ABRA Bulletin
Rozhovory s klientmi:
Megapixel a Yves Rocher
Predstavujeme:
Zákaznícky portál
Novinky v produktovom portfóliu
– aktualizovaný iGATE a druhá
generácia Publishera
A
M
ZI
2013
3
Z OBSAHU:
EDITORIAL
GENERÁLNEHO
RIADITEĽA
Vážení priatelia ABRA Software,
Prvý tohtoročný bulletin sme si nechali tentoraz na dobu, kedy sa po sviatkoch vraciate
do svojich kancelárií. Pevne verím, že ste si
tohtoročné Vianoce užili a do roka 2013 ste
vstúpili plní energie. Osobne by som vám
chcel popriať v tomto roku mnoho úspechov
“
4
čísle sa tešte na rozhovor s Petrom Vackom, ktorý sa na zrode
novej verzie intenzívne podieľa. V nasledujúcich mesiacoch ju
vyšleme do sveta. Vás to nebude stáť žiadny čas ani peniaze
navyše, prechod bude prebiehať rovnako hladko ako pri update
a je pre vás celkom automaticky zaistený.
Okrem tejto veľkej zmeny si prečítate o ďalších produktových
novinkách, procesných modifikáciách a zlepšovákoch, ktoré pre
vás pripravujeme.
A pretože sa dlhodobo snažíme o to, aby bolo v našej krajine čo
najviac poctivých a podnikavých ľudí, vrhli sme sa do ďalšieho
ročníka Fóra INŠPIRÁCIE, o ktorom sa dozviete v tomto čísle.
A ako vždy budeme opäť cestovať na papieri po svete, tentoraz do Kazachstanu. To všetko a mnoho ďalšieho nájdete vnútri
ZAMIERTE TREBÁRS KU KRBU A NECHAJTE SA ZAHRIAŤ
VARENÝM VÍNKOM A OBSAHOM NÁŠHO ZIMNÉHO ČÍSLA.
na poli pracovnom aj osobnom.
Ako už viete z predchádzajúceho bulletinu,
intenzívne pracujeme na modernom vzhľade,
ergonomickom a intuitívnom dizajne a tiež
na implementácii najnovších technológií do
novej generácie radu ABRA Gx. V tomto
”
nášho novoročného bulletinu.
Zamierte trebárs ku krbu a nechajte sa zahriať vareným vínkom
a obsahom nášho zimného čísla. A pokiaľ sa chystáte na zasnežené svahy Álp alebo slovenských či českých hôr, pribaľte si náš
bulletin na cesty.
Príjemné čítanie a zimnú pohodu vám praje,
Martin Jirmann
5
6
7
Trendy: QR kódy
okolo nás...
Zákaznícky portál
Yves Rocher
– krása z rastlín
Petr Vacek:
„Nová ABRA sa blíži“
prípravy druhého
13
14
Fóra INŠPIRÁCIE v plnom
prúde
ABRA sa rozrastá o novú
pobočku
4
TRENDY: QR KÓDY OKOLO NÁS...
Systémy ABRA podporujú od verzie
13.01 prácu s QR kódmi. Môžu v akejkoľvek tlačovej zostave zobraziť QR
kód s ľubovoľným obsahom. QR
kódy umožňujú rýchle načítanie informácií do mobilných zariadení, ako sú
napr. chytré telefóny a tablety. Môžu
obsahovať rôzne informácie, napr.
kompletné platobné údaje, informácie
o danom doklade, odkazy na webové
stránky, GPS súradnice a ďalšie.
Informačné systémy ABRA od verzie 13.02 podporujú
formát QR platby. Formát QR Platba je univerzálny otvorený štandard pre zdieľanie platobných údajov prostredníctvom QR kódov. Formát je možné použiť pre predvyplňovanie platobných príkazov na mobilnom zariadení
alebo pre uskutočnenie evidencie platieb, bez nutnosti
prepisovať jednotlivé parametre platby ručne. Podpora
QR platieb zo strany slovenských bánk sa predpokladá
v najbližšej dobe.
ABRA OPÄŤ ZISKOVÁ
Koncom roka uverejnila ABRA výročnú správu s hospodárskymi výsledkami za fiškálny rok 2012, v ktorej prezentuje ekonomickú stabilitu
a rozvojový program vo vývoji informačných systémov ABRA Gx a produktu ABRA iGATE, ktorý bol na trh uvedený 31. 5. 2012.
V uplynulom období ABRA dosiahla obrat 4,9mil. EUR. Hospodárenie
spoločnosti skončilo v hospodárskom roku 2012 so ziskom vo výške
553 tis. EUR po zdanení.
Zároveň ABRA Software predala 100% obchodný podiel spoločnosti
ABRA Software s.r.o., predtým dcérskej spoločnosti s pôsobnosťou na
Slovensku, spoločnosti United Software a.s.
United Software a.s. je tak v súčasnosti materskou spoločnosťou pre
českú ABRU Software a.s. i slovenskú ABRU Software s.r.o. a niekoľkých ďalších firiem, ktorých celkový obrat činil v tomto fiškálnom roku
5,5 mil. EUR.
Viac informácií nájdete vo výročnej správe na
http://www.abra.sk/vyrocne-spravy/
5
PREDSTAVUJEME
ZÁKAZNÍCKY PORTÁL
Iste ste už zaznamenali, že od 1. 12. 2012 prebieha výmena
najdôležitejších informácií medzi vami a nami výlučne prostredníctvom Zákazníckeho portálu
Nový portál sme vytvorili pre vás. V rámci skvalitňovania služieb sme zjednotili informácie na
jednom mieste, ktoré vám umožní riešiť všetko, čo sa týka vášho SW ABRA.
Zákaznícky portál na adrese https://zp.abra.eu/sk nahradil skôr používanú klientsku časť
webu www.abra.sk a čiastočne tiež e-mailovú HOT Line.
Zákaznícky portál je, na rozdiel od skoršieho spôsobu prihlasovania pod jedným ID za celú firmu,
zaheslovaný pre každú osobu zvlášť. To prináša možnosť zobrazovania len tých informácií, ktoré
užívateľ ku svojej práci potrebuje.
Pohľad na Zákaznícky portál
Prihlasovacie údaje boli rozoslané štatutárnym zástupcom našich klientov vrátane tých, o ktorých
sa starajú naši partneri. Pokiaľ ste ešte nestihli Zákaznícky portál aktivovať, učiňte tak čo najskôr na stránkach www.abra.sk/ziadost-zp
Pre prístup do Zákazníckeho portálu kliknite na webe www.abra.sk na logo ZP.
PRIHLÁSENIE DO ZÁKAZNÍCKEHO PORTÁLU
PRIAMO ZO SYSTÉMU ABRA
V hlavnom menu informačného systému ABRA pribudla ikonka ABRA on-line. Pod ňou nájdete voľbu priameho
otvorenia Zákazníckeho portálu. Po kliknutí sa vám v internetovom prehliadači otvorí stránka Zákazníckeho portálu a budete tak automaticky prihlásení. Pred prihlásením musíte vyplniť platné prihlasovacie údaje v položke menu
Nastavenia. Prihlasovacie údaje ďalej nájdete v ABRE uložené v agende Užívatelia v module Administrácia.
