
Počet LED
8, 16, 24
Příkon
19 – 55 W
Teplota chromatičnosti světla
Neutrální nebo teplá bílá
• Úsporné řešení osvětlení
pro vytvoření příjemné
atmosféry
• Elegantní design pro nízké
závěsné výšky
• Krytí optické části IP 66
Krytí optické části
IP 66 (*)
• Údržba bez použítí nářadí
Krytí elektrické části
IP 66 (*)
• Přepěťová ochrana 10 kV
Odolnost proti nárazu (polykarbonát)
IK 08 (**)
Napájecí napětí
230 V – 50 Hz
Elektrická třída
I nebo II (*)
• Kompatibilní s kontrolním
systémem řady Owlet
MATERIÁL
Vrchní kryt
Polykarbonát
Těleso
Tlakově litá slitina hliníku
Předřadníková část
Hliník litý pod vysokým tlakem
Optický kryt
Polykarbonát
Barva
(*)
AKZO 900 šedá pískovaná
podle IEC-EN 60598 | (**) podle IEC-EN 62262
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
W
ROZMĚRY
W – šířka
524 mm
H – výška
530 mm
H
RESIDENČNÍ ČTVRTI
STOŽÁRY A VÝLOŽNÍKY
5 m
3.5 m
Uchycení na stožár o Ø 76mm
(šrouby 3 x 2 M6)
NÁMĚSTÍ
ÚZKÉ SILNICE
56
57
STYLAGE
Design Michel Tortel
LUCERNA V MODERNÍM STYLU
S LED TECHNOLOGIÍ
SVÝM TYPICKÝM ČTYŘBOKÝM VZHLEDEM
PŘENESLO SVÍTIDLO STYLAGE KLASICKÝ TVAR
LUCERNY DO 21. STOLETÍ
Díky modernímu provedení klasického designu se může
Stylage vyjímat jak v historickém centru města tak
i na prostranstvích s prvky moderní architektury.
Stylage je ideální svítidlo pro vytvoření estetického souladu
ve městech, která spojuji tradiční a moderní architekturu
a která touží po zvýraznění svého historického dědictví,
přičemž zároveň zdůrazňují směřování do budoucnosti.
Stylage vybavené výkonným LensoFlex®2 LED systémem
nabízí vysokou účinnost, přičemž v porovnaní se svítidly
osazenými tradičními světelnými zdroji umožňuje ušetřit
energii až 75 %.
To zkracuje dobu návratnosti a přispívá ve svém důsledku
k zodpovědnému využívání přírodních zdrojů.
58
59
STYLAGE
PARAMETRY
HLAVNÍ VÝHODY
Instalační výška
3,5 až 5 m
Rozsah světelného toku
2 200 až 9 500 hot lumenů
Počet LED
16, 24, 32, 48
Příkon
19 – 75 W
Teplota chromatičnosti světla
Neutrální nebo teplá bílá
Krytí optické části
IP 66
Krytí elektrické části
IP 66 (*)
(*)
Odolnost proti nárazu
IK 08
Aerodynamická odolnost (CxS)
0,125 m²
(**)
Napájecí napětí
230 V – 50 Hz
Elektrická třída
I nebo II (*)
Váha (celková)
7 kg
• Elegantní a příjemné
osvětlení pro vytvoření
příjemné atmosféry
• Úspory energie až do
výše 75 % v porovnání
s tradičními zdroji osvětlení
• Nulové světelné znečištění:
ULOR= 0 %
(ve verzi s rovným krytem)
• Kompatibilní s kontrolním
systémem řady Owlet
• Přepěťová ochrana 10 kV
MATERIÁL
Těleso
Hliník
Optický kryt rovný
Sklo
Optický kryt vypouklý
Polykarbonát
AKZO šedá 900 pískovaná
Jakákoliv barva RAL nebo AKZO
na vyžádání
Barva
(*)
podle IEC-EN 60598 | (**) podle IEC-EN 62262
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
Jsou možná dvě uchycení svítidla
Stylage: na dřík sloupu
(60mm nebo 3/4” G)
nebo závěsné 3/4” G.
ROZMĚRY
H – výška
704 mm
L – délka
373 mm
W – šířka
373 mm
UCHYCENÍ
NA DŘÍK
L
H
ZÁVĚS
W
60
61
STYLAGE
HLAVNÍ VYUŽITÍ
ULICE
NÁMĚSTÍ
SILNICE
UCHYCENÍ
v ý ložník na stěnu
5 m
3,5 m
62
63
PERCEPTO
OSVĚTLOVÁNÍ EFEKTIVNÍM
A ÚSPORNÝM ZPŮSOBEM
DOKONALÁ FOTOMETRIE, MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY A APLIKACE V PROJEKTECH POŽADUJÍCÍCH
SVÍTIDLA VYZAŘUJÍCÍ POUZE DO DOLNÍHO
POLOPROSTORU BYLY HLAVNÍMI ÚKOLY PŘI VÝVOJI
SVÍTIDLA PERCEPTO.
