CLUB PARADISO d.o.o
SRBIJA, 11000 BEOGRAD, BULEVAR DESPOTA STEFANA 15
Tel:+381 11-324-7012, 324-0928, Fax:+381 11 323-9603
PIB:103685070
E-mail:[email protected]
Tek.rač.: 240-0430442101500-23 FINDOMESTIC BANK
Licenca OTP 149/2010 od 09.02.2010
Predmet : Ponuda za učešće na međunarodnoj smotri folklora - Neos Marmaras trofej 2013.
Više detalja o smotri možete videti na www.neosmarmaras.co.rs/festival-folklora.html
Poštovani prijatelji folklora,
Obaveštavamo vas da će se u Neos Marmarasu, grčkom letovalištu, u maju i u septembru 2013. godine
održati takmičarska smotra folklora : Neos Marmaras trofej - 2013. u sklopu kulturnih i sportskih
manifestacija pod pokroviteljstvom opštine SITONIJA i u organizaciji turističke agencije CLUB PARADISOdobitnika priznanja ŠAMPION TURIZMA 2009; 2010; 2011 i 2012. za uspešnu afirmaciju kulturnog
stvaralaštva i organizaciju ekskurzija u inostranstvu te višegodišnji visok nivo usluga u organizaciji
aranžmana
za
Grčku.
NEOS MARMARAS, slikoviti gradić dominira prostrano azurnim morem zaliva Toroneos. Sagradjen je na tri brežuljka
pokrivena borovom šumom i maslinjacima. Smešten je na jugo-zapadnom delu Sitonije, drugom prstu od tri koja čine
Halkidiki, na mestu gde se raskošna planina Mount Itamos susreće sa plažama izuzetne lepote kao što su Paradiso,
Grigoriatiko, Azapiko zbog kojih je Marmaras dobitnik Evropske plave zastave kao priznanja za čistoću mora, obala i
okruženja. Zbog veselih noći i intezivnog života NEOS MARMARAS je atrakcija za turiste iz čitavog sveta.
Program
KUD-ovi se mogu prijaviti za sledeće smene :
1. dan: Dolazak u Neos Marmaras, smeštaj u apartmane
MAJ:
20.05-25.05.2013. Polazak 19.05, povratak iz N.M 25.05.2013.
posle 13 časova, slobodno vreme, večera, noćenje.
SEPTEMBAR
2. dan: Doručak, slobodno vreme, 19 č svečani defile i
17.09 -22.09.2013.Polazak 16.09. , povratak iz NM 22.09.2013. otvorenje Smotre u centru, nastup, druženje, večera,
noćenje.
Učesnicima su na raspolaganju sportski tereni za odbojku
3. dan: Doručak , slobodno vreme (mogućnost
na plaži i druge sportove, bez nadoknade.
fakultativnih izleta ili sportska takmičenja) uveče večera,
noćenje.
Uslovi učešća
4. dan: Doručak, slobodno vreme 19 č nastupi
ansambala-takmičenje, druženje, večera, noćenje.
- 20 min kvalitetnog programa ili 2 KOREOGRAFIJE.
5. dan: Doručak, slobodno vreme (sport, druženje…)
- Donošenje table sa imenom društva, mesta i države
večera, noćenje.
iz koje dolazi I DRŽAVNE ZASTAVE.
6. dan: Doručak, povratak iz Neos Marmarasa, mogućnost
Orkestarska pratnja ili CD.
razgledanja Soluna.
Napomena: Smeštaj se dodeljuje prema redosledu prijava.
Aranžman obuhvata:
* Prevoz autobusom turističke klase (za ansamble iz Srbije )
* Smeštaj u 1/3 , 1/4 APT sa TWC-om ( doplata za dvokrevetnu sobu je 2 € po osobi dnevno )
* Usluga na bazi 5 polupansiona - ŠVEDSKI STO
* Usluge predstavnika agencije – pratioca grupe
Cena aranžmana na bazi izabrane usluge:
*
Troškove organizacije putovanja
CENA
USLUGA
* 2 gratisa na 50 plativih
58 € po osobi
Boravak
* Učešće na smotri
105 € po osobi
Boravak+ishrana
Aranžman ne obuhvata:
150 € po osobi
Boravak+ishrana+prevoz
Individualne troškove, ostale nepomenute usluge
20€ po osobi
Dodatni
dan
(posle
Putno zdravstveno osiguranje
oficijalnog dela)
Fakultativne izlete : (Solun 15 e, Meteori 40 e, Hilandarski–
metoh Kakovo 15 e)
Prijavu za učešće na smotri folklora možete preuzeti sa web prezentacije www.neosmarmaras.co.rs
Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontaciju u iznosu od 10 e po članu, koja se ne vraća u slučaju odustajanja. Preostali iznos plaća se
u mesečnim ratama, od kojih je poslednja najmanje 15 dana pre predviđenog polaska na tekući račun agencije Paradiso br 2400430442101500-23; Findomestic Banka ili po dogovoru.KUD je obavezan da plati svako nastalo oštećenje inventara u sobama i
restoranu, kao i drugu štetu prouzrokovanu od strane njegovih članova ili pratilaca,te da se stara o bezbednosti i ponašanju svojih
članova tokom boravka..Prijavljivanje i ugovaranje učešća na Smotri vrši se do 15.04.2013. a raspored smeštaja je na osnovu redosleda
prijave. Uz Prijavu se prilaže kopija ove Ponude, potpisana od strane odgovornog lica i overena pečatom.
Za KUD “___________________________________” Potvrđujem da prihvatamo sve uslove ove Ponude i opšte uslove
putovanja TA Club Paradiso.
M.P.
Potpis ovlaštenog lica
___________________
Prijavljivanje i informacije: «CLUB PARADISO» Beograd, Bulevar despota Stefana 15
324-70-12, 324-09-28
Download

CLUB PARADISO d.o.o Predmet : Ponuda za