ZÁKAZNÍCKY PORTÁL PRINÁŠA
•
•
•
•
•
•
•
Personalizované informácie o SW ABRA
Novinky pre vašu firmu
Download centrum – archív verzií ku stiahnutiu
Systém registrácie na školenie v ABRA Akadémii
Možnosť nastavenia formátu elektronickej fakturácie
Dokumenty – objednávky, faktúry, zálohové listy
Zadávanie a správu požiadaviek na konzultantov, obchodníkov,
vývoj a ďalšie služby
• Administráciu oprávnených užívateľov z vašej firmy
• Dostupnosť priamo z prostredia SW ABRA
• Tipy a triky pre prácu s ABROU
6
YVES ROCHER – KRÁSA Z RASTLÍN
Francúzska kozmetická značka Yves Rocher má svoje zastúpenie
na českom trhu viac než dvadsať rokov a v jej čele stojí už od českých počiatkov pani Alena Záhorská. V rozhovore sa dozvieme
napríklad to, aký vzťah má rastlinná kozmetika so svetom jednotiek a núl z IT odboru.
Vaša spolupráca s Yves Rocher začala
pred dvadsiatimi rokmi. Stáli ste pri
zrode českej pobočky francúzskej
kozmetickej firmy. Ako na tie roky
spomínate?
ROZHOVOR
Francúzsko bolo odnepamäti mojou srdečnou záležitosťou. A preto, keď som dostala
možnosť sa podieľať na uvedení kozmetickej
značky Yves Rocher v Českej republike, bola
to pre mňa výzva. Začiatky boli spojené so
zdĺhavou komunikáciou s úradmi, pretože
každý výrobok musel prejsť homologizáciou
pre český trh, čo od vstupu Českej republiky do
Európskej únie nie je požadované. Tak či onak,
toto obdobie bolo veľmi tvorivé, podnetné,
a keby som sa mala rozhodovať dnes opäť,
neváhala by som ani minútu.
Stačí len importovať kvalitný tovar
renomovaného výrobcu a úspech je
zaručený, alebo je potrebné pre obchodný úspech zohľadňovať špecifiká
českého prostredia? Vyžadujú české
ženy iné produkty a iný prístup než
Francúzky?
Každý trh je odlišný, každá krajina i žena
má svoje špecifiká. Preto bolo také potrebné reagovať na dopyt českých žien a zohľadňovať
ich priania.
Nakoľko významná je pre vás osobne výpočtová technika ako pomocník v biznise?
Výpočtová technika, či už počítače alebo
mobilné prístroje, ktoré zrýchľujú odovzdávanie informácií, sú momentálne pre podnikanie
nevyhnutné. Doba je čím ďalej náročnejšia
“
Ako vnímate súčasné podnikateľské prostredie v Českej republike?
V súčasnej dobe je podnikateľské prostredie pomerne náročné, pretože je zasiahnuté krízou, ktorá negatívne ovplyvňuje
nielen český trh. Pre začínajúcich podnikateľov by som preto odporúčala spojiť sa
aby sa dostala do povedomia verejnosti. Individuálny prístup k zákazníkovi, kvalitný servis
a tiež presvedčivosť obchodníka je polovicou
úspechu. Ľudia sa vždy radi vracajú tam, kde
im je príjemne, a určite aj svoje skúsenosti
s danou spoločnosťou odporučia ďalej.
INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI, KVALITNÝ PREDAJNÝ SERVIS
A TAKTIEŽ PRESVEDČIVOSŤ OBCHODNÍKA JE POLOVICOU ÚSPECHU.
a aj vy teda musíte byť stále v spojení
s okolím, i keď je to niekedy na úkor osobnej
pohody.
Akú úlohu vo vašom obchodnom
procese hrá ABRA?
Ako každá spoločnosť, aj my vedieme účtovníctvo, riešime logistiku, reportovanie a ďalšie
oblasti. K tomu sú práve pre nás ideálne
rôzne programy. Základom je u nás ABRA.
Máme nielen základné verzie rôznych modulov, ale niektoré sme si nechali prispôsobiť
„na mieru“. Pracujeme s ňou už mnoho rokov
a ona s nami veľmi dobre drží krok. Nielen
vo vývoji, ale aj v našom rozvoji.
Každá naša zmena je veľmi rýchlo zohľadnená aj v Abre.
s nejakým silným partnerom, a to formou
franchisingu.
Poraďte prosím začínajúcim podnikateľom. Je dobré aj v začiatkoch
podporovať vernostné aktivity,
alebo je lepšie sa viac sústrediť na
získavanie nových zákazníkov?
Je logické, že spočiatku sú akékoľvek aktivity
sústredené na získanie nových zákazníkov.
Neskôr sú aktivity pre udržanie tých stávajúcich rovnako náročné ako pre tých, ktorých
chcete ešte získať.
Pre začínajúcu spoločnosť je najdôležitejšie,
”
Ďakujem za rozhovor a prajem
veľa obchodných i osobných úspechov.
Yves Rocher France je francúzska
firma obchodujúca s rastlinnými
kozmetickými produktmi a kozmetickými službami.
www.yves-rocher.cz
7
PETR VACEK: „NOVÁ ABRA SA BLÍŽI“
Pokiaľ aj vás zaujíma, ako je vývoj novej ABRY ďaleko, prečítajte si rozhovor
s Petrom Vackom, ktorý má v projekte novej ABRY na starosti užívateľské prostredie.
názve zatiaľ neuvažujeme. Pre klientov to
bude stále ich ABRA G1, G2, G3, G4.
Už dlhšiu dobu vývojové oddelenie pracuje na novej ABRE, ktorú
všetci súčasní užívatelia dostanú
k dispozícii zdarma v rámci Licenčnej služby. Prechod na tento nový
systém bude rovnako jednoduchý,
ako je doposiaľ štandardný update systému.
Ako sa bude nová ABRA volať?
Nepadlo ešte definitívne rozhodnutie,
interne ju nazývame XE2 podľa nového
vývojového prostredia. O úplne inom
V čom sa bude líšiť nové užívateľské prostredie od toho súčasného?
Najväčšou zmenou, ktorú pocítia všetci
užívatelia, bude nový grafický vzhľad
ABRY. Nijak výrazne sa nezmení
usporiadanie a funkčnosť systému. Ide
o modernizáciu vzhľadu, ktorý korešponduje s dnešnými trendmi vo vzhľade
aplikácií. Na návrhu nového vzhľadu
pracujú skúsení dizajnéri a my sa pri
vývoji, v rámci technických možností
vývojového prostredia, ich návrhu čo
najviac približujeme. V druhej etape
vývoja plánujeme aj niektoré funkčné
ABRA G3 UŽ LEN S LICENČNOU SLUŽBOU
Užívatelia ABRY G3, ktorí si systém zadovážili v rokoch 2002 – 2004, budú mať
v roku 2013 poslednú možnosť zakúpiť si podporu prostredníctvom Ročnej licenčnej
podpory (RLP). V rokoch nasledujúcich už bude ABRA G3 podporovaná len prostredníctvom Licenčnej služby.
K získaniu Licenčnej služby stačí, keď s nami v priebehu roka 2013 uzavriete tzv. Licenčnú zmluvu.
zmeny, hlavne v úvodnom okne pre spustenie
agend, ktorých cieľom by malo byť jednak
zjednodušenie dohľadania a spúšťania a jednak integrácia ďalších užitočných informácií
do jedného miesta.
Nechceme priniesť zmenu za cenu vyššej
chybovosti systému, a preto našim cieľom
nie je rýchlosť, ale kvalita. Finálny termín
teda ešte nie je jasný, bude to ale určite
v priebehu roka 2013.
Sú pri vývoji používané iné technológie než doposiaľ?
Zveríte sa nám s nejakou príhodou
z natáčania?
Áno, zatiaľ čo súčasné verzie boli vyvíjané
v prostredí Delphi 7, pre realizáciu novej
ABRY sme upgradovali vývojové prostredie
na Delphi XE2. To nám umožňuje využívať
hlavne dizajnovú úpravu komponent a tým
možnosť realizovať iný grafický vzhľad;
v ruke máme skrátka moderné nástroje s väčšími možnosťami.
Asi čakáte niečo vtipného. Nie, že by na vývoji nebolo veselo, ale historku pre zasmiatie
teda vskutku nemám. Možno skôr hádanku:
odhadnite, koľko ikon zastupujúcich jednotlivé
agendy má celkom ABRA? A k tomu pripojím
otázku: Orientujete sa v agendách skôr podľa
ikon (obrázkov), alebo podľa názvov agend?
Napíšte mi e-mailom na [email protected],
váš názor nás bude inšpirovať.
Kedy sa novej verzie systému dočkáme?
Licenčná služba prináša navyše oproti RLP tieto výhody:
• Možnosť využitia telefonickej HOT-line, dostupnej v pracovných dňoch
v dobe od 8:00 do 18:00 h.
• Prístup na neobmedzené množstvo užívateľských školení zdarma pre
vašich zamestnancov – túto službu vám ponúkame ako jediní v odbore!
Jediným limitom je účasť max. 2 pracovníkov na jednom seminári.
• Garanciu servisného zásahu do 24 hod. v pracovných dňoch.
• Možnosť využitia základnej vzdialenej servisnej správy v rozsahu 20
minút v pracovnom dni.
• Prechod na novú, technologicky vyspelejšiu generáciu systému ABRA
G3, ktorú uvedieme na trh v roku 2013; prechod na ňu bude rovnako
jednoduchý ako update medzi verziami dnešnej „gé trojky“.
8
MEGAPIXEL, CENTRUM DIGITÁLNEJ
FOTOGRAFIE V ČR
Špecializácia na digitálne fotoaparáty bola pred rokmi
odvážnym krokom. O svojej digitálnej ceste hovorí Tomáš
Matějček, riaditeľ spoločnosti Megapixel.
Megapixel bol založený v roku
2001. To bola ešte skôr analógová
éra fotografovania. Bola budúcnosť digitálnej fotografie natoľko
jasná, ako by sa z dnešného pohľadu zdalo?
Založiť firmu špecializujúcu sa na predaj
výhradne digitálnych fotoaparátov bol
v tej dobre riskantný krok, ale z dnešného
pohľadu to bolo správne rozhodnutie.
V tomto ohľade sme stratégiu doposiaľ
nezmenili.
V Megapixeli nájde fotografický fanúšik
takmer všetko, čo k svojmu cieľu, teda ku
krásnym fotografiám, potrebuje. Sortiment
výrobkov aj služieb, či už v kamenných
obchodoch alebo na internete, v kombinácii s odborným prístupom vyškoleného
personálu, ponúkne každému záujemcovi
o fotografiu kompletný servis.
state neustále zaoberáme zdokonaľovaním e-shopu. Verím, že komfort nákupu
a zázemie odborného poradenstva bude
aj naďalej dôvodom k tomu, že sa k nám
zákazníci budú vracať.
Jednoznačne áno. Zákazníci hľadajú
pridanú hodnotu. Nízke ceny tovaru nie
Akú úlohu vo vašom obchodnom
procese hrá ABRA?
“
ROZHOVOR
Označenie Centrum digitálnej
fotografie v sebe ukrýva asi oveľa
širšie portfólio než samotné fotografické prístroje?
Je efektívne prinášať okrem samotných produktov tiež informácie
daného odboru a tým si vytvárať
komunitu nadšených amatérov,
ktorí sa k vám vracajú?
vďaka ktorému došlo ku znateľnému
zefektívneniu výmeny dát. Nášmu
personálu v obchodoch ABRA prináša
rýchlo aktualizované informácie o tovare
a jeho dostupnosti. Podarilo sa nám tiež
dosiahnuť pomerne výrazné zefektívnenie
procesov v oblasti zásobovania.
ABRA V SPOJENÍ S E-SHOPOM TVORÍ ZÁKLADNÝ STAVEBNÝ
KAMEŇ NAŠEJ INFORMAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY.
sú ideálnym spôsobom, ako dosiahnuť dlhodobú prosperitu. Priaznivcom digitálnej
fotografie prinášame novinky z odboru,
tipy na technologické vylepšenia, videoprezentácie produktov, recenzie v podobe Názoru Magepixelu a napríklad
tiež sofistikovaného sprievodcu výberom
fotoaparátu.
V akom pomere prinášajú obrat
e-shop a kamenné predajne?
Je to zhruba v pomere 50:50. Trend je ale
v raste on-line objednávok. Preto sa v pod-
Hrá zásadnú úlohu. Podpora systému je
pre nás veľmi dôležitá. V úzkom spojení
s redakčným systémom nášho e-shopu tvorí ABRA základný kameň našej informačnej infraštruktúry.
V čom vidíte najväčší prínos nasadenia informačného systému ABRA
v Megapixeli?
Určite v zjednodušení a zrýchlení procesov, v okamžitej dostupnosti dát a možností ich kontroly. Dôležitú úlohu tiež hrá
už zmieňované prepojenie s e-shopom,
”
Ďakujem za rozhovor a prajem
mnoho obchodných a osobných
úspechov.
Megapixel je úspešná česká
obchodná firma so sortimentom
fotografických potrieb.
www.megapixel.cz
9
9
ABRA IGATE – ROZVOJ VĎAKA DOPYTU
ABRA iGATE bol prvýkrát predstavený na tlačovej konferencii 5. 10. 2011 v pražskom klube Jazz Dock. Na trh bol uvedený
31. 5. 2012 a už v roku 2012 získal mnoho nových užívateľov. Neobvykle vysoký dopyt spôsobil to, že iGATE je najrýchlejšie
sa rozvíjajúcim produktom z dielne ABRA Software.
Na základe požiadaviek zákazníkov vývojový tím operatívne zapracováva nové a nové funkcie. Pre predstavu, iGATE
sa za posledné tri mesiace roka 2012 dočkal jedenástich nových verzií, ktoré obsahujú desiatky jednotlivých vylepšení.
„Sme radi, že záujem o ABRA iGATE je taký veľký. To nám dáva priestor k jeho ďalšiemu rozvoju. Najväčším prínosom
tesnej spolupráce výrobcu s užívateľmi je okamžité zúročenie novo naprogramovaných funkcií,“ hovorí Viktor Ponomarev, produktový manažér ABRA iGATE
Najviac požadované novinky, ktoré už ABRA iGATE obsahuje:
• Podpora súborových formátov MS Office a Google Documents.
• Užívateľsky prívetivé URL adresy.
• Zjednodušenie prenosu definícií medzi jednotlivými aplikáciami (napr. definície celej stránky).
• Rozšírená podpora o ďalšie databázové štruktúry (MS SQL, MYSQL).
• Podpora sieťovej prevádzky, v ktorej holdingová inštalácia ABRA iGATE dokáže konsolidovať dáta z pobočkových inštalácií iGATE, a nemusí tak pristupovať do jednotlivých databáz na pobočkách.
• Kryptovaný prenos dát medzi jednotlivými inštaláciami.
Ďalšie informácie o ABRA iGATE nájdete na www.abra.sk/iGATE
10
DRUHÁ GENERÁCIA ABRA PUBLISHERA
V roku 2011 bol oficiálne predstavený ABRA Publisher, aplikácia, ktorá je vo svojich dvoch verziách určená
pre tvorbu a následnú editáciu intranetových a webových stránok. Teraz ABRA predstavuje nasledovníka.
V prvom tohtoročnom štvrťroku bude
na trh uvedená nová generácia ABRA
Publishera. Už teraz však niekoľko
užívateľov novú Dvojku používa v beta
verzii, a tak je čas sa spýtať, čo novinka
prináša.
NOVINKY V PRODUKTOCH
Novinky popisuje Stanislav Kurinec,
vedúci vývojového tímu ABRA Publisher.
„Zmenili sme kompletne spôsob práce
pri tvorbe a editácii internetových i intranetových stránok.“ Teraz je obsah
prístupný z tzv. drôtového modelu,
v ktorom užívateľ vidí prehľadne celú
štruktúru stránok. Stránky sa zostavujú z komponentov, ktoré sa vkladajú
metódou Drag & Drop. K dispozícii sú
widgety, ktoré je možné ako prednastavené časti webu vkladať opako-
vane alebo unikátne. Tak si užívateľ
ľahšie zostavuje vlastný obsah webu
podľa veľmi jednoduchých pravidiel.
Pokiaľ sa na nový Publisher pozrieme
viac technicky, najdôležitejšou zmenou je to, že máme k dispozícii vlastné
API, cez ktoré môže web poskytovať
ľubovoľné dáta. V praxi nové API
napr. umožňuje jednoduchú komunikáciu s ABRA E-shopom
Často sa stretávam so zákazníkmi,
s ktorými preberáme, ako Publisher
vylepšiť. Na základe týchto podnetov sme sa snažili spraviť užívateľsky
ešte prívetivejšie prostredie pre
editáciu webu. Ak doposiaľ zložitejšie štruktúrovaný obsah vkladal skôr
programátor, odteraz to zvládne
každý užívateľ.
NOVINKA ABRA mGATE
mGATE je nový mobilný klient v portfóliu ABRA, ktorý je priamo
napojený na ERP ABRA Gx a umožňuje sledovanie objednávok, pohľadávok, ale tiež napojenie adresára a ďalších CRM
funkcií cez mobilné zariadenia.
mGATE pre vás pripravujeme v prvej fáze pre Android, následne aj iOS.
mGATE bude k dispozícii už vo februári 2013.
11
FOR OFFICE 2013 PRINÁŠA MNOŽSTVO INOVÁCIÍ
Spoločnosť ABRA participuje na veľtrhu FOR OFFICE 2013, ktorý je v poradí už 3. prezentačno-kontraktačným odborným veľtrhom realizovaným jedným z našich klientov – spoločnosťou ABF a.s.
Veľtrh si kladie za cieľ predstavenie noviniek,
trendov, najnovších IT technológií, programov
a systémov, materiálov a dizajnu českých aj
zahraničných kancelárií, a to predovšetkým pre
odbornú verejnosť z firemného prostredia. Taktiež
sa tu predstavia poprední výrobcovia i dovozcovia moderného nábytku a vybavenia. Návštevníci
tu pre svoju inšpiráciu nájdu ukážkovú modernú
kanceláriu s praktickými detailmi.
V rámci veľtrhu prebieha aj odborný sprievodný program, ktorého budeme aktívnou súčasťou.
Príďte teda v termíne 21. – 24. marca
na pražské výstavisko PVA EXPO PRAHA
v Letňanoch objaviť novinky, ktoré môžu posunúť vašu firmu o krok ďalej. Tešíme sa na vás
my aj usporiadatelia zo spoločnosti ABF.
Súčasťou veľtrhu sú aj ďalšie tematicky príbuzné veľtrhy, ktoré budú prebiehať súbežne. Viac
informácií nájdete na webe veľtrhu
www.for-office.cz a ďalej potom v novinkách na webe ABRA.
PARTNERSTVO NA INOVATÍVNYCH KONFERENCIÁCH
Viete, čo to je digital briefing? Zaujímajú vás Franchise Days? Alebo snáď hľadáte mnohokanálový marketing?
O témach napojených na marketing, nové
technológie alebo podnikanie v oblasti
franchisingu ste sa mohli dozvedieť na jesenných konferenciách, na ktorých ste nás
mohli stretnúť. O ktoré akcie sa jednalo?
MULTICHANNEL MARKETING AND
SALES
Na konci októbra sme v rámci partnerstva
absolvovali konferenciu s podtitulom „Nové
cesty v oslovení zákazníka alebo Marketing,
e-commerce, zásielkový obchod a mnohokanálový prístup efektívne“. ABRA ponúka podporné riešenie, ako podporiť efektívne procesy
v oblasti mnohokanálových predajov, preto
nemohla chýbať ani tu. Viac informácií na:
www.admaz.cz/multichannel
FRANCHISE DAYS
4. medzinárodná konferenčná a veľtržná prehliadka o značkách pre podnikateľov ponúkla na
začiatku novembra v Prahe pohľad na franchising v detailoch a súvislostiach. Franchising
podnikateľom po celom svete prináša rýchlejší
úspech a výrazne nižšie riziká a ABRA Software
ponúka v tejto oblasti softvérové riešenie.
Nielen o tomto riešení hovoril na samostatnej
prednáške v rámci konferencie Petr Kuchař,
vedúci divízie Business Development.
Viac informácií na:
www.franchiseday.cz
DIGITAL BRIEFING ANEB ONLINE
& MOBILE TRENDS 2013
Prvá prehliadka o plánovaní v nových médiách
priniesla mnoho prevratných nápadov a inšpirácie pre podnikanie v oblasti digital. ABRA
Software projekt podporila partnersky v rámci
spolupráce so spoločnosťou DARK SIDE.
Viac informácií a prezentácie nájdete na
www.digitalbriefing.cz
Sledujte novinky na našich webových
stránkach, dozviete sa viac o pripravovaných partnerských akciách. Klientom
ABRY navyše väčšinou dojednáme výhodnejšie podmienky registrácie.
12
VARIANT PLUS, VEĽKOOBCHOD
S ELEKTRONICKÝMI SYSTÉMAMI BUDOV
VARIANT plus svoj obchodný úspech stavia na kvalitných produktoch,
širokej ponuke tovaru, trvalej skladovej dostupnosti, kvalitnom technologickom zázemí, poradenstve a pružnej predajnej stratégii. Všetko
podporuje prepracovanou cenotvorbou, on-line reagujúcou na všetky
faktory trhu predaja odvetvia elektronického zabezpečenia budov.
V ROKU 1990 ODŠTARTOVAL
JURAJ URBANČÍK, zakladateľ firmy
VARIANT plus, v slovenských Košiciach
svoju podnikateľskú púť. S niekoľkými spoločníkmi začal s podomovým
predajom a montážami mechanických
zabezpečovacích prvkov. Svojou usilovnosťou dosiahol už behom niekoľkých
mesiacov finančný úspech a rozhodol
sa opustiť svoje zamestnanie a začať
podnikať. Cez známeho získal kontakt
na čerstvo založenú kanadskú firmu
Paradox a začal od nej odoberať elektronické zabezpečovacie systémy. „Od
Paradoxu na začiatku deväťdesiatych
rokov odoberali štyri česko-slovenské firmy, my sme však pretrvali až do dnešnej
doby,“ komentuje porevoluční podnikateľský boom Juraj Urbančík.
V ROKU 1991 podnikateľskú činnosť
tvorili z 90 % montáže a z 10 % predaje. O rok neskôr, po voľbách na Slovensku, presídlil J. Urbančík do Česka, kde
cítil väčší obchodný potenciál. Usadil
sa v Třebíči, ktorý mu vyhovoval svojou
polohou aj veľkosťou a osamostatnil
sa od spoločníkov. Budoval stabilnú
obchodnú spoločnosť, ktorá v rokoch 1992
až 2001 mala so šiestimi zamestnancami
obrat okolo 1,6 mil. EUR.
V ROKU 2001 začal systematicky rozširovať sortiment, aktívne získaval novú klientelu a udržoval stálych zákazníkov. V tej
dobe sa na obrat zdvihol na 2,4 mil. EUR
s jedenástimi zamestnancami; sortiment
Paradoxu tvoril zhruba 60% obratu.
“
podpora elektronizácie fungovania firmy
prostredníctvom informačného systému.“
V ROKU 2008 sa vedenie Variantu
rozhodlo zaobstarať nový informačný
systém, ktorý mal podporovať rozvoj
firmy predovšetkým v oblasti predaja,
zjednotiť všetky informácie na jedno
miesto a hlavne v obchodných podmienkach a vzťahoch sprehľadniť celý systém
podrobnú špecifikáciu požiadaviek.
V treťom kole uspela ABRA. Predovšetkým preto, že splnila podmienky výberu
a oproti konkurencii ponúkla prepracovaný modul Call Centrum a aj slovenskú
verziu informačného systému.
IMPLEMENTÁCIA systému bola rozdelená na tri fázy. V prvej fáze prebehlo
základné nastavenie systému a boli
###4831
RAST FIRMY SA OPIERA O TRI PILIERE, KTORÉ TVORIA ĽUDIA, TECHNICKÉ ZÁZEMIE
A ELEKTRONIZÁCIA FUNGOVANIA FIRMY PROSTREDNÍCTVOM INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
OD ROKU 2006 do roku 2010 firma
narástla na trojnásobný počet zamestnancov, šesťkrát sa zväčšil počet výrobkov v ponuke, obrat stúpol zo 2,6 na
4,52 mil. EUR. „Cieľom firmy je do
piatich rokov dosiahnuť na obrat
180 mil. Kč, pri súčasnom počte
zamestnancov“ plánuje J. Urbančík
a vysvetľuje, na čom firma v posledných
rokoch stavia: „Rast firmy sa opiera o tri
piliere: Prvým z nich sú ľudia, druhým
je technické zázemie. Tretím pilierom je
práce. Firma si najala externého
konzultanta, ktorý odporučil najskôr
popísať všetky pracovné postupy. To
síce trvalo niekoľko mesiacov, ale
pomohlo to stanoviť priority a spôsob
výberu IS.
VÝBEROVÉ KONANIE bolo trojkolové. V prvých dvoch kolách si Variant
z ponuky firiem nevybral. Firma si pre
tretie kolo najala nového externého
konzultanta, s ktorým vypracovala
”
natiahnuté dáta zo staršieho systému.
V druhej etape bolo vytvorených
množstvo úprav (napríklad [email protected] s
ba) a OLE aplikácie, všetko na mieru
firemným potrebám. V tretej fáze boli
implementované ďalšie moduly, podľa
implementačného projektu.
13
PRÍPRAVY DRUHÉHO
FÓRA INSŠPIRÁCIE V PLNOM PRÚDE
V jesennom bulletine ste si mohli prečítať reportáž písanú inšpiráciou. Inšpiráciou, ktorá sa zrodila na prvom ročníku Fóra INŠPIRÁCIE. Konferencia, ktorá si kladie za cieľ nájsť to najlepšie z podnikateľskej a manažérskej praxe
a tieto poznatky potom skrz výnimočných rečníkov sprostredkovať nezištne
podnikateľom a manažérom tak, aby boli uvedené do praxe a pomáhali tak
rozvoju podnikateľskej sféry v Českej republike.
Fórum INŠPIRÁCIE 2012 sa stretlo s veľkým
ohlasom a veríme, že tu rastie tradícia, ktorá
vo svojom dôsledku posilní podnikateľského
ducha a tým aj ekonomiku nášho štátu. Sme
veľmi radi, že môžeme aj tento rok túto
neziskovú konferenciu organizovať a tešíme
sa na stretnutie aj s vami.
A na čo sa môžete tešiť?
654653213#
Opäť vystúpi množstvo inšpiratívnych
a mediálne nie tak zviditeľňovaných tvárí
českého biznisu. V tomto roku by sme radi
predstavili aj zahraničných hostí s ich podnikateľským príbehom a inšpiráciou. Tematicky sa tohtoročný ročník bude venovať viac
praktickému využitiu poznatkov z oblastí,
ako sú napr. organizačné usporiadanie,
rozpočty a finančná samostatnosť oddelenia, tok peňazí a jeho deľba vo firme,
výkonové/kvalitatívne štatistiky, kontinuálne
firemné predpoklady a plány vrátane
predikcie cash-flow, osobné plány, mzdová
motivácia a riadenie ich zmeny, financovanie podniku alebo predchádzanie rizík.
Program a zoznam rečníkov ešte stále
VÝBER Z NOVINIEK
POSLEDNÝCH VERZIÍ:
• Certifikácia pre Windows 8. Bola preverená kompatibilita
ABRY s operačným systémom Windows 8.
• Podpora tlače QR kódov (QR Code) v reportoch. Systémy
môžu v akejkoľvek zostave zobraziť QR kód s ľubovoľným
obsahom.
• Podpora progresívnej dane.
pripravujeme, ale už teraz vieme, že aj
tento rok bude opäť inšpiratívny a hlavne
prínosný s ohľadom na okamžité použitie
poznatkov z konferencie aj vo vašej podnikateľskej praxi
• Implementovaná legislatíva v súvislosti so „zodvodnením“
Kedy Fórum INŠPIRÁCIE tento rok
prebehne a kde sa bude konať
• Zdieľanie obrázkov. Po novom je možné zdieľať jeden
Tešte sa na stretnutie v druhom októbrovom
týždni od 10. – 11. októbra, a to v Mladej
Boleslavi, v priestoroch Škoda múzea.
Viac informácií uverejníme v ďalšom bulletine a postupne sa budú objavovať aj na
webových stránkach konferencie
www.forum-inspirace.cz.
Sledujte novinky práve tam!
dohôd mimo pracovný pomer.
• II. pilier: možnosť daňovo zvýhodnených dobrovoľných
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
zdrojový obrázok s viacerými cieľovými miestami. Napr.
v e-shope môže byť nahradený len jeden obrázok produktu, ktorý je využívaný pri viacerých predajných položkách.
• Polohované sklady je možné inventarizovať spôsobom,
ktorý pracuje s inventárnymi protokolmi a umožňuje menšiu
blokáciu predaja, než pôvodný spôsob inventúry.
• Po novom je možné využívať homebankingové ovládače
slovenských bánk v českej verzii ABRY a naopak českých
bánk v ABRE slovenskej.
Informácie o všetkých novinkách v jednotlivých
verziách máte k dispozícii na Zákazníckom portáli.
14
ABRA SA ROZRASTÁ O NOVÚ POBOČKU
V CHOMUTOVE
Od 1. 1. 2013 sa môžete tešiť na našich usmievavých
kolegov Jirku Frica staršieho a mladšieho v novej
pobočke v Chomutove. Nájdete ju na Spořickej ulici
v budove stavebnín Unicol. Pobočka ponúka všetky
služby a produkty tak, ako ste zvyknutí vo všetkých
ostatných pobočkách ABRA. Pokiaľ máte záujem
o osobné stretnutie, kontaktujte Jirku Frica na
[email protected]
Generálny riaditeľ ABRA Software Martin Jirmann a vedúci chomutovskej
pobočky Jiří Fric pri podpise zmluvy.
ČO NOVÉHO V ABRA AKADÉMII?
Aj v jesennom a predvianočnom čase mala Akadémia
zhon. Minulý rok sme zaznamenali historicky najvyšší
počet absolventov (preškolili sme takmer 3 000 užívateľov za rok) a záujem zo strany klientov aj naďalej rastie.
Užívateľské a technické školenia sú obľúbené nielen pre
svoju zrozumiteľnú a jednoducho pochopiteľnú formu,
ale aj pre svoj prínos a pridanú hodnotu klientom.
Vďaka školeniam sú potom zamestnanci produktívnejší,
pracujú rýchlo a efektívne. V neposlednom rade klienti
tiež oceňujú, že na rozdiel od konkurencie sú u nás
užívateľské školenia dostupné plne zdarma, a to aj
opakovane.
Vedľa klasických školení sa v ABRA AKADÉMII uskutočnilo celé množstvo produktových prezentácií, a tak ste
mali možnosť navštíviť napríklad školenie katalógového
doplnku „webové schvaľovanie“ alebo prezentácie
noviniek na čím ďalej tým viac populárnejšom manažér-
TIPY A TRIKY
Fulltextové vyhľadávanie prostredníctvom Call Centra
Ak máte prístup do modulu Call Centrum, môže sa vám hodiť vyhľadávanie naprieč celým
systémom, ktoré ponúka rovnomenná agenda Call Centrum. Vyhľadávať môžete telefónne čísla,
názov firmy, IČ a DIČ, sídlo firmy, mená osôb atď. Môžete zvoliť, či hľadaný reťazec budete
vyhľadávať v presnom znení, alebo môže byť hľadaný výraz súčasťou širšieho znakového
reťazca. Vyhľadávanie nerozlišuje malé a veľké písmená ani diakritiku.
Hľadanie podľa telefónneho čísla najefektívnejšie využijú užívatelia, ktorí majú systém napojený
na telefónnu ústredňu.
skom portáli ABRA iGATE. O novinkách v ABRA iGATE
sa dočítate aj v tomto bulletine.
Na zimné mesiace pre vás chystáme množstvo ďalších
seminárov a prezentácií, témy a kalendár nájdete po
prihlásení na Zákazníckom portáli, k dispozícii máte aj
aktualizovaný katalóg školení pre rok 2013. Prihláste
sa on-line, e-mailom alebo telefonicky, miesta sa rýchlo
zapĺňajú
15
VIKTOR A KAZACHOVIA
Cesta do Aksaja vedie po cestách veľmi
rozdielnej úrovne, ktorých kvalita sa však
v poslednej dobe veľmi výrazne zvyšuje
(hlavne v Ruskej federácii je poznať, že to
s investíciami do dopravnej infraštruktúry
myslia vážne). Vozový park, s ktorým sa
stretávate, je pestrou zmeskou spomienok
na sovietske časy (mimochodom výroba aj
u nás kedysi populárnych automobilov Žiguli
bola po skoro štyridsiatich rokoch ukončená
až v minulom roku), ojazdených, hlavne
nemeckých vozov z druhej polovice deväťdesiatych rokov, súčasných modelov ruskej
proveniencie, v Čechách takmer neznámych,
ale tiež posledných modelov tých najdrahších
Svitanie na trase SAMARA – ORENBURG
Moje skúsenosti s Kazachstanom sú dosť
lokálne, pretože pracovné povinnosti ma
zaviedli do západného Kazachstanu.
Povinnosti sú vždy zväzujúce, a tak mi nedovolili sa viac zoznámiť s inými regiónmi
tejto rozľahlej krajiny. Mojim dočasným
domovom sa stalo mesto Aksaj, najväčšie
mesto Burlinskej oblasti, ktorá je známa
vďaka Karačaganaku – jednému z naj-
významnejších nálezísk plynu na svete.
Moja pravidelná cesta z Čiech viedla vždy
ustálenou trasou lietadlom z Prahy do Samary a potom autom okolo Buzuluka (mimochodom, trasa „Z Buzuluka do Prahy“ sa
dá kombináciou auto/lietadlo zvládnuť cca
za deväť hodín) cez rusko-kazašské hranice
do Aksaja. Už prvý prechod cez hranicu
na letisku nám Európanom, rozmaznaným
„Schengenom“, pripomenie časy dôkladných hraničných a colných kontrol, vrátane
vyplňovania registračných kariet. Aj následná cesta autom je pomerne dlhá a úmorná
(šesť až sedem hodín, vždy podľa počasia)
a pre milovníkov hôr dosť ubíjajúca, pretože vedie cez neskutočne rozľahlú oblasť,
ktorá je plochá a nudná, bez jediného
výraznejšieho kopca či návršia.
ksaji
ej tržnice v A
búranie star
ABRA CESTUJE
Možno si pri prečítaní nadpisu budete klásť otázku – prečo práve Kazachstan? Budete sa
možno diviť, pretože Kazachstan je rozlohou deviatou najväčšou krajinou na našej planéte,
jednou z najsilnejších ekonomík regiónu, a to hlavne vďaka ohromným zásobám nerastných
surovín. A politicky je vďaka svojej mierovej politike svojho vedenia aj uznávaným politickým
lídrom regiónu. A tak dúfam, že sa mi podarilo upútať vašu pozornosť a prečítate si niečo o mojom niekoľkoročnom pobyte v krajine u nás málo známej, avšak všeobecne významnej.
16
svetových značiek. Jednoducho z každého
rožka troška.Prechod cez hranice je vždy
tak trocha dobrodružstvom. Jeho časová
náročnosť je veľmi premenlivá a osciluje
medzi pol hodinou a troma (ale aj viac)
hodinami. Obrňte sa preto trpezlivosťou!
Nedá sa totiž nikdy odhadnúť, ktorá
možnosť nastane. Je rozumné nesnažiť sa
prechádzať cez hranice v časoch sviatkov
na ľubovoľnej strane hraníc, keď sa navštevujú priatelia a príbuzní, pretože inštitút rodiny je v Rusku aj Kazachstane veľmi
vážený a za blízku rodinu sú považovaní
aj tí, ktorí sú v Čechách či na SLovensku
braní už za veľmi vzdialených príbuzných.
Navyše sú rodiny väčšinou viacdetné,
jedináčikovia sú stále skôr výnimkou, takže
prevádzka na hraniciach v týchto dňoch
“
bármi!). Aksaj je mladé mesto vystavané
okolo železničnej zastávky „Okťabrskaja“
v druhej polovici osemdesiatych rokov,
krátko po objave zásob plynu na Karačaganaku. Na jeho výstavbe sa podieľali
takmer všetky členské krajiny vtedajšej
RVHP, a tak dodnes obyvatelia mesta
rozlišujú obytné domy na sovietske, české,
nemecké, bulharské… Domy majú jedno
spoločné. Konštrukčné riešenie, ktoré je do
miestnych klimatických podmienok úplne
nevhodné. Jednoduchá nezateplená panelová konštrukcia nie je do kontinentálneho
podnebia, ktoré osciluje okolo štyridsiatich
stupňov (v zime mínus, v lete plus), vôbec
vhodná. Prispôsobenie sa deje v réžii
jednotlivých vlastníkov bytov, väčšinou
výmenou okien za plastové a doplnením
ubytovanie zahraničných expertov je na úrovni
ŠTYRIDSAŤ STUPŇOV (V ZIME MÍNUS, V LETE PLUS)
skutočne rastie geometrickým radom …
Po prekonaní hraníc je to do Aksaja už
len necelých štyridsať kilometrov a hneď
vás víta nezameniteľná silueta hlavnej
vodárne mesta (postavená českými stavindustriálny charakter podmieňuje blízkosť náleziska
”
klimatizačnej jednotky. Vykurovanie je centrálne a jeho dotovaná cena zatiaľ netrápi
nikoho z obyvateľov mesta. Bohužiaľ aj
v Aksaji došlo k rozpadu centrálnej správy
domov, čo sa podpísalo hlavne na stave
výťahov, a tak som za tri roky v Aksaji
nestretol s jediným funkčným.
Mesto samo prechádza od roku 2008
významnou obnovou. Bol zrušený starý
„divoký“ trh uprostred mesta, parku v meste
bola vrátená jeho funkcia, bolo zriadená
krytá tržnica a postupne sú obnovované aj
komunikácie v meste. Nálezisko Karačaganak, ktoré je vzdialené cca dvadsať
kilometrov od mesta, významne určuje jeho
dosť kozmopolitný ráz. V meste pôsobí
a miestnemu obyvateľstvu dáva prácu
niekoľko významných svetových firiem
spojených s ťažbou plynu a ropy. Nálezisko samotné má podľa zmluvy z roku 1998
zverené k využívaniu konzorcium firiem
KPO (Karachaganak Petroleum operating
b.v.). Záujemcom odporučím ich webové
stránky www.kpo.kz, kde je v anglickej
verzii popísaná spoločnosť aj jej vlastníci.
Najväčšími akcionármi sú britská BP a talianska ENI a ich špecialisti tvoria nemalú
(byť dočasnú) časť obyvateľov Aksaja.
Vďaka tomu sú v podstate všetky reštaurácie vybavené viacjazyčnými jedálnymi
lístkami, a ani v obchode vaša neznalosť
ruštiny väčšinu predavačov nezaskočí.
Nakupovanie v Aksaji má dve polohy.
Tou prvou je návšteva obchodného domu
„Trnava“ (spomienka na slovenských
stavbárov), kde ceny reagujú na prítomnosť
zahraničných pracovníkov v meste, alebo
návšteva už zmienených trhovísk, kde nakupuje drvivá väčšina miestnych. Pokiaľ ide
vzácny dážď na stepi
17
o miestnu kuchyňu, je zaujímavým mixom
ruskej a kazašskej kuchyne, teda hutnej
polievky, mäsa, kôpru a prekvapivo aj fúry
šalátov a zeleniny. Národnou špecialitou je
bišbarmak, čo sú placky vyváľané z rezancového cesta (nie nepodobné lazaniam)
varené s cibuľou, zemiakmi a baraninou.
Servíruje sa všetko na jednom veľkom
tanieri a malo by sa tradične jesť rukami
(bišbarmak znamená v preklade do slovenčiny „päť prstov“). Nič z toho nie je dogma,
a tak vám ochotne dajú príbor alebo lyžicu. Za dobu strávenú v Aksaji som mal možnosť ochutnať bišbarmak z rôznych druhov
mäsa a najlepšie pre mňa z tohto zrovnania
vyšiel bišbarmak s kačacím mäsom…
Mojou najobľúbenejšou miestnou špecialitou sa ale stala tzv. kórejská mrkva. Ide
o šalát, tvorený tenkými dlhými mrkvovými
slížikmi zalievanými ostrým olejom. Robia
ho vo všetkých miestnych reštauráciách, cez
pult ho predávajú väčšie aj menšie obcho-
ohybuje
sa p
dobytok
pasúci sate voľne
v podsta
škoda, že nie sú vidieť ceny... sú polovičné v porovnaní s tými našimi
dy s potravinami, ale jednoducho najlepší
v celom meste bol v jednom z obchodíkov
v „Trnave“. Druhou špecialitou, ktorá oslovila moje chute je už nielen miestna (robí
sa s rôznymi obmenami po celom Rusku)
studená polievka nazývaná „okroška“. Ide
o jemne octovo kyslú polievku zo zmesi
nadrobno nakrájaných vajec, údeného
mäsa a zeleniny. V zmieňovaných extrémne
horúcich dňoch dokáže fantasticky osviežiť.
Pokiaľ ide o dochucovanie, čakal ma
v podstate šok. Vzhľadom k silne zastúpenému ruskému etniku je na jedálnych lístkoch
pomerne často i boršč. Moje presvedčenie,
že do neho na záver patrí aj trocha kyslej
smotany, bolo úplne zmetené skutočnosťou,
že v podstate všetci miestni si do boršču
(a ako som neskôr zistil, nielen do neho)
pridávajú neskutočné množstvo majonézy.
Toto počínanie mi okrem iného vysvetlilo aj
to, prečo viac než tretinu reklám na jedlo
v ruskej televízii tvorí reklama na majonézu.
Takže som svojich spolustolovníkov udivoval
tým, že som zdvorilo, lež tvrdohlavo, majonézu odmietal a konzumoval boršč bez
prísad.
A aby bol obrázok kompletný, je nutné sa
zmieniť aj o ďalšej miestnej významnosti,
a tou je alkohol. Najpopulárnejším alkoholom je podľa mňa miestny koňak, ktorého
je na trhu niekoľko druhov, z ktorých
najobľúbenejší je asi „suvenirnyj“, ktorý sa
naozaj stal kľúčovým suvenírom pri mojich
návratoch do ČR a bol vítaným darčekom
v mojom okolí. Inak príležitostí k napitiu je tu
naozaj dosť. Okrem sviatkov rôznych výročí
a rodinných osláv sa k nim pridáva aj tradícia zapíjať značnú časť situácií, ktoré so
sebou prináša bežný život. A tak sa zapíja
nielen nový mobil, televízia, auto, ale aj
prvé kroky dieťaťa, povýšenie v práci apod.
Na druhú stranu je rešpektované, pokiaľ
ktokoľvek zo stolovníkov piť odmietne a nie
je potom do pitia nijako nútený, čo ani u nás
nebýva bežným zvykom… Oslavy sa ale
už v európskom duchu odohrávajú behom
víkendov, pretože väčšina zamestnávateľov
má nulovú toleranciu k alkoholu. Tvrdý
alkohol jednoducho prestáva byť nedielnou
súčasťou stolov a jedálnych lístkov a na jeho
miesto (aj k môjmu prekvapeniu) pozvoľna
nastupuje pivo. Bude pre vás isto prekvapením, že na trhu je niekoľko stoviek miestnych
značiek, ktoré si občas nezadajú ani chuťou
ani kvalitou s našimi pivami. Slovo občas je
použité úplne vedome, pretože najväčším
problémom je kolísajúca kvalita produkcie. Napriek tomu, že výrobné závody sú
v drvivej väčšine produktmi nášho alebo
nemeckého strojárenstva z prelomu tisícročia (a teda často novšie než naše lokálne),
je kvalita produkcie neskutočne nestála,
a tak je dobré sa predavača pýtať, ktorá
značka je momentálne „v kurze“ a testovať,
čo nového trh priniesol. A po troch týždňoch
takmer nadšenia nad tým, čo je možné tak
ďaleko od nášho chmeľu vyrobiť, k svojmu
prekvapeniu zistíte, že z pivovaru prišla
nová várka a tá sa nedá piť… Našťastie
licenčné pivá (a medzi nimi aj český
Staropramen, Velkopopovický Kozel, ale
aj slovenský Zlatý bažant) si kvalitu držia.
Ich chuť (aj keď sú naozaj dobré) je však
ďaleko od toho, čo poznáme my, a tak som
bol rád, že svoje licencie tu vyrábajú aj nemeckí a dánski producenti a ja som si mohol
vybrať nápoj, ktorý mi pomohol prečkať
pekelné teploty nezriedka dosahujúce aj
40 stupňov v tieni.
Každá história má svoj koniec, a tak po
zmene vlastníka môjho kazašského pracoviska, skončila pre mňa moja kazašská
skúsenosť a ja som sa vrátil do Európy
a do svojej milej ABRY (s malou odbočkou
cez Kanadu, ale o tom prípadne niekedy
inokedy).
Autorom textu je Viktor Ponomarev,
produktový manažer ABRA iGATE
NOVOROČNÁ ODĽAHČENÁ ÍTÝHO STRÁNKA
Ítý 1422 bilancuje…
Máme za sebou ďalší rok. Ďalší rok, ktorý priniesol
množstvo noviniek a zaujímavostí. V ABRA aj v mojej
skromnej (ne)ajťáckej domácnosti. A tak sa učím byť
menej hlučný a viac prospešný. Chcem byť tým, kto
poľudšťuje odbor IT; tým, kto vám prináša jeho milú
tvár, kto podporuje dobré veci. IT nie je veda a ja
som si prial byť tým, kto vám ho priblíži.
Jedným z takých „približovadiel“ sú sociálne siete.
Od jesene som pre vás na facebooku. Je nás tam
zatiaľ celkom málo, ale aj tak musím poďakovať.
Poďakovať za to, že ste aktívni a obsah, ktorý s vami
zdieľam, sa vám páči. „Lajkujete“, komentujete,
zdieľate. V tomto roku vám prinesiem nejaké tie odborové srandičky, súťaže o drobné darčeky a budem
samozrejme glosovať nielen na tému ABRA. A hlavne
sa tešte na ajťácky „test inteligencie“. Neplašte sa,
to len pre vás pripravujem taký vtipný ajťácký kvíz.
Snáď sa vám bude páčiť, buďte napätí a sledujte
novinky na facebooku.
A vôbec, jednoducho budem rád, keď sa naše rady
budú rozrastať aj naďalej. Pridajte sa k nám. Nájdete ma na www.facebook.com/ity1422
SUDOKU
Už sme tu mali hrebeňovku, omaľovánku a rôzne
ďalšie zábavky a hádanky, tentoraz som pre vás
pripravil tak populárne sudoku. Ponorte sa aj do
iných čísel, než sú nuly a jednotky:
4
6
6
9
8
3
2
1
7
2
5
9
6
8
2
3
7
5
1
9
5
7
5
9
1
8
9
4
Prijmeme hackera na HPP. Životopis nám vložte do
počítača personalistu spoločnosti s názvom
sk-hacker do zložky c:\\nabor hackera\
Prečo má programátor popri manželke ešte milenku?
Manželka si myslí, že je u milenky a milenka si myslí,
že je u manželky... a on si zatiaľ môže v pokoji
programovať.
Strč mobil do čaju a máš „Týmobajl”.
Strč ho do vody a máš „Vodafoun“.
Rozlom ho a máš: „Óóó dva!”
6
3
AJŤÁCKÉ VTIPY
8
Svet je binárny. Buď ste jednotka, alebo nula.
Koľko programátorov je potrebné k výmene
žiarovky? Žiadny. To je problém hardvéru.
WWW.ABRA.SK
Download

Novinky v produktovom portfóliu