UPUTSTVO
ZA EKSPLOATACIJU I ODRŽAVANJE SKUTERA
SPRINT GR8
www.sprintscooters.com
Postovani kupci, želimo vam dobrodošlicu među zadovoljne kupce SPRINT skutera i
motocikala. Ovo uputstvo Vam omogućava da naučite pravilne procedure i operacije
rukovanja za uspešno održavanje motora. U uputstvu za upotrebu su predstavljene
osnove za održavanje i rešavanje bilo kakvih problema u eksploataciji motora.
Sve izložene informacije uključujući i fotografije, skice i specifikacije će vam koristiti
prilikom upotrebe Vašeg motora i zasnovane su na najnovijoj verziji proizvoda.
Proizvođač zadržava pravo izmene bez prethodne najave.
Motor je konstruisan i proizveden u skladu sa bezbednosnim standardima Evropske
Unije. Molimo Vas da ne menjate delove bez konsultacije sa ovlašćenim serviserom i
da ne koristite neodgovarajuće delove, kako ne bi doveli do oštećenja motora i izložili
opasnosti sebe i druge učesnike u saobraćaju.
Da bi osigurali sigurnu i udobnu vožnju molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo !
SIGURNA VOŽNJA
Pravila za sigurnu vožnju
provere moraju biti izvršene pre vožnje, pre startovanja motora,
da bi se izbegla oštećenja
samo kvalifikovana osoba, koja ima dozvolu za vožnju motora,
može upravljati motorom
potpuna pažnja je neophodna u toku vožnje
voziti na propisanoj udaljenosti od ostalih učesnika u saobraćaju
poštovati saobraćajne propise
prebrza vožnja može prouzrokovati nesreće u saobraćaju
nosite zaštitnu odeću, kacigu, naočare i rukavice radi Vaše sigurnosti
način vožnje u prvih 1000 kilometara je veoma bitan za pravilno
razrađivanje i duži radni vek motora
bilo koje neautorizovane modifikacije na motoru ili zamena delova
mogu učiniti vožnu nesigurnom i kažnjive su
ukoliko dođe do neautorizovanih modifikacija firma
MASSETEHNIC ne preuzima odgovornost za nastale posledice
PROVERITI PRE VOŽNJE:
1. količinu benzina
2. količinu ulja za mešavinu
3. položaj kurble
4. upravljačke ručke (fleksibilnost)
5. kočioni sistem
6. pneumatike (pritisak, opšte stanje)
7. svetla
8. gas
Napomena:
Motor je dizajniran za samo jednu osobu (vozača), u izuzetnim slučajevima može se
voziti još jedna osoba, ali tada proizvođač i uvoznik ne snose odgovornost za takav ili
sličan postupak.
Motor uvek vozite po uređenim, asfaltnim kolovoznim površinama, on nije namenjen
za "off road" - terensku vožnju.
-2-
TEHNIČKI PODACI
Model
Dimenzije
Neto težina
Rezervoar
Max nosivost
Tip motora
Kompresija
Zapremina
Hlađenje
Snaga
Starter
Paljenje
Max. brzina
Tip ulja
Tip goriva
Kvačilo
Prednja guma
Zadnja guma
Br. stepeni prenosa
Prednja kočnica
Zadnja kočnica
Akumulator
Osigurač
Prednje svetlo
Svetla migavaca
Zadnje svetlo
GR8
1825x675x1173
94 kg
5,5 lit.
150 kg
2-taktni, 1-cilindrini
10,5+/- 0,1
49 cm3
vazdušno
2.4 kW / 7500 o/min
elektro / mehanički
CDI
45 km/h
2T ulje za vazdušno hlađene motore
BMB 95 oktana
automatsko
120/70-12
130/70-12
disk
disk
12V 5Ah
15A
12V 35/35 W
dioda
dioda
INSTRUKCIJE
ZA SKLADIŠTENJE MOTORA
Ako ne vozite motor duže vreme treba ga skloniti u zatvoren prostor da bi
se sprečila oštećenja. Pre skladištenja motora treba obaviti neke osnovne
operacije da bi motor bio spreman za ponovnu vožnju.
• promeniti ulje i uljni filter.
• ispustiti gorivo iz rezervoara i karburatora i poprskati sprejom protiv rđe.
• izvaditi akumulator i staviti ga u hladnu, mračnu i suvu prostoriju.
• podupreti gume sa čvrstim osloncem.
Napomena:
Gorivo je lako zapaljiva supstanca i može doći do eksplozije usled određenih
uslova, zbog čega treba biti veoma pažljiv.
