ÇEVRE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
ARZU SEZER
ÇEVRE MÜHENDİSİ
BUSE PEHLİVAN
ÇEVRE MÜHENDİSİ
ÇEVRE
Çevre ; canlıların yaşamları boyunca
ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak
etkileşim içinde bulundukları biyolojik,
fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel
ortamdır.
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
 Bütün canlıların sağlığını olumsuz yönde
etkileyen, cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal
zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan
yabancı maddelerin; hava, su ve toprağa yoğun bir
şekilde karışması olayıdır.
 Ekosistemlerde doğal dengeyi bozan ve
insanlardan kaynaklanan zararlardır.
KİRLETİCİLER
▪ Kağıt, bitki kalıntıları, sofra artığı, hayvan leşleri ve
doğal gübre gibi organik (canlı kökenli) atıklar
mikroorganizmalar tarafından parçalanarak yeniden
tabiata kazandırılır. Fakat bu atıklar, çevreye
atıldığında mikropların üremesine de uygun ortam
oluşturur.
▪ Cam şişe, teneke kutu, plastik, pet şişe, deterjan,
tarım ilacı ve pil gibi maddeler tabiatta kalıcı kirliliğe
neden olur. Kalıcı kirliliğe neden olan maddelerin
rastgele çevreye atılmaması ve sanayide yeniden
kullanımı sağlanmalıdır.
▪ Cam, kağıt, teneke ve plastik geri dönüştürülerek
sanayide yeniden kullanılır.
GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR ?
▪ Yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve kimyasal
işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülüp, tekrar üretim
sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir.
▪ Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı
kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm
yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine
kazandırılmasıdır.
GERİ DÖNÜŞÜM !!
GERİ DÖNÜŞÜMÜN GETİRİLERİ
▪ Doğal kaynak tüketimini azaltır.
▪ Ambalaj atıklarının hammadde kaynağı olarak kullanılması, doğal
kaynaklarımızın daha az tüketilmesini ve korunmasını sağlar.
▪ Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her
geçen gün azaldığı için daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.
▪ Enerji tasarrufu sağlar.
▪ Geri dönüşüm sırasında uygulanan fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal
üretim işlemlerine göre daha az olduğu için, malzeme üretilmesinde
önemli bir enerji tasarrufu sağlanır.
▪ Tasarruf edilen enerji miktarı atık cins ve bileşimine bağlı olarak
değişmekle birlikte bir alüminyum kutunun geri dönüşümü ile yaklaşık %
90, kağıdın geri dönüşümü ile % 60 oranında enerji tasarrufu sağlanır.
GERİ DÖNÜŞÜMÜN GETİRİLERİ
▪ Atık miktarını azaltır.
▪ Deponilere daha az atık gider ve buna ek olarak bu atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır,
çünkü artık daha az çöp alanı ve daha az enerji gerekmektedir.
▪ Ekonomiye katkı sağlar.
▪ Hammaddelerin azalması ve doğal kaynakların tükenmesi önlenir, böylelikle ülke ekonomisine
katkı sağlanır.
GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ
GERİ DÖNÜŞEBİLEN AMBALAJ ATIKLARI
CAM
PLASTİK
METAL
KAĞIT KARTON
CAM ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ
▪ Cam atıklar yeşil cam toplama kutularında kaynağında
ayrı toplanıp, toplama ayırma tesislerinde renklerine göre
ayrılarak geri dönüşüm tesislerine verilmektedir.
▪ Cam maddeler kırılır ve hammadde karışımına
karıştırılarak eritme ocaklarına dökülmektedir.
▪ Kırılan cam; beton katkısı ve cam asfalt olarak da
kullanılmaktadır. Cam asfalta %30 civarında geri
dönüşmüş cam katılmaktadır.
▪ Cam sonsuz bir döngü içinde geri dönüştürülebilir,
yapısında bozulma olmaz.
CAM GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELİ ÇÜNKÜ
▪ Enerji tüketiminde % 25 azalma,
▪ Hava kirliliğinde % 20 azalma,
▪ Maden atığında % 80 azalma,
▪ Su tüketiminde % 50 azalma,
▪ Kum, soda, kireç gibi doğal kaynakların korunması sağlanmaktadır.
KEŞAN BELEDİYESİ OLARAK BİZ DE…
Cam atıkların kaynağında ayrı
toplanması için Belediyemiz 60
noktaya geri dönüşüm kumbarası
dağıtmıştır ve yapılan çalışmalar
sonucunda İlçemizden 2014 yılı
itibari ile 35 ton cam şişe
toplanmıştır.
PLASTİK ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ
▪ Plastik atıklar sarı renkli plastik toplama
kutularında kaynağında ayrı toplanıp,
toplama ayırma tesislerinde cinslerine göre
ayrılıp geri dönüşüm tesislerine verilerek
geri dönüşüm işlemine tabi tutulur.
▪ Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir
plastik atıklar, kırma makinalarında kırılıp
küçük parçalara ayrılır.
▪ İşletmeler bu parçaları direkt olarak belli
oranlarda, orijinal hammadde ile
karıştırarak üretim işleminde
kullanılabildiği gibi; tekrar eritip katkı
maddeleri katarak ikinci sınıf hammadde
olarak da kullanabilir.
GERİ DÖNÜŞEN PLASTİKTEN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER
▪ Sera örtüsü
▪ Plastik torba
▪ Marley
▪ Elyaf ve dolgu malzemesi
▪ Deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri ürünler
▪ Yağmur suyu ve atıksu boruları
▪ Çeşitli plastik oyuncak ve kırtasiye malzemeleri
▪ Araba yedek parça yapım mlz.
