REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
KONTROLNI CENTAR
NACIONALNE MREŽE GNSS STANICA REPUBLIKE SRBIJE
Razvoj mreže GNSS CORS stanica Republike Srbije – AGROS
Lokalni Analitički Centar EPN mreže kontrolnog centra - AGROS
Zoran Krejović, Vladimir Milenković, Saša Lazić
Opatija, oktobar 2013
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
• 2001
početak formiranja neophodne dokumentacije
• 2002 ostvarena saradnja sa Evropskom akademijom nauka za urbana
okruženja
• 2003 Vojvodina 9 stanica
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
• 2001
početak formiranja neophodne dokumentacije
• 2002 ostvarena saradnja sa Evropskom akademijom nauka za urbana
okruženja
• 2003 Vojvodina 9 stanica
• 2004 Centralna Srbija 10 stanica
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
• 2001
početak formiranja neophodne dokumentacije
• 2002 ostvarena saradnja sa Evropskom akademijom nauka za urbana
okruženja
• 2003 Vojvodina 9 stanica
• 2004 Centralna Srbija 10 stanica
• 2005 Kredit svetske banke 12 stanica
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
•Dva nezavisna sistema
• Modernizacija nacionalne infrastrukture za kvalitetno satelitsko
pozicioniranje
• Poboljšanje kvaliteta servisa
• Jedinstven sistem: Stabilnost u radu, Manja ranjivost sistema
(ispadanje stanica, problemi sa komunikacijama ...)
• Kontrola: Bolji uvid u korišćenje GNSS, Kontrola tržišta
• Razvoj sistema: GLONASS, GALILEO, COMPAS, novi
korisnički servisi
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Permanentni servis za podršku primene
satelitskog pozicioniranja na teritoriji
Republike Srbije
Održava referentni sistem Republike Srbije
u realnom vremenu
Subotica
Kikinda
Sombor
Srbobran
Žitište
Šid
Plandište
Inđija
Šabac
Beograd
Grocka
Požarevac
V. Gradište
Kladovo
Loznica
Valjevo
Sistem uspostavljen 01,12,2005
Lazarevac
Smed. Palanka
Majdanpek
Ljig
Negotin
Batočina
Bor
Bajina Bašta
Eksploatacija 16,12,2005
Čajetina
Jagodina
Čačak
Kraljevo
Kruševac
Ivanjica
Trenutno 45 stanica
Knkaževac
Prijepolje
Niš
N.Pazar
Digitalne L3VPN linije
Pirot
Kuršumlija
Leskovac
Dimitrovgrad
KiM
Vranje
Jedinstven tarifni sistem
Presevo
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Pirot
Bosilegrad
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Režim rada
VRS
VRS_2.3
Servis zasnovan na RTCM 2.3
VRS_3.0
Servis zasnovan na RTCM 3.0
VRS_DGPS_2.3
RTK_SB_2.3
DGPS_SB_2.3
Servis zasnovan na RTCM 2.3.
Sva snimanja primenomovog servisa se obavljaju korišćenjem najbliže
AGROS stanice
RTCM3Net (MAC)
Sistem kreće od pretpostavke da prijemnik može nezavisno da primenjuje
mrežne korekcije, ako postoje ispravne RTK poruke. Ove poruke se dobijaju
od kontrolnog centra, zajedno sa relavantnim podacima sa 6 najbližih
permanentnih stanica
CORS
Naknadna obrada
DGPS Servis zasnovan na RTCM 2.3
Servis zasnovan na RTCM 2.3.
Sva snimanja primenomovog servisa se obavljaju korišćenjem najbliže
AGROS stanice
RTK
Mrežni servis
Karakteristike
Naziv servisa
Postprocessing – korišćenje jedne AGROS stanice
VRS
Naknadna obrada korišćenjem AGROS stanica, koja se kreira na izabranoj
lokaciji od strane korisnika sa unapred odabranim datumom i vremenom
početka i kraja.
Automatski
E-mail korisnik šalje RINE X fajlove kontrolnom centru, podaci se obradjuju sa
najmanje 5 AGROS CORS stanica u Bernese programskom paketu. Nakon
završetka obrade podataka, podaci sa iz veštajem se šalju korisniku putem
email-a.
iGate
Omogućava automatsko korišćenje servisa naknadne obrade. Korisnik
nemora da pamti korisničko ime, lozinku, nemora da unosi korodinate,
početno, krajnje vreme, period registracije . . . . .
