MYSIA 2014
3.ULUSLAR ARASI HAVACILIK FESTİVALİ
FOTOĞRAF YARIŞMASI
AMAÇ :
Körfez Sportif Havacılık Kulübü tarafından bu yıl 5-7 Eylül 2014 tarihleri arasında 3’üncüsü
düzenlenecek olan havacılık festivali kapsamında; havacılığı ve uçmayı seven, geleceği havacılıkta
gören nesiller yetiştirmek, öncelikle bölgeye daha sonra tüm ülkemize havacılığı sevdirmenin
amaçlandığı ve Fotoğraf sanatı yoluyla faaliyetlerini topluma yansıtmak ve fotoğraf sanatçılarını
teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir.
KONU :
Serbest
KATILIM KOŞULLARI :
1. Yarışma seçici kurul dışında 18 yaşından büyük tüm amatör / profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar yalnızca sayısal olacaktır.
4. Yarışmaya gönderilen eserlerde basit düzenlemeler (ışık, renk, kontrast ayarları) dışında hiçbir
müdahale kabul edilmez.
5. Her katılımcı en fazla 4 renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
6. Fotoğraflar festival süresince yapılan hava gösterileri sırasında çekilmiş olmalıdır.
7. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
8. Yarışmaya gönderilen eselerin tüm sorumluluğu eser sahibine aittir.
9. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma
koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır..
FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ :
1.
Yarışma katılacak fotoğraflar CD/DVD ye yazdırılırken, JPEG formatında 300 DPİ çözünürlükte 12
sıkılaştırma kalitesinde kısa kenarları 3000 Piksel ve en az 20 cm olmalıdır
2.
Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
3.
Fotoğraflara 6 rakamdan oluşan rumuz sıra numarası ve eserin adı yazılacaktır.
(Örnek: 425632-1-yaşam )
4.
Fotoğraflara verilen rumuz, sıra numarası, ad katılım formu ile aynı olmalıdır.
5.
Katılım formu ve eksiksiz olarak doldurulacak ve imzalanarak üzerinde yalnızca rumuz yazılı bir
zarfa konularak kapatılacaktır.
1/3
6.
Katılım formu bulunan zarf ile CD/DVD aynı pakette gönderilecektir. Paketler üzerine “SERGİ
İÇİN FOTOĞRAF İÇERMEKTEDİR, TİCARİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi yazılmalıdır.
Doldurulmamış ve imzalanmamış katılım formları ile yarışmaya katılan eserler değerlendirme dışı
kalacaktır. CD/DVD ler elden veya posta ile başvuru adresine teslim edilecektir. Posta ile gönderilen
CD/DVD ler zarar görmeyecek şekilde paketlenmelidir. Posta ile gönderilen CD/DVD ler taşınması
sırasında meydana gelebilecek gecikme, kayıp ve hasardan kulübümüz sorumlu değildir.
TELİF HAKLARI :
1. Yarışma sonunda eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci
maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde
tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan
işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile
birlikte süresiz olarak düzenleyicilere (Edremit Fotoğraf Kulübü (EDFOK), Zeytin Fotoğraf Derneği
(ZEYFOD), Ayvalık Fotoğraf Topluluğu (AYFOT) ve Körfez Sportif Havacılık Kulübü) ait olacaktır.
2. Düzenleyiciler bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında,
Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser
sahibinin ismi ile (fotoğraf üzerinde grafik düzenlemeler yapılabilir ve tasarımlarda eser
sahibinin ismi kullanılmaz) kullanabilecek ve kullandırabilecektir.
3. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve
eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için her
ne nam altında olursa olsun herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını
gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Eser Sahibi, eser’in kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir
hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü
şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu
olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
5. Yarışmada ödül alan fotoğraflar;
http://www.korfezaviaclub.com/
http://www.edfok.tk/
http://www.zeyfod.org/
adreslerinden ve düzenleyicilerin facebook gruplarından duyurulacak ve yayımlanacaktır.
ÖDÜL:
Birinci
: Uçakla Körfez Turu
(Uçuş hava durumuna göre Körfez Sportif Havacılık Kulübü tarafından planlanacak ve tarihi ödül
alana bildirilecektir. Belirtilen tarihte uçuşa katılmayan ödülü kullanmış sayılacaktır.)
İkinci
: Maket Uçak
Üçüncü : Maket Uçak
YARIŞMA TAKVİMİ :
Son Katılım Tarihi
Seçici Kurul Değerlendirmesi
Sonuç Bildirimi
: 15 Eylül 2014
: 20 Eylül 2014
: 20 Eylül 2014
2/3
SEÇİCİ KURUL (Alfabetik Sırayla) :
1.
2.
3.
4.
Turhan Silcan – Körfez Sportif Havacılık Kulübü
Özcan Şimşek – Edremit Fotoğraf Kulübü (EDFOK)
Özkan Arıkantürk – Zeytin Fotoğraf Derneği (ZEYFOD)
Uğur Bilge – Ayfalık Fotoğraf Topluluğu (AYFOT)
DÜZENLEYİCİLER :
Körfez Sportif Amatör Havacılık Kulübü
Edremit Fotoğraf Kulübü (EDFOK)
Zeytin Fotoğraf Derneği (ZEYFOD)
Ayvalık Fotoğraf Topluluğu (AYFOT)
BAŞVURU ADRESİ :
Soğanyemez Mah.
513 Sk. No:6 Da.:5
Edremit/Balıkesir
AYFOT
3/3
MYSIA 2014
3.ULUSLAR ARASI HAVACILIK FESTİVALİ
FOTOĞRAF YARIŞMASI
KATILIM FORMU
Katılımcının
Rumuz
Adı soyadı
Doğum tarihi - yeri
Adres
Tel
Cep tel
Faks
E- mail
Fotoğraf sıra no ve adı
1.
2.
3.
4.
Şartname hükümlerini ve yukarıda ayrıntılı bilgileri verilmiş olan yapıtın, Körfez Sportif Havacılık
Kulübünün tüm etkinliklerinde ve öteki tüm duyuru ve tanıtımlarında, Körfez Sportif Havacılık
Kulübünün her türlü görsel, işitsel ve yazılı doküman ve belgelerinde, ismim belirtilerek
bedelsiz olarak kullanımını düzenleyicilere (Edremit Fotoğraf Kulübü (EDFOK), Zeytin Fotoğraf
Derneği (ZEYFOD), Ayvalık Fotoğraf Topluluğu (AYFOT) ve Körfez Sportif Havacılık Kulübü)
gayri kabili rücu ve süresiz olarak devrettiğimi Eser Sahibi olarak kabul ve taahhüt ederim.
Katılımcı imzası:
Tarih:
4/3
Download

Dosyayı İndir - Körfez Havacılık Kulübü