BASKI (PRES) BETONLAR
 Pres beton tüm mekanlar için tasarlanmış bir zemin
kaplama sistemidir.En önemli özelliği , tek tek
döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton
teknolojisi olmasıdır.Çok çeşitli renk ve desende
uygulanabilen, granit ve diğer tabii taşların tüm doğal
görünümünü veren Presbeton; seçenek özgürlüğü,
mukavemet değerleri, antik etkisi ve uygulama süresi
ile geleneklere ve kültüre saygılı en yeni beton
teknolojisidir. Pres betonun uygulanış, görünüş ve
dayanıklılık açısından diğer malzemelere göre çok
farklı özellikleri vardır.
Çimento bazlı yüzey sertleştiricileri betonun üst yüzeyinde
aşınma dayanımı yüksek, donma çözülme mukavemeti
yüksek , yüksek mukavemetli dekoratif yüzeyler elde etmek
için kullanılan malzemelerdir.
Çimento – Katkılar
Renkli yüzey sertleştirici içinde bulunan çimento oldukça
önemlidir.
Toz süper akışkanlaştırıcılar ile düşük su oranlarında bile
malzeme kolay işlenebilmektedir. Bu da malzemenin yüzey
düzgünlüğünü
mukavemet
değerlerini
artırmaktadır.
Selülozik lif katkılar ile yüzey sertleştirici uygulamalarında
ortaya çıkan mikro çatlaklar ile kılcal çatlaklar ortadan
kaldırılmaktadır. Toz polimerler ile yüzey sertleştiricilerin
darbelere karşı dayanımı ve betona daha iyi yapışma
özelliği artırılmaktadır.
• Üretildiğinde plastik kıvamda
olan taze beton, çimentonun
priziyle birlikte sertleşmeye ve
dayanım kazanmaya başlar. Bu
süreçte kalıpla temas eden
beton yüzeyi kalıbın yüzey
dokusunu
alır.
Örneğin
üzerinde kesim izleri veya
doğal izler bulunan ahşap kalıp
kullanıldığında
bu
izler
sertleşmiş beton yüzeyinde de
kolaylıkla elde edilir.
BASKI BETON UYGULAMASI
 Bu yöntem endüstriyel
olmayan zemin betonları
için tercih edilmektedir.
 Baskı beton tekniği taze
beton yüzeyinin
renklendirilmesi ve çeşitli
geometrik şekillerle desen
verilmesi işlemlerinin
birlikte kullanılmasıdır.
 Renklendirici
serildikten sonra
yüzey düzeltilir
ve malalarla
malzemenin
beton yüzeyinde
kaynaşması
sağlanır.
Projede belirtilen dayanımdaki beton
yerleştirilip perdahlanarak düzeltilir.
Mastarlanıp düzeltilen zemin betonun
yüzeyindeki terleme suyu kaybolduktan sonra
yüzeye renklendirici bir malzeme serilir.
Baskı beton uygulamasında genellikle kauçuktan
üretilen ve birçok farklı desene sahip olan kalıplar
kullanılmaktadır.
Bir sonraki adım baskı kalıplarının yüzeye
uygulanarak kalıptaki desenlerin beton
yüzeyinde elde edilmesidir.
Kullanılacak baskı kalıplarının beton yüzeye
yapışmaması ve kolayca kaldırılabilmesi için
renklendirme işleminden sonra yüzeye toz veya sıvı
haldeki kalıp ayırıcı malzeme uygulanır.
Kalıp beton
yüzeyine
yerleştirildikten
sonra tokmaklar
yardımıyla kalıbın
beton yüzeyine
iyice oturması
sağlanır.
Uygulamadan bir kaç gün sonra yüzeyde kalan kalıp ayırıcı
malzeme yıkanarak temizlenir ve derz kesimleri yapılır.
Yüzeyde doğal bir görünüm
veya değişik bir etki
istendiğinde asit veya çeşitli
kimyasallar uygulanarak istenen
etkinin sağlanması olasıdır.
Baskı betona katılan katkı
malzemeleri
CSH
 Beton yüzeyine tatbik edilen renklendirici ve yüzey
sertleştirici ( CSH , Colour Surface Hardener ) sayesinde
yüzey mukavemeti standart bir betona kıyasla ortalama 4 ile 8
kat daha arttırılabîlmektedir.Aynı zamanda CSH'ın içerdiği
pigmentlerin dış etkilere ve güneş ışığına dayanıklı olması da
BASKI BETON'un renklerinin hiç bir zaman solmamasına ve
ilk günkü halini korumasına sebep olur.