Zabudovaný detektor pohybu spolu s nastaveným
stmívacím režimem garantuje předepsanou hladinu
osvětlení, čímž významně snižuje spotřebu energie,
a přitom zajišťuje světelnou pohodu a bezpečnost.
Percepto může dosáhnout i 80 % úsporu energie
v porovnání se svítidly osazenými tradičními zdroji. Doba
návratnosti je menší než 5 let. Z tohoto důvodu je jistě
finančně zajímavější instalovat nová svítidla Percepto nežli
vyměňovat zdroje ve stávajících svítidech. K dispozici jsou
dvě varianty svítidla: jako podhledové nebo přisazené.
Percepto je vybaveno optikou tvořenou LED a reflektory
se symetrickým nebo asymetrickým vyzařováním. Tvar
svítidla zaručuje výborné tepelné vlastnosti, což zajišťuje
dlouhou životnost; elektronický předřadník je oddělen
od optické části. Z toho důvodu je manipulace a instalace
svítidla mnohem snazší. Percepto je svítidlem vhodným
do instalačních výšek od 3 do 8 m.
64
65
PERCEPTO
PARAMETRY
HLAVNÍ VÝHODY
Závěsná výška
3 až 8 m
Krytí optické části
IP 66 (*)
Kr y tí elektrické části
IP 66 (*)
bez detektoru pohybu: IK 08 (**)
Odolnost proti nárazu
s detektorem pohybu: IK 07 (**)
Napájecí napětí
120–277 V
Elektrická třída
I nebo II (*)
MATERIÁL
Těleso svítidla
Galvanizovaná ocel
Chladič
Hliník
Optický kryt
Kalené sklo
Bílá RAL 9003
Jakákoliv barva RAL na vyžádání
Barva
(*)
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• Flexibilní LED řešení
pro osvětlování
• Maximální úspora nákladů
v oblasti energie a údržby
• Snadná instalace: montáž
svítidla zvládne jedna osoba
• Symetrická a asymetrická
křivka svítivosti
ČERPACÍ STANICE
NÁSTUPIŠTĚ
VSTUPY NÁKUPNÍCH CENTER
HALY NÁDRAŽÍ, LETIŠTNÍ HALY
• Zabudované stmívání
se systémem detektoru
pohybu
• Flexibilita: snadné
nastavení stmívacího
režimu pomocí dálkového
ovládání
• Je možná včlenit do sítě
dálkového ovládání
podle IEC-EN 60598 | (**) podle IEC-EN 62262
VÝBAVA NA PŘÁNÍ
• Nezávislé stmívání s detektorem pohybu
• Teplota chromatičnosti světla LED bílé, neutrální nebo teplé
• Přepěťová ochrana 10 kV
437
ROZMĚRY
400
437 mm
L2 – délka
400 mm
H1 – výška
400 mm
H2 – výška
max 49 mm
H3 – výška
105 mm
400
105,2
max 49
L1 – délka
SVĚTELNÝ TOK A SPOTŘEBA ENERGIE
Počet LED
Proud: 500 mA
Proud: 700 mA
PERCEPTO
Percepto
Pokles světelného toku
v čase při tq=25 °C
Studená bílá (5 500 K)
22 LED
44 LED
Světelný tok (lm)*
4 200
8 500
36
71
5 600
11 200
50
100
Spotřeba energie (W)
Světelný tok (lm)*
Spotřeba energie (W)
Po 100 000 h
90 %
80 %
Udávaný světelný tok je světelným tokem LED zdrojů při tj= 25 °C podle dat výrobce LED. Skutečný světelný tok svítidla je závislý na okolních podmínkách
(okolní teplota a znečištění) a optické účinnosti svítidla. Světelný tok svítidla je závislý na typu použitých LED zdrojů, které podléhají neustálemu
a rychlému vývoji v LED technologiích.
(*) PERCEPTO
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
66
67
OMNIstar
LED ŘEŠENÍ PRO PŘÍKONOVĚ NÁROČNÉ SOUSTAVY
OMNISTAR SE STÁVÁ VE SVÍTIDLECH NOVÝM
STANDARDEM, NEBOŤ JE SKUTEČNOU
A DOKONALOU ALTERNATIVOU VÝBOJKOVÝCH
SVÍTIDEL V ROZSÁHLÝCH A PŘÍKONOVĚ NÁROČNÝCH
OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAVÁCH JAKO JSOU DÁLNICE,
KŘIŽOVATKY, VELKÉ OBSLUŽNÉ PLOCHY, TUNELY
A SPORTOVIŠTĚ.
Svítidlo Omnistar bylo navrženo tak, aby splnilo všechny
možné nároky osvětlovaných ploch, u nichž je zapotřebí
velkých světelných toků (33 až 132 tisíc hot lumenů),
a přitom dosáhlo maximálních úspor energie a nákladů
na údržbu i krátký čas návratnosti.