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Динамика пријављивања година/месец - КЦ АГРОС
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
јануар
фебруар
март
април
мај
јун
јул
ав густ
септембар
октобар
нов ембар
децембар
2013
5
8
4
5
3
3
2
3
1
1
2012
1
2
1
0
3
0
2
1
2
3
3
1
2011
3
1
3
1
0
1
1
1
2010
1
4
3
1
3
0
7
0
1
3
6
0
0
4
2
1
2009
2
2
0
1
1
1
1
3
2
0
1
2008
2
4
0
4
2
3
2007
3
1
4
4
7
3
5
1
3
1
2
1
5
6
3
8
5
6
2006
2
2
6
4
4
5
2
2
6
1
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
БРОЈ ПРИСТУПА ПО МЕСЕЦИМА КЦ АГРОС
септембар
април 13
новембар 12
јун 12
јануар 12
август 11
март 11
октобар 10
мај 10
децембар 09
јул 09
фебруар 09
септембар
април 08
0
500
1000
1500
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
2000
2500
6-Apr-08
http://agros.rgz.gov.rs/
2-Aug-13
13-May-13
21-Feb-13
2-Dec-12
12-Sep-12
23-Jun-12
3-Apr-12
13-Jan-12
24-Oct-11
4-Aug-11
15-May-11
23-Feb-11
4-Dec-10
14-Sep-10
25-Jun-10
5-Apr-10
14-Jan-10
25-Oct-09
5-Aug-09
16-May-09
24-Feb-09
5-Dec-08
15-Sep-08
26-Jun-08
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Број корисника по данима КЦ АГРОС
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Opatija, oktobar 2013
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Iskorišćenost servisa po vremenu
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Naknadna obrada po servisu
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Područja posete sajta http://agros.rgz.gov.rs
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
EUREF GPS kampanja EUREF SRBIJA 2010
Sprovedena od 1595 do 1599 GPS nedelje.
Koordinatni sistem ETRF 2000 od 01.01.2011.godine
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Zainteresovani LAC
OLG – Austrija
SGO - Mađarska
SUT - Slovačka
WUT – Poljska
BKG - Nemačka
RGA - Srbija
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
• LAC 16
• April 2011
• 1632 GPS nedelja
• Bernese 5,2
http://www.epncb.oma.be/
http://www.euref-iag.net/
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
• 43 CORS
• Dnevno
• Mesečno / Nedeljno
• Procesi automatizovani
Ukupan broj stanica
• 45 Srbija
• 12 + 2/3 Susedne mreže
• 43 EPN mreže
• 14 Makpos
Ukupno
114 stanica
http://www.epncb.oma.be/ http://www.euref-iag.net/
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
- Dnevna računanja stabilnosti
- Bernese program
- Kvalitet distribucije podataka
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
- Razvijena 2009.godine
- Kvalitet RINEX podatka
- Ispravnost prijemnika
- Ispravnost antene
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
- Razvijena 2010.godine
- Računanje undulacije geoida
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
- Razvijena 2009.godine
- Potrebe inspektora RGZ
- Potrebe kontrolnog centra
- Verzija za korisnike
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Android aplikacija
- Razvijena 2012.godine
- Potrebe korisnika
- Kalendara
- Navigacije
- Transformacije koordinata
- Troposfera
- Jonosfera
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Predikcija jonosfere
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
- Prijem i kontrola RINEX fajla
korinsika
Automatska naknadna obrada
RINEX АGRОS
АГРОС podaci
KC AGROS
- Preuzimanje podataka sa
AGROS-a
Prikupljanje
integracija
- Def broja stanica, tip efemeride . .
.
Bernese 5.0
RINEX podaci
korisnika e-mail
- Preuzimanje podataka sa ftp-a
CODE/IGS
- Obrada podataka
- Broj rešenih faznih neodređenosti
- RMS finalni rezultati
- Uspostavljen 2009.godine
- RMS Helmertove transformacije
- Baziran na Bernese 5,0
- Razlike koordinata fix i float
rešenja
- Koordinatni sistem definisan
AGROS-om
- Koordinate u zvanicnom
koordinatom sistemu
- Korisniku na email adresu
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Alarmni servis
- Razvijena 2010.godine
- Stanje rada svake stanice
- Stanje cele mreže
- Lakša organizacija posla korisnicima
- Ušteda vremena / novca
- Promena lozinke
- Dodavanje / Oduzimanje stanica
- Izmena podataka
- Dodavanje brojeva mobilnih telefona
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Monitoring servis
- Uspostavljen 2010.godine
- U saradnji sa SWEPOS
- Kontrola kvaliteta korekcije
- Uvid u rad sistema AGROS
- Sigurnost korinsnicima da sistem funkcioniše
- Pristip sa bilo koje pozicije
- Mobilan servis
- Ispitivanje rada mreže
- Podrška kod rada podmreža
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
http://agros.rgz.gov.rs/
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
http://agros.rgz.gov.rs/
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
http://agros.rgz.gov.rs/
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
http://agros.rgz.gov.rs/
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
http://agros.rgz.gov.rs/
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
http://agros.rgz.gov.rs/
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
http://agros.rgz.gov.rs/
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
http://agros.rgz.gov.rs/
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
• Consortium for Central European GPS Geodynamic
Reference Network (CEGRN)
Učestvovanje u
međunarodnim mernim
kampanjama
CEGRN
Pet CORS stanica u
kampanji 2011
Devet CORS stanica u
kampanji 2013
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Dr.Richard A. Bennett
University of Arizona
Department of Geosciences
Tectonic geodesy
Deformacija zemljine kore
http://geodesy.geo.arizona.edu/pages/
publications.php
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Mr.Giulio Selvaggi
Head of the National
Earthquake Center of INGV
Instituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia
AOO Roma
www.ingv.it
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
Trimble Pivot Platform
Nadograđen VRS u novembru 2012
Novine u TPP
• analiza rovera u realnom vremenu
• FKP koncept
• Rapid motion
• RTK engine
Opatija, oktobar 2013
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Aktivna Geodetska Referentna Osnova Republike Srbije
HVALA NA PAŽNJI
http://agros.rgz.gov.rs/
www.rgz.gov.rs/agros
Opatija, oktobar 2013
Download

Zoran Krejović, Vladimir Milenković, Saša Lazić