LSS
 Yüzey
geçirgenliğini
önlemek için tatbik edilen
LSS (LSS , Low Solıd Sealer
Betona
devamlı
ıslak
görüntüsü verir ) parlatıcı
özelliğinin yanı sıra betona
nüfuz
ederek
tüm
gözenekleri kapattığından
(betonun nefes almasına
mani
olmaz.)
,donma
çözülmeden
dolayı
oluşabilecek
yüzey
çatlaklarının
oluşmasına
mani olur ve aynı nedenle
deniz suyu, rutubet, benzin,
yağ,
vb.
maddelerden
yüzeyin etkilenmemesini ve
leke tutmamasını sağlar.
MFR
 Beton içine katılan mukavemet arttırıcı fiber (MFR , Mono
Filament Reinforcing ) ve özel katkılar (AEA, Air Entraining
Agence) sayesinde betonun mukavemeti ve dış etkilere
dayanımı arttırılmaktadır .
RA
 CSH ile uyumlu şekilde kullanılabilecek
kapasitede olup, beton yüzeyine ikinci bir renk
efekti verecek şekilde dizayn edilmiştir.
 Renklendirme
Yüzey sertleştiricilerine daha dekoratif bir görünüm
kazandırmak için inorganik pigmentler konulabilir. Bu
pigmentlerin eşit miktarda ve homojen olarak karıştırılması
bitmiş yüzeydeki dalgalanmaların en aza indirilmesi
açısından önemlidir
 Agrega
Yüzey sertleştiricinin karakteristiğini belirleyen en önemli
unsur agregadır. Yüksek nitelikli kuartz, korunt, silisyum
karbür ve korozyona dayanıklı metalik agregalar
kullanılabilir. Agreganın niteliği kadar tane büyüklüğü de
önemlidir. Belirli tane büyüklüklerindeki agregaların
karışımı ile elde edilen yüzey sertleştirici tek tip agrega ya da
gelişigüzel agrega ile yapılan malzemelerden çok daha iyi
sonuçlar verir.
 BASKI BETON iç ve dış mekanlar için tasarlanmış bir
zemin ve duvar kaplama malzemesidir.
 En önemli özelliği, tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren
desen baskılı beton teknolojisi olmasıdır.
 Çok çeşitli renk ve desende uygulanabilen, granit, kayrak gibi
tabii taşların doğal görünümünü verebilen BASKI
BETONLARIN özellikleri;
 Çökmez
 Kaymaz
 Leke tutmaz
 Güneş ışınlarına dayanıklı
 Renkleri solmaz
 Toz tutmaz
 Sınırsız dizayn seçeneği, kişiye özel dizayn yapabilme,
 Yüzey üzerinde iz kalmaz, su birikmez
desenlerle ve renklendirici tozun dışında
kullanılan Antik Etki Tozunun yüzeyde bırakılarak,
malzemeye eski ve kullanılmış görüntüsü vermesiyle
BASKI BETON “Geleneklere ve Kültüre Saygılı En Yeni
Teknoloji” olma özelliğini taşır.
 Geleneksel
 %90 doğal malzemelerden oluşan BASKI BETON sahada
blok olarak uygulandığı için zeminde zamanla oluşabilecek
çökmelerden etkilenmez ve aynı yüzey düzgünlüğünü her
zaman korur.
 Tek tek döşenen bir malzeme olmadığı için, taş aralarının
oynaması, zamanla aralarda istenmeyen otların çıkması gibi
durumlar BASKI BETON için söz konusu değildir.
Yüzey Sertleştirici
 Hidrolik bağlayıcı, metalik olmayan ve paslanmayan
sert quartz agrega ve diğer katkı maddelerinden oluşan
 Aşınmaya ve tozumaya dayanıklı
 Taze beton üzerine tase halde iken monolitik olarak
kullanılan, BASKI BETON malzemesidir.











Beton yüzeyin dayanımı, normal betona göre birkaç misli artar.
Estetik, renkli ve dekoratif bir yüzey oluşturur.
Darbelere karşı dayanım artar.
Beton yüzeyinin emici özelliği azalır.
Beton yüzeyindeki tozumayı azaltır ve kolay temizlenir.
Beton yüzeyinde düşük su / çimento oranı sayesinde yüksek mukavemetler
oluşur.