Toto modulové svítidlo může být instalováno na vysoké
stožáry pomocí držáku pro jedno, dvě nebo tři svítidla
podle toho, jakou fotometrii a světelný tok osvětlovaná
plocha vyžaduje k splnění svých zadávacích podmínek.
Možnost nastavení jakéhokoliv náklonu svítidla činí
svítidlo Omnistar skvělým světlometem zajišťujícím
dokonalou světelnou pohodu a bezpečí. Nabízí skutečně
plnohodnotnou náhradu za svítidla vybavená tradičními
vysokopříkonovými zdroji, a to díky všem výhodám LED
technologie: nízká spotřeba energie, lepší zraková pohoda
daná bílým světlem, minimální údržba a delší doba života.
Omnistar je kompatibilní s řadou řídícího systému Owlet,
což umožňuje přizpůsobení hladiny osvětlení podle skutečných požadavků, a tím dosažení dalších úspor energie.
68
69
Mono
33 000 až
44 000
hot lumenů
Duo
66 000 až
88 000
hot lumenů
Počet LED
128, 144
Příkon
Teplota chromatičnosti světla
Trio
99 000 až
132 000
hot lumenů
285 – 470 W
Neutrální, studená nebo teplá bílá
• Hospodárné a výkonné
osvětlovací těleso
zajišťující maximální
úsporu energie a nákladů
na údržbu
Mono
• Modulové uspořádání
ve vysokopříkonových
soustavách
IP 66 (*)
• Možnost náklonu
Krytí elektrické části
IP 65
• Přepěťová ochrana 10 kV
Odolnost proti nárazu (sklo)
IK 08 (**)
80 mm
držák
200
82
• Krytí optické části IP 66
po celou dobu provozu
svítidla
(2x
14 kg
MATERIÁL
Slitina hliníku tlakově litého
Optický kryt
Sklo
)
EU
I nebo II (*)
Váha (bez předřadníku)
Tělo
W – výška
,50
US
1
530 mm
14
Elektrická třída
120–277 V – 50–60 Hz
H – šířka
)
4x
9(
50
21,
Napájecí napětí
532 mm
• Rozsáhlá škála optik
Krytí optické části
(*)
L – délka
W
L
35
Světelný tok
8 až 30 m
ROZMĚRY | UCHYCENÍ
25
Instalační výška
HLAVNÍ VÝHODY
H
OMNIstar
PARAMETRY
6
+1
532 - 0
VÝBAVA NA PŘÁNÍ
• Ochranná mřížka
• Strukturované sklo
mono + napáječ
duo
trio
AKZO šedá 900 pískovaná
Barva
(*)
podle IEC-EN 60598 | (**) podle IEC-EN 62262
Jakákoliv barva RAL
nebo AKZO na vyžádání
Více informací na www.artechnic-schreder.cz
HLAVNÍ VYUŽITÍ
mono – na výložník
70
DÁLNICE
ROZLEHLÉ AREÁLY
PARKOVIŠTĚ
VELKÉ KRUHOVÉ OBJEZDY
DÁLNIČNÍ UZLY, TUNELY
PROSTORNÉ PLOCHY
duo – na výložník
71
Vaše poptávky zasílejte na email [email protected]
nebo [email protected]
Pøíslušné ceny svítidel vèetnì termínu dodání Vám budou zaslány v
cenové nabídce.
Platební podmínky: splatnost 14 dní, pokud není uvedeno v CN jinak. V
pøípadì platby pøedem poskytujeme slevu 2% z fakturované èástky
(fakturovaná èástka = netto cena na faktuøe po zapoètení všech
obchodních slev).
Doprava: v pøípadì objednávky nad 100 000,- Kè (hodnota objednaného
zboží po zapoètení všech obchodních slev, kromì slevy za platbu
pøedem) je doprava zdarma. V ostatních pøípadech možný osobní odbìr
ve skladu Benešov nebo sbìrná služba Toptrans na náklady odbìratele.
SÍDLO FIRMY
Artechnic – Schréder a.s.
Vinohradská 74, 130 00 Praha 3
Tel: +420 222 522 930, Fax: +420 222 521 722
IČ: 630 794 53, DIČ: CZ 630 794 53
Email: [email protected]
Web: www.artechnic-schreder.cz
www.artisticczech.cz
www.schreder.com
VÝROBA A SKLAD SVÍTIDEL
Artechnic – Schréder a.s.
Křižíkova 2093, 256 01 Benešov
Tel.: +420 317 722 765, Fax: +420 317 722 748
PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI
Tomáš Bartoš
Tel: +420 604 284 315
Email: [email protected]
Jiří Stodůlka
Tel: +420 603 509 666
Email: [email protected]
SVĚTELNÍ TECHNICI
Ing. Roman Sedláček
Tel: +420 222 522 930
Email: [email protected]
Ing. Petr Paseka
Tel: +420 222 522 930
Email: [email protected]
CENOVÉ NABÍDKY
David Lažan
Tel: +420 603 188 558
Email: [email protected]
Download

Katalog LED - Artechnic