Ò
Cirkulacione pumpe sa prirubnicama
COMPREX
pumps & systems
Linijske (In-line) pumpe
DN
Comprex CPL40 - 2900 o/min
Gumeni kompenzator
isporučuje se na zahtev kupca
Opseg temperatura:-15 do +140 oC
k
Sistemski pritisak: NP 6 (bar)
Matrijal:
Sivi liv Sl250
Nerñajući čelik Č4171
Mehanički zaptivač SiC/SiC/Viton
H1
p
L1
Dozvoljeni fluidi:
Pitka ili tehnološka voda bez abraziva
Pripremljena voda po VDI 2035
L2
(l/s)
DN
0
10
H
1
3
2
5
4
6
7
8
100
90
9
Dk
d
8
L4
7
80
100
4 x 14
k
DN
H1
50
40
65
L2
mm
260 210 105
A
o/min
CPL 40-1A 80 B-2
kW
1,1
2,7
2820
405
200
26
CPL 40-1
80 A-2
0,75
1,9
2790
405
200
25
CPL 40-2
71 B-2
71 A-2
0,55
1,5
2800
375
160
21
0,37
1,15
2820
375
160
20
CPL 40-3
Elektromotor
Dimenzije
Masa
Hmm Pmm kg
Tip
pumpe
Tip
4
40
-2
L1
50
40
L
-1
PL
130
nxd
No.x mm
60
C
Dk
5
40
70
A
30
-3
40
D1
mm
6
0-1
L
CP
40
D
CP
L
3
Dimenzije
Prirubnica NP 6 - DIN 2531
DN
napor (mVS)
DN D1 D
80
CP
2
20
1
0
10
0
5
10
15
20
25
protok (m3/h)
Tipsko ispitivanje pumpi obavljeno je u Zavodu za hidraulične mašine
Mašinskog fakulteta u Beogradu u skladu sa preporukama DIN 1944 i
ISO 2548. Izveštaj broj: 06-01-03/95
30
0
napor (kPa)
L
Download

Preuzmi dijagram u pdf formatu