Motor yağı, madeni yağlar, hafif asit, deterjan gibi endüstriyel kimyasal
maddelere karşı direnç artar.
Uygulanan sertleştirici beton yapının bir parçası olur.
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
Betonda donma-çözülme sonucunda ortaya çıkan pullanmaya direnç
gösterir.
Paslanma, oksitlenme, karbonasyon yapmaz.
 Fabrika, depo, tamirhane, otopark, garaj, fuar alanları,
süpermarketler, uçak hangarları gibi yapılarda
 Kaldırımlar, yollar, otoparklarda
 Koridor ,teras, rampa
 Okul, hastane, alışveriş merkezleri, konut, işyerleri gibi,
hafif ve orta trafik yüküne maruz beton yüzeylerinde
kullanılmaktadır.
Beton yüzeyine tatbik edilen renklendiriciler
Renkli Kalıp Ayırıcı
 Yüzey sertleştirici ile uyumlu şekilde kullanılabilecek
kapasitede olup, yüzeye ikinci bir renk efekti verebilecek
şekilde dizayn edilmiştir.
 Beton dökümü yapıldıktan sonra kalıpların kolay
sökülmesi ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesi için
kullanılan, çevreye zararsız, madeni yağlar içermeyen bir
kalıp ayırıcıdır.
 Baskılı beton sistem kalıplarının betona yapışmasını ve
kenarlarının kırılmasını önler.
 Kalıbın betondan kolay ve hızlı ayrılmasını sağlar.
 Kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.
 Kalıp desenlerinin beton yüzeyine tam olarak yansımasını
sağlar.
 Uygulandığı yüzey sertleştiricili beton yüzeyinde
eskitilmiş etkisi verir.
 Değişik renklerde etki verilebilir.
 Yüzey Koruyucu ve Parlatıcı;
 Beton yüzeyin tamamen kapatılarak gerek dış etkenlere
karşı dayanıklılık, gerekse donma ve çözülmeye karşı
mukavemet sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
 Tüm
taze beton ve beton yüzey sertleştirici
uygulamalarından sonra betonu kürlendirmek ve betonda
yalıtımlı bir tabaka elde ederek tozumayı önlemek için
kullanılır.
 İstenildiğinde eski beton üzerine sürülerek beton
yüzeyinin performansını artırılır ve tozuma önlenir.
 Aynı zamanda yüzeyde parlak bir görünüm elde edilir.
 Kürlenmiş bir betonun mukavemeti normal betona göre %20-25 artar.
 Betonda kürlenme sırasında meydana gelebilecek çatlaklıkları önler
 Beton yüzeyindeki tozumayı önler.
 Betonun aşınma dayanımını artırır.
 Yüzeyde renk değişimi yapmaz.
 Beton içinde elde edilen film tabakası ile kürleme ve yalıtım yapılarak





tozuma engellenir ve beton yüzeyi korunarak kalıcılığı artırılır.
Yüzeye daha sonra uygulanacak kaplamaların yapıştırma malzemeleri ile iyi
yapışma sağlar.
U.V. dayanıklıdır.
Su itici özelliği vardır.
Geçirimsizlik sağlar.
Betonun klora karşı direncini artırır.
 İç ve dış mekanlarda
 Endüstriyel zeminler
 Tüm dikey ve yatay beton yüzeylerde
 Betonarme döşemeler
 Otoparklar, depo zeminlerinde, kullanılabilir.
BASKI BETON
UYGULAMASI
 Yeni inşa edilecek bir zemin betonu için gerekli alt temel
incelemeleri ve gerekirse iyileştirmeleri yapıldıktan sonra
belirli kalınlık ve özeliklerdeki alt temel yerleştirilip
sıkıştırılır ve üzerine plastik örtü serilir.
 Ardından projede belirtilen donatılar yerleştirilip
betonlama işlemine geçilir.
belirtilen dayanımdaki beton yerleştirilip
perdahlanarak düzeltilir.
 Plastik rötre çatlaklarına karşı gerekli önlemlerin alınması,
beton yüzeylerinin rüzgar ve güneş ışınlarından korunması
önemlidir.
 Bu aşamaya kadar olan uygulama adımları klasik zemin
betonu yapımındakinin aynısıdır.
 Ancak sonraki aşamalar farklıdır.
 Projede
 Mastarlanıp düzeltilen zemin betonun yüzeyindeki terleme
suyu kaybolduktan sonra yüzeye renklendirici bir
malzeme serilir.