-3-
DELOVI MOTORA
1 - prednji migavac
2 - prednje svetlo
3 - ručica prednje kočnice
4 - retrovizor
5 - ručica zadnje kočnice
6 - sedište
7 - zadnje svetlo
8 - pretinac za skladištenje
9 - poklopac akumulatora
10 - bočna nožica
11 - parkirna nožica
12 - kurbla za paljenje
4
5
3
6
7
8
2
9
1
12
11
10
-4-
UPOTREBA
Prekidači na levoj ručici
1 - prekidač za svetla
prednja svetla duga
prednja svetla kratka
2 - prekida pokazivača pravca
svetlo za skretanje u levo
svetlo za skretanje u desno
3 - prekidač za sirenu
Prekidači na desnoj ručici
4 - prekidač za svetla
ugašena svetla
poziciona svetla
poziciona i svetla za vožnju
5 - taster za start motora
Start motora / Kontakt brava
1 - operativni položaj
- paljenje motora je omogućeno
- ključ se ne može izvaditi
2 - motor ugašen
- paljenje motora nije moguće
- korman nije blokiran
- ključ se može izvaditi
3 - motor ugašen, korman blokiran
- paljenje motora nije moguće
- korman okrenuti skroz u levo
i okrenuti ključ u ovu poziciju
- ključ se može izvaditi
Start motora:
Kada je prekidač za paljenje/gašenje motora u
poziciji (ON), stisnuti
kočnicu i pritisnuti dugme za startovanje kako bi se pokrenuo motor
Napomena:
Držite parking svetla upaljenim kratko vreme, s obzirom da to troši akumulator
-5-
Instrument tabla
1
2
3
4
5
6
1 - brzinomer - km/h
2 - daljinomer (kilometar sat)
3 - pokazivač kritičnog nivoa ulja (svetlosni indikator)
4 - indikator aktiviranja prednjeg dugog svetla (svetlosni indikator)
5 - pokazivač pravca (svetlosni indikator)
6 - pokazivač nivoa goriva u rezervoaru: E rezervoar prazan i F rezervoar pun
3
Rezervoar ulja za mešavinu
1
2
Da bi pristupili čepu rezervoaru za ulje (kao i pretincu za skladištenje i čepu
rezervoara) treba da okrenete ključ u kontakt bravi u operativni položaj i
podignete sedište nagore (1), a zatim skinete poklopac (2).
Ukoliko je potrebno dopunite rezervoar (3) isključivo uljem za 2T vazdušno
hlađene motore. Dobro pričvrstite čep na bocu i vratite poklopac na mesto.
-6-
Rezervoar za gorivo
1
2
3
Ispod sedišta (1)
se nalazi rezervoar
za gorivo (2), kao i
čep rezervoara (3)
Napomena:
Isključite motor kada dopunjavate rezervoar.
Nikada ne punite rezervoar do vrha zbog mogućnosti prelivanja goriva na motor.
Koristite bezolovni benzin, energetske vrednosti 95 oktana
Čep rezervoara za gorivo
Da bi pristupili čepu rezervoara (3) treba da okrenete ključ u kontakt bravi u
operativni položaj, a zatim povučete sedište nagore. Čep se nalazi na vrhu
rezervoara i otvara se odvrtanjem nalevo (u smeru suprotnom od kazaljke sata)
3
Nivo goriva u rezervoaru
Napomena:
Nikada ne punite rezervoar više od
maksimalno dozvoljenog nivoa (1).
Ukoliko gorivo dođe do nivoa čepa (2)
postoji mogućnosti prelivanja goriva na motor.
-7-
Nožice za oslanjanje
2
3
1
Glavna nožica
Glavna nožica (1) služi za parkiranje skutera i stabilnija je od bočne. Spustite je
i fiksirajte nogom, a zatim skuter podignite na nju, držeći ga za ručku iza sedišta (4).
Bočna nožica
Bočna nožica (2) služi za privremeno oslanjanje motora. Spustite je i fiksirajte
nogom, a zatim skuter podignite na nju, držeći ga za ručicu iza sedišta (4).
Kada je ona u upotrebi motor skutera je blokiran i ne može se startovati.
Startovanje motora kurblom
Stisnuti ručicu kočnice i nogom naglo spustiti pedalu kurble (3) nakon čega će
se motor startovati. Sa vremena na vreme treba motor startovati kurblom kako
bi se očuvala njena pravilna funkcija.
Napomena:
Pošto je motor startovao, OBAVEZNO vratiti pedalu kurble u početni položaj.
4
Ručica iza sedišta
Ručica iza sedišta (4) se koristi za
podizanje motora na bočnu ili glavnu nožicu.
-8-
Pretinac za skladištenje
1
2
3
1 - sedište - služi kao poklopac pretinca
2 - pretinac za skladištenje stvari
3 - čep rezervoara
Da bi pristupili pretincu za skladištenje (kao i čepu rezervoara) treba da okrenete
ključ u kontakt bravi u operativni položaj, a zatim povučete sedište nagore.
Napomena:
Ne držite dragocenosti u ovom prostoru, kao ni stvari osetljive na toplotu,
pošto rad motora povišava temperaturu u pretincu.
Akumulator
Uklanjanjem maske u sredini motora, između nogu vozača (1) možete doći
do prostora gde se nalazi akumulator.
1
-9-
IDENTIFIKACIONI BROJEVI
Zapišite identifikacione brojeve, biće Vam potrebni za naručivanje rezervnih
delova ili prilikom eventualne krađe motora.
Broj šasije
1
Broj šasije (1) se nalazi na
prednjem delu skutera,
na ramu, ispod poklopca
Broj motora
2
Broj motora (2) se nalazi sa leve strane
(gledano iz ugla vozača), kod zadnjeg točka
Svećice
Očistiti nečistoće parčetom čvrste žice.
Razmak između elektroda treba da iznosi 0,6 - 0,7 mm.
- 10 -
- 11 -
Spisak ovlašćenih servisera
Zbog mogućih izmena pogledajte
aktuelni spisak ovlašćenih
servisera na našem sajtu
www.sprintscooters.com
- 12 -
Download

Uputstvo Gr8 06