Sayfa:1#4
GNSS VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1‐ AMAÇ 1‐1)
1‐2)
1‐3)
……………………………………………………. teknik birimlerinin harita ve proje üretim hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamak amacıyla 1 adet GNSS alıcısı alınacaktır. Satın alınacak olan GNSS sistemleri; statik, hızlı statik, kinematik ve Gerçek Zamanlı Kinematik( Real Time Kinematic ) ölçü yöntemlerinin her birini yapacak ve CORS‐TR (TUSAGA‐
Aktif) projesinin statik ve Real Time verileri ile uyumlu olarak çalışacaktır. Bu amaçla 1 adet alıcısından her biri CORS‐TR (TUSAGA‐Aktif) projesinin statik ve Real Time verileri ile uyumlu olarak çalışacak ayrıca; klasik Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) ölçüm yapabilecek özellikte de olacaktır. Bu uygulamalar için gerekli yazılım ve donanım sağlanmış olacaktır. 2‐ ALICININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 2‐1)
GNSS alıcısı çift frekanslı olacaktır. (L1/L2) 2‐2)
Alıcılar ‐40 ile +65 derece arasında çalışabilecek ve en az IP67 standartlarında, %100 su geçirimsizlik özelliğine sahip olacaktır. 2‐3)
Alıcılar en az 220 kanallı olup GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/BEIDOU/SBAS uydularından yayınlanan sinyalleri izleme ve L1/L2 kabiliyetinde olmalıdır. 2‐4)
GNSS alıcısının uyduları izleme özelliği süre kısıtlamasız ve alıcıların ömür boyu kullanacağı nitelikte olmalıdır. Test sürecinde olan BEIDOU (COMPASS) uydu sinyallerini izleyebildiği arazide uygulamalı olarak gösterilmelidir. 2‐5)
GNSS alıcısı RTCM 2.1 ve üzeri veri alışveriş formatına uygun olacaktır. GNSS alıcısı ana kartı statik, kinematik ve real‐time kinematik ölçü yöntemlerini fonksiyonel olarak yerine getirebilecektir. 2‐6) Veri toplama aralığı 1‐60 saniye arasında olacaktır. Veri toplama aralığı ve uydu izleme yükseklik açısı kullanıcı tarafından seçilebilir olacaktır. 2‐7) GNSS alıcısı üzerinde, nemden ve sudan %100 korunmuş en az 1 GB dahili hafıza bulunacak ve bu hafıza üzerine statik veri toplanabilecektir. İstenildiğinde GNSS alıcısının dahili hafıza kapasitesi 128 GB’a kadar arttırılabilecektir. 2‐8) GNSS alıcısı RINEX ve ham formatında statik veri kaydı yapabilmelidir. Toplanan RINEX ve ham veriler GNSS alıcısı üzerinden sorunsuz bir şekilde bilgisayara aktarılabilmelidir. Statik veri transferi USB kablo üzerinden yapılmalıdır. 2‐9) GNSS alıcısının hızlı bir şekilde Fix çözüm elde edebilmelidir ve bu süre % 99 güven düzeyinde 15 saniyeyi geçmemelidir. 2‐10) Cihazlar CORS‐TR den yayınlanacak düzeltmeyi kullanarak ölçü yapabileceklerdir ve dahili GSM modeme sahip olacaktır. RTCM SC104 Version 2.x ve 3.x formatlarını desteklemelidir. Yeterli miktarda uydu olması, minimum multipath ve ionosferik aktivite durumunda ve referans istasyonu konumunun doğru olması durumunda, sistem performansı en az aşağıdaki gibi olmalıdır. Statik Kinematik Real Time Kinematik Yatay Hassasiyet 2.5 mm +1 ppm 5 mm +1 ppm 8 mm +1 ppm Düşey Hassasiyet 5 mm + 1 ppm 10 mm + 1 ppm 15 mm +1 ppm Sayfa:2#4