 Toz haldeki bu malzeme sıkıştırmayla birlikte normal
şekilde bitirilmiş beton yüzeyine göre daha yoğun bir yapı
sağladığı için renkli yüzey sertleştirici olarak da
adlandırılmaktadır.
 Bu malzemeler temel olarak çeşitli pigmentler, Portland
çimentosu ve kumdan oluşmaktadır, ek olarak çeşitli
polimerler içeren malzemeler de bulunmaktadır.
 Yüzeyde oluşabilecek renk farklılıklarını önlemek için
renklendirici malzemenin yüzeye üniform olarak serilmesi
önemlidir.
 Renklendirici bu malzemenin peşpeşe iki katman olarak
uygulanması da önerilebilir.
 Renklendirici
serildikten sonra yüzey düzeltilir ve
malalarla malzemenin beton yüzeyinde kaynaşması
sağlanır ancak yüzey renginde farklılıklara yol açabileceği
için aşırı miktarda mala uygulamasından da kaçınılmalıdır.
 Kullanılacak baskı kalıplarının beton yüzeye yapışmaması
ve kolayca kaldırılabilmesi için renklendirme işleminden
sonra yüzeye toz veya sıvı haldeki kalıp ayırıcı malzeme
uygulanır.
 Bu malzeme çeşitli pigmentler ve kumdan oluşur.
 Kalıp ayırıcının renklendirici uygulamasındaki gibi
betonla kaynaşması istenmez.
 Bir sonraki adım baskı kalıplarının yüzeye uygulanarak
kalıptaki desenlerin beton yüzeyinde elde edilmesidir.
 Bu işlemin zamanlaması önemlidir; beton belli bir sertliğe
ulaştıktan sonra uygulamaya başlanır.
 Ancak, beton çok fazla sertleşmeden önce işlem
bitirilmelidir.
 Baskı beton uygulamasında genellikle kauçuktan üretilen
ve birçok farklı desene sahip olan kalıplar
kullanılmaktadır.
 Kalıp beton yüzeyine yerleştirildikten sonra tokmaklar
yardımıyla kalıbın beton yüzeyine iyice oturması sağlanır.
 Böylece kalıp üzerindeki desen betona aktarılmış olur.
 Ardından kalıp kaldırılıp desen verilmemiş yüzeye
yerleştirilir.
 Bu şekilde tekrarlanan yöntemle tüm yüzeyde istenen
desen elde edilir.
 Uygulamadan bir kaç gün sonra yüzeyde kalan kalıp
ayırıcı malzeme yıkanarak temizlenir ve derz kesimleri
yapılır.
 Derz kesimlerinin iki nedeni vardır;
 Büzülme derzi olarak görev yaparak betonun rastgele
çatlamasını önler
 Zeminin farklı panel veya kaplamalardan oluştuğu etkisi
yaratılabilir.
 Baskı beton tekniğinde son adım yüzeye koruyucu
kimyasal malzemelerin uygulanmasıdır.
 Yüzeyde doğal bir görünüm veya değişik bir etki
istendiğinde asit veya çeşitli kimyasallar uygulanarak
istenen etkinin sağlanması olasıdır.
 Baskı
beton uygulamasının eski beton yüzeylere
uygulanması durumunda ise eski ve yeni yüzeyler
arasındaki aderans önem kazanır.
 Alt yüzeye yeterli aderansı sağlamak için eski yüzey
pürüzlendirilip temizlenir.
 Ardından yüzeye aderans sağlayıcı bir tabaka uygulanır.
tabaka kurumadan önce üzerine baskı tekniği
yapılacak karışım uygulanır.
 Karışımın yeterli ve üniform kalınlıkta uygulanmasına
özen gösterilmelidir.
 Bundan sonraki aşamalar yeni inşa edilen zeminlerdeki
uygulama gibidir.
 Bu
BASKI BETON DESEN
ÖRNEKLERİ
Desenler
Desenler
 Bahçe düzenlemeleri
 Kent alanları
 Parklar
 Yollar
 Havuz kenarları
 Restorasyon alanları
 Alışveriş merkezleri
 Marina ve rıhtımlar
 Turistik tesisler
 Otoparklar
 Çevre düzenlemeleri
 Akaryakıt istasyonları
 Bina cepheleri
 Kent rekreasyon alanları
BASKI BETONLARIN uygulandığı alanlar arasındadır.
Çevre düzenlemeleri
Bahçe düzenlemeleri
Kent alanları
Akaryakıt istasyonları
Download

ÖZEL BETONLAR