▪ Otomotiv sektöründe kullanım
METAL ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ
▪ Metal atıklar turuncu renkli atık metal toplama
kutularında kaynağında ayrı toplanıp, geri
dönüşüm tesislerine verilerek geri dönüşüm
işlemine tabi tutulur.
▪ 1 ton metal atığın geri dönüştürülmesi
sonucunda yaklaşık olarak 1300 kg hammadde
tasarrufu sağlanır.
▪ Alüminyum içecek kutuları, alüminyum folyolar,
konserve kutuları, mutfak malzemeleri (çatal,
bıçak, tencere, çaydanlık vb.) geri dönüşüm
kutularına atılabilir.
▪ 10 adet alüminyum içecek kutusu geri
kazanıldığında, 1 lambanın 35 saatte harcadığı
enerji korunmaktadır.
KAĞIT / KARTON ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ
▪ Kağıt – karton atıklar mavi renkli atık kağıt
toplama kutularında kaynağında ayrı toplanıp, geri
dönüşüm tesislerine verilerek geri dönüşüm
işlemine tabi tutulur.
▪ Kağıt öncelikle kağıt çamuru haline getirilir. Eğer
gerekirse içindeki yabancı maddeler için
temizleme işlemine tabi tutulur.
▪ Daha sonra geri dönüşmüş kağıt üretiminde
kullanılır.
▪ 1 kağıt 5 kez geri dönüşümde kullanılır.
KEŞAN BELEDİYESİ OLARAK BİZ DE…
Milli eğitime bağlı ilk ve orta öğretim
okullarından sene sonlarında kitap ve
defterler de toplanmaktadır. Ayrıca
talep doğrultusunda evlerde biriktirilen
atık kağıtlarda belediyemiz tarafından
alınmaktadır.
Devam eden bu çalışma sonucunda
2014 tarihi itibari ile 57 ton ambalaj
atığı toplanmıştır.
Hastaneler, sağlık kuruluşları ve
muayenelerde oluşan tıbbi artıkları
topluyoruz.
2014 yılı itibari ile 69,437 ton tıbbi atık
toplanmıştır.
BİTKİSEL ATIK YAĞLARI DA TOPLUYORUZ
▪ İlçemizdeki bitkisel atık yağları çevre ve
insan sağlığına zarar vermemesi, yakıt ve
elektrik olarak ekonomiye kazandırmak
amacıyla topluyoruz.
▪ Bitkisel atık yağ üreten işletmelerin
Bakanlıkça lisanslandırılmış bir firma ile
sözleşme yapılması sağlanmış olup bu
çalışma sonucu 2014 yılı sonu itibariyle
18,432 kg bitkisel atık yağın geri
dönüşümü sağlanmıştır.
Ömrünü tamamlamış
lastikler toplanarak ve geri
dönüşümü sağlanarak
lastiklerin yakılması ve
uygunsuz şartlarda
depolanması engellenmiş
olup çevre ve insan
sağlığına verdiği zarar
ortadan kaldırılmaktadır. Bu
kapsamda 2014 yılı itibari
ile 58 ton ömrünü
tamamlamış lastiğin geri
kazanımı sağlanmıştır.
İlçemizde uygun bir noktada
belirlediğimiz yere konulmuş
olan konteynerlerde
biriktirilmektedir. Elektronik
atıklar ile ilgili yapılan çalışmalar
kapsamında atık elektrikli ve
elektronik eşyalar belediyemiz
personeli tarafından evlerden ve
işyerlerinden de toplanmaktadır.
2014 yılı itibari ile 840 kg
elektronik atığın geri kazanımı
sağlanmıştır.
ATIK PİLLERİ TOPLUYORUZ
Kullanım ömrünü tamamlayan
pillerin insan sağlığına zarar
vermemesi ve ekonomiye tekrar
kazandırılması amacıyla
toplanmaktadır. Atık pil toplama
kutuları muhtarlıklara, okullara,
kamu kurum ve kuruluşlarına,
marketlere, fotoğrafçılara,
gazetelere ve iş merkezlerine
dağıtılmıştır.
Bu çalışma sonucunda2014
yılından itibaren 420 kg atık pilin
bertarafı sağlanmış olup, pillerin
içindeki kimyasalların suya ve
toprağa karışması engellenmiştir.
Resmi kurum/kuruluş, iş yerleri ve okullara
dağıtılan atık pil toplama kutu ve bidonları ile
atık piller evsel atıklardan ayrı biriktirilmekte ve
toplanmaktadır.
ATIK PİL YARIŞMASI DÜZENLİYORUZ
.
İlçemiz merkez okulları
arasında çevre bilincini
geliştirmek amacı ile ödüllü
atık pil yarışması
düzenlenmiş olup okullara
bir çok atık pil bidonu ve
broşür dağıtılmıştır. İlk üçe
giren okullara ödülleri 5
Haziran Dünya Çevre
gününde verilmiştir.
GERİ DÖNÜŞÜM ÇÜNKÜ…
▪ % 25 – 70 enerji tasarrufu
▪ % 60 su tasarrufu
▪ % 60 hava kirliliğinde azalma
▪ % 40 su kirliliğinde azalma
▪ % 40 çöp hacminde azalma
sağlanabiliyor.
GERİ DÖNÜŞÜM İYİ GELECEK
HEPİMİZE 
TEŞEKKÜRLER…
Download

Geri Dönüşüm Semineri Sunusu