3‐ GÜÇ 3‐1) 3‐2) 3‐3) GNSS alıcısı ile batarya değiştirmeksizin statik modda en az 22 saat, RTK modunda ise en az 18 saat ölçü yapılabilmelidir. Eğer GNSS alıcısı iki adet batarya ile çalışıyor ise, bataryaların değişimi sırasında GNSS alıcısı kapanmamalıdır. Tüm bataryalar Lityum‐İyon özellikte olmalıdır ve Türkiye şehir şebekesinden şarj edilebilmelidir. GNSS alıcısı 6‐28 V DC aralığında güç girişlerine olanak sağlamalı ve en az 2 adet harici güç girişi olmalıdır. 4‐ GNSS ANTENİ 4‐1)
GNSS anteni ölçü esnasında ve tüm bağlantıları ile toz, rüzgar, yoğun yağmur, kar ve neme karşı %100 korumalı olmalıdır. 4‐2) GNSS anteni multipath etkilerini en aza indiren ve geodezik yapıda olacaktır. GNSS anteni dahili yapıda olacaktır. 4‐3) GNSS anteni uluslararası standartlara uygun NGS (National Geodetic Survey) veya IGS (International GNSS Service) kurumsal web sayfalarında tüm anten faz merkezi ve anten referans noktasına ait değerleri içerecek şekilde tanımlı olmalıdır. 5‐ KONTROL ÜNİTESİ VE ÖLÇME YAZILIMI 5‐1)
Kontrol ünitesi; ek yalıtım aparatı kullanılmadan (naylon poşet v.b.) orijinal şekli ile toz ve nemden etkilenmemeli, yağmurlu havada çalışabilmelidir. 5‐2)
Kontrol ünitesinde toplanan verilerin depolanması amacıyla en az 32 GB dahili bellek olmalıdır. Ayrıca microSD kart kullanılarak kapasite arttırılabilmelidir. 5‐3)
Kontrol ünitesi, GNSS alıcısı ile Bluetooth üzerinden kablosuz olarak haberleşecektir. Kontrol ünitesinde ayrıca internet bağlantısı için Wireless özelliği bulunmalıdır. 5‐4)
Kontrol ünitesi üzerinde arazide internet bağlantılarını gerçekleştirmek üzere 3G hızında GSM/GPRS modem bulunmalıdır. Bu modem ile aynı zamanda TUSAGA‐AKTİF ağına da bağlanılabilinmelidir. 5‐5)
Ölçme yazılımı statik, hızlı statik ve RTK ölçü yöntemlerini destekleyecek ve alıcı ile tam uyum içinde çalışacaktır. Kontrol Ünitesi yazılımı tamamen Türkçe olacaktır. 5‐6)
Kontrol ünitesi yazılımı CAD ve GIS uygulamalarına cevap verecek kapasitede olmalıdır. İstenildiğinde CAD tabanlı, istenildiğinde ise GIS tabanlı proje açılarak veri toplanabilmelidir. CAD ve GIS tabanlı iki ayrı ölçme yazılımı teklif edilmemelidir. 5‐7)
Kontrol ünitesi yazılımı .NCN, .DXF, .DWG, .DGN ve .SHP uzantılı dosyaları okuma‐yazma özelliğine sahip olmalıdır. Bu formatlardan biri ile yüklenen nokta ve vektör harita altlık olarak kullanılabilmelidir. 5‐8)
Statik, hızlı statik ve RTK ölçü yöntemlerinde ölçü yapılırken batarya durumu, bellek doluluk durumu ve izlenen uydu durumu (DOP değerleri ve izlenen uydu numaraları) görülür yapıda olacaktır. 5‐9)
Kontrol ünitesinin arkadan aydınlatmalı, dokunmatik ve en az 3.7’’ grafik renkli ekranı olacaktır. Kontrol ünitesi Windows tabanlı işletim sistemine sahip olmalıdır. 5‐10) Alet yüksekliği, nokta numarası, nokta öz nitelik ve nicelikleri kontrol ünitesine klavyeden girilebilecektir. 5‐11)
5‐12)
5‐13)
5‐14)
5‐15)
5‐16)
5‐17)
Sayfa:3#4
Kontrol ünitesi yazılımı NTRIP ve TCP/IP protokolünü destekliyor olmalıdır. Kontrol ünitesi ile alıcı arasında veri aktarımı kablosuz bağlantı ile yapılabilecektir. Kontrol ünitesi yazılımı arazide çizim yapmaya olanak sağlayacak özellikte olmalıdır. Kullanıcı isterse otomatik veya el ile kroki bağlayabilecektir. Kontrol ünitesi yazılımı temel jeodezik hesapları yapabilmelidir. Kontrol ünitesinin dahili bataryası 6 saat çalışmaya olanak sağlayacak sayıda olacaktır. Toplam 12 saat ölçü yapacak sayıda yedek batarya verilecektir. Kontrol ünitesi üzerinde 1‐5 metre hassasiyetle çalışan, GPS ve GLONASS uydu sinyallerini izleyebilen ve en az 30 kanallı bir GNSS çipi olmalıdır. Kontrol ünitesi gerektiğinde el tipi GPS olarak kullanılabilmelidir. Kontrol ünitesi işlemcisi en az 800 Mhz olmalıdır. Kontrol ünitesi üzerinde, ölçülen noktaların gerektiğinde fotoğraflarının çekilebilmesi amacıyla en az 5 mega piksel çözünürlüklü dahili kamera bulunmalıdır. Kontrol ünitesi yazılımı arazide yapılan ölçümlere ilişkin ham veri kayıtlarını otomatik olarak kaydetmelidir. Ham datalar sorunsuz bir şekilde TUSAGA‐AKTİF’in çizelge yapısına çevrilebilir olmalıdır. 6‐ ÇEVRESEL DONANIMLAR 6‐1) Alıcı, anten, dahili batarya, kontrol ünitesi ve tüm bağlantı kablolarını içine alabilen, dayanıklı materyalden üretilmiş kolay taşınabilen orijinal bir çanta verilecektir. 6‐2) Konnektörler, kablo bağlı iken tam geçirimsiz, kablo tam bağlı değil iken geçirimsizlik sağlayacak özelliğe sahip olmalıdır.(Su ve toz için) 7‐ UHF ve GSM MODEM 7‐1)
GNSS alıcısı dahili radyo modem ve anteni ile RTK(real‐time) hale gelmelidir. Teklif edilen radyo modemler en az 5 km’lik bir mesafede veri iletişimi yapabilmelidir. 7‐2)
Radyo modem dahili yapıda, hem alıcı‐hem verici özellikte olmalıdır. Harici donanımlar teklif edilmemelidir. 7‐3)
Dahili radyo modemlerin çıkış gücü en az 2 Watt olmalıdır. 7‐4)
Dahili radyo modemler Trimtalk, Satel, Trimmark ve Transparent protokollerini desteklemelidir. 7‐5)
GNSS alıcısı dahili GSM modem ve anteni ile CORS‐TR RTK ağında gezici olarak kullanılabilmelidir. 7‐6)
GSM modemler RTK ağ kullanımları için GPRS / EDGE kullanabilmelidir. 7‐7)
GSM modemler 900‐1800 MHz band genişliğinde çalışabilmelidir. 7‐8)
GSM modemler dahili yapıda olmalıdır. El kontrol ünitesinde bulunan veya GNSS alıcısına sonradan takılan modemler teklif edilmemelidir. 7‐ EĞİTİM 8‐1)
8‐2)
GNSS alıcılarının ve teslim edilen her türlü donanımlarının tanıtımı idarenin yeterli gördüğü süre kadar ve uygun gördüğü yerde, kişilere verilmeli ve eğitim ücretli olmamalıdır. Eğitimler, satın alınacak olan yazılım ve donanımlar hakkında eğitim vermeye üretici firma tarafından lisanslandırılmış ve konusunda en az 1 yıl tecrübeli eğitmenler tarafından verilecektir. 8‐3)
8‐4) 8‐5) Sayfa:4#4
Eğitim ve arazi testlerinde yüklenici firmaya ait araçları hazır bulunduracaktır. Eğitimi verecek personel, eğitim iş programı ve gerekli dökümanlar eğitimin başlamasından en az 1 hafta önce idarenin onayına sunulacaktır. Bütün tanıtım, uygulama ve değerlendirmeler idareye teslim edilen bütün donanım ve yazılımlar ile tek tek yapılacaktır. Uygulamalar ve değerlendirmeler aşamasında teknik şartnamenin bütün maddeleri tek tek incelenecektir. Görülen eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye eksiklikler rapor olarak bildirilecek ve tebliğ tarihinden başlayan bir defaya mahsus 15 gün süre tanınacaktır. Bu süre içinde raporda belirtilen eksikliklerin giderilmemesi halinde idari şartnamede yer alan hükümler işleyecektir. 9‐ GENEL ŞARTLAR 9‐1)
9‐2)
9‐3)
9‐4)
9‐5)
9‐6)
9‐7) Teklif mektubuna cevaplar şartnamedeki sıraya göre eksiksiz verilecek ve her bir maddenin karşılığı açıkça belirtilecektir. Şartname koşullarının okunduğu ve kabul edildiği, taahhüt edildiği ayrıca belirtilecektir. Satıcı, şartnamede yazılı işleri en iyi yazılımı eksiksiz teklif edecek ve ayrı ayrı fiyatlandıracaktır. Sistemi oluşturan tüm parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Cihaz ve malzemelerin hiç bir bölümünde kırık, çatlak ve deformasyon hataları bulunmayacaktır. Sistemlerin çalışması için gerekli her türlü bağlantı kablosu, güç kablosu, soket, konnektör v.b. çeşitli donanımlar ile yazılımlar firma tarafından sağlanacaktır. Sistem ve çevre birimleri son yıl üretim, teslim tarihindeki en yeni sürümü, yeni, kullanılmamış ve kusursuz olacaktır. Teklif edilen donanım ve yazılımlar kesin kabul tarihinden geçerli olmak üzere en az 2 (iki) yıl ücretsiz garanti edilecektir. Firma, en az 10 yıl süre ile bakım, yedek parça, eğitim ve danışmanlık garantisini verecektir. Garanti süresi içinde meydana gelecek arızalar satıcı firma tarafından en geç 1 (bir) ay içinde ücretsiz olarak giderilecektir. Yurt dışına göndermelerde nakliye bedeli satıcıya ait olacaktır. Giderilmediği takdirde yenisi ile değiştirilmesi garanti edilecektir. Garanti süresi dışındaki arızaların en çok 2 (iki) ay içinde bedeli karşılığında giderilmesi satıcı firma tarafından garanti edilecektir. Satıcının Türkiye’de sistemin düzenli bakımını sağlayacak düzeyde servisi bulunacak ve garanti süresi dışındaki bakım‐onarım koşullarını gösteren sözleşme örneğini geçici kabule kadar alıcıya verecektir. Teklif edilen her türlü mal ve hizmete ait orjinal belge ve döküman ve CD’ler kaşeli ve imzalı olarak İngilizce ve Türkçe çevirisi tam olarak kullanıcıya teslim edilecektir. Teklif edilecek GPS konfigrasyonu aşağıdaki gibi olacaktır: 1 Adet GNSS alıcısı (çift frekanslı) 1 Adet basınca dayanıklı taşıma çantası 1 Adet dahili UHF radyo modem 1 Adet radyo anteni 1 Adet dahili GSM modem 1 Adet Gezici GPS kontrol ünitesi ve arazi uygulama yazılımı 1 Adet aktarım ve komünikasyon programı 
Download

GNSS ve Çevre Birimleri Teknik Şartnamesi